Opakovanie rakoviny prsníka: Čo keď choroba opäť prekonala a ako často sa vyskytuje?

Liečba rakoviny prsníka v modernej medicíne má dobré výsledky a úmrtnosť na túto chorobu klesá. Avšak u niektorých pacientov po vykonaní mastektómie alebo iných chirurgických variantov sa objavuje recidíva rakoviny prsníka - vrátenie príznakov nádoru po jeho liečbe.

Typy relapsov

Existujú tri typy tohto stavu:

Vyskytuje sa, keď sa nádorové bunky znova objavia na pôvodnom mieste malígneho nádoru. Táto podmienka sa nepovažuje za šírenie rakoviny, ale za znak nedostatku primárnej liečby. Dokonca aj po mastektómii zostávajú časti tukového a kožného tkaniva na hrudi, čo umožňuje opätovný výskyt rakoviny prsníka v pooperačnej cicatrike, aj keď sa to zriedka vyskytuje.

Ženy, ktoré prešli chirurgickým zákrokom na zachovanie orgánov, ako je lumpektómia alebo len ožarovanie, majú vyššie riziko recidívy.

 • regionálne

Jedná sa o závažný stav, čo znamená, šírenie nádorových buniek prostredníctvom lymfatických ciest prostredníctvom axilárnych lymfatických uzlín v prsnej svalového tkaniva pod rebrami a hrudnej kosti v priebehu hrudnej, krčka maternice a supraklavikulární lymfatických uzlín. Posledné dve z týchto lokalizácií novo vznikajúceho patologického procesu zvyčajne naznačujú agresívnejšiu formu malígneho procesu.

Frekvencia relapsov, ktorá sa prejavuje regionálnym rozšírením nádorových buniek, je pomerne vysoká a pohybuje sa v rozmedzí od 2 do 5% prípadov malígnych formácií prsných žliaz.

Tento termín znamená výskyt metastáz v iných orgánoch. Pravdepodobnosť vyliečenia je výrazne znížená.

Z nádorového zamerania rakovinové bunky vstupujú do axilárnych lymfatických uzlín. V 65-75% prípadov vzdialenej recidívy sa rozšírili z lymfatických uzlín na kosti. Vo viac zriedkavých prípadoch existujú metastázy do pľúc, pečene, mozgu alebo iných orgánov.

V niektorých prípadoch, dlho po vytvrdnutí primárneho zamerania, rakovina prsníka sa objaví opäť, ale v inej žľaze. V tomto prípade má odlišnú histologickú štruktúru a iné charakteristiky. Takíto pacienti sa považujú za novo infikovaných.

Frekvencia vývoja

V prvých 5 rokoch po mastektómii bez použitia ďalších metód liečby iba 60% žien nemá nové príznaky ochorenia. Ak sa vykonáva len operácia, pravdepodobnosť recidívy rakoviny prsníka je maximálna v prvých 2 rokoch po nej a je takmer 10%.

Vedci študovali dátové histórie takmer 37.000 pacientov a zistili, že najčastejšie rozvíjať opakujúce sa rakoviny v kroku 1, a radikálne operácia nie je často používaný v tomto prípade, a následným spracovaním s hormonálnymi látkami.

Celková frekvencia recidívy a úmrtnosti naďalej zostáva na vysokej úrovni počas 10 rokov, pričom významné percento prípadov sa vyskytlo počas prvých 5 rokov po liečbe. V prípade, že pacient nie je boli zapojené axilárnych lymfatických uzlín (stupeň 1), ale nemá hormonálna terapia, pravdepodobnosť návratu ochorenia do 10 rokov po operácii bola 32%. Pri porážke lymfatických uzlín (stupeň 2) sa toto riziko zvyšuje až na 50% za predpokladu len chirurgického zákroku.

Na rozdiel od iných foriem rakoviny sa zhubný nádor mliečnej žľazy nepovažuje za vyliečený, ak sa v nasledujúcich 5 rokoch nevyskytli žiadne príznaky patologického procesu. Relaps sa môže vyskytnúť po 10 a 20 rokoch po počiatočnej diagnóze, ale táto pravdepodobnosť sa časom znižuje.

Rizikové faktory

Opakovaný tok nádorov prsníka nastáva, ak sa bunky primárneho nádoru zadržia v tejto oblasti alebo v iných častiach tela. Neskôr sa znova začnú podeliť a tvoriť zlé zaostrenie.

Chemoterapia, ožarovanie alebo hormonálne lieky používané po počiatočnej diagnostike rakoviny sa používajú na zabitie prípadných zostávajúcich malígnych buniek po operácii. Avšak v niektorých prípadoch je takáto liečba neúčinná.

Niekedy sú zostávajúce rakovinové bunky dlhé roky neaktívne. Potom začnú rásť a šíriť sa znova.

Príčiny recidívy rakoviny prsníka sú nejasné, ale je zaznamenané spojenie tohto stavu s rôznymi charakteristikami nádoru. Bolo zistené niekoľko spoločných faktorov, ktoré môžu pomôcť predpovedať pravdepodobnosť obnovenia tejto choroby.

 • Zapojenie lymfatických uzlín

Rozptýlenie nádoru do axilárnych a iných lymfatických uzlín v počiatočnej diagnóze, veľké množstvo postihnutých lymfatických uzlín. Ak sa lymfatické uzliny nezúčastnili, znamená to pre pacienta priaznivý výsledok.

 • Veľkosť nádoru

Čím väčšia je veľkosť počiatočného nádoru, tým väčšie je riziko recidívy. Obzvlášť často v takýchto prípadoch dochádza k relapsu po čiastočnom odstránení žľazy a lymfatických uzlín spojených s ňou.

 • Stupeň diferenciácie

Toto je vyhodnotenie nádorových buniek pod mikroskopom. Existujú tri hlavné charakteristiky, ktoré určujú malignitu rakoviny prsníka: rýchlosť delenia buniek, ich histologický typ (duktálny karcinóm je agresívnejší ako tubulárny nádor), veľkosť a tvar buniek. Ak je vzdelanie klasifikované ako trieda III (rakovina nízkeho stupňa), frekvencia recidívy je vyššia ako v prípade diferencovaného novotvaru.

 • Stav HER2 / neu

Tento gén riadi tvorbu proteínu, ktorý podporuje rast rakovinových buniek. Ak sa takýto proteín nájde, je potrebná dôkladnejšia kontrola po operácii, aby sa zistili včasné prekancerózne zmeny zostávajúcich buniek a včasná liečba.

Pacienti s vysokými hladinami HER2 / neu vyžadujú imunoterapiu trastuzumabom (Herceptin), často v kombinácii s ďalšou chemoterapiou. Herceptin je tiež predpísaný pre neúčinnú chemoterapiu alebo hormonálne lieky.

 • Cievne invázie

Prítomnosť nádorových buniek v cievach nádoru zvyšuje riziko recidívy.

 • Stav hormonálnych receptorov

Ak má nádor receptory pre estrogén (ER +) alebo progesterón (PgR +), riziko recidívy s ďalšou liečbou je nižšie.

 • Index šírenia

Je to dôležitý prognostický faktor. Proteín Ki-67 je produkovaný bunkovým delením. Zvýšenie jeho koncentrácie je spojené s vyššou frekvenciou recidívy a znížením priemernej dĺžky života.

Skupina s nízkym rizikom

Odborníci z medzinárodnej štúdie na štúdium rakoviny prsníka zistili, že s pozitívnym stavom ER alebo PgR môže byť pacient klasifikovaný ako skupina s nízkym rizikom na recidíva, ak sú splnené tieto podmienky:

 • rakovina sa nerozšírila do lymfatických uzlín;
 • Nádor má priemer menší ako 2 cm;
 • jadrá malých rakovinových buniek, málo zmenené farby a iné charakteristiky v porovnaní s normálnymi (vysoko diferencované nádory);
 • nedochádza k invázii nádorov do ciev;
 • neexistuje gén Her2 / neu.

Aj pri malých nádoroch klasifikovaných ako najnižšie riziko, pri absencii dodatočnej liečby je 10-ročné riziko recidívy 12%.

Kategórie rizík

Odborníci navrhujú odkázať pacientov na tieto rizikové kategórie:

Ako sa vyhnúť opakovaniu rakoviny prsníka?

Úplne zabezpečiť pacienta z tohto moderného lieku nie je schopný.

Napriek tomu mnohé štúdie ukázali, že prevenciu relapsu možno dosiahnuť pomocou ďalšej hormonálnej liečby. Znižuje pravdepodobnosť návratu choroby najmenej o 30% a výrazne zvyšuje mieru dlhodobého prežitia.

Pri ďalšej (adjuvantnej) hormonálnej liečbe sa používajú antiestrogény (tamoxifén) a inhibítory aromatázy (letrozol, anastrozol a exemestan). Výhodou je posledná skupina liekov. Sú vymenovaní po operácii.

Aby sa predišlo opätovnému vývoju rakoviny, po operácii by sa mala vykonať aj moderná chemoterapia.

Klinické znaky

Každý pacient, ktorý podstúpil chirurgický zákrok na zhubnú tvorbu prsníkov, by mal vedieť, ako dôjde k relapsu, a v takom prípade sa obráťte na onkológ včas. Malo by sa pamätať na to, že jeho symptómy môžu nastať po mnohých rokoch, keď žena už bola odstránená z dispenzára.

Príznaky relapsu závisia od typu rakoviny prsníka.

Miestna relaps

Nádor sa objavuje v rovnakej oblasti, ako pôvodne. Ak bola vykonaná lumpektómia, malígne bunky sa môžu rozšíriť na zvyšnú tkanivovú žľazu. Po mastektómii sa v oblasti jaziev môže objaviť novotvar.

 • nerovnomernú hustotu žľazy alebo tvorbu "kužeľov" v nej;
 • zmeny kože na hrudi, zápal, sčervenanie;
 • vypúšťanie z bradavky;
 • objavenie jedného alebo viacerých bezbolestných uzlíkov pod kožou v oblasti jaziev;
 • vzhľad zosilnenej oblasti pokožky vedľa jazvy po mastektómii.

Regionálna relaps

V tomto prípade sa rakovinové bunky množia v najbližších lymfatických uzlinách. To sa prejavuje ako tvorba tesnenia ("kužeľov") alebo opuch v oblasti pod paží, cez kĺbovú kosť alebo na krku.

Diaľkové metastázy

Rakovinové bunky sa vyvíjajú v iných orgánoch - kosti, pľúca, pečeň, mozog. Najbežnejšie príznaky sú:

 • trvalá, trvalá, nekontrolovateľná bolesť v kostiach, chrbát;
 • pretrvávajúci kašeľ;
 • dýchavičnosť, dýchavičnosť;
 • strata chuti do jedla, strata hmotnosti;
 • silná bolesť hlavy;
 • konvulzívne záchvaty a iné.

diagnostika

Lekár môže mať podozrenie na recidívu na základe klinických príznakov, údajov z fyzikálnych vyšetrení alebo mamografie. Okrem toho sa tieto štúdie dodatočne prideľujú:

 1. Vizualizácia, tj umožnenie "vidieť" nádor alebo metastázy: magnetická rezonancia, počítač, pozitrónová emisná tomografia, rádiografia, rádioizotopové skenovanie.
 2. Biopsia s následnou histologickou analýzou: je potrebné určiť, či je nový nádor relapsom alebo iným prípadom ochorenia, a tiež identifikovať citlivosť na hormonálnu alebo cielenú liečbu.

liečba

Jeho varianty závisia od mnohých faktorov, vrátane veľkosti nádoru, jeho hormonálneho stavu, predchádzajúcich zákrokov, celkového stavu tela a cieľov liečby a preferencií pacienta.

Pri lokálnom recidíve je potrebná chirurgická liečba. Keďže sa zvyčajne vyskytuje po operácii konzervovania orgánov, pacient sa odstráni z celej žľazy. Po predchádzajúcej mastektómii sa nádor odstráni časťou okolitého zdravého tkaniva. Taktiež sú vyrezané axilárne lymfodrenáty.

Ožarovanie sa odporúča len vtedy, ak sa predtým nevykonalo. Predpísaná je chemoterapia a hormonálna liečba.

Liečba regionálnej rekurencie v kombinácii. Zahŕňa odstránenie zamerania nádoru, postihnutých lymfatických uzlín, ožarovanie, chemoterapiu, používanie hormonálnych liekov.

Pri liečbe vzdialených metastáz sa chirurgické zákroky zvyčajne nepoužívajú, pretože nádorové centrá sa objavujú v niekoľkých orgánoch naraz. Použitá chemoterapia, radiácia alebo hormonálna liečba. Účelom takéhoto zásahu je predĺženie života pacienta a oslabenie prejavov ochorenia.

V tejto fáze sa často odporúča hodnotiť účinnosť liečby a jej vplyv na kvalitu života ženy. Pacient by sa mal v tejto chvíli starať o seba viac:

 • jesť správne;
 • dostatok odpočinku;
 • získať emočnú podporu od svojich blízkych;
 • plánovať opatrenia v prípade zhoršenia zdravia.

V určitom okamihu môže lekár odporučiť pobyt v hospici. Účelom je dosiahnuť, aby pacientov život bol čo najpohodlnejší a zdravotná starostlivosť pre ňu je najkvalifikovanejšia.

Cieľová terapia

Novým smerom v liečbe recidívy rakoviny prsníka je cielená liečba. Môže sa použiť na akékoľvek rozšírenie nádorového procesu a je dobre kombinovaná s chemoterapiou. Cieľové prostriedky sú zamerané iba na nádorové bunky, bez poškodenia zdravých. Vedecký pokrok viedol k vzniku niekoľkých typov cielených liekov.

Liek Herceptin sa používa na cielenú liečbu rakoviny prsníka

Medzi 20% až 30% všetkých rakovín prsníka je sprevádzaných prítomnosťou génu HER2, ktorý poskytuje rýchly rast malígnych buniek. Preto sa proti tomuto mechanizmu rastu nádorov vyvinuli špeciálne lieky:

 • Herceptin (trastuzumab) je liek, ktorý rozpoznáva a viaže sa na HER2-pozitívne (rakovinové) bunky. Jeho účinky zahŕňajú potlačenie rastu buniek a ich smrť. S opakovaným priebehom rakoviny môže byť Herceptin použitý ako monopreparát alebo v kombinácii s chemoterapiou aj so vzdialenými metastázami. Dokonca aj vo forme monoterapie umožňuje vyliečiť až 15% relapsov HER2-pozitívnych nádorov.
 • Tykerb (lapatinib) sa používa pri komplexnej terapii a prevencii HER2-pozitívneho metastatického karcinómu prsníka. V kombinácii s chemoterapeutickým liekom Xeloda (kapecitabín) zvyšuje čas až do nástupu recidívy nádoru.
 • Avastin (bevacizumab) je nový typ lieku, ktorý potláča tvorbu nových krvných ciev v nádore. Zhubné bunky prestávajú dostávať správne množstvo kyslíka a živín a zomierajú. Pozitívny účinok tohto lieku sa preukázal pri akomkoľvek type recidívy rakoviny prsníka, keď sa kombinuje s chemoterapeutikami. Výhodou tohto činidla je možnosť jeho použitia pri HER2-negatívnych nádoroch.

Najnovšie smery liečby

Nasledujúce metódy liečby rekurentnej rakoviny prsníka sú stále v klinických štúdiách. Existuje aktívny výskum v týchto oblastiach:

 • účinok inhibítorov epidermálneho rastového faktora (analógy Herceptinu);
 • nové chemoterapeutické liečivá;
 • fotodynamická terapia.

výhľad

Predpovedať, že výsledok ochorenia je dosť ťažké. Závisí to od charakteristík novovytvoreného zamerania, od stavu organizmu, od veku pacienta, od sprievodných ochorení a od mnohých ďalších faktorov.

Najpriaznivejšia prognóza pre pacientov s lokálnym recidívou rakoviny prsníka. Pri plnej terapii a bez poškodenia lymfatických uzlín v priebehu nasledujúcich 5 rokov po druhej operácii žije aspoň 60% pacientov.

Prežitie v opakovaní rakoviny prsníka so vzdialenými metastázami zvyčajne nie je dlhšie ako 3 roky.

Kalkulátor rizika

Táto kalkulačka rizika opakovaného výskytu určuje jeho pravdepodobnosť na základe stupňa nádorovej malignity a postihnutia lymfatických uzlín.

Stupeň malignity:

 • I - 6 bodov;
 • II - 12 bodov;
 • III - 18 bodov.

Zapojenie lymfatických uzlín:

 • Nie - 6 bodov;
 • Existuje 12 bodov.

Invázia krvi alebo lymfatických ciev:

Keď pridáte výsledné body, dostanete podmienenú hodnotu, ktorá vám umožní určiť približné riziko:

Samozrejme, takýto výpočet nie je úplne presný. Pomáha však uistiť sa, že onkológ musí starostlivo monitorovať aj po liečbe primárneho nádoru.

Informácie o možnostiach včasnej diagnostiky a detekcie predispozície na rakovinu prsníka nájdete v článku "Oncomarkery rakoviny prsníka".

Metastázy v rakovine prsníka: typy, definícia a liečba

Choroba, známa ako "rakovina", je už dlho jedným z najnebezpečnejších na svete.

Ak narazíte na rôzne orgány, je to smrteľné, ak neprijmete preventívne opatrenia včas.

Jednou z najnebezpečnejších foriem pre ženy je rakovina prsníka.

Nebezpečenstvo ochorenia

Zároveň sa prevažná väčšina vyskytuje u žien: kvôli malému počtu mliečnych žliaz u mužov podlieha onkológii len v 1% prípadov. Ale medzi ženami sa choroba vyskytuje takmer každých 10-13 rokov na svete.

Najväčším nebezpečenstvom je rakovina v dôsledku jej "neviditeľnosti": v prvých štádiách nemá žiadne príznaky okrem bolestivých pocitov. Keď pacient začne vnímať zmeny a prichádza k lekárovi, často sa ukáže, že rakovina prešla do štádia 2-3 a jeho liečba bude dostatočne dlhá.

Druhým rizikom nádoru sú metastázy alebo metastázy - ďalšie sekundárne ložiská patológie, ktoré sa môžu vyskytnúť prakticky vo všetkých telesných tkanivách. Ich vzhľad je spojený s rozšírením jednotlivých malígnych buniek v tele.

Spočiatku imunity aktívne bojujú proti nim, ale akonáhle rakovina oslabuje obranný systém, bunky sa rýchlo šíria a vyvolávajú vývoj rakoviny v iných oblastiach.

Spôsob šírenia metastáz je:

 1. Hematogénne: šíri sa krvou a postihuje vnútorné orgány (pľúca, obličky, miecha) a kosti.
 2. Lymfogénne: ich dráhy prechádzajú cez lymfatické cievy, ktoré sa často nachádzajú v najbližších lymfatických uzlinách hrudníka.


V závislosti od miesta rozšírenia existuje niekoľko variantov vývoja ochorenia:

 1. V kostiach: veľké lézie zahŕňajú kosti a kĺby, chrbticu. Pod vplyvom metaztáz sa stávajú krehkými a spôsobujú bolestivé pocity. To zvyšuje riziko zlomeniny kostí a robí obdobie adhézie dlhé a ťažké, pretože kostné tkanivo prakticky stráca schopnosť uzdravenia.
  Ako liečba zlomeniny sa zvyčajne používa žiarenie. Na posilnenie kostí môžu byť predpísané lieky, ktoré zvyšujú hustotu kostí a dodávajú im vápnik.

definícia

Na určenie platí:

 1. Ultrazvuková diagnostika rakoviny: pomáha určovať zmeny vo vnútorných orgánoch.
 2. Pozitrónová emisná tomografia: jeho výsledok sa považuje za najspoľahlivejší. Môže sa použiť aj zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie.
 3. Bronchoskopia a rádiografia pľúc.
 4. Skenovanie kostí.
 5. Mamografia: vykonáva sa vyšetrenie druhého prsníka a odhalenie príznakov metastáz.

Okrem toho je možné priradiť:

 1. Biopsia tkanív.
 2. Krvný test, ktorý pomôže určiť, či rakovinové bunky prechádzajú cez krvný obeh a či sú obsiahnuté v akomkoľvek orgáne.
 3. Bilirubín alebo pečeňové vyšetrenie.

liečba

Bohužiaľ nie je možné úplne vyliečiť metastázy - kedykoľvek môže dôjsť k odpusteniu, čo nepovedie k všetkým snahám.

Avšak lekári môžu predĺžiť život pacienta a urobiť ho tak zdravým, ako je to možné. Spôsoby liečby zahŕňajú:

 1. Chirurgický zákrok: odstránenie celého orgánu alebo jeho časti.
 2. Chemoterapia: poskytuje dobré výsledky a pomáha spomaľovať vývoj metastáz.
 3. Radiačná terapia: používa sa v počiatočných štádiách, pretože poskytuje slabší výsledok ako chemoterapia.
 4. Liečba hormonálnymi liekmi sa môže uskutočniť len vtedy, ak je nádor citlivý na účinky hormónov.
 5. Prijatie liekov proti bolesti: zvyčajne sa vykonáva súčasne s inými liečbami, pretože neodstraňuje príčinu, ale len utlmuje bolesť.
 6. Ľudová a netradičná medicína: sú to veľmi neefektívne a dokonca aj nebezpečné možnosti, ktoré neposkytujú žiadnu záruku obnovy. Všetci pacienti, ktorí sa uchýlili k takýmto liekom, sa stále museli poradiť s lekárom, ale neskôr.

U mnohých žien rakovina prsníka znie ako rozsudok smrti, ktorý sa dá odložiť, hoci prognóza lekárov je celkom utišujúca. Metastáza je veľké nebezpečenstvo: "skrývať sa" vo vnútri tela už mnoho rokov, môžu sa objaviť kedykoľvek.

Ako vzniknú metastázy rakoviny prsníka, pozrite si nasledujúce video:

Vitajte! Na mňa otázka, či je možné vyliečiť rakovinu mliečnej žľazy, ak v prvom štádiu prijme tinktúru suchého koreňa Aconite? Možno existujú niektoré príklady úspešného výsledku? Veľmi chváli tento koreň, chcem pochopiť, či stojí za to veriť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Vitajte! Radšej by ste mali ísť na lekára - ľudová a alternatívna medicína je extrémne neúčinná a dokonca aj nebezpečné možnosti, ktoré neposkytujú žiadnu záruku obnovy.
Liečba sa vykonáva chirurgicky, chemoterapiou, rádioterapiou, ale nie traumami. Neváhajte! Choďte k lekárovi, kým všetko nie je tak poľutovaniahodné!

Moja svokra objavila štvrtú fázu rakoviny prsníka. Tchyna 54 rokov. Keď prešla rozsiahlym vyšetrením, došlo aj k strašnej arytmii a hepatitíde C. Povedzte mi, sú tieto indikátory kontraindikáciami operácie.

Samozrejme rakovina prsníka a akákoľvek iná je to veľmi hrozná choroba. Zvyčajne sa liečba vykonáva s chemoterapiou. Existujú však metódy prevencie rakoviny. Je potrebné udržať si v dobrej kondícii a jesť správne.

Koľko z nich vieme o takýchto ženách, ktorí mali rakovinu prsníka, a tak iba jeden z nich dokázal zachrániť prsia a to len preto, že sa objavil v najskoršom štádiu. Ale všeobecne, ako často potrebujete podrobiť sa vyšetreniu u mammologa, aby bol problém nájdený včas, ak nejaký existuje?

Metastázy v rakovine prsníka

Jednotlivé nádorové bunky v rakovine prsníka sa šíria niekoľkými spôsobmi - hematogénnymi (pozdĺž krvného obehu) a lymfogénnymi (lymfatickými cestami). Sú zistené už v počiatočných štádiách nádorového procesu, avšak imunitný systém organizmu môže zabrániť proliferácii nádorových buniek mimo prsníka a tvorbe metastatických ložísk. Vyčerpanie imunitného systému vo vývoji rakoviny alebo v prípade potlačenia imunitného systému agresívnymi typmi nádorových buniek. Rýchly rast metastáz a nárast ich počtu sa pozoruje v agresívnych formách rakoviny prsníka.

Schopnosť rakoviny prsníka metastázovať sa určuje expresiou nádorových buniek ErbB-2 proteínmi. Pri vykonávaní imunohistochemickej analýzy z biopsie mliečnej žľazy je možné určiť expresiu tohto proteínu a potvrdiť agresivitu ochorenia v počiatočnom štádiu ešte pred detekciou metastáz.

Identifikované scintigrafia alebo PET-CT metastázy naznačuje, že nádory krvným riečiskom buniek šíri do ďalších orgánov a tkanív (pečeň, mozog, kosti a pľúc). Metastázu rakoviny prsníka možno zistiť na samom začiatku vývoja nádoru a po jeho opakovaní. Funkcia prsné nádorové metastázy je schopnosť pretrvávať vo spiacim dlhé (spiacim) stave, ktorý môže provokovať detekovaná "spánku" v priebehu 7-10 rokov po resekcii primárneho nádoru, nasledované rôznymi faktormi.

Hlavné spôsoby metastázovania rakoviny prsníka

Lymfogénne metastázy v rakovine prsníka sú detekované v regionálnych (bezprostredných) lymfatických uzlinách - predných pektorálnych, axilárnych, sub- a supraklavikulárnych, perigendinálnych. Hematogénne metastázy sa vyskytujú najčastejšie v hubovitej kosti, pľúc tryskami na backmassage mozgu, obličkách, pečeni. - hubovité kosti, mozog alebo miecha, a tiež pečeň. Kontakt s nádorovými bunkami v každom z týchto orgánov a zvýšenie nádorových metastáz do veľkosti ostrovčekov je sprevádzaný nasledujúcimi klinickými prejavmi.

Hubovité kostné skelet: spravidla, pozorované: bolesti chrbta (stavcov), panvovej kosti alebo veľkých kĺbov (kolená, bedrá), ktorý neustále rastie viac ako 2 - 3 týždne. V prípade, že stavce lézie (väčšina bedrovej) je tzv koreňovej symptómy spôsobené kompresiou miechových nervov - objavia slabosť alebo necitlivosť v končatinách, je narušený fyziologickú aktivitu čreva a močového mechúra c vývoja inkontinencie, atď.

Mozog: Najčastejším príznakom je bolesť hlavy, presne rovnaký veľmi často vyvíja všeobecný a svalovú slabosť v nohách alebo rukách, môže byť k porušeniu spôsobu vizuálneho straty poľa alebo dvojité videnie. Často, keď je ovplyvnený mozog, psychologické poruchy, zníženie úrovne vedomia, kŕče.

Pľúca: väčšina pacientov má pretrvávajúci kašeľ, produktívny (s hlienom) a bez neho. Keď choroba postupuje a účinná pľúcna tkanina klesá, dyspnoe sa vyvíja s miernym zaťažením, čím sa zvyšuje pokoj v nepokoji.

Pečeň: prítomnosť metastáz sprevádzaná dlhotrvajúcou bolesťou brucha, opuchom a pocitom ťažkosti; Po progresii lézie a znížení objemu fungujúceho pečeňového tkaniva vzniká žltačka, pozoruje sa pretrvávajúci pokles telesnej hmotnosti.

Metastázy rakoviny prsníka: základné diagnostické metódy.

Ak sa sekundárne zameranie vyvinulo na jednom mieste, potom je pravdepodobné, že vznikne niekde inde. Neoplazmus môže byť taký malý, že pacient ho ani necíti.

Hľadanie metastáz sa vykonáva, ak existuje pochybnosť o opakovaní rakoviny prsníka po predchádzajúcej štúdii alebo počas konečnej diagnózy rakoviny prsníka po jej počiatočnej detekcii. Jednou z primárnych metód diagnostiky pri hľadaní metastáz je určiť úroveň markerov rakoviny špecifických pre rakovinu prsníka - CEA, CA15-3, CA 27-29.

Vzhľadom na veľkú prieskumovú oblasť tela sa pri skenovaní zubných protéz v kosti uskutočňuje scintigrafia kostného systému, ktorú možno doplniť cielenou röntgenovou skúškou podozrivých lokalít s jednotlivými podozrivými uzlinami.

Tiež sa používa klasických diagnostických metód, vrátane brušné ultrazvuk, MRI mozgu a miechy, počítačová tomografia hrudníka, brucha, panvy alebo mozgu, rovnako ako PET-CT.

Metastázy rakoviny prsníka. Aké sú metódy liečby?

Liečba metastáz je podmienene rozdelená do troch typov:

 • lokálna (lokálna) terapia, ktorej účelom je zničenie metastáz;
 • systémová terapia zameraná na neutralizáciu malígnych buniek mimo sekundárnych ohniskov;
 • lieky proti bolesti.

Systém zahŕňa hormón a chemoterapiu, ďalšie nové metódy (vrátane ďalších). Výsledok jeho aplikácie sa nezobrazí ihneď a metastázy potrebujú rýchly dopad, aby sa zabránilo ich negatívnemu vplyvu na miechu a mozog, kostné tkanivo. Preto je dôležité skombinovať vyššie uvedené metódy s rádioterapiou.

Ak sa používajú lokálne metódy: rádioterapia, steroidy, chirurgia (obnovenie integrity kostí a odstránenie stláčania tkanív).

Predvídanie liekov je predpísané v očakávaní účinku z používania systémovej liečby. Vedľajšie ohniská negatívne ovplyvňujú určité orgány, lokálna liečba sa používa na zmiernenie príznakov. Keď je kostné tkanivo poškodené, lieky sú predpísané na jeho obnovenie.

Liečba metastatického rakoviny pečene je jednou z najplodnejších odvetví onkológie. Dokonca aj v medicínskom prostredí sa predsudok zakladá na tom, že prítomnosť jednotlivých metastáz v pečeni znamená úplnú márnosť liečby a okamžitú smrť. Moderné metódy minimálne invazívnej liečby dokážu úplne odstrániť metastázy a udržať normálnu funkciu pečene niekoľko rokov. Za týmto účelom sa používajú techniky, ako je ekonomický resekcii pečene počas otvorenej operácie a RFA - chrezpechenochnaya perkutánna rádiofrekvenčná ablácia pečene, a spôsobu použitia zariadenia plazmohirurgii PlasmaJet.

Chirurgická liečba je nahradená systémovou chemoterapiou pre viaceré miesta alebo metastázy veľkého rozsahu a komplexného tvaru ovplyvňujúce niektoré segmenty pečene.

Kedy môžete očakávať najlepšie výsledky liečby?

Maximálne je možné predĺžiť život, jeho kvalitu (zmiernenie prejavov sekundárnych ložísk ochorenia a zvýšenie doby remisie s minimálnymi vedľajšími účinkami):

 • keď sa nádor nerozšíri do takých dôležitých orgánov ako sú pľúca, mozog a pečeň;
 • s léziami druhotných ohniskov nie viac ako 3 orgánmi alebo oblasťami tela;
 • ak majú metastatické bunky novotvaru hormonálne receptory;
 • ak existuje nádorová odpoveď na hormón a chemoterapiu;
 • ak nie všetky ošetrenia boli použité.

Ak liečíte metastázy s rakovinou prsníka, koľko viac môžete žiť?

Ako dlho pacient bude žiť s určitou metastázy, len povedať, nikto nemôže, vzhľadom k individuálnym vlastnostiam organizmu, štádiu ochorenia a jeho šírenia. Jeden môže predĺžiť život na desať rokov (a ešte viac) a ďalší - len niekoľko rokov.

Metastázy rakoviny prsníka

Rakovina prsníka - metastázy

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien. Veľký počet úmrtí z toho vyplýva z toho, že táto rakovina veľmi často prináša metastázy rôznym orgánom. A v počiatočných štádiách na ich určenie môže byť dosť ťažké, takže liečba rakoviny by mala byť komplexná. Chirurgický zákrok nezaručuje úplné vyliečenie. V približne polovici prípadov sa objavia metastázy po odstránení prsníka.

Ako sa vyskytujú metastázy rakoviny prsníka?

Ovplyvnené bunky sa môžu šíriť lymfatickým tokom, pretože sú dobre vyvinuté v mliečnej žľaze. Metastázované v tomto prípade najbližšie k hrudným lymfatickým uzlom - axilárne. Alebo rakovinové bunky sa prenášajú do celého tela krvou, usadia sa v rôznych orgánoch a začnú tam rásť, tvoria metastázy alebo sekundárny nádor.

Buďte opatrní

Skutočnou príčinou nádorových nádorov sú parazity žijúce vo vnútri ľudí!

Ako sa ukázalo, je to veľa parazitov, ktoré žijú v ľudskom tele, ktoré sú zodpovedné za takmer všetky ľudské smrteľné ochorenia, vrátane vzniku rakovinových nádorov.

Parazity môžu žiť v pľúcach, srdci, pečeni, žalúdku, mozgu a dokonca aj ľudskej krvi, práve preto, že začínajú aktívne ničiť telesné tkanivá a vytvárať cudzie bunky.

Chcem len varovať, že nepotrebujete bežať do lekárne a kupovať drahé lieky, ktoré podľa lekárnikov odstránia všetky parazity. Väčšina liekov je mimoriadne neúčinná, navyše spôsobuje obrovské škody na tele.

Bylinkové červy, v prvom rade sa otrávate!

Ako podmaniť infekciu a neublížiť si? Hlavný onkoparazitológ krajiny v nedávnom rozhovore povedal o efektívnej domácej metóde na odstránenie parazitov. Prečítajte si rozhovor >>>

Kde rakovina prsníka metastázuje?

Najbežnejšie miesta penetrácie rakovinových buniek sú axilárne a subklavické lymfatické uzliny. Niekedy sa tiež vyskytujú metastázy po rakovine prsníka v hubovitých kostiach, najčastejšie v oblasti femuru, pľúc, miechy, pečene alebo na koži. Na chrbtici, mozgu alebo vaječníkoch sa môže objaviť sekundárny nádor.

Symptómy sekundárnych nádorov

Metastázy v počiatočnom štádiu nemožno okamžite pozorovať. Je dokonca ťažké ich detekovať pomocou röntgenových lúčov. Veľmi často sa príznaky pacientov s metastatickým karcinómom prsníka odoberajú na iné ochorenia. Preto, keď sa objavia, musíte vykonať úplnú diagnózu.

Aké sú príznaky metastáz:

 • krvácanie do pľúc, potom vykašliavanie krvou alebo krvácanie kože v oblasti prsníkov;
 • hyperkalcémia sa pozoruje pri metastázach v kostiach, pri ktorých sa z nich vymyje vápnik;
 • bolesti pečene, chrbtice, kostí alebo hlavy sa vyskytujú v akýchkoľvek metastázach;
 • Rakovinové bunky v kostnej tkanive vedú k jej krehkosti a častým zlomeninám;
 • metastázy v mozgu a mieche, čo vedie k bolesti, slabosť, ochrnutie končatín, strata zraku a iným porušením;
 • sekundárny nádor v pľúcach spôsobuje kašeľ, často s krvou, nahromadenie tekutín v pleurálnej oblasti a dyspnoe.

Môže sa liečiť metastatický karcinóm prsníka?

Výsledok liečby závisí od mnohých faktorov: vek a zdravotný stav pacienta, počet metastáz, čas, ktorý uplynul od počiatočnej diagnózy pred ich výskytom. Pri včasnej detekcii sekundárnych nádorov sa možno obmedziť na miestne účinky, najčastejšie však pozitívny výsledok závisí od komplexnej liečby.

Zaoberám sa účinkami parazitov na choroby rakoviny už mnoho rokov. Môžem s istotou povedať, že onkológia je dôsledkom parazitickej infekcie. Paraziti doslova vás pohltia zvnútra a otravujú telo. V ľudskom tele sa rozmnožujú a vylučujú, pričom jedia ľudské mäso.

Hlavnou chybou je sprísnenie! Čím skôr začnete odstraňovať parazity, tým lepšie. Ak hovoríme o drogách, potom je všetko problematické. K dnešnému dňu existuje len jeden skutočne účinný antiparazitický komplex, to je Helmilein. Zničí a vylučuje z tela všetky známe parazity - od mozgu a srdca po pečeň a črevá. To nie je možné pre žiadne súčasné drogy dnes.

V rámci Federálneho programu pri podaní žiadosti až do (vrátane), každý obyvateľ Ruskej federácie a SNŠ môže nariadiť Helmilein za zníženú cenu - 1 rubeľ.

Celá liečba metastáz v rakovine prsníka je zameraná na zmiernenie stavu pacienta, zlepšenie kvality a predĺženie jeho života. V posledných rokoch, moderné lieky umožňujú mnohým ženám úplne zabudnúť na hrozné ochorenie, ale na úspešné vyliečenie je dôležité včas diagnostikovať metastatický karcinóm prsníka.

Metódy liečby metastáz

Každá osoba je individuálna a to pomohlo jednému pacientovi, môže zhoršiť stav iného. Preto musí lekár zvoliť spôsob liečby, ktorý sa zameria na mnohé faktory. Často je potrebné meniť prípravky a spôsob liečby, ak to nie je znateľné zlepšenie. V mnohých prípadoch je najlepším východiskom chirurgické odstránenie nádoru, ale nie vždy je to možné. Potom sa použije chemoterapia. ožarovanie alebo hormonálne prípravky.

Metastázy v rakovine prsníka

Jednotlivé nádorové bunky v rakovine prsníka sa šíria niekoľkými spôsobmi - hematogénnymi (pozdĺž krvného obehu) a lymfogénnymi (lymfatickými cestami). Sú zistené už v počiatočných štádiách nádorového procesu, avšak imunitný systém organizmu môže zabrániť proliferácii nádorových buniek mimo prsníka a tvorbe metastatických ložísk. Vyčerpanie imunitného systému vo vývoji rakoviny alebo v prípade potlačenia imunitného systému agresívnymi typmi nádorových buniek. Rýchly rast metastáz a nárast ich počtu sa pozoruje v agresívnych formách rakoviny prsníka.

Schopnosť rakoviny prsníka metastázovať sa určuje expresiou nádorových buniek ErbB-2 proteínmi. Pri vykonávaní imunohistochemickej analýzy z biopsie mliečnej žľazy je možné určiť expresiu tohto proteínu a potvrdiť agresivitu ochorenia v počiatočnom štádiu ešte pred detekciou metastáz.

Identifikované scintigrafia alebo PET-CT metastázy naznačuje, že nádory krvným riečiskom buniek šíri do ďalších orgánov a tkanív (pečeň, mozog, kosti a pľúc). Metastázu rakoviny prsníka možno zistiť na samom začiatku vývoja nádoru a po jeho opakovaní. Funkcia prsné nádorové metastázy je schopnosť pretrvávať vo spiacim dlhé (spiacim) stave, ktorý môže provokovať detekovaná "spánku" v priebehu 7-10 rokov po resekcii primárneho nádoru, nasledované rôznymi faktormi.

Hlavné spôsoby metastázovania rakoviny prsníka

Metastáz do lymfatických uzlín u karcinómu prsníka sú detekované v regionálnych (v blízkosti) lymfatických uzlín - predného hrudník, axilárny a Supraklavikulární sub, okologrudinnoy. Hematogénne metastázy sa vyskytujú najčastejšie v hubovitej kosti, pľúc tryskami na backmassage mozgu, obličkách, pečeni. - hubovité kosti, mozog alebo miecha, a tiež pečeň. Kontakt s nádorovými bunkami v každom z týchto orgánov a zvýšenie nádorových metastáz do veľkosti ostrovčekov je sprevádzaný nasledujúcimi klinickými prejavmi.

Hubovité kostné skelet: spravidla, pozorované: bolesti chrbta (stavcov), panvovej kosti alebo veľkých kĺbov (kolená, bedrá), ktorý neustále rastie viac ako 2 - 3 týždne. V prípade, že stavce lézie (väčšina bedrovej) je tzv koreňovej symptómy spôsobené kompresiou miechových nervov - objavia slabosť alebo necitlivosť v končatinách, je narušený fyziologickú aktivitu čreva a močového mechúra c vývoja inkontinencie, atď.

Mozog: Najčastejším príznakom je bolesť hlavy, presne rovnaký veľmi často vyvíja všeobecný a svalovú slabosť v nohách alebo rukách, môže byť k porušeniu spôsobu vizuálneho straty poľa alebo dvojité videnie. Často, keď je ovplyvnený mozog, psychologické poruchy, zníženie úrovne vedomia, kŕče.

Pľúca: väčšina pacientov má pretrvávajúci kašeľ, produktívny (s hlienom) a bez neho. Keď choroba postupuje a účinná pľúcna tkanina klesá, dyspnoe sa vyvíja s miernym zaťažením, čím sa zvyšuje pokoj v nepokoji.

Pečeň: prítomnosť metastáz sprevádzaná dlhotrvajúcou bolesťou brucha, opuchom a pocitom ťažkosti; Po progresii lézie a znížení objemu fungujúceho pečeňového tkaniva vzniká žltačka, pozoruje sa pretrvávajúci pokles telesnej hmotnosti.

Metastázy rakoviny prsníka: základné diagnostické metódy.

Ak sa sekundárne zameranie vyvinulo na jednom mieste, potom je pravdepodobné, že vznikne niekde inde. Neoplazmus môže byť taký malý, že pacient ho ani necíti.

Hľadanie metastáz sa vykonáva, ak existuje pochybnosť o opakovaní rakoviny prsníka po predchádzajúcej štúdii alebo počas konečnej diagnózy rakoviny prsníka po jej počiatočnej detekcii. Jednou z primárnych metód diagnostiky pri hľadaní metastáz je určiť úroveň markerov rakoviny špecifických pre rakovinu prsníka - CEA, CA15-3, CA 27-29.

Vzhľadom na veľkú prieskumovú oblasť tela sa pri skenovaní zubných protéz v kosti uskutočňuje scintigrafia kostného systému, ktorú možno doplniť cielenou röntgenovou skúškou podozrivých lokalít s jednotlivými podozrivými uzlinami.

Tiež sa používa klasických diagnostických metód, vrátane brušné ultrazvuk, MRI mozgu a miechy, počítačová tomografia hrudníka, brucha, panvy alebo mozgu, rovnako ako PET-CT.

Metastázy rakoviny prsníka. Aké sú metódy liečby?

Liečba metastáz je podmienene rozdelená do troch typov:

 • lokálna (lokálna) terapia, ktorej účelom je zničenie metastáz;
 • systémová terapia zameraná na neutralizáciu malígnych buniek mimo sekundárnych ohniskov;
 • lieky proti bolesti.

Systém zahŕňa hormón a chemoterapiu, ďalšie nové metódy (vrátane ďalších). Výsledok jeho aplikácie sa nezobrazí ihneď a metastázy potrebujú rýchly dopad, aby sa zabránilo ich negatívnemu vplyvu na miechu a mozog, kostné tkanivo. Preto je dôležité skombinovať vyššie uvedené metódy s rádioterapiou.

Ak sa používajú lokálne metódy: rádioterapia, steroidy, chirurgia (obnovenie integrity kostí a odstránenie stláčania tkanív).

Predvídanie liekov je predpísané v očakávaní účinku z používania systémovej liečby. Vedľajšie ohniská negatívne ovplyvňujú určité orgány, lokálna liečba sa používa na zmiernenie príznakov. Keď je kostné tkanivo poškodené, lieky sú predpísané na jeho obnovenie.

Liečba metastatického rakoviny pečene je jednou z najplodnejších odvetví onkológie. Dokonca aj v medicínskom prostredí sa predsudok zakladá na tom, že prítomnosť jednotlivých metastáz v pečeni znamená úplnú márnosť liečby a okamžitú smrť. Moderné metódy minimálne invazívnej liečby dokážu úplne odstrániť metastázy a udržať normálnu funkciu pečene niekoľko rokov. Za týmto účelom sa používajú techniky, ako je ekonomický resekcii pečene počas otvorenej operácie a RFA - chrezpechenochnaya perkutánna rádiofrekvenčná ablácia pečene, a spôsobu použitia zariadenia plazmohirurgii PlasmaJet.

Chirurgická liečba je nahradená systémovou chemoterapiou pre viaceré miesta alebo metastázy veľkého rozsahu a komplexného tvaru ovplyvňujúce niektoré segmenty pečene.

Kedy môžete očakávať najlepšie výsledky liečby?

Maximálne je možné predĺžiť život, jeho kvalitu (zmiernenie prejavov sekundárnych ložísk ochorenia a zvýšenie doby remisie s minimálnymi vedľajšími účinkami):

 • keď sa nádor nerozšíri do takých dôležitých orgánov ako sú pľúca, mozog a pečeň;
 • s léziami druhotných ohniskov nie viac ako 3 orgánmi alebo oblasťami tela;
 • ak majú metastatické bunky novotvaru hormonálne receptory;
 • ak existuje nádorová odpoveď na hormón a chemoterapiu;
 • ak nie všetky ošetrenia boli použité.

Ak liečíte metastázy s rakovinou prsníka, koľko viac môžete žiť?

Správne zvolená terapia umožňuje predĺženie života žien s metastatickým karcinómom uhelb po dobu 3-5 rokov, čo poskytuje 85-90% 5-ročné prežitie a veľmi vysokú kvalitu života. Vo väčšine krajín západnej Európy je tento ukazovateľ približne 7-12 rokov.

Ako dlho pacient bude žiť s určitou metastázy, len povedať, nikto nemôže, vzhľadom k individuálnym vlastnostiam organizmu, štádiu ochorenia a jeho šírenia. Jeden môže predĺžiť život na desať rokov (a ešte viac) a ďalší - len niekoľko rokov.

Spôsoby šírenia metastáz v rakovine prsníka

Metastázy v rakovine prsníka sa šíria ako hematogénnymi tak aj lymfogénnymi cestami. Vykazujú sa už v počiatočných štádiách ochorenia, ale imunitný systém je schopný ich rýchleho ničenia. Pri ďalšom vývoji patologického procesu alebo ťažkej imunodeficiencie tieto mechanizmy zlyhajú.

Pre agresívne formy rakoviny charakterizované skorými aktívnymi metastázami. Schopnosť šírenia malígneho nádoru je určovaná typom jeho buniek. Histologická analýza tkanív získaných biopsiou alebo chirurgickým zákrokom umožňuje určiť agresivitu ženského typu rakoviny v počiatočnom štádiu.

Metastázy rakoviny prsníka zistené počas CT alebo scintigrafie naznačujú výskyt sekundárnych ohniskov v iných orgánoch a tkanivách:

Rakovinové bunky môžu byť detegované ako počas primárneho objavenia nádoru v hrudníku, tak aj pri jeho opakovaní.

Pri chorobe, ako je rakovina prsníka, sú metastázy schopné dlhodobej existencie v latentnom stave, takže je možné ich detegovať dokonca aj 5-10 rokov po odstránení primárneho nádoru. Účinok provokačných faktorov prispieva k ich aktivácii.

Spôsoby metastatického rakoviny prsníka

Metastáza rakoviny prsníka sa môže vyskytnúť takmer vo všetkých orgánoch a tkanivách. Zvyčajne sa to vyskytuje v 3-4 štádiách ochorenia, ale agresívne nádory sa začínajú šíriť oveľa skôr. Po prvé, blízke lymfatické uzliny a tkanivá sú napadnuté. Rakovinové bunky sa môžu šíriť krvným a lymfatickým tokom.

Hematogénne metastázy sa najčastejšie vyskytujú v pľúcach, pečeni, kostnej dreni, dlhých kostiach a obličkách. Lymfatické postihujú aj regionálne aj vzdialené lymfatické uzliny.

V prítomnosti metastáz v kostiach sa pacient sťažuje na silnú bolesť chrbtice, bedrového kĺbu, kĺbov a kĺbov. Tkanivá sa stávajú krehké, čo je príčinou patologických zlomenín. Končatiny strácajú citlivosť, paralýza a parezia sa často vyskytujú.

V prípade zlomeniny sa liečba uskutočňuje pomocou fixačných zariadení a ožarovaním postihnutých oblastí rakovinovými bunkami. Samotné hojenie v prítomnosti rakovinových buniek nie je možné. Okrem toho je predpísaný liek Zometa, ktorý zvyšuje hustotu kostného tkaniva.

Takáto liečba má množstvo vedľajších účinkov, z ktorých najnebezpečnejšími sú:

 • zničenie dolnej čeľuste;
 • poškodenie funkcie pečene a obličiek.

Hyperkalcémia - zvýšenie množstva vápnika v krvi slúži ako charakteristický znak metastázy rakoviny prsníka v kosti. Jeho príčinou môže byť tak život nádoru, ako aj dôsledky agresívnej liečby. Táto podmienka sa považuje za život ohrozujúcu, takže terapeutické zásahy by mali začať čo najskôr.

Pri penetrácii do chrbtice metastázy stláčajú miechu a nervové zakončenie. Pacient má slabosti v nohách, bolesť v postihnutých stavcoch nemožno zastaviť pomocou narkotických analgetík.

Porážka spodných častí chrbtice prispieva k narušeniu močového mechúra a čreva, hlavnými znakmi tohto stavu sú:

 • inkontinencia moču;
 • spontánna defekácia.

Pri penetrácii metastáz v mozgu dochádza k syndrómu výraznej bolesti a slabosti končatín, dochádza k zníženiu ostrosti zraku, dvojitému zraku. Možné porušenie intelektuálnej aktivity a vznik epileptických záchvatov. Často sa vyskytujú metastázy rakoviny prsníka v pečeni, pľúcach a pohrudnici.

Keď je postihnutý dýchací systém, objaví sa bolestivý suchý kašeľ, bolesť za hrudnou kosťou. Pacientka stráca chuť do jedla a jej telo je vyčerpaná. Metastázy v pečeni vedú k vzniku mechanickej žltačky, ktorej hlavnými príznakmi sú:

 • poškodenie trávenia;
 • žltá farba kože;
 • zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi.

Stláčanie dutej žily vedie k vzniku takých komplikácií ako je ascita.

Vzhľad rakovinových buniek v pleurálnej dutine prispieva k rozvoju dyspnoe a bolesti za hrudnou kosťou. Často existuje hydrothorax - akumulácia tekutiny v hrudníku. Prvou pomôckou je vyčerpanie výpotku injekčnou striekačkou alebo flexibilnou hadicou pripojenou k odsávaču.

Zavedenie mastenca alebo antiseptického činidla podporuje nadmerné zväčšenie pleurálnej dutiny, čo zabraňuje opakovanej akumulácii tekutiny.

Teda nádor v mliečnej žľaze sa môže rozšíriť ďaleko za hranicami, čo ovplyvňuje všetky orgány a systémy. Počas vyšetrenia sa môže zistiť niekoľko sekundárnych lézií. Spôsob liečby sa vyberá individuálne, rehabilitácia zahŕňa obnovu funkcií imunitného systému, ktorý je vystavený deštruktívnym účinkom cytostatiky a žiarenia.

Ako sa metastázy rakoviny prsníka?

Ak sa metastázy nachádzajú v jednom orgáne, pravdepodobne existujú v iných. V tomto prípade môže byť lézia taká malá, že žena nebude mať žiadne nepríjemné pocity. Diagnóza metastáz sa vykonáva po histologickom vyšetrení prsného tkaniva alebo súčasne s ním.

Najbežnejšou metódou na detekciu metastáz je krvný test na onkomarkery. Hľadanie sekundárnych ohniskov v kostiach sa uskutočňuje metódou scintigrafie, ktorá je za prítomnosti podozrivých útvarov doplnená röntgenovým vyšetrením.

Ultrazvuk sa používa na detekciu metastáz v brušnej dutine. MRI a CT môžu detegovať rakovinové bunky v kosti a mozgu, respiračné orgány.

Ako sa rakovina prsníka liečí metastázami?

Existujú tri spôsoby liečenia neskorých štádií rakoviny prsníka: lokálna, systémová a paliatívna. V prvom prípade dochádza k deštrukcii sekundárnych lézií, v druhom prípade sa odstraňujú oddelené rakovinové bunky, pohybujúce sa pozdĺž krvi a lymfatických systémov.

Paliatívna liečba je zameraná na odstránenie symptómov ochorenia a predĺženie života pacienta. Všeobecné liečenie zahŕňa použitie cytostatik a hormonálnych liekov. Výsledky sa nezobrazia ihneď a metastázy sa musia zničiť čo najskôr. Pomáha pri tomto ožiarení postihnutých oblastí. Povinne sa predpisujú lieky proti bolestiam a náhradné látky.

Výskyt metastáz v pečeni výrazne zhoršuje prognózu zotavenia. Vo väčšine prípadov prítomnosť sekundárnych lézií v tomto orgáne znamená bezprostrednú smrť. Moderné chirurgické zákroky umožňujú odstránenie jednotlivých metastáz a predlžujú život pacienta už niekoľko rokov.

Na tento účel možno predpísať resekciu pečene s prístupom brucha, laparoskopickou rádiofrekvenčnou abláciou a plazmo-chirurgickou operáciou. V prítomnosti viacerých metastáz sa chirurgické zákroky nevykonávajú.

Liečba poskytuje pozitívne výsledky v neprítomnosti metastáz vo vzdialených orgánoch. Porážka pľúc, pečene a mozgu spôsobuje, že choroba je nevyliečiteľná. Najnepriaznivejšia prognóza je, ak sú poškodené viac ako 3 orgány a systémy.

Zotavenie je možné pri hormonálne citlivých typoch rakoviny, pri odpovedi na chemoterapiu. Šance na predĺženie života dáva použitie cielenej terapie.

Správna liečba môže predĺžiť životnosť pacienta s metastatickým karcinómom prsníka o 3-5 rokov a zabezpečiť jeho dostatočne vysokú kvalitu. Ako dlho bude žiť žena so stupňom 3-4 ochorenia, nemožno presne určiť.

Všetko závisí od typu malígneho nádoru, celkového stavu tela, počtu postihnutých orgánov. Niektorí žijú viac ako 10 rokov od dátumu diagnózy, niekedy je predĺžená dĺžka života znížená na 1 rok.

Budeme veľmi vďační, ak budete zdieľať
v sociálnych sieťach

Odporúčané ďalšie články

 • Prognózy o predpokladanej dĺžke života u rakoviny prsníka.
 • Aká prognóza u pacientov s rakovinou prsníka 1.
 • Predpovede rakoviny prsníka stupňa 2
 • Ako dobre jesť rakovinu prsníka?
 • Je chemoterapia účinná pri rakovine prsníka.
 • Rakovina prsníka 3 stupne: aké je trvanie.
 • Ako identifikovať markery rakoviny prsníka?
 • Typy prevencie rakoviny prsníka u žien
 • Ako určiť štádia rakoviny prsníka?
 • Očakávaná dĺžka života pacienta s metastázami v kostiach
 • Metastázy v kostiach. Môžem ich vyliečiť?
 • Metastázy v mozgu a ich príznaky, liečebné metódy a predpovede

Zdroj: http://womanadvice.ru/rak-molochnoy-zhelezy-metastazy, http://www.raka-grudi.net/stati/metastazy-pri-rake-molochnoy-zhelezy.html, http: // pro- rak.ru/organy/grud/puti-rasprostraneniya-metastazov-pri-rake-molochnoj-zhelezy.html

Vyvodiť závery

Na záver by sme chceli dodať: veľmi málo ľudí vie, že podľa oficiálnych údajov medzinárodných zdravotníckych štruktúr je hlavnou príčinou rakoviny parazity, ktoré žijú v ľudskom tele.

Vykonali sme vyšetrovanie, študovali sme veľa materiálov a najdôležitejšie sme v praxi overili účinok parazitov na rakovinu.

Ako sa ukázalo, 98% pacientov trpiacich na onkológiu je infikovaných parazitmi.

A to nie sú všetky známe kapela helminths, ale mikroorganizmy a baktérie, ktoré vedú k novotvarom, šírenie v krvi v celom tele.

Chcem vás varovať, že nemusíte chodiť do lekárne a kupovať drahé lieky, ktoré podľa lekárnikov vymažú všetkých parazitov. Väčšina liekov je mimoriadne neúčinná, navyše spôsobuje obrovské škody na tele.

Čo mám robiť? Na začiatok odporúčame čítať článok s hlavným onko-parazitológa krajiny. Tento článok uvádza metódu, pomocou ktorej môžete očistiť telo parazitov iba za 1 rubľ, bez poškodenia tela. Prečítajte si článok >>>

O Nás

Dokázalo sa, že správna výživa je neoddeliteľnou súčasťou liečby rakoviny.Niektoré produkty znižujú riziko rakovinových buniek a ovplyvňujú ich život.Výživa u pacientov s rakovinou je navrhnutá tak, aby podporovala imunitu a silu pacienta, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú liečbu.