Typy chemoterapie pre rakovinu prsníka, vlastnosti vedenia a zotavenia

Chemoterapia pre rakovinu prsníka je jednou z hlavných a pomerne dlho používaných metód liečby. Môže sa použiť ako jediný spôsob, ako ovplyvniť malígny nádor, účinnosť takejto terapeutickej schémy závisí od typu rakovinových buniek a od štádia ochorenia. Ale najčastejšie je chemoterapia zahrnutá do schémy komplexnej liečby rakoviny prsníka u žien a mužov.

Ako funguje chemoterapia

Chemoterapia je systémová cytostatická metóda ovplyvňovania rakovinových buniek. Súčasne sa chemoterapeutické lieky zavedené do tela pacienta prenášajú krvným tokom a distribuujú sa cez tkanivá. Dokonca aj selektívne fungujúca hematoencefalická bariéra nie je prekážkou pre nich. To poskytuje systémovú chemoterapiu, lieky pôsobia nielen na primárne (primárne) nádorové miesto, ale aj na rozptýlené vzdialené metastázy. Výsledkom je, že rast malígnych buniek je inhibovaný aj v najmenších, ale nedetekovateľných metastatických projekciách.

Existujú dve hlavné skupiny chemoterapeutických liekov:

 • s cytotoxickým účinkom (narušenie fungovania hlavných bunkových organelov a spôsobujúce smrť buniek), vedie k nekróze nádorov;
 • s cytostatickým účinkom (potláčaním procesu bunkového delenia a klonálnej proliferácie), tiež vyvolávajú apoptózu buniek, ktoré stratili schopnosť množiť sa.

Lieky na chemoterapiu na rakovinu prsníka môžu pôsobiť na proteínové molekuly, ktoré sa viažu na nukleové kyseliny alebo sú zodpovedné za tvorbu bunkového skeletu. Niektoré z nich spomaľujú alebo narušujú replikáciu génov, iné prispievajú k tvorbe toxických voľných radikálov alebo majú antimetabolický účinok.

Každá droga má určitý mechanizmus účinku, ktorý je základom klinickej klasifikácie chemoterapeutických látok. Pri rakovine prsníka môžu byť predpísané určité chemoterapeutické režimy vrátane starostlivo vybranej kombinácie rôznych liekov.

Lieky na protinádorovú liečbu nemajú selektivitu, negatívne ovplyvňujú vitálnu aktivitu všetkých buniek ľudského tela. Súčasne majú antineoplastické cytotoxické lieky najväčší účinok na aktívne delenie buniek.

Malígny nádor vyznačuje najvyššej rýchlosti proliferácie, ktoré je sprevádzané významným znížením diferenciácie buniek, inhibíciu prirodzených mechanizmov sebaovládania a tendenciou k invázii susednej tkaniva. To vysvetľuje vysokú účinnosť cytostatik, v dôsledku ich účinku sa nádorové bunky prestávajú deliť a čoskoro umierajú.

Rýchlosť proliferácie normálnych buniek ľudského tela je oveľa nižšia ako u neoplastických buniek. Preto ani aktívne deliace štruktúry (hematopoetické, epiteliálne tkanivá, bunky imunitného systému a vlasové folikuly) nie sú tak hlboko poškodené. Po ukončení pôsobenia cytostatiky sú schopné obnoviť funkčnosť a väčšina vedľajších účinkov je v tomto prípade výrazne znížená v závažnosti alebo úplne zmizne.

Typy chemoterapie

Moderná medicína rozlišuje nasledujúce typy chemoterapie:

 • Pri rakovine prsníka je chemoterapia ambulantná a hospitalizovaná. Výber závisí od intenzity predpísaných liekov, závažnosti údajných vedľajších účinkov a stavu pacienta.
 • Chemoterapia môže slúžiť ako hlavný spôsob liečenia rakoviny. Táto technika sa najčastejšie používa s pevnými vysoko citlivými na liekové nádory. Ukazuje sa tiež, keď je nemožné alebo iracionálne použiť iné možnosti na elimináciu rakoviny (s viacerými metastázami a neoperovateľnou formou rakoviny). V tomto prípade sa obvykle používajú silné a "tvrdé" terapeutické režimy, ktoré umožňujú ovplyvňovať rakovinové bunky vo všetkých štádiách proliferácie.
 • Ďalším typom je adjuvantná chemoterapia. V tomto prípade je použitie chemoterapie okrem iných metód liečby rakoviny prsníka (hormonálna liečba) a samotný nádor má byť chirurgicky odstránený.
  V modernej klinickej praxi sa používajú dve možnosti: neoadjuvantná chemoterapia (predpísaná pred operáciou ako prípravok na radikálnu liečbu) a pooperačné. V prvom prípade sú hlavnými úlohami rast nádoru a prevencia metastáz. A po operácii sú chemoterapeutické lieky predpísané s cieľom proti relapsu.
 • Existuje tiež indukčná chemoterapia pred chirurgickým zákrokom pre veľké rakoviny prsníka a vyvolanie opuchov okolitých tkanív. Pomocou takejto liečby sa pokúsia znížiť veľkosť nádoru a preniesť rakovinu na operabilnú formu.

Schémy chemoterapie sú označené začiatočnými písmenami liekov, ktoré sa používajú. Najpoužívanejšie sú CMF, TAC, FAC, FEC, DA a AC.

Farebné kódy pre režimy chemoterapie

Často sa používajú názvy ako červená, modrá, biela a žltá chemoterapia na označenie typu použitého chemoterapeutického ošetrenia. Je to spôsobené farbou intravenóznych liekových roztokov.

Červená chemoterapia rakoviny prsníka je najsilnejšia a zároveň veľmi toxická. Preto je zvyčajne horšie tolerované a sprevádzané viacerými komplikáciami. V takomto systéme používaného doxorubicín, epirubicín, idarubicín cytostatický účinok, ktorý je súčasťou ich antimitotickým a antiproliferatívne účinky.

V žltej schéme sú predpísané metotrexát, fluorouracil, cyklofosfamid. Tieto lieky nie sú také toxické, liečba sa subjektívnym spôsobom cíti ako miernejšia. Modrý (na základe Mitomycin, Mitoxantrón a) a biela (taxány) chemoterapiou okruh pri karcinóme prsníka je používaný v prítomnosti určitých indikácií.

Čo sa zvažuje pri rozhodovaní o chemoterapii?

Chemoterapia môže byť predpísaná v akejkoľvek fáze rakoviny prsníka. Môžu sa sledovať rôzne ciele, ktoré ovplyvnia očakávaný výsledok liečby. Pri posudzovaní potreby použitia cytostatiky a voľby lieku sa zohľadňuje niekoľko faktorov:

 • veľkosť miesta primárneho nádoru, jeho lokalizácia a stupeň invázie do okolitých tkanív;
 • histologický podtyp malígnych buniek, charakter expresívnosti izolovaného onkogénu a stupeň jeho diferenciácie;
 • účasť na nádorovom procese balíka regionálnych lymfatických uzlín, prítomnosť lymfatických metastáz;
 • hormonálny stav rakoviny, ako je určené imunohistochemicky s odhadom s pohlavných hormónov na receptory (estrogén, progesterón) a ich hladiny expresie;
 • dynamika rastu nádoru;
 • celkový hormonálny stav pacienta, plné fungovanie jej vaječníkov;
 • veku (v čase primárnej diagnózy rakoviny a počas liečby).

Každému pacientovi sa podáva individuálny liečebný režim, zatiaľ čo rôzne typy a schémy chemoterapie je možné navzájom kombinovať. Pred použitím liekov sa študoval molekulárny genetický profil nádoru s použitím testov Oncotype DX a / alebo Mammaprint ™.

Vlastnosti chemoterapie v rôznych štádiách rakoviny

V rakovine prsníka v štádiu I

Chemoterapia sa používa, ak je nádor citlivý na endokrinný, luminálny a neterminálny HER-2 pozitívny, luminálny HER-2 negatívny. Dôležitou indikáciou pre vymenovanie cytostatiky je vek pacienta na 35 rokov. V štádiu 1 je chemoterapia adjuvantná, používaná na profylaxiu po chirurgickej liečbe. V niektorých prípadoch sa kombinuje s endokrinnou terapiou. Používajú sa rôzne schémy založené na kombinácii niekoľkých antracyklínov. Iba v prítomnosti kontraindikácií na vymenovanie týchto liekov sa používajú iné prostriedky.

V štádiu 2 rakoviny prsníka

Chemoterapia môže byť neoadjuvantná a pooperačná. Pred zákrokom chemoterapia menovaný, ak máte v pláne na zachovanie chirurgický zákrok, kedy je nádor miesto s priemerom 3,5-5 cm, pacienti s rakovinou viacmiestne vo veku do 35 rokov, s vysokým rizikom relapsu podľa imunohistochemických štúdií. Po operácii, chemoterapia je indikovaný na prítomnosť metastáz, absencia citlivosti endokrinné nádoru a ďalšie rizikové faktory, ktoré sú určujúce pre možnosť opakovania. Liečba začína 3-4 týždne po chirurgickom zákroku, odporúča sa 4-6 cyklov. Výsledok sa hodnotí až po ukončení 3. kurzu chemoterapie. Najčastejšie sa používajú kombinované schémy, zatiaľ čo taxány sa pridávajú do antracyklínových liekov.

Pri rakovine prsníka v štádiu 3

Chemoterapia sa podáva všetkým pacientom. Povinná je neoadjuvantná liečba aj pooperačná liečba. Ako dlho trvá liečba, počet cyklov a ich farmakologické zloženie sa určuje individuálne, berúc do úvahy mnohé faktory. Jedným z najdôležitejších kritérií je povaha reakcie na predoperačné chemoterapeutické tréningy.

V rakovine prsníka 4. štádia

Chemoterapia je vlastne paliatívnym opatrením. Už nie je schopná potlačiť rast všetkých nádorových miest, ale môže zlepšiť kvalitu života pacientov. Pretože takáto liečba je tolerovaná na pozadí existujúceho zlyhania viacerých orgánov a intoxikácia rakoviny je zvyčajne nízka, dávky použitých liekov sa znižujú. Zároveň sa lekár snaží nájsť rovnováhu medzi očakávanou účinnosťou a individuálnou znášanlivosťou chemoterapie.

Ako sa postup vykonáva

Ako prechádza chemoterapia závisí od stavu pacienta a jeho zdravotného stavu na pozadí liečby. Pred začiatkom prvého kurzu sa vykoná klinické vyšetrenie s vyhodnotením stavu kardiovaskulárneho systému, bielych a červených krvných indexov. To je nevyhnutné pre následné dynamické sledovanie tolerovateľnosti liečby a umožňuje včasnú detekciu závažných komplikácií.

Chemoterapia zvyčajne zahŕňa intravenózne podávanie liekov. Môže sa vykonávať v 24-hodinovej alebo dennej nemocnici av niektorých prípadoch doma. V súčasnosti sa aktívne zavádzajú rôzne techniky, ktoré umožňujú vyhnúť sa každodennej punkcii žily, aby sa získal vaskulárny prístup. Niektoré klinické pracoviská napríklad ponúkajú inštaláciu špeciálneho portu a systémy na automatizované podávanie liekov. Často je inštalovaný periférny venózny katéter.

Vzhľadom k tomu, chemoterapia zasadnutie sa koná len po dobu niekoľkých hodín, pacient s dostatkom dobrom zdravotnom stave a stabilné hemodynamických parametrov zvyčajne nemusí zostať v nemocnici po celý deň. Po vyšetrení lekára môže ísť domov alebo dokonca sa vrátiť na svoje pracovisko. Ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, predpisujú sa ďalšie lieky alebo sa upraví režim liečby.

Keď sa pacientovi podávajú orálne chemoterapeutické lieky po určitý počet dní, uvádzajú sa plány kontrolných návštev u lekára a podávajú sa testy, uvádzajú sa odporúčania pre výživu a životný štýl.

Nežiaduce dôsledky

Chemoterapia je vysoko toxická liečba a vedľajšie účinky sa vyskytujú u väčšiny pacientov. Avšak stupeň ich závažnosti a kvantity závisí od použitých liekov, dávkovania a individuálnych charakteristík.

Možné dôsledky chemoterapie na rakovinu prsníka:

 • nevoľnosť, vracanie, nepríjemná pachuť v ústach, zhoršenie chuti do jedla, skreslenie chuti;
 • zápal a ulcerácia sliznice ústnej dutiny, červený okraj pera;
 • nepohodlie v bruchu, stolice;
 • vypadávanie vlasov - od hniezdnej alopécie po dokončenie alopécie;
 • krehkosť a sfarbenie nechtov;
 • kožná vyrážka rôznych typov, svrbenie kože;
 • slabosť;
 • subfebrila alebo dokonca horúčkovitá telesná teplota, ktorá nie je spojená s infekčnými ochoreniami;
 • anémia (najmä aplastickej povahy);
 • zvýšené riziko krvácania (vrátane gastrointestinálnych), jednoduchosti výskytu posttraumatické podkožný hematóm, ktorá je spojená so znížením počtu krvných doštičiek, a zmeny v zrážania krvi;
 • imunosupresia, ktorá môže viesť k častým, dlhotrvajúcim a komplikovaným infekčným chorobám;
 • poruchy ovariálneho menštruačného cyklu, neplodnosť;
 • toxická myokardiopatia;
 • toxická hepatitída;
 • kognitívny pokles.

Mnohé z týchto stavov sú reverzibilné a rýchlo prejdú po ukončení ďalšieho liečebného cyklu. Vlasy a nechty rýchlo a dobre rastú, poruchy stolice a nevoľnosť sa môžu zastaviť počas užívania chemoterapie. Po chemoterapii však väčšina pacientov potrebuje zotavenie.

Obdobie zotavenia

Obnova po chemoterapii rakoviny prsníka môže trvať určitý čas v závislosti od závažnosti výsledných vedľajších účinkov a stupňa poškodenia vnútorných orgánov. Na urýchlenie tohto procesu môže lekár predpisovať lieky: antineuálne, imunomodulačné, hepatotropické, leukopoézy a iné.

Veľmi dôležitá je strava pre chemoterapiu rakoviny prsníka. Menu by malo byť vyvážené s povinnou konzumáciou čerstvej zeleniny a ovocia, kyslých mliečnych výrobkov, bielkovín a výrobkov obsahujúcich železo. Výživa v chemoterapii rakoviny prsníka, a potom, čo by nemalo spôsobovať nevoľnosť, nepovedie k nadmernému zaťaženiu pečene a pankreasu a nie je stimulovať nadmernej produkcii žalúdočných štiav. To by malo zabezpečiť potrebné množstvo základných živín a stopových prvkov, aby sa zabránilo rozvoju hypovitaminóza a prispieť k postupnému nasýteniu tela s potrebným množstvom železa.

Pôst je neprijateľný, jedlá by mali byť pomerne časté a malé časti. Je dôležité použiť dostatočné množstvo tekutiny, minerálnej vody alebo okyslené nápoje.

Niektoré kliniky ponúkajú pacientom po chemoterapii špeciálne rehabilitačné programy. Zahŕňajú stravu, lieky, vytváranie vyváženej fyzickej aktivity a psycho-nápravné opatrenia.

výhľad

Chemoterapia zvyšuje 5-ročnú mieru prežitia pacientov dokonca s 3-4 štádiami rakoviny prsníka. Napriek pomerne zlej tolerancii liečby, je schopný všeobecne zlepšiť kvalitu života pacientov. Dlhodobé výsledky závisia nielen od použitých liekov. Veľký význam má typ nádoru, štádium rakoviny, reakcia organizmu pacienta a použitie iných metód liečby.

Chemoterapia pre rakovinu prsníka

Zhubný nádor u ženských prsníkov sa pred operáciou (ožiarením) a po nej ošetrí komplexným spôsobom. Existuje chemoterapia pre rakovinu prsníka systémovo pre celé telo, postup ničí nádor bez ohľadu na umiestnenie lokalizácie. Výhodou takejto liečby je, že liek sa zavádza do genómu rakovinovej bunky v čase jej rozdelenia. Chemopreparáty (jedy a toxíny) ​​zastavujú rast alebo ničia novotvary, čím zabraňujú ďalšiemu šíreniu rakoviny.

Účel a metódy vedenia

Chemoterapia pre rakovinu prsníka:

 1. znižuje počet rakovinových buniek a ničí novotvary;
 2. eliminuje neviditeľné mikrometastázy;
 3. znižuje nádor pred operáciou;
 4. je prevencia metastáz.

Postupom sú pridelené kurzy, pretože bunky sú neustále rozdelené a pre jeden kurz úplne zastaviť ich reprodukciu je nemožné. Počet povinných cyklov závisí od stupňa a agresivity onkologického procesu, imunohistochemických údajov a od pacientovho zdravia. Onkológovia sú predpísaní od 4 do 7, v zriedkavých prípadoch až do 9 kurzov chemoterapie. Použité protinádorové a syntetické látky, rastlinné produkty a hormóny.

V závislosti od účelu sa predpisuje jedna z variantov terapie (alebo ich kombinácia):

 1. Adjuvantná terapia (pomocná) sa vykonáva po hospitalizácii u pacientov s pilulkami, kapsulami a injekciami. Predpísané je v 2. a 3. etapách. V tomto prípade je cieľom zničiť zvyšky nádorov v pooperačnej rane alebo sa rozšíriť na krvný obeh. Niektoré schémy vyžadujú kontrolované podávanie dávok do dvoch dní, čo si vyžaduje hospitalizáciu pacienta. Podľa klinických štúdií znižuje adjuvantná liečba riziko relapsu.
 2. Neoadjuvantná liečba sa vykonáva pred operáciou. Cieľom je znížiť veľkosť nádoru v prsníku a zvýšiť šance na vykonávanie operácií šetriacich orgán.
 3. Terapeutická terapia je predpísaná pre 3. a 4. stupeň onkológie, keď existujú vzdialené metastázy a veľkosť nádoru je veľká.
 4. Preventívna metóda je predpísaná lekárom, aby sa zabránilo relapsu.

V závislosti od formy onkológ vyberá skupinu liekov:

 1. Antimetabolity ("Gemzar", "5-FU") ovplyvňujú genetickú štruktúru. Počas rozdelenia sa štruktúra bunkovej DNA zničí a zomrie.
 2. Alkylačné činidlá ("cyklofosfamid") zničia proteín, ktorý reguluje genetiku. Aktivita prostriedkov je podobná žiareniu.
 3. Protirakovinové antibiotiká ("Adriamycín") spomaľujú delenie génov (replikácie).
 4. "Taxány" ("paklitaxel", "docetaxel") je samostatná skupina liekov, ktorá zabraňuje rozdeľovaniu rakovinových buniek.

V závislosti od zamýšľaného lieku a toxického účinku na telo je chemoterapia rozdelená farbou na červenú, žltú, bielu a modrú. Červená farba protinádorových látok je najotočnejšia a najagresívnejšia, prípravky iných farieb sú šetrnejšie. Na účinné ovplyvnenie rakovinových buniek a menej agresívnu reakciu na telo moderné liečebné režimy znamenajú alternatívne použitie liekov rôznej farby.

Metódy podávania lieku

Podľa počtu liekov sa terapia rozdelí na dva typy: mono- a polychémoterapiu. Použitie jedného alebo viacerých druhov v kombinácii alebo v kombinácii s hormonálnymi činidlami je implikované. Perorálny spôsob (tablety, kapsuly) je najjednoduchší a najpohodlnejší (nie je potrebný zdravotný personál), ale menej účinný (neexistuje istota, že sa potrebná dávka lieku absorbuje).

Intravenózna metóda pomocou kvapkadiel a injekcií je výhodná: zavedenie liekov je dávkované, vstup do krvi je rýchly.

Ďalšou metódou je injekcia injekcií v určitých oblastiach. Tak sa dosiahne maximálna koncentrácia liečiva v tele. V niektorých prípadoch sú do tela vstrekované nízke dávky liekov pomocou prenosného čerpadla, ktoré dávkuje liek týždne alebo dokonca mesiace.

Lekár registruje režim, dávky, intervaly medzi dávkami. V niektorých prípadoch sú predpísané pravdepodobnosti a typy toxických prejavov. Znižuje sa znášanlivosť a účinnosť liečby a vedľajšie účinky sa odstraňujú z medicínskeho hľadiska.

Komplikácie počas a po cykle chemoterapie pre rakovinu prsníka

Vedľajšie účinky závisia od počtu cyklov, predpísaných metód a dávok. Často sa zobrazujú ako:

 • poruchy menštruačného cyklu a porucha vaječníkov;
 • rýchla únava, letargia a ospalosť;
 • zmeny chuti a čuchových pocitov;
 • hnačka, nauzea a vracanie;
 • narušenie fungovania a fungovania gastrointestinálneho traktu;
 • smrť časti krviniek;
 • zriedenie a vypadávanie vlasov, stratifikácia nechtov a poškodenie kože;
 • poškodenie pamäte.

Na pozadí zníženia imunity v boji proti rakovine prsníka, infekčných ochorení, poškodenia vnútorných orgánov a ich systémov (problémy so srdcom a nervami, obličkami alebo močovým mechúrom) sú možné. Akékoľvek dôsledky sa nestávajú dôvodom zrušenia kurzu. Hlavná vec je pozitívny účinok a zničenie rakoviny.

Chemoterapia pre štádium rakoviny prsníka

Rakovina štádia 4 je nekontrolovaným procesom proliferácie a šírenia nádoru v jednej alebo oboch prsných žľazách, v ktorých sú poškodené susedné orgány a tkanivá. Liečba takýchto pacientov zahŕňa iba predĺženie a uľahčenie života. Taktika je spôsobená poklesom bunkovej diferenciácie, zachovaním funkčných vlastností orgánov a systémov. Ak je cieľom vyliečiť rakovinu, budú potrebné agresívne schémy a účasť na klinických skúškach, kde budú prezentované nové experimentálne techniky.

Ako je ľahšie preniesť chemoterapiu na rakovinu prsníka?

Chemoterapia pre rakovinu prsníka

Vývoj rakoviny prsníka sa prejavuje v posledných štádiách ochorenia. Žena sa mnoho rokov nepovažuje za chorého, pretože nemá žiadne príznaky. Slabá imunita spravidla vždy vedie k progresii nádoru. Práve tento okamih sa stane vrcholom a žena bude poznať pravdu.

Chemoterapia sa nazýva liečivá metóda liečby rakoviny. Táto liečba sa vykonáva s protinádorovými liekmi, ktoré majú škodlivý účinok na nádor. Takéto antineoplastické látky sa nazývajú cytostatiká. V modernej onkológii existujú dva typy chemoterapie pre rakovinu prsníka. Ide o adjuvantnú a terapeutickú chemoterapiu. Dochádza často k indukčnej chemoterapii. Hovorme podrobnejšie o každom z týchto typov chemoterapie pre rakovinu prsníka. Začnime s adjuvantnou chemoterapiou. Adjuvantná chemoterapia sa môže ešte nazvať komplementárnou alebo profylaktickou liečbou. Tento typ chemoterapie sa používa v operabilnom karcinóme prsníka. Adjuvantná chemoterapia môže byť predpísaná pred a po operácii. Charakteristickým znakom tejto chemoterapie je, že pripravuje nádor na účinok protinádorových liekov na ňu ešte pred operáciou. Adjuvantná chemoterapia má niektoré nevýhody. Jedným z nich je, že oneskoruje chirurgický zákrok. Druhým typom chemoterapie je terapeutická chemoterapia rakoviny prsníka. Používa sa v boji proti generalizovanej rakovine prsníka, to znamená, ak má žena v prsiach vzdialené metastázy. Tento typ chemoterapie pomáha znížiť veľkosť metastatických nádorov na minimum. Tretí typ chemoterapie je indukčná chemoterapia pre rakovinu prsníka. Tento typ liečby sa používa na lokálne pokročilú rakovinu, ktorá nie je funkčná. Indukčná chemoterapia sa používa na zníženie nádoru do takej miery, že umožní ženke podstúpiť operáciu.

Liečba rakoviny prsníka pomocou chemoterapie prispieva k vzniku takých vedľajších účinkov, ako sú: krvné poškodenie, vypadávanie vlasov, nevoľnosť a vracanie a tak ďalej. Ak porovnáme chemoterapiu a hormonálnu liečbu s ich účinnosťou pri liečbe rakovinového nádoru, výsledok porovnania bude rovnaký - obe metódy sú dosť účinné. Tu treba poznamenať, že výsledok tejto alebo druhej metódy liečby bude závisieť predovšetkým od organizmu samotnej ženy.

Chemoterapia karcinómu prsníka sú ich členmi týchto protirakovinových liekov: metotrexát, ADRIBLASTIN, 5-fluorouracil, cyklofosfamid, docetaxel, paklitaxel, Xeloda a tak ďalej. Moderná onkológia v boji proti rakovine prsníka vyvinula aj špeciálne chemoterapeutické režimy, ktoré pomáhajú bojovať proti existujúcemu problému. Chcem upozorniť, že výsledok chemoterapie závisí iba od Boha. Nikto nemôže predpovedať priebeh liečby. V posledných rokoch čoraz častejšie chemoterapia na rakovinu prsníka nielenže predĺžila a zlepšila kvalitu života žien, ale tiež im poskytla úplné zotavenie. Pred použitím konzultujte s odborníkom.

Autor: Pashkov M.K. Koordinátor projektu pre obsah.

Späť na začiatok stránky

POZOR! Informácie uverejnené na našich webových stránkach sú informatívne alebo populárne a poskytujeme širokej škále čitateľov na diskusiu. Určenie liekov by malo byť vykonané len kvalifikovaným odborníkom na základe zdravotnej anamnézy a diagnostických výsledkov.

Ako sa vykonáva druhá chemoterapia?

Prvá i druhá chemoterapia pre ľudské telo sa stáva pokusom. Počas zavedenia chemoterapie reaguje každý ľudský organizmus inak na ne rôzne príznaky:

 • závraty;
 • nevoľnosť;
 • sucho v ústach;
 • búšenie srdca;
 • tlakové skoky.

Výskyt týchto príznakov je spôsobený špecifickosťou liekov. Liečba chemickými liekmi je smer medicíny, ktorý skúma vlastnosti tvorby liekov na báze chemických a prírodných zložiek, ktoré ovplyvňujú vírusy, infekcie, nádory. Koncept chemoterapie ako liečby rakoviny sa v medicíne objavil o niečo neskôr, v polovici 20. storočia.

Chemoterapeutické lieky s 2 chemoterapiami

V onkológii existuje niekoľko typov chemickej terapie, ktoré sa používajú na liečbu rakovinových pacientov po oficiálnom overení diagnózy:

V súčasnej dobe v oblasti onkológie a chemoterapie pacientov, existuje viac ako 50 typov chemoterapia, ktoré sú zamerané na ničenie procesu výmeny v nádorových bunkách a zničiť.

Monochemoterapia znamená uskutočnenie liečby pacienta s onkologickou diagnózou s jedným typom chemoterapie. Je to farmaceutické činidlo, ktorého účinné látky ovplyvňujú rakovinové bunky na bunkovej úrovni, na molekulárnej úrovni alebo na úrovni tela. Monochemoterapia sa používa na liečbu rakoviny hrdla, kostného systému, rakoviny mozgu, rakoviny prsníka. Okrem jediného protinádorového farmakologického lieku sa používa množstvo liekov, pri ktorých sa chemoterapeutické lieky rozpúšťajú:

 • glukóza;
 • manitol;
 • solné roztoky.
 • a podporné lieky na obličky, pečeň, žalúdok, vitamíny, hormóny.

Polychemoterapia je liečba rakoviny pomocou komplexu viacerých liekov od dvoch alebo viacerých. Kombinácia dvoch alebo viacerých chemoterapeutických činidiel má širšie spektrum účinku na rakovinové bunky. S pomocou polychemotherapy sa liečia:

 • rakovina žalúdka;
 • rakovina vaječníkov;
 • leukémie;
 • leukémie;
 • rakovina konečníka a iné ochorenia podľa uváženia onkológov.

Reakcia niekoľkých viazaných chemoterapií s podobným spektrom účinku ničí nádor, vzdialených metastáz a znižuje nádor na jeho molekulárnej úrovni. Kombinovaný komplex účinne inhibuje rast a reprodukciu malígnych buniek.

Neoportúnistická liečba chemickými liekmi alebo liečba pacientov s rakovinou sa vykonáva pred chemoterapiou pred chirurgickým zákrokom a pred ožarovaním. Hlavným rysom neoadaktívnej liečby je to, že všetky lieky musia pracovať na jednom type rakovinových buniek. Neoadjuitive je indikovaný u pacientov s:

 • neoperovateľný stupeň rakoviny;
 • so vzdialenými metastázami;
 • v terminálnom štádiu ochorenia;
 • keď je ochorenie postihnuté regionálnymi lymfatickými uzlinami brušnej dutiny;
 • so stupňom rakoviny II a-d a III a-d.

Tento typ terapie zlepšuje kvalitu chirurgickej a radiochirurgickej liečby pacientov, potláča niektoré z malígnych buniek, znižuje veľkosť nádoru, zabíja vzdialené metastázy.

Dodatočne je to liečba pacientov s rakovinou ihneď po chirurgickej liečbe, po chirurgickom zákroku alebo pri ožiarení. Lieky adjuvantnej terapie sú zamerané na deštrukciu rakovinových buniek na molekulárnej úrovni.

Pri liečbe rôznych chemoterapeutických liekov existuje poradie prerušenia od jedného liečebného cyklu k druhému. Prvý priebeh liečby sa vykoná po overení diagnózy, druhá chemoterapia by sa nemala uskutočniť do 21 dní po skončení prvej.

Vedenie chemoterapie

Chemoterapia je procedúra na liečbu tela zameraná na zničenie malígnych buniek v ľudskom tele. Ako funguje chemoterapia?

Postup sa uskutočňuje podľa schémy liečby:

 • medikácie;
 • spôsob podávania prípravku;
 • dávky;
 • trvanie / dátum začiatku a konca liečby.
 • Zasadnutia pacientov sa konajú v špeciálnych špecializovaných inštitúciách v nemocnici:
 • Onkologické dispenzáre;
 • kliník;
 • kúpeľné strediská.

Špecializované inštitúcie vytvárajú potrebné podmienky na pobyt a liečbu chorého.

Chemoterapeutické lieky sa injikujú do ľudského tela vo forme injekcií kvapiek a vo forme tabliet.

Liečba tabletami je aktuálna pri hraničnom stupni rakoviny s rakovinou I. stupňa. Odkvapkávanie alebo injekcia, najspoľahlivejšia metóda na liečbu rakovinových pacientov. 2 chemoterapia poskytuje iba liečbu pacientov s kvapkacou injekciou.

Chemoterapeutické lieky sa podávajú len pod dohľadom ošetrujúceho onkológa a chemoterapeuta. Onkológ sleduje stav pacienta na začiatku podávania lieku, uprostred cyklu a na konci chémie. Chemoterapeuti sú zodpovední za stav tela a za citlivosť nádorových buniek na špecifický a zvolený typ chemoterapie.

Celá doba liečby pacienta v nemocnici, on je sprevádzaný zdravotná sestra, ktorá je povinná bezodkladne informovať lekára o zmenách v zdravotnom stave pacienta v čase prijatia chemoterapie a potom.

Chemoterapeutická liečba sa vykonáva po diagnostikovaní pacienta a zvolení stratégie liečby. Prvý cyklus sa uskutoční okamžite, ďalší onkológovia a chemoterapeuti rozvíjajú taktiku liečby, frekvenciu priebehov, ich cykly a prerušenia medzi chémiou. 2 lekára by mala byť menovaná lekárom po tom, ako sa na konci prvého kurzu dostane výsledok príznakov.

Druhá chemoterapia

Liečba rakoviny ukazuje, že progresia ochorenia pri každom klinickom prípade je úplne odlišná. Takže pre rýchly vývoj relapsu v priebehu 1-3 rokov zaberajú prvé miesto nasledujúce ochorenia:

 • rakovina mozgu;
 • rakovina močového mechúra;
 • rakovina prsníka;
 • rakovina vaječníkov.

Pri rakovine čriev je prah opakovania, ako vyššie uvedené pravidlo, 3 až 5 rokov.

Tieto indikátory sú dôsledkom skutočnosti, že hormóny sa podieľajú na práci týchto orgánov, ktoré aj naďalej nesú antigény aj po špeciálnej chemoterapeutickej liečbe. 2 Chémotérapia je indikovaná pacientom v prípade, že sa pozoruje relaps ochorenia.

2 chemoterapia nedáva sto kvalitu percent života pacienta a vrátenie jeho trvania, ale iba za cieľ potláčať bunky, ktoré sa rýchlo delia a znížiť re nádorové metastázy, ak existuje. Hlavné úlohy druhej chemoterapie sú nasledovné:

 • čiastočne zmierňuje príznaky ochorenia:
 • uľahčuje všeobecné pohodlie pacienta;
 • zvyšuje vitalitu a energiu;
 • zlepšuje pracovné podmienky vnútorných orgánov.

Druhá chemoterapia nedokáže úplne zničiť akumuláciu nádorových buniek, ale spomaľuje ich ďalšiu relapsu. Sily sekundárneho vývoja príznakov ochorenia sú také vysoké, že iba 2% pacientov je schopných odolať tejto chorobe. Typicky, relapsami sa sekundárnymi nádormi nemôže byť absolútna liečbu pomocou chemoterapie môže zastaviť rast nádoru a k zníženiu jeho veľkosti, pokiaľ nie je vyššia ako 0,5 cm vzrastu polomeru lokalizácia:

 1. Druhá chemoterapia dokáže zvýšiť dĺžku života pacienta o 10% iba vtedy, ak sú malígne bunky náchylné na vybrané chemoterapeutické činidlá a sú citlivé na tieto lieky. Ak lieky nespôsobujú účinnú brzdný proces delenia rakovinových buniek a vedie k ich zničeniu, liečebného plánu pacientom a meniť chemoterapii, výberom alternatívu k existujúcim chemoterapeutických činidiel.
 2. Úloha druhej chemoterapie čiastočne zlepšuje kvalitu života pacienta. Lieky zastavujú bolesť v tkanivách a orgánoch a zastavujú proces rastu malígnych buniek. Okrem toho chemoterapia inhibuje proces delenia malígnych buniek, čo zabraňuje smrti zdravých buniek a tkanív.
 3. Druhá chemoterapia je paliatívnou metódou liečby pacientov, preto pôsobí na telo komplexným spôsobom, zabraňuje ďalšiemu rozvoju nádorov, zvyšuje prah citlivosti bolesti a predlžuje život pacienta. Môžeme povedať, že ide o spôsob udržiavania stavu tela pacienta pomocou chemoterapeutických liekov.
 4. 2 Chemoterapia je zameraná na zničenie rakovinových buniek a jej pomocné lieky majú podporný účinok na telo pacienta. Pri druhotnom prejave rakoviny obsahuje 2. línia chemoterapie dávkovaciu dávku liekov na udržiavanie. Ďalej, druhá chemoterapie sa vykonáva s použitím prípravkami protilátky a Antitoxická prostriedky, za účelom odstránenia toxických otravy organizmu nádor produkty jeho rozpadu, ktoré sú vytvorené na termináli, 3 a 4, vo fáze relapsu ochorenia.

Zásady 2. línie chemoterapie

Druhá chemoterapia sa vykonáva s pomocou tých liekov, ktoré neboli použité v prvej línii terapie, tk. lieky používané v prvej línii v prípade recidívy sa považujú za neúčinné.

Všetky chemoterapie, s ktorými sa budú vykonávať 2 chemoterapie, musia dosiahnuť zameranie nádoru a preniknúť do zhubných buniek. Prípravky na 2 chemoterapie na liečbu chorôb kostnej drene nie sú vhodné pre druhý cyklus liečby rakoviny vaječníkov. Na tomto základe existujú zdravotné normy a požiadavky na kompatibilitu liekov so zdravými a malígnymi bunkami.

2 Chemoterapia sa vykonáva blokom alebo kurzom. Blok 2 chemoterapia sa skladá z niekoľkých kurzov užívania drogy. Trvanie jednej liečebnej jednotky môže trvať od týždňa do niekoľkých mesiacov. V terminálnom štádiu je bloková terapia považovaná za neadekvátnu.

Druhý cyklus chemoterapie sa uskutočňuje jeden alebo niekoľko dní, niekedy niekoľko injekcií rôznych dávok.

2 chemoterapia môže tvoriť imunitu a rezistenciu malígnych buniek na chemoterapeutické lieky, čo dokazuje výsledok analýzy oncomarkeru. Ak analýza po zavedení liekov neklesne, potom musíte zmeniť liek na inú. Môže to byť derivát používaný liek alebo nový liek, ktorý sa predtým nepoužil.

Ako zmeniť chemoterapiu?

Druhá chemoterapia trvá dlhší čas, je agresívnejšia vo svojom pôsobení na telo a má nepriaznivé symptómy na oslabený organizmus chorého. Ako preniesť druhý cyklus chemoterapie? Na uľahčenie stavu pacienta počas terapie je potrebné dodržiavať pravidlá.

Veľký nápoj. Počas vplyvu chemoterapie na zhubné bunky dostávajú membrány zdravých buniek v tele rovnaké poškodenie. Pri použití dostatočnej vody počas chemoterapie sa pacientovi vyhýba dehydratácii orgánov a tkanív. Chemoterapia je tolerovaná ľahšie, ak konzumujete 2-3 litre vody denne.

Správna výživa. 2 vyčerpávajúci chemoterapie pôsobí na oslabeným ľudským telom, takže strava hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní dobrých výsledkov v boji proti rakovine, po celú dobu liečby a rehabilitácie, by mali byť vylúčené z jedálnička potraviny, ktoré vyvolávajú vývoj zhubných buniek:

 • údené produkty;
 • sladkosti;
 • vyprážané jedlá a jedlá;
 • alkohol.

Druhá línia liečby rakoviny ponúka diétne diétu pacientov s vláknitou zeleninou, ovocím, morskými rybami.

Prísne dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára zjednodušuje situáciu pacienta. 2 chemoterapia pre pacienta je komplexná a ťažšia ako prvá, takže dodržiavanie režimu liekov, pitný režim, správna výživa prispieva k rýchlej obnove pacienta.

Druhá chemoterapia poskytuje paliatívnu liečbu, pacient musí dodržať odpočinok v posteli a minimálne aktívne účinky. S 2 chemoterapiou je telo oslabené, životne dôležité zdroje smerujú ku konfrontácii ochorenia a adaptácii na chemoterapeutické lieky, najmä vestibulárny prístroj pracuje tvrdo:

 • tam je necitlivosť končatín;
 • v závislosti od umiestnenia nádoru, čiastočne pozorovaná svalová atrofia;
 • narušená koordinácia pohybu, ktorá je sprevádzaná závratmi.

Ak potrebujete dobrý transfer dvoch chemoterapií, potrebujete podporu psychoterapeutov alebo psychológov. V onkologických dispenzaroch a na onkologických klinikách existujú pravidelné jednotky psychoterapeutov. Vedci z oblasti psychológie a onkológie dokázali, že pozitívny postoj pacienta k liečbe a zotavovaniu z rakoviny maximálne predlžuje život pacienta.

V Spojených štátoch, Rusku a na Ukrajine, sú známe prípady, keď chemoterapia bola 2 záverečná fáza liečby pacientov s 3, 4, a konečnom štádiu rakoviny, ale pacienti sa zdvihol na nohy a prišiel k lekárovi úplne zdravé počas niekoľkých rokov. Toto je zdravotný zázrak, ktorý sa odohráva.

Podporná terapia počas 2. línie chémie

S rýchlym vývojom ochorenia a mutáciou jeho buniek je 2 chemoterapia paliatívna. Medicína podporuje názor, že druhú chemoterapiu možno vykonať v spojení s ľudskými prostriedkami.

Je všeobecne známy u ľudí, vo veterinárnej medicíne a vo faccii ASD v medicíne. Droga sa stala známa vďaka veterinárovi, ktorý vyliečil pacientov s leukémiou kráv. Ako ASD nesie človek:

 • Frakcia ASD je posilňujúcou liečivou látkou, preto pomáha posilňovať ľudský imunitný systém;
 • frakcia obsahuje niektoré chemické prvky a jedy v jej zložení, podobné platinovým liečivám v onkológii, a preto postihuje bunky, ktoré sa rýchlo delia;
 • 2 chemoterapia, oslabuje telo pacienta, tolerancia frakcie SDA a následky užívania lieku môžu byť odlišné.

Druhá chemoterapia je prísne pod kontrolou ošetrujúceho lekára, príjem takýchto liekov musí byť koordinovaný so špecialistami.

Obnova tela po 2 chemoterapii

Koľko dní rehabilitácie sa uskutoční po ukončení druhej chemoterapie závisí od výsledkov analýzy pacienta. Spravidla končí 2 chemoterapie a pacient sa môže vrátiť domov až do nasledujúceho kurzu.

To platí pre pacientov, ktorí sú v normálnom fyzickom stave, keď sú ukončené 2 chemoterapie.

Druhá chemoterapia nemôže úplne zabrániť ochoreniu a uzdraviť pacienta. Pokračujúca forma rakoviny je ťažko liečiteľná, dokonca aj 2 chemoterapie nemôže zaručiť predĺženie života pacienta.

Vzhľadom na schopnosť tela trpieť chronickou rakovinou, v medicíne je možné hľadať nové metódy boja proti tejto chorobe, vytvorenie nových liečebných režimov a kombináciu liekov, v tejto onkológii má pozitívnu odpoveď. To dáva nádej, že chemoterapia novej generácie poskytne pacientom dlhšiu remisiu.

Rakovina prsníka chemoterapia

Vo väčšine prípadov je chemoterapiou pre rakovinu prsníka jednou z hlavných metód liečby ochorenia. Pomocou tohto spôsobu liečby sú pacientom predpísané špeciálne cytotoxické lieky, ktoré sú určené na zastavenie ďalšieho vývoja nádoru a škodlivých buniek, ktoré sú deštruktívne. Chemoterapia pre danú onkologickú chorobu je hlavná a adjuvantná (pomocná). V závislosti od štádia ochorenia a individuálnych charakteristík pacienta bude takáto liečba sledovať rôzne ciele.

Cytostatické lieky sú potrebné na zníženie veľkosti nádoru, čo je mimoriadne dôležité, pretože je potrebné zachovať čo najviac zdravých tkanív. Ak sa po operácii vykonáva chemoterapia, pomáha zastaviť šírenie metastáz po celom tele a tiež znižuje pravdepodobnosť relapsu.

Aké lieky sa používajú

Liečba sa môže uskutočniť s použitím rôznych schém, ktoré sa vyberajú striktne individuálne v závislosti od stavu pacienta, stupňa ochorenia a individuálnych charakteristík. Adjuvantná liečba s liekmi, ako je Avastin, ADRIBLASTIN, Herceptin, docetaxel, tsiklofosvan, Xeloda a mnoho ďalších výstavách celkom dobré výsledky v posledných rokoch, takže je široko používaný.

Je známe, že pri akejkoľvek rakovine, komplexnej terapii, druhu

Symbol boja proti rakovine

ktorý je vybraný ošetrujúcim onkológom. Okrem toho je pomocná rádioterapia, ktorá sa používa v kombinácii s chémiou. Takéto rozhodnutie o kombinácii radiačnej terapie a chémie sa prijíma len vtedy, keď sa stav pacienta zhorší.

Je liečba účinná?

Úspech chemoterapie bude závisieť od dvoch hlavných faktorov:

 • Včasné odhalenie určitých patologických zmien, pretože rakovina prsníka je charakterizovaná rýchlym postupom, takže je ľahké nechať čas dokonca aj pre skúsených odborníkov;
 • Vykonávanie testov na citlivosť nádoru na hormóny. V posledných rokoch sa rozšíril test FISH.

Účinnosť liečby sa môže dosiahnuť iba vtedy, ak lekári správne zvolili režim liečby. Nemenej dôležitá je úloha stravovania a správnej výživy, pretože je veľmi dôležité, aby telo úplne dostalo všetky vitamíny a stopové prvky.

Strava by mala byť vymenovaná dietetickým a potom schválená onkológom. Keď sa odporúča rakovina: červené ríbezle, rôzne bobule, zelenina, ovocie, mäso a iné výrobky. Diéta pre každého pacienta môže byť odlišná, takže univerzálne riešenia takéto liečenie nie. Dôsledky, ak je jedlo zlé, môže byť poľutovaniahodné, aj keď chemoterapia pre rakovinu prsníka ide podľa všetkých požiadaviek a noriem.

Je povinné zostať v nemocnici na chemoterapiu?

Skôr sa veľmi obávalo následkov, takže všetci, ktorí boli vystavení chémii, nutne vložili do nemocnice. K tomuto dátumu je tento prístup nevhodný, pretože všetky dôsledky takejto liečby sú už dávno známe, a preto trvalý pobyt v nemocnici je nepovinný.

Je pravidlom, že postup sa vykonáva na klinikách vo veľkých spoločných priestoroch alebo v samostatných oddeleniach, kde sú pacienti sledovaní Resuscitační, onkológ a zdravotných sestier. Taktiež sa vykonáva chemoterapia na rakovinu prostaty.

Súčasne, ak existujú dôkazy, potom sa lieky môžu podávať v priebehu 24-48 hodín, počas ktorých musí byť pacient pod dohľadom lekárov.

Postup podávania liečiva sa uskutočňuje za použitia obvyklých vstupných systémov pre liečivá, a použitie špeciálnych moderných rozprašovačov, ktorými je možné presne sledovať rýchlosť a dobu trvania transfúznych prípravkov.

Zmeny postupu

Je prijateľné rozlišovať dva typy postupov: adjuvantná a terapeutická chemoterapia pre rakovinu prostaty a prsníka. Súčasne sa v posledných rokoch aktívne používa indukčná liečba.

Postup je možné naplánovať pred alebo po operácii. Chémia po operácii sa zvyčajne vykonáva s použitím slabších liekov, pretože nádor už bol odstránený a neexistuje hlavný zdroj vzniku a vývoja rakovinových buniek. Po operácii je okrem toho predpísané ošetrenie žiarením a použitie špeciálnych prípravkov. Spolu s tým potrebujete správnu výživu a stravu.

Rakovina prsníka

Hlavnou výhodou chemoterapie po chirurgickom zákroku je možnosť zníženia veľkosti novotvaru a vytvorenie viditeľnej hranice medzi postihnutým a zdravým tkanivom. Okrem toho môžete po operácii dosiahnuť zníženie metastáz, čo vám umožní zvýšiť mieru prežitia pacientov. Aj na základe prebiehajúcich postupov je možné určiť, či lekári správne používali režim liečby.

Terapeutická chémia sa zvyčajne vykonáva, ak má nádor lokálne prevládajúcu povahu, takže operácia nie je možná. Dôsledky takejto liečby môžu byť odlišné, preto sa osobitná pozornosť venuje voľbe drog. Hlavným cieľom liečby je v tomto prípade zníženie veľkosti novotvaru, zvýšenie dĺžky života a jeho kvality. S touto liečbou je obzvlášť dôležitá výživa a diéta (odporúčané červené ríbezle, ovocie, zelenina, mäsové výrobky)

Indukčná chémia je dôležitá v prípade, že nádor je lokálne rozšírený, veľký, takže nie je možné vykonať operáciu. Hlavným cieľom liečby je znížiť veľkosť nádoru na úroveň, kedy je možné vykonať operáciu. Aj výživa a diéta zohrávajú dôležitú úlohu.

Nežiaduce účinky

Samozrejme, chemoterapia bola vždy pomerne silná metóda liečby, ktorá je primárne určená na ovplyvnenie nádoru. Preto sa na dôsledky venuje menšia pozornosť. Medzi hlavné účinky liečby tohto typu môžu byť rozlíšené zvracanie, nevoľnosť a rozvoj leukopénia (zníženie počtu leukocytov), ​​pokles hemoglobínu, vypadávanie vlasov, zníženie počtu krvných doštičiek. Tu je nutné vziať do úvahy skutočnosť, že prioritou tejto terapie je odstránenie nádoru alebo rakoviny remisii, takže nemožno dať prednosť vedľajších účinkov, ktoré sa v budúcnosti bude oveľa jednoduchšie ako u malignity.

Na zníženie dopadu vedľajších účinkov sa obvykle predpisuje špeciálna strava (odporúčané červené ríbezle, ovocie, zelenina, mäsové výrobky). Strava tohto typu je zameraná predovšetkým na nasýtenie krvi užitočných látok pacienta, ktoré sú určené na obnovenie hladiny hemoglobínu, leukocytov a trombocytov.

Chemoterapia pre rakovinu prsníka

Chemoterapia pre rakovinu prsníka je rozdelená do niekoľkých typov.

Princípom tejto metódy je použitie cytostatik, liečiv, ktoré majú protinádorový účinok. Obvykle sa podávajú intravenózne, perorálne alebo pomocou kvapkadla. Chemoterapia sa považuje za "systémovú" formu liečby, pretože pri vstupe cytostatik do krvného obehu zabraňuje rastu rakovinových buniek vo všetkých orgánoch a nielen v mieste zranenia.

Indikácie pre chemoterapiu rakoviny prsníka

Hlavnými indikáciami pre chemoterapiu rakoviny prsníka sú prítomnosť malígnych nádorov v hrudníku. Ale to nie je všetko, pretože takýto spôsob liečby sa používa v iných prípadoch.

Preto indikácie pre tento typ liečby závisia od mnohých faktorov. Faktom je, že kľúčovými črtami rakovinových nádorov sú ich veľkosť, štádium a hormonálny stav človeka. Navyše ovplyvňuje rýchlosť rakoviny rakovinových buniek, ako aj stupeň zapojenia regionálnych lymfatických uzlín do procesu. Jedným z faktorov je tiež individuálna charakteristika pacienta. Patria sem vek, celkový stav ženy a umiestnenie nádoru.

Účel protinádorových liekov je ovplyvnený štádiom nádoru. Dôležitú úlohu zohráva stav vaječníkov, ako aj riziko komplikácií a pozitívne účinky tohto postupu. Preto je ťažké povedať jednoznačne, či žena bude predpísaná chemoterapia pre rakovinu prsníka. Veľa závisí aj od toho, čo povie ošetrujúci lekár.

Komu sa obrátiť?

Priebeh chemoterapie rakoviny prsníka

Stojí za zmienku, že priebeh chemoterapie pre rakovinu prsníka je dôležitou súčasťou celého liečebného procesu. Pretože zbavenie sa nádoru nie je tak jednoduché. Potrebujeme celý rad postupov, ktoré pomôžu dokončiť obnovu.

Spravidla hovoríme nielen o vymenovaní protinádorových liekov. Predpísaná radiačná terapia, ako aj chirurgická intervencia. Ale to všetko je koordinované s ošetrujúcim lekárom.

Pokiaľ ide o samotnú cytostatickú terapiu, uskutočňuje sa v cykloch. Čo to znamená? Typicky je cyklus protinádorovej liečby čas, počas ktorého žena dostáva chemoterapiu. Počet cyklov závisí od stavu ženy. Potrebný počet z nich a vykoná úplný priebeh liečby. V tomto prípade veľa závisí od drogy, ktorá sa zavádza. Zvyčajne jeden kurz môže pozostávať zo štyroch alebo siedmich cyklov. Táto otázka sa rieši u ošetrujúceho lekára. Všeobecne platí, že chemoterapia na rakovinu prsníka je účinným spôsobom ako zbaviť sa malígneho nádoru.

Chemoterapia po odstránení prsníka

Faktom je, že chemoterapia po odstránení prsníka tiež prináša nejaký pozitívny účinok. Vďaka tejto metóde je možné zabrániť opakovanému vývoju nádoru. Okrem toho táto metóda dokonale blokuje výskyt nových metastáz. Umožňuje tiež zbaviť sa existujúcich rakovinových buniek. No a čo je najdôležitejšie, týmto spôsobom sa môžete vyhnúť relapsu v budúcnosti.

Nie je možné preceňovať účinnosť protinádorových liekov. Pretože táto metóda je založená na deštrukcii malígnych buniek a ďalšej inhibícii ich vývoja. Protinádorová terapia sa môže použiť ako samostatná metóda a môže byť kombinovaná s inými.

V tomto prípade všetko závisí od stavu ženy a od štádia ochorenia. Vo všeobecnosti môže cytostatická terapia zmierniť zhubné nádory. To vedie k skutočnosti, že nádor je vyrezaný s minimálnym tkanivovým traumou. Takže je účinná pred a po operácii. Pretože chemoterapia rakoviny prsníka bojuje proti rakovinovým bunkám.

Červená chemoterapia pre rakovinu prsníka

Použitie antracyklínov je červená chemoterapia rakoviny prsníka. Čo sa myslí touto metódou? V skutočnosti ide o použitie prípravkov červenej farby. Faktom je, že toto zaobchádzanie je najťažšie zo všetkých existujúcich. Okrem toho je to aj toxická metóda.

Dôvodom negatívneho vplyvu na telo je zaujímavá kombinácia liekov. Záležitosť spočíva v tom, že červená terapia sa vymenúva na základe mnohých kritérií. Takže tento proces je ovplyvnený veľkosťou nádoru, rýchlosťou rastu a tiež šírením malígnych buniek. Okrem toho zohráva dôležitú úlohu vek pacienta, ako aj imunohistologické štúdie atď.

Táto technika je naozaj vážna, ale napriek tomu je široko používaná. V priebehu liečby je predpísaná červená terapia na celkovú liečbu nádoru. K dnešnému dňu existuje mnoho schém, výsledkom ktorých je zlepšenie u takmer 50-70% pacientov. A počet úmrtí klesol z 25% na 3%. Preto sa široko používa červená chemoterapia na rakovinu prsníka.

Adjuvantná chemoterapia pre rakovinu prsníka

Čo je adjuvantná chemoterapia pre rakovinu prsníka? Táto metóda sa používa ako doplnková alebo profylaktická liečba. Je nevyhnutné včas pre chirurgickú rakovinu prsníka. V niektorých prípadoch sa predpisuje pred alebo po operácii.

Vo všeobecnosti je nepochybnou výhodou tejto metódy stanovenie citlivosti nádorov na chemoterapeutické lieky. Pravda je tu a jej nedostatky. Táto metóda môže výrazne oddialiť operáciu. Pretože v niektorých prípadoch sú ťažkosti s určením histologického typu nádoru. Bez problémov nemôžete robiť s určením receptorov pre estrogény a progesterón.

Výhody adjuvantnej protinádorovej liečby sú dosť početné. Táto metóda je najbežnejšia a naozaj má pozitívny účinok. Všeobecne platí, že chemoterapia na rakovinu prsníka je povinným opatrením na vylúčenie ďalších relapsov a zbavenie sa rakovinových buniek.

Schémy chemoterapie pre rakovinu prsníka

Čo zahŕňajú chemoterapeutické režimy rakoviny prsníka? Takže treba poznamenať, že schéma by mala mať špeciálne vlastnosti. Takže musíte zničiť všetky odrody rakovinových buniek. A to sa deje v určitej oblasti hrudníka.

Okrem toho musíte používať lieky, ktorých účinok sa môže navzájom posilňovať bez vedľajších účinkov. Rakovinové bunky by sa nemali prispôsobovať chemoterapeutickým liekom. Napokon, režim liečby musí mať úroveň vedľajších účinkov, ktoré môže človek tolerovať.

Štandardná schéma cytostatickej liečby je jednoduchá. Po prvé, žena sa stretne s konzultantom lekárom, vysvetľuje všetky druhy nežiaducich účinkov, ako aj výhody techník. Potom sa deň určuje, kedy bude postup vykonaný. V deň protinádorovej liečby musí zdravotná sestra merať krvný tlak, respiračnú frekvenciu, pulznú a telesnú teplotu. Okrem toho zohráva dôležitú úlohu rast a váha pacienta. Na základe týchto údajov sa vyberie dávka lieku.

Potom môžete dať kvapkadlo s liekom. Na konci injekcie sa intravenózny katéter odstráni z žily a človek sa môže vrátiť domov. Takáto chemoterapia pre rakovinu prsníka je štandardná schéma.

Prípravky na chemoterapiu rakoviny prsníka

Existujú prípravky na chemoterapiu rakoviny prsníka, ktoré majú pozitívny vplyv na proces hojenia. Takže do zoznamu týchto prostriedkov nesú alkylačné látky. Podľa ich mechanizmu pôsobenia sú podobné žiareniu. Prispievajú k deštrukcii proteínov, ktoré riadia vývoj génov nádorových buniek. Najvýraznejším zástupcom tejto kategórie liekov je cyklofosfamid.

Ďalšie lieky sa nazývajú antimetabolity. Tieto finančné prostriedky "oklamať" rakovinovú bunku, ktorá je ľahko zakotvená v jej genetickom prístroji. Potom, keď sa bunka rozdelí, dôjde k jej smrti. Jedným z najpopulárnejších liekov je 5-fluóruracil. Okrem toho sa používa aj najnovšia droga, gemzer.

Antibiotiká. Malo by sa okamžite konštatovať, že vôbec nie sú ako tradičné prostriedky. Ide o špeciálne protirakovinové antibiotiká. Mechanizmom ich činnosti je úplné spomalenie rozdelenia génov. Najbežnejšou liekovou látkou je adriamycín. Často sa spája s cytochrómom.

Taxánmi. Tieto činidlá sú aktívne na mikrotubuly. Triedou týchto liekov je paklitaxel a docetaxel. Lieky podporujú zostavenie mikrotubulov z diménov tubulínu a stabilizujú ich. Súčasne je úplne vylúčený proces ich depolymerizácie.

Všetky tieto lieky sú účinné. Ale chemoterapia na rakovinu prsníka si vyžaduje individuálny výber liekov. Koniec koncov, veľa závisí od stavu ženy, nádoru a ďalších faktorov.

Kontraindikácie chemoterapie na rakovinu prsníka

Existujú tiež kontraindikácie chemoterapie na rakovinu prsníka. Je to spôsobené tým, že takýto postup nemôže vo všetkých prípadoch pomôcť. Vždy existuje riziko, že dôjde k relapsu. Preto sú vo väčšine prípadov protinádorové lieky neúčinné.

Faktom je, že u žien, ktoré trpia hormonálne závislými formami rakoviny, sa táto metóda neuplatňuje. Pretože je neefektívne. Ale všetko závisí od veku pacienta. Takže mladé dievčatá sú často predpísané protinádorovou liečbou. Ženy vo veku nemusia túto potrebu potrebovať.

Dievčatá s hormonálne závislými formami rakoviny majú nižšiu hladinu estrogénu a progesterónu. V tomto prípade musíte použiť iné metódy. Ovariálna funkcia je potlačená pomocou liekov. Predpísané je chirurgické odstránenie vaječníkov, ako aj užívanie liekov, ktoré blokujú účinok pohlavných hormónov. Preto sa u týchto pacientov chemoterapia na rakovinu prsníka nepoužíva.

Vedľajšie účinky chemoterapie na rakovinu prsníka

Veľa žien strachuje vedľajšie účinky chemoterapie na rakovinu prsníka. Nie je s tým nič zlého. Pretože vo veľkej miere sú akcie jednoducho nepríjemné. Niektoré ženy sa preto obávajú výskytu nevoľnosti, zvracania a vývoja leukopénie.

V skutočnosti veľa závisí od samotnej ženy a od toho, ako sa sama postaví. Napriek tomu sa napriek tomu nedá vyhnúť vzniku niektorých vedľajších účinkov. Tak sa môže vyvinúť trombocytopénia. Tento pokles počtu krvných doštičiek. Klesá aj hemoglobín a alopécia (vypadávanie vlasov).

V každom prípade však treba pochopiť, že ide o proces liečby. Preto niekedy pre vedľajšie účinky stačí zatvoriť oči. Všetky tieto nepríjemné chvíle môžu byť skúsené. Nebojte sa z tohto postupu kvôli tomu. Pretože chemoterapia pre rakovinu prsníka je príležitosťou ženy začať nový a zdravý život.

Komplikácie chemoterapie na rakovinu prsníka

V niektorých prípadoch sú možné komplikácie chemoterapie pre rakovinu prsníka, táto skutočnosť je nevyhnutná na zohľadnenie. Tak prečo sa objavujú rôzne nepríjemnosti?

Faktom je, že cytostatická terapia poškodzuje a ničí nádorové bunky. Ale koniec koncov, telo sa skladá z normálnych buniek, ktoré tiež môžu rásť a množiť sa. Preto vznikajú rôzne problémy.

Výsledkom je nevoľnosť, zvracanie, znížená chuť do jedla, anémia a vypadávanie vlasov. Ale to je viac vedľajších účinkov. Ak by sme ísť do komplikácií, takže telo je úplne oslabuje imunitný systém už vykonáva svoje obvyklé funkcie na ochranu proti vonkajšej agresii fakorov. Preto je ľahké "vyzdvihnúť" akúkoľvek infekčnú chorobu. Okrem toho môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vnútorných orgánov. V tomto prípade môžu problémy pretrvávať niekoľko rokov. A vo všeobecnosti môže chemoterapia na rakovinu prsníka v budúcnosti spôsobiť recidívu tejto choroby.

Zdravotnícky odborník-editor

Portnov Alexey Alexandrovich

vzdelanie: Kyjevská národná zdravotnícka univerzita. AA Bogomolets, špecializácia - "Lekárske podnikanie"

O Nás

Jednou z najzábavnejších a najzávažnejších chorôb je rakovina krvi. Aj v štvrtej fáze nie je možné nájsť a zistiť, aké sú iné typy onkológie, pretože sú v krvi a cirkulujú v tele.