Nádory mozgu

Nádory mozgu - intrakraniálne novotvary, vrátane oboch neoplastických lézií mozgového tkaniva a nervy plášťa nádoby, endokrinné štruktúry mozgu. objaviť fokálna príznaky závislosti na témach lézií a mozgových príznakov. Diagnostický algoritmus zahŕňa inšpekčnej neurológa a oftalmológa Echo EG, EEG, CT a MRI mozgu, MR angiografia a tak ďalej. Najoptimálnejšie je chirurgická liečba, doplnené náznaky chemo- a rádioterapii. Ak nie je možné, vykoná sa paliatívna liečba.

Nádory mozgu

nádory mozgu tvorí 6% všetkých nádorov u ľudí. Frekvencia ich výskytu sa pohybuje od 10 do 15 prípadov na 100 tisíc ľudí. Tradične, mozgové nádory zahŕňajú všetky intrakraniálne nádory - nádory mozgového tkaniva a membrán, tvorba hlavových nervov, cievne nádory, nádory lymfatického tkaniva a žľazových štruktúr (podmozgovej žľazy a epifýza). V súvislosti s týmto nádor na mozgu, je rozdelený do intracerebrálne a extracerebrálnych. Tieto zahŕňajú novotvary mozgových membrán a ich vaskulárne plexy.

Nádory mozgu sa môžu vyvinúť v akomkoľvek veku a dokonca byť vrodené. Medzi deťmi je však výskyt nižší, nepresahuje 2,4 prípadov na 100 tisíc detí. Cerebrálne nádory môžu byť primárne, pôvodne s pôvodom v mozgových tkanivách a sekundárne, metastatické, spôsobené proliferáciou nádorových buniek v dôsledku hemato- alebo lymfogénnej diseminácie. Sekundárne nádorové lézie sa vyskytujú 5-10 krát častejšie ako primárne neoplazie. Medzi nimi je podiel malígnych nádorov aspoň 60%.

Charakteristickým rysom mozgových štruktúr je ich umiestnenie v obmedzenom intrakraniálnom priestore. Z tohto dôvodu akákoľvek objemová tvorba intrakraniálnej lokalizácie do určitej miery vedie k stlačeniu mozgového tkaniva a zvýšeniu intrakraniálneho tlaku. Preto dokonca aj benígne nádory mozgu pri dosiahnutí určitej veľkosti majú malígny priebeh a môžu viesť k smrti. Vzhľadom na túto skutočnosť má problém včasnej diagnostiky a primeraného načasovania chirurgického zákroku mozgových nádorov zvláštny význam pre odborníkov v oblasti neurológie a neurochirurgie.

Príčiny nádoru na mozgu

Výskyt mozgových nádorov, rovnako ako iné procesy lokalizáciu nádoru, spojená s vystavením žiareniu rôznych toxických látok, podstatné znečistenie životného prostredia. U detí vysoký výskyt vrodených (embryonálnych) nádorov, jedným z dôvodov, ktoré môžu pôsobiť vývojovú poruchu mozgového tkaniva v maternici. Kraniocerebrálne poškodenie môže slúžiť ako provokujúci faktor a aktivovať proces latentného nádoru.

V mnohých prípadoch sa mozgové nádory vyvíjajú proti radiačnej terapii pacientom s inými ochoreniami. Riziko mozgových nádorov sa zvyšuje s priechodom imunosupresívnej terapie, ako aj iné skupiny imunokompromitovaných osôb (napr, HIV infekciu a neuroAIDS). Predispozície k výskytu mozgových nádorov pozorovaných u jednotlivých dedičných ochorení von Hippel Lindau ochorenie, tuberózne skleróza, phakomatoses, neurofibromatóza.

Klasifikácia nádorov mozgu

Medzi primárnych mozgových nádorov prevládajú neuroectodermal nádory, ktoré sú klasifikované do nádoru astrocyt pôvodu (astrocytóm, astroblastoma), oligodendrogliální genéza (oligodendroglióm, oligoastroglioma) ependimarnogo Genesis (ependymom, papilóm horioidnogo plexus), epifýza nádory (pineotsitoma, pineoblastom), neuronálne (ganglioneyroblastoma, gangliocytomas), embryonálny a zle diferencované nádory (meduloblastóm, spongioblastoma, glioblastóm). Tiež izolované tumorov hypofýzy (adenómy), nádor hlavových nervov (neurofibrom, neurom), tvorba mozgových membrán (meningiom, ksantomatoznye nádorov, nádorových melanotichnye), mozgové lymfómy, vaskulárne nádory (angioretikuloma, hemangioblastom). Intracerebrálne nádor mozgu lokalizácia sú klasifikované ako sub a supratentoriálnych, hemispheric tumory strednej konštrukcie a základňa nádoru mozgu.

Metastatické nádory mozgu sú diagnostikované v 10-30% prípadov rakoviny rôznych orgánov. Až 60% sekundárnych cerebrálnych nádorov má viacnásobný charakter. Najbežnejším zdrojom metastáz u mužov hovorí rakovinu pľúc, rakoviny hrubého čreva, rakoviny obličiek, u žien - rakovina prsníka, rakovina pľúc, kolorektálny karcinóm a melanóm. Asi 85% metastáz sa vyskytuje u intracerebrálnych nádorov mozgových hemisfér. Fossa posterior obvykle lokalizovaný metastatické rakoviny endometria, rakoviny prostaty a malígnych tumorov z gastrointestinálneho traktu.

Symptómy mozgového nádoru

Skorší prejav procesu cerebrálneho nádoru je fokálna symptomatológia. To môže mať nasledujúce mechanizmy vývoja: fyzikálne a chemické účinky na mozgového tkaniva obklopujúce zranenia mozgové krvácanie s cievnou stenou, vaskulárne oklúzny metastatické embólia, krvácanie metastázy, stlačenie nádoby s vývojom ischémie, kompresný koreňov alebo stoniek hlavových nervov. Vyznačujúci sa tým, že sú prvé lokálne Symptómy podráždenia určitej cerebrálna časť, potom je strata jeho funkciu (neurologický deficit).

Vzhľadom k tomu, kompresný nádoru, edému a ischémie najprv prejaví u suseda sa miesto infikované tkaniva, a potom sa na vzdialenejšie štruktúry, v danom poradí, čo spôsobuje výskyt symptómov "susediace" a "na diaľku". Celkové cerebrálne symptómy spôsobené intrakraniálnou hypertenziou a edémom mozgu sa vyvíjajú neskôr. Ak rozsiahly mozgový nádor hmotnosť možný účinok (hlavná posunutie mozgových štruktúr) vývojové dislokácie syndróm - herniácie mozočku a predĺženej miechy u foramen veľké fľaše.

bolesť hlavy lokálny charakter môže byť skorým symptómom nádoru. Vzniká z podráždenia receptorov lokalizovaných v lebečných nervoch, žilových dutinách, stenách cievnych ciev. Difúzna cefalgia sa pozoruje u 90% prípadov subtentorálnych novotvarov av 77% prípadov supratentorických nádorových procesov. Má charakter hlbokej, intenzívnej a praskajúcej bolesti, často paroxysmálnej.

zvracanie zvyčajne pôsobí ako mozgový príznak. Jeho hlavnou črtou je nedostatok komunikácie s príjmom potravy. S nádorom mozoček alebo IV komory je spojený s priamym účinkom na emetické centrum a môže byť primárnym fokálnym prejavom.

Systémový závrat môže mať formu pocitu zlyhania, otáčania vlastného tela alebo okolitých objektov. Počas prejavu klinických prejavov je závrat videný ako fokálny príznak, čo naznačuje nádorovú léziu vestibulokleárneho nervu, mosta, cerebellum alebo IV komory.

Pohybové poruchy (pyramídové poruchy) sú symptómami primárneho nádoru u 62% pacientov. V iných prípadoch sa vyskytujú neskôr v súvislosti s rastom a rozšírením nádoru. Najčasnejšie prejavy pyramídovej nedostatočnosti zahŕňajú rastúcu anizoreflexiu reflexov šliach z končatín. Potom existuje svalová slabosť (pareza), sprevádzaná spasticitou v dôsledku svalovej hypertonie.

Senzorické poruchy hlavne sprevádzaný pyramídovou insuficienciou. Klinicky sa prejavuje približne u štvrtiny pacientov, v iných prípadoch sa zisťuje len s neurologickým vyšetrením. Ako primárny fokálny príznak možno zvážiť poruchu svalového a kĺbového pocitu.

Konvulzívny syndróm je charakteristická pre supratentorické novotvary. U 37% pacientov s mozgovými nádormi sú epipridy zjavným klinickým príznakom. Vznik absencie alebo generalizovanej tonicko-klonickej epikázy je typickejší pre nádory strednej lokalizácie; paroxyzmy typu Jacksonian epilepsie - pre novotvary umiestnené v blízkosti mozgovej kôry. Povaha aury epiprime často pomáha zistiť tému porážky. S rastom rastu sa generalizované epifytóny transformujú na čiastkové. S progresiou intrakraniálnej hypertenzie sa zvyčajne pozoruje pokles epaktivity.

Duševné poruchy počas manifestácie sa vyskytuje u 15-20% prípadov mozgových nádorov, hlavne s ich polohou v čelnom laloku. Bezynitsiativnost, nepokoj a apatia sú typické pre nádory pólu čelného laloku. Eufória, uspokojenie, bezvýznamná veselosť naznačujú porážku základov čelného laloku. V takýchto prípadoch je progresia nádorového procesu sprevádzaná nárastom agresivity, malignity, negativizmu. Vizuálne halucinácie sú charakteristické pre novotvary umiestnené na križovatke temporálnych a čelných lalokov. Mentálne poruchy vo forme progresívnej poruchy pamäti, poruchy myslenia a pozornosti pôsobia ako mozgové symptómy, pretože sú spôsobené rastúcou intrakraniálnou hypertenziou, intoxikáciou nádorov, poškodením asociačných traktov.

Kongestívne disky z optických nervov Diagnostikovaný u polovice pacientov častejšie v neskorších štádiách, ale u detí môže slúžiť ako debutový príznak nádoru. V súvislosti so zvýšeným intrakraniálnym tlakom sa pred očami môže objaviť prechodné zamlžovanie zraku alebo "muchy". S progresiou nádoru dochádza k narastajúcemu zhoršeniu zraku spojenému s atrofiou optických nervov.

Zmeny zorného poľa vznikajú pri ovplyvnení chiasmy a vizuálnych traktov. V prvom prípade sa pozoruje heteronómna hemianopsia (strata opačnej polovice vizuálnych polí), v druhej - homonymná (spadajúca do výhľadu oboch pravých alebo oboch ľavých polí).

Ďalšie príznaky môžu zahŕňať hluchota, sensorimotor afázia, cerebelárne ataxie, pohybové poruchy očí, čuchové, sluchové halucinácie a aróma, autonómne dysfunkcia. Pri lokalizácii nádoru mozgu v hypotalamu alebo hypofýze dochádza k hormonálnym poruchám.

Diagnóza mozgového nádoru

Počiatočné vyšetrenie pacienta zahŕňa hodnotenie neurologického stavu, vyšetrenie oftalmologu, echo-encefalografiu, EEG. V štúdii neurologického stavu, osobitnú pozornosť treba venovať neurológ ložiskových príznakov, čo umožňuje vytvoriť lokálne diagnózu. Očné vyšetrenia zahŕňajú kontrolu zrakovej ostrosti, oftalmoskopie a vizuálnych polí (možno s počítačovou perimetriou). Echo EG môže detekovať predĺženie postranných komôr, čo ukazuje, intrakraniálna hypertenzia, a ofset mediálne M-echo (pre veľké supratentoriálnych novotvary ofset mozgového tkaniva). EEG ukazuje prítomnosť epiaktívnosti určitých oblastí mozgu. Podľa údajov môže byť predpísaná konzultácia s otoneurológom.

Podozrenie na tvorbu objemu mozgu je jednoznačnou indikáciou pre počítačové alebo magnetické rezonančné zobrazovanie. mozgu CT umožňuje vizualizáciu tvorby nádorov, na odlíšenie od lokálnej edém, mozgového tkaniva, na stanovenie jeho veľkosť, identifikovať cystickej nádoru časť (ak existuje), vápenateniu zónu nekrózy, krvácanie do alebo okolitého tkaniva metastázy tumoru, prítomnosť masové efektu. Brain MRI doplňuje CT možno presnejšie určiť šírenie nádorového procesu, k vyhodnoteniu zapojenie doň hraničnej tkaniva. MRI účinnejšie v diagnostike nezhromažďuje kontrastnej nádory (napríklad, niektoré mozgové gliómami), ale nižšie ako QD, pokiaľ je to nutné Vizualizácia kostí deštruktívne zmeny a kalcifikácie, odlíšiť od nádoru oblasti perifokální edému.

Okrem štandardných MRI diagnostike mozgových nádorov je možno použiť mozgové cievy MRI (výskum vaskularizácie nádoru), funkčné MRI (mapovanie reči a motorické oblasti), MR spektroskopia (analýza metabolické abnormality) IR termografie (kontrolovať tepelnej deštrukcii nádoru). Mozog PET umožňuje určiť stupeň malignity nádorov mozgu, identifikovať relapsu ochorenia graf hlavné funkčné oblasti. SPECT rádiofarmaka za použitia Tropic mozgových nádorov diagnostikovať multifokálne lézie, pre hodnotenie stupňa malignity a vaskularizácie nádorov.

V niektorých prípadoch sa používa stereotaktická biopsia nádoru mozgu. Pri chirurgickej liečbe sa zber nádorových tkanív na histologické vyšetrenie uskutočňuje intraoperačne. Histológia umožňuje presné overenie novotvaru a stanovenie úrovne diferenciácie buniek a tým i stupeň malignity.

Liečba nádoru na mozgu

Konzervatívna terapia mozgového nádoru sa uskutočňuje s cieľom znížiť jeho tlak na mozgové tkanivá, zmierniť existujúce príznaky a zlepšiť kvalitu života pacienta. Môže zahŕňať lieky proti bolesti (ketoprofén, morfín), antiemetiká (metoklopramid), sedatíva a psychotropné lieky. Na zníženie opuchu mozgu sú predpísané glukokortikosteroidy. Malo by byť zrejmé, že konzervatívna terapia neodstraňuje základné príčiny ochorenia a môže mať len dočasný uľahčujúci účinok.

Najefektívnejším je chirurgické odstránenie mozgového nádoru. Technika operácie a prístupu závisí od umiestnenia, veľkosti, typu a rozsahu nádoru. Použitie chirurgickej mikroskopie umožňuje radikálnejšie odstránenie nádoru a minimalizuje trauma zdravých tkanív. V prípade malých nádorov je možná stereotaktická rádiochirurgia. Aplikačnej techniky a CyberKnife® gama nôž mozgovej formácie je prípustné až 3 cm v priemere. Keď môže byť vyjadrený hydrocefalus prevádzky zmiešavacie vykonáva (vonkajšej komory odvodnenie, ventriculoperitoneal bypass).

Radiačné a chemoterapeutické operácie môžu dopĺňať operáciu alebo byť paliatívnou liečbou. V pooperačnom období je predpísaná radiačná terapia, ak histológia nádorových tkanív zaznamenala príznaky atypie. Chemoterapia sa vykonáva cytostatikami, ktoré sa vyberajú s ohľadom na histologický typ nádoru a individuálnu citlivosť.

Prognóza a prevencia nádorov mozgu

Prognózne priaznivé sú benígne mozgové nádory malej veľkosti a dostupné na chirurgické odstránenie lokalizácie. Avšak mnohé z nich majú tendenciu opakovať, čo môže vyžadovať druhú operáciu a každá chirurgická intervencia na mozgu je spojená s traumatizáciou jej tkanív, čo má za následok pretrvávajúci neurologický deficit. Nádory s malígnym charakterom, ťažko lokalizovateľné, veľké a metastatické príznaky majú nepriaznivú prognózu, pretože nemôžu byť radikálne odstránené. Prognóza závisí aj od veku pacienta a od celkového stavu jeho tela. Starší vek a prítomnosť sprievodnej patológie (zlyhanie srdca, chronické zlyhanie obličiek, cukrovka atď.) Sťažujú chirurgickú liečbu a zhoršujú jej výsledky.

Primárna profylaxia mozgových nádorov spočíva v vylúčení onkogénnych účinkov vonkajšieho prostredia, včasnej detekcii a radikálnom liečení malígnych novotvarov iných orgánov, aby sa zabránilo ich metastáze. Prevencia relapsu zahŕňa vylúčenie slnečného žiarenia, poranenia hlavy, použitie biogénnych stimulantov.

Príčiny nádoru na mozgu

Prečo sa nádory objavujú v zdravých tkanivách mozgu? Odpoveď na túto otázku skôr alebo neskôr prinesie výsledky mnohých vedeckých štúdií, ale zatiaľ vedci sú len na ceste k pochopeniu základných mechanizmov onkogenézy.

Napriek tomu, že presné príčiny vývoja nádorov mozgu ešte neboli stanovené, tzv. "Rizikové faktory" schopné vyvolávať vývoj ochorenia boli celkom dobre študované.

Pravdepodobnosť vzniku novotvaru v mozgu sa môže zvýšiť v dôsledku:

 • agresívny vplyv na životné prostredie (environmentálne rizikové faktory);
 • slabá dedičnosť, ako aj zníženie prirodzenej obranyschopnosti imunitného systému a metabolických porúch v dôsledku starnutia (genetické rizikové faktory).

Nežiaduce účinky vonkajšieho prostredia - potvrdené a podozrivé príčiny rakoviny mozgu

V procese vedeckého výskumu sa výskumníci z rôznych krajín pokúsili zistiť vzťah medzi výskytom nádoru v mozgu a potenciálne nebezpečnými environmentálnymi faktormi. Iba v jednom prípade bolo takéto spojenie jasne vysledované: riziko vzniku novotvarov sa zvýšilo pod vplyvom ionizujúceho žiarenia.

Komunikácia rozhovorov na mobilnom telefóne s nárastom pravdepodobnosti neoplazie v mozgu zatiaľ nedostala presvedčivé odôvodnenie

Výsledky štúdie o vplyve iných vonkajších faktorov sú rozporuplné. Vrátane toho, že súvisí s objektívnymi ťažkosťami pri vykonávaní takýchto testov. Avšak, niektorí odborníci sa prikláňa k názoru, že pravdepodobnosť nádorového rastu môže byť zvýšená tým, že jej potraviny s dusičnanmi, pri používaní mobilného telefónu, ste v oblasti elektromagnetického žiarenia prenosových liniek.

Súčasne podľa niektorých výskumníkov je riziko nádorov nižšie u ľudí, ktorých stravovanie dominuje čerstvá zelenina a ovocie. Navyše potravinové alergie a ovčie kiahne prenášané v detstve potenciálne majú potenciál znížiť pravdepodobnosť vzniku nádorových ložísk.

Úloha genetických porúch

Nahromadené v priebehu rokov výskumných údajov vyplýva, že iba 5% až 10% prípadov rakoviny mozgu vzhľadom k tomu, že dieťa zdedil chybné gény od svojich rodičov.

Väčšina genetických rizikových faktorov nie je zdedená, ale vzniká v procese starnutia. V tomto prípade gény, ktoré bránia rastu nádorov, sa stávajú neaktívnymi alebo prestávajú fungovať správne.

Príčinou vzniku novotvarov v mozgu môžu byť chromozomálne abnormality

Vzhľad nádoru v mozgu môže byť tiež spojený s chromozómovými abnormalitami. Ako je známe, každá normálna bunka v ľudskom tele obsahuje 23 párov chromozómov. Vo väčšine prípadov, pri detekcii nádorov v mozgu zmeny pozorované v 1, 10, 13, 17, 19 a 22 chromozómov. V tomto prípade, anaplastický oligodendroglióm sú obvykle diagnostikovaná u pacientov so zmenami chromozómov 1 a 19, meningiómov - medzi ľuďmi s zmeny v chromozóme 22.

Rakovina mozgu a benígne nádory: príčiny rôznych typov neoplaziem

Termín "rakovina mozgu" v médiách kombinovať rôzne malígne lézie nádorového rastu, vzhľad, ktorý môže byť spôsobené rôznymi faktormi:

 • Riziko rastu u väčšiny malígnych nádorov v mozgu sa zvyšuje s vekom. Toto platí pre glioblastómy, astrocytomy, chondrosarkómy. Niektoré druhy rakoviny sú naopak zistené najmä u detí a mladých ľudí. Najmä veľmi vzácne a extrémne agresívne teratomu-rabdiodnye nádory sú obvykle diagnostikovaná u detí do 3 rokov, medullobastomy - deti do 10 rokov, tumory zárodočných buniek - u pacientov vo veku od 11 do 30 rokov, medullobastomy. Kraniofaryngiom tvorili u detí mladších ako 14 rokov alebo u pacientov nad 45 rokov, takmer stretnutie v ľudí stredného veku.
 • Existuje spojenie medzi pravdepodobnosťou výskytu niektorých novotvarov a rasou. Napríklad kraniofaryngiómy sú bežnejšie u pacientov s tmavými kožkami.
 • V niektorých prípadoch je zistená závislosť výskytu na pohlaví pacienta: glioblastómy sa častejšie vyskytujú u mužov, nádory hypofýzy u žien.

Viacnásobné lymfómy u pacientov infikovaných vírusom HIV

 • Pravdepodobnosť vzniku hemangioblastómu u pacientov s Hippel-Lindauovým syndrómom je takmer 100%. Riziko lymfómu je vyššie u HIV-infikovaných ľudí a ľudí s autoimunitnými ochoreniami. Genetické a chromozomálne abnormality sa vyskytujú u pacientov s meduloblastómami.

Aj príčiny vývoja rôznych typov benígnych nádorov sú aktívne študované, v dôsledku uskutočnených štúdií sa odhalia určité zákonitosti. Vrátane zistili, že:

 • Niektoré typy cystí sa vytvárajú počas obdobia embryonálneho vývoja. Špecialisti sa však doteraz nepodarilo pochopiť, čo to je, a tiež nájsť spôsob, ako zabrániť alebo zastaviť tento proces.
 • Príčinou vzniku meningiómu môže byť ožiarenie hlavy v rámci predchádzajúcej liečby. Riziko výskytu nádorov je tiež vyššie u pacientov s neurofibromatózou typu 2 a rakovinou prsníka v anamnéze. Navyše 5% -15% pacientov s neurofibromatózou vyvinie viac ložísk. Niektoré z meningiómov majú receptory, ktoré sa viažu na pohlavné hormóny - progesterón, androgény a estrogény (menej často). Špecialisti poznamenávajú, že takéto nádory rastú rýchlejšie počas tehotenstva.

Zmena hormonálneho zázemia počas tehotenstva môže prispieť k rozvoju meningiómu

 • Tvorba schwannómu je podporovaná defektom génu zodpovedného za prevenciu jeho výskytu.

Na záver by sme mali dodať, že dnes neurónski lekári už pracujú s podstatne odlišným množstvom informácií, ako to bolo pred niekoľkými desaťročiami. A existuje každý dôvod predpokladať, že vo veľmi blízkej budúcnosti príčiny rakoviny ľudského mozgu nakoniec prestane byť tajomstvom. A to znamená, že lekári budú mať možnosť nielen úspešne liečiť pacientov s nádormi mozgu, ale aj zabrániť ich výskytu.

Mozgový nádor: príznaky, fázy a liečba

Nádory mozgu - to intrakraniálne útvar, ktorý je vyvolaný deliace bunky energie drene: to hypofýzy, hypofýzy karosérie nádoby alebo nervy. Nádor mozgu sa tiež nazýva novotvar, ktorý sa tvorí z buniek kostí lebky. Rovnaký termín sa používa na označenie nádorov pozostávajúcich z abnormálnych buniek, ktoré vstúpili do mozgového tkaniva krvným prietokom. V tomto prípade je materský nádor najčastejšie lokalizovaný v pľúcach alebo v gastrointestinálnom trakte, aj keď je možné, že bude v orgánoch ľudského reprodukčného systému.

Podľa štatistík 1000 ľudí s rakovinou diagnostikuje mozgový nádor v 15 rokoch. A zo 100 000 zdravých ľudí mozgový nádor postihuje v priemere 10 až 15 ľudí. Nádor môže mať benígny a malígny charakter. Nebezpečenstvo malígnych formácií spočíva v tom, že majú tendenciu urýchliť rast a poskytnúť metastázy, to znamená, že postihujú iné orgány svojimi bunkami a šíria sa určitým spôsobom. Možnosť klíčenia v tkanive a štruktúre mozgu má ako benígne, tak malígne formácie.

Existuje viac ako 100 typov mozgových nádorov, všetky boli systematizované v roku 2007 a zoskupené do 12 veľkých združení. Každý nádor má svoje vlastné meno, ktoré je priradené na základe toho, čo bunky začali atypickým nekontrolovaným rozdelením.

Pokiaľ ide o príznaky choroby, ktoré sú do značnej miery závisí na umiestnenie nádoru v mozgu, ako aj jeho veľkosti a typu. Liečba zahŕňa chirurgický zákrok v prípade, že je to možné. Operácia však nie vždy funguje, pretože hranice medzi zdravými mozgovými bunkami a nádorom sú často rozmazané. Avšak, onkológia veda sa neustále vyvíja, a v tejto dobe sa objavujú nové metódy liečby, vrátane rádioterapie, radiochirurgie, chemoterapia. Ďalším novým smerom chemoterapie je biologické zameranie.

Symptómy mozgového nádoru v počiatočných štádiách

Symptómy mozgového nádoru v počiatočných štádiách závisia od toho, kde sa nachádza. Ak nádor rastie v tesnej blízkosti mozgovej kôry alebo vedľa stredísk zodpovedných za reč a pohyb, tak symptómy ochorenia uvidia takmer okamžite pacienti.

Medzi najzreteľnejšie príznaky:

Problémy s rečou;

Porušenie koordinácie pohybov;

V prípade, že kvôli nádoru postihnuté centier, ktorý je zodpovedný za rôzne analyzátory a kognitívnych funkcií - reči, zraku, sluchu, čuchu - potom zarážajúce príznaky ochorenia stávajú halucinácií (vizuálne, sluchové, čuchové, atď.) Alebo normálne vnemy bude úplne chýbať. Pohybové poruchy sa vyskytujú v situácii, keď nádor ovplyvňuje centrum kortikálneho motora.

Vedomie človeka stráca, pretože nádor narušuje normálne zásobovanie mozgu krvou, prežívajúcimi plavidlami v nej. Masty sa môžu vyskytnúť aj preto, lebo nádor dráždi precentrálnu a postcentrálnu kôru, ktorá je zodpovedná za citlivosť vnútorných orgánov.

Prirodzene, ľudia nemôžu takéto príznaky ignorovať a včas sa obrátiť na špecialistov o pomoc. MRI zobrazenie môže zistiť nádory v mozgu a iniciovať liečbu, ktorá je najúčinnejšia v počiatočných štádiách ochorenia. V prípade, že sa nádor nachádza v hlbokých štruktúrach mozgu, jeho nárast veľkosti nespôsobí také jasné skoré príznaky.

Je dôležité venovať pozornosť takým príznakom ako je výskyt nevoľnosti a zvracania ráno, ako aj časté bolesti hlavy, ktoré nie sú zastavené užívaním liekov na bolesť. Nemali by sa ignorovať čuchové halucinácie, ktoré sa často môžu stať prvým príznakom nádoru. Príkladom takejto halucinácie je to, že človek má neustále pocit prítomnosti nejakého cudzieho zápachu. Ale ostatní ľudia to necítia. Okrem toho sa zvyčajné výrobky môžu zdať inak ako chuť a vôňa.

Ďalšie príznaky mozgového nádoru v počiatočných štádiách sú nasledujúce:

Bolesti hlavy. Nádor mozgu vyvoláva silné bolesti, ktoré sú stále prítomné. Bolesť je najčastejšie naliehavá a veľmi ťažké sa prispôsobiť liekom proti bolesti. Posilniť jeho intenzitu môže vykonávať, trup, napätie peritoneum, najmä počas kašľa. Bolesť hlavy sa často vyskytuje presne v ranných hodinách, pretože počas nočného odpočinku v mozgovom tkanive sa nahromadí viac tekutín.

Je to spôsobené tým, že nádor rastie a uvoľňuje jedovaté látky. Normálny odtok krvi je narušený, čo sa stáva obzvlášť nápadné pre osobu v noci, bližšie k ránu. Koniec koncov, dlho je pacient v ležiacej polohe, ktorá na pozadí existujúceho nádoru vyvoláva mozgový edém. Keď človek vstane, odtok krvi je trochu normalizovaný a intenzita bolesti klesá. Najčastejšie, pred nárazom silnej bolesti, je pocit nevoľnosti, ktorý môže vyvolať zvracanie.

Charakteristiky bolesti hlavy pre nádor na mozgu sú nasledujúce:

Veľmi silná bolesť hlavy po spánku, ktorá po niekoľkých hodinách prechádza sama;

Bolesť hlavy s pulzujúcim typom;

Bolesť v hlave nemá typické príznaky migrény a môže dôjsť k zmätku paralelne. Niekedy sa objavuje v noci a často je sprevádzané nevoľnosťou a vracaním;

Zvýšená bolesť hlavy nastáva, keď človek zmení svoju pozíciu, keď kašle alebo fyzicky vyvíja úsilie.

Okrem bolesti hlavy, svalovej slabosti, dvojitého zraku, môže dôjsť k strate citlivosti kože súčasne. Prečítajte si tiež: príčiny, príznaky a príznaky bolesti hlavy, dôsledky.

Závraty. Mozgový nádor často vyvoláva vertigo, ku ktorému dochádza bez ohľadu na to, či osoba stojí, ležia alebo sedia. Hlava sa môže veľmi zriedka a veľmi často víriť. Stáva sa to preto, že tekutina v mozgu pretrváva a vyvoláva zvýšenie intrakraniálneho tlaku. Navyše samotný nádor je schopný tlačiť na vestibulárny aparát, ak je v bezprostrednej blízkosti cerebellum, lebečnej fosílie alebo cerebellopterygium. Prečítajte si tiež: závrat - typy a príčiny.

Nevoľnosť. Zväčšuje sa zvracanie a nevoľnosť, pretože nádor rastie. Tieto príznaky často sprevádzajú bolesť hlavy. Po zvracaní nedochádza k zlepšeniu zdravotného stavu, bez ohľadu na to, či osoba prijala potravu.

Zhoršenie všeobecného blaha. Toto sa prejavuje v ospalosti, slabosti, únave. Niekedy dochádza k jednostrannému narušeniu funkcií motora. V starobe je možná čiastočná alebo úplná paralýza.

Poruchy fungovania zmyslov. Poruchy zraku, sluchu a vône sa často pozorujú u starších ľudí s nádorom na mozgu. Pacienti môžu mať vážne problémy so sluchom, necítim, rýchla strata videnia je možná.

Zhoršenie kognitívnych funkcií. Všetky duševné schopnosti človeka trpia, pamäť sa zhoršuje, koncentrácia pozornosti sa znižuje. Keď choroba postupuje, stáva sa nemožné vyjadriť vlastné myšlienky, čítať a hovoriť. Človek si nemusí uvedomiť, kde je, prestáva rozpoznávať svojich domorodých ľudí.

Poruchy z psychiky. Ľudia často zaznamenávajú depresiu, môže sa vyskytnúť halucinácie.

Strata citlivosti. Kožné kryty sa môžu stať imúnnymi voči teplotným efektom alebo vôbec k akémukoľvek dotyku.

Niekedy ľudia s nádorom na mozgu majú ťažké povedať, ako a kde sa nachádza ich ruka, ak sú ich oči zatvorené.

Horizontálny nystagmus alebo žiak bežiaci je tiež príznak charakteristický pre mozgový nádor, ktorý sám sám ani nevšimne.

Ďalšie príznaky nádoru na mozgu

Ďalšie príznaky rakoviny mozgu sa vyskytujú v priebehu progresie ochorenia:

Vedomie čoraz viac zamračené. Ak v prvých štádiách vývoja nádorov bolesti hlavy vyvolávajú ospalosť, potom ako ona rastie človek môže spať niekoľko dní. Nebudí sa jesť, ale ak vstane, nemusí si uvedomiť, kde je;

Bolesti hlavy sú prítomné nepretržite a môžu byť mierne korigované pri užívaní diuretík;

Fotofóbia a závraty sú horšie.

V závislosti od toho, kde sa nachádza nádor, bude mať pacient nasledujúce príznaky:

Porážka kôry motora je sprevádzaná parézou alebo paralýzou. Najčastejšie sú pohyby obmedzené alebo úplne stratené len na jednej strane;

Porážka temporálneho laloku je sprevádzaná vývojom sluchových halucinácií. Niekedy môže byť úplná hluchota. Osoba môže úplne stratiť schopnosť porozumieť a reprodukovať reč;

Porážka okcipitálnej kôry je sprevádzaná vizuálnymi halucináciami. Okrem toho úplná strata videnia, výskyt dvojitého zraku v očiach, skreslené vizuálne vnímanie foriem a objemov objektov. Nystagmus je tiež charakteristický, schopnosť čítať sa stráca;

Porážka zón čelných čelných lalokov je sprevádzaná chuťovými halucináciami;

Žiaci pacienta môžu reagovať inak na svetlo;

Schopnosť písať je stratená;

Osoba alebo jej časť sa môže stať asymetrickou;

Koordinácia trpí. Pri chôdzi sa človek môže začať preháňať, alebo ak chýba cieľ, napríklad keď sa snaží sedieť na stoličke;

Emocionálna a intelektuálna sféra trpí. Je možné zintenzívniť agresiu, zhoršiť vzťahy s okolitými ľuďmi;

Na strane vegetatívneho systému takéto porušenia ako potenie, návaly horúčavy alebo prechladnutia, strata vedomia na pozadí poklesu tlaku;

Nádory hypofýzy a hypofýzy vyvolávajú poruchy hormonálnej sféry;

Senzorická citlivosť človeka sa zhoršuje. Môže prestať reagovať na účinky na teplotu, bolesť a vibrácie.

Môžete nakresliť analógiu príznakov mozgového nádoru s príznakmi mŕtvice. Rozdiel však spočíva v tom, že s mozgovou príhodou sa príznaky vyvíjajú rýchlo a keď je nádor pomalý.

Príčiny nádoru na mozgu

Príčiny nádorov mozgu u detí sú najčastejšie spôsobené poruchami v štruktúre génov, ktoré sú zodpovedné za správnu tvorbu nervového systému. Taktiež môže byť začiatok výskytu nádorov v detstve považovaný za nástup onkogénov (jeden alebo viac), ktoré sa zavádzajú do normálnej štruktúry DNA a začnú kontrolovať vitálnu aktivitu buniek. Tieto patológie môžu byť vrodené a získané, pretože dieťa sa objavuje s nervovým systémom, ktorý sa zlepšuje v procese rastu.

Gény, ktoré sa môžu transformovať (vrodené patológie):

Neurofibromatóza prvého typu sa vyvíja pri porážaní génov NF1 alebo NF2. Táto choroba v 50% prípadov komplikuje astrocytóm pilocity;

Viacerá endokrinná neoplázia 2b, ktorá sa vyvíja v dôsledku modifikácie génu PTCH, spúšťa tvorbu neurónov;

Mutácia génu APC vyvoláva Türko syndróm, ktorý naopak spôsobuje tvorbu malígnych nádorov (glioblastóm a meduloblastóm);

Syndróm Lee-Fraumeni je vyvolaný poruchami v géne P53 a spôsobuje vývoj sarkómu. Taktiež sú možné mutácie iných génov.

Základné poruchy zahŕňajú nasledujúce proteínové molekuly v patologickom procese:

Hemoglobín, ktorý je zodpovedný za dodávku kyslíka do buniek;

Cyklíny, ktoré sú zodpovedné za aktiváciu cyklín-dependentných proteínkináz;

Proteínové kinázy (enzýmy, ktoré riadia život buniek z ich nukleácie až po smrť);

Proteíny E2F, ktoré regulujú prácu proteínov zodpovedných za ničenie nádorov a skutočnosť, že vírusy, ktoré vstupujú do ľudského tela, neporušujú štruktúru DNA;

Bielkoviny, ktoré robia signály tela pochopiteľné pre bunky;

Rastové faktory sú proteíny, ktoré naznačujú, že určitá tkanivá v tele musia začať rásť.

Zistilo sa, že patologické zmeny pred zvyškom budú ovplyvnené bunkami, ktoré sa aktívne rozrastajú a delia. V tele dieťaťa týchto buniek viac než u dospelých. To vysvetľuje skutočnosť, že nádor sa môže začať rozvíjať aj u dieťaťa, ktoré sa práve narodilo. V prípade, keď bunka obsahuje veľké množstvo patogénnych zmien v štruktúre DNA, jednoducho neexistuje spôsob, ako predpovedať, ako rýchlo sa začne deliť a ktoré nové bunky sa z nej vynoria. Preto benígne nádory, z ktorých najčastejšie sú gliómy, môžu byť transformované na malígne. Koniec koncov, vnútri gliómu existujú mutácie, ktoré nemôžu byť kontrolované telom. V tomto prípade sú gliómy v glioblastómoch zhubné.

Existujú spúšťače, ktoré môžu spúšťať vývoj nádoru na mozgu, medzi nimi:

Účinky elektromagnetických vĺn;

Vplyv infračerveného a ionizujúceho žiarenia na telo;

Otrava plynom používaným na vytvorenie plastových vecí (vinylchlorid);

Vplyv pesticídov a GMO vstupujúcich do tela z potravín;

Prítomnosť dvoch typov papilomavírusov v tele - 16 a 18. Ich prítomnosť môže byť detegovaná pomocou analýzy krvi (PCR). Kontrola aktivity týchto vírusov môže viesť zdravý životný štýl, ktorý pomáha zvýšiť obranyschopnosť tela.

Okrem spúšťačov, ktoré ovplyvňujú vývoj mozgových nádorov, existujú aj rizikové faktory, vrátane:

Sexuálne príslušenstvo. Čím vyššie je riziko mozgového nádoru u mužov;

Vek je menej ako osem rokov a vek je v rozmedzí od 69 do 79 rokov;

Zapojiť sa do likvidácie následkov výbuchu v jadrovej elektrárni v Černobyle;

Dlhé konverzácie na mobilnom telefóne vrátane používania hands-free zariadení;

Práca v podnikoch so zvýšenou triedou nebezpečnosti, keď je osoba neustále v kontakte s nebezpečnými látkami (arzén, ortuť, olovo, olejový odpad, pesticídy atď.);

Prechod chemoterapie kurčiat.

Ak viete o rizikových faktoroch, môžete ich primerane vyhodnotiť av prípade potreby získať radu od neurológov. Lekár poskytne takejto osobe smer prechodu PET alebo MRI mozgu.

Perorálne kontraceptíva zvyšujú riziko vzniku nádoru

Hormonálne antikoncepčné pilulky zvyšujú pravdepodobnosť nádoru na mozgu, konkrétne gliómu, u tých žien, ktoré sú dlhodobo chránené pred nežiaducim tehotenstvom. Takéto závery urobili vedci z University of Odense a z nemocnice Univerzity v južnom Dánsku. Riziko sa zvyšuje o 1,5-2,4 krát.

Ženy na celom svete používajú rôzne formy hormonálnej antikoncepcie (pilulky, náplasti, intrauterinné implantáty). Zdá sa, že tieto lieky oklamú telo, pracujú tak, že si myslí, že žena je už tehotná.

Štatistická štúdia zahŕňala 317 žien diagnostikovaných malígnym nádorom mozgu a kontrolná skupina pozostávala z 2126 zdravých žien vo veku 25 až 49 rokov. V dôsledku toho bolo možné určiť, že nádor sa vyvinul o 50% častejšie u tých pacientov, ktorí pravidelne užívali hormonálnu antikoncepciu. Výsledky štúdie možno nájsť v British Journal of Clinical Pharmacology.

U ľudí sa glióm vyvíja zriedkavo a je diagnostikovaný iba u piatich ľudí zo 100 000, ale pri pravidelnom užívaní perorálnych kontraceptív na 5 rokov alebo viac sa riziko jeho tvorby zvyšuje o 90%.

Lieky obsahujúce gestagény v ich zložení predstavujú v tomto pláne mimoriadne nebezpečenstvo, pretože zvyšujú riziko vzniku gliómu trikrát. Vedci sa domnievajú, že tento proces súvisí s pravidelným užívaním progesterónu v ženskom tele. Je to ten, kto vyvoláva rast malígnych buniek.

Prirodzene, veľa vývojových procesov gliómov u ľudí zostáva až do dnešného dňa nepreskúmaných. Vykonaný štatistický výskum však naznačuje, že vonkajšie ženské hormóny pochádzajúce zvonka zvyšujú riziko vzniku nádoru na mozgu.

Etapy nádoru na mozgu

Existujú štyri fázy vývoja nádorového procesu.

1 štádiu mozgového nádoru

Nádor je povrchný, bunky, s ktorými sa vytvára, sa správajú agresívne. Všetka ich činnosť je zameraná na procesy potrebné na udržanie vlastného života. Nádor nerastie, takže je veľmi ťažké ho zistiť.

2 štádia mozgového nádoru

Bunky pokračujú v mutácii, nádor rastie aktívnejšie. Začína preniknúť do hlbokých tkanív mozgu, tvorí hroty, narúša prácu krvi a lymfatického traktu.

3 štádia mozgového nádoru

Existujú prvé príznaky ochorenia, vrátane bolesti hlavy a závratov. Možno nevysvetliteľné pre človeka stratu telesnej hmotnosti, zvýšenie teploty. Zároveň je ranná nevoľnosť a zvracanie.

4 štádia mozgového nádoru

Nádor preniká do všetkých štruktúr mozgu a nie je predmetom odstránenia. V tomto štádiu začína šíriť do tela metastázy, ktoré zahŕňajú iné orgány v patologickom procese. Pacient vyvinie neskoré príznaky ochorenia s halucináciami, záchvatmi epilepsie. Bolesť hlavy je prítomná nepretržite a má intenzívny charakter.

Prognóza ochorenia

Prognóza ochorenia závisí od toho, aký typ nádoru je u človeka diagnostikovaný a v akom štádiu vývoja sa objavil. Ak sa pacient po prvýkrát zmení na chorobu a nádor nie je agresívny, šanca na päťročné prežitie sa rovná 80%. Spravidla prítomnosť benígneho nádoru zlepšuje prognózu, ale treba mať na pamäti, že nádory mozgu majú tendenciu sa opakovať a operácie vykonávané na mozgu sú vždy sprevádzané ťažkými komplikáciami.

V prítomnosti malígneho nádoru, ktorý je na vzdialenom mieste, má veľkú veľkosť a metastázuje, prognóza je nepriaznivá. Šance na päťročné prežitie sa znížia na 30%

Diagnóza nádorov mozgu

Diagnóza nádorov mozgu je v kompetencii neurológov. Lekár skúma pacienta, hodnotí jeho reflexy, prácu vestibulárneho aparátu. Pre dôkladnejšiu diagnostiku posiela pacienta očnému lekárovi na vyšetrenie fundusu, ako aj otolaryngológa, aby zhodnotil pocit vône a sluchu.

Jednou z inštrumentálnych metód vyšetrenia je EEG (elektroencefalografia), ktorá umožňuje identifikovať ohniská patogénnej aktivity v mozgu.

Na objasnenie diagnózy sa pacientovi posiela:

MR. Magnetická rezonancia je hlavnou metódou diagnostiky nádorov mozgu;

CT. Počítačová tomografia sa vykonáva iba vtedy, ak nie je k dispozícii možnosť vykonania diagnostiky MRI;

PET. Pozitrónová emisná tomografia poskytuje informácie o veľkosti nádoru;

MRI s angiografiou. Vďaka tejto metóde je možné odhaliť cievy, ktoré kŕmia nádor.

Určte plán liečby, urobte predpoveď až po biopsii. Vykonáva sa po získaní 3D modelu mozgu s nádorom. Pri zaostrení lézie sa sonda presne vstrekne a vzorka sa odoberie na analýzu.

Okrem toho je uvedený prehľad tých orgánov, v ktorých by nádor mohol mať metastázu.

MRI s nádorom na mozgu

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou s nádorom na mozgu umožňuje vidieť formáciu, určiť jej veľkosť, odlíšiť ju od edému mozgových tkanív. Ak sa objaví cystická časť nádoru, nájde sa aj pomocou diagnostiky MRI.

Navyše je možné identifikovať nádorové metastázy, aby sa stanovil stupeň zapojenia do patologického procesu blízkych tkanív. MRI je účinnejšia pri detekcii nádorov, ktoré nezhromažďujú kontrast. Napríklad to platí pre gliómy.

Okrem štandardnej terapie magnetickou rezonanciou môžu lekári aplikovať:

MRI mozgových ciev;

PET-CT mozgu;

Každá z techník má špecifické ciele a používa sa v závislosti od indikácií.

Liečba nádoru na mozgu

Jedinou spoľahlivou liečbou nádoru mozgu je jeho chirurgické odstránenie. Intervencia sa uskutočňuje v prípade, že je možné vymedziť zdravé mozgové tkanivo z nádorového tkaniva. Ak tvorba prenikne do mozgového tkaniva, operácia sa vykonáva iba vtedy, keď sa stlačí na dôležitom mieste.

Alternatívne metódy liečby sú:

Rádioterapia ako forma rádioterapie;

Cieľová liečba ako forma chemoterapie;

Kombinácia žiarenia a chemoterapie;

Tieto spôsoby liečby nádoru sa môžu použiť ako nezávislé, ak nie je možné vykonávať operáciu, a tiež v kombinácii s chirurgickým zákrokom.

Najnovšie úspechy v Japonsku

V Japonsku v roku 2011 štúdium pôsobenia atómového vodíka na ľudské telo. Účelom týchto štúdií je vytvoriť jedinečné zariadenie, ktoré pomôže pri liečbe mnohých ochorení vrátane nádorov mozgu. Štúdie sa uskutočňujú v meste Osaka v Ústavu rakoviny.

Porovnajte rýchlosť liečby mozgového nádoru s atómovým vodíkom a pomocou operácie nie je možné. Napriek tomu sa zistilo, že u pacientov, ktorí pravidelne navštevujú terapiu atómovým vodíkom, sa nádor po piatich mesiacoch takejto liečby znižuje na zanedbateľné veľkosti. V budúcnosti sa vedci domnievajú, že je možné ich úplne odstrániť. To dokazujú MRI a röntgenové štúdie.

Technológia je založená na sovietskej metóde zbavenia sa vírusov a baktérií ohrevom tela na 41-42 stupňov. Takýto tepelný šok pomáha aktivovať lymfocyty a odstrániť z tela nielen nádor, ale aj iné patológie. Existuje však vysoké riziko, že vitálne proteíny v ľudskom tele počas postupu sa môžu poškodiť. Japonci sa naučili používať nielen horúcu vodu, ale aj atómový vodík, ktorý sa uvoľňuje počas elektrolýzy vody.

Umelá hypertermia v kombinácii s atómovým vodíkom umožňuje telu zahriať až na 41,9 stupňa bez poškodenia vlastných proteínov. Táto technológia sa môže použiť na liečbu starších ľudí, ktorým bola sovietska metóda s použitím horúcich kúpeľov kontraindikovaná.

Zariadenie na terapiu atómovým vodíkom je stolička, ktorá sa nachádza v kúpeľni s vysokými stenami. Pacient sedí na stoličke, potom sa do kúpeľa dodáva voda s ORP 560 mV. Voda sa pomaly začne ohriať. Čas postupu sa vyberá individuálne a závisí od štádia vývoja nádoru. Maximálny čas zdržania v kúpeli je 20 minút.

Takáto terapia je v súčasnosti k dispozícii iba japončine v špecializovanej lekárskej inštitúcii. Existuje však možnosť hojenia v SPA-kapsulách doma, ktoré môžu aktivovať vodu až do 50-200 mV.

Odstránenie nádoru na mozgu

Odstránenie nádoru na mozgu je možné niekoľkými spôsobmi, ale pred procedúrou musí pacient vždy absolvovať predbežný tréning. Pacientovi je predpísaný diuretický liek Manitol a hormón Prednizolón alebo Dexametazón. Tieto lieky mi umožňujú znížiť opuch mozgu. Okrem toho je možné predpísať antikonvulzívne a analgetické lieky.

Tiež pred operáciou je možné vykonať radiačnú terapiu, ktorá vám umožní vymedziť zdravé tkanivo z nádorového tkaniva. Ožarovanie sa môže vykonávať priamo alebo na diaľku.

Posunovanie mozgu sa vykonáva, keď súčasný stav cerebrospinálnej tekutiny a krvi je zablokovaný existujúcou formáciou.

Takže odstránenie mozgového nádoru je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Pomocou skalpelu;

Použitie laseru (bunky sú vyhorené);

Pomocou ultrazvuku (bunky sú rozbité a nasávané z mozgu). Tento postup sa vykonáva iba vtedy, ak je nádor benígny;

S rádiovým nôžkom. Bunky sa odparujú a krvácanie sa okamžite zastaví počas postupu. Taktiež sa uskutočňuje paralelné ožarovanie žiarenia gama.

Ak je to potrebné, po operácii sa vykoná diaľková rádioterapia. Indikáciou je prítomnosť metastáz a neschopnosť kompletne odstrániť nádor. Postup sa vykonáva 14 až 21 dní po operácii. Celkový počet relácií sa môže pohybovať od 10 do 30. Pre každé zasadnutie v mozgu sa vyskytuje 0,8 až 3 g. Kombinácia rádioterapie s chemoterapiou je možná. Súbežne pacient potrebuje kompetentnú lekársku pomoc: vymenovanie analgetík, antiemetických liekov a hypnotik.

Ako chemoterapia, tak radiačná terapia sú zamerané na zabíjanie atypických nádorových buniek, ktoré po zákroku zostávajú v tele.

Niekedy počas operácie je možná kryochirurgia. Toto je spôsob ovplyvnenia nádoru pri nízkych teplotách. Umožňuje vám jasnejšie vymedziť hranice vzdelávania.

Indikácie pre kryochirurgiu:

Nádor je veľmi hlboký;

Existujú hlboké metastázy;

Neexistuje žiadna možnosť tradičného chirurgického zákroku;

Časť nádoru zostáva spájkovaná do škrupiny mozgu po operácii;

Bola ovplyvnená hypofýza;

Vek pacienta je starší alebo pokročilý.

Nádor mozgu - koľko ľudí s ním žije?

Päťročné prežitie pacientov v percentách podľa WHO je nasledovné (2012):

Mozgový nádor: príznaky, fázy, príčiny, liečba a prognóza odstránenia

Čo je mozgový nádor?

Nádory mozgu tvoria asi 4 - 5% všetkých lézií a sú rozdelené na intracerebrálne a mimotelové. Posledne uvedené zahŕňajú nádory meningov, korene kraniálnych nervov, nádory, ktoré vyrastajú do dutiny lebky z kostí a dutín príslušenstva atď.

Na mieste pôvodu sa rozlišujú primárne nádory (tie, ktoré sa vyvinuli priamo v mozgu) a sekundárne (metastázy z iných orgánov a nádory rastúce do lebečnej dutiny).

Nádory sú tiež oddelené, v závislosti od toho, aké tkanivá sú ovplyvnené (epitel, nervové mušle, meningy atď.). Mozgový nádor je pomerne zriedkavý a metastázuje (presúva) do iných orgánov.

Jednou zo zvláštností týchto nádorov je, že vo väčšine prípadov rastú, klíčia sa v okolitých tkanivách, čo znemožňuje úplné odstránenie nádoru na mozgu.

Takýto rast je charakteristický nielen malígnymi, ale aj pomaly rastúcimi benígnymi nádormi. Niekedy sa táto klíčivosť spája s rozšírením hranice nádoru a kompresiou okolitých mozgových tkanív.

Príčiny nádoru na mozgu

Jedinou príčinou nádorov mozgu je ožarovanie. V predchádzajúcich rokoch dostávali deti trpiace dermatomykózou pokožky hlavy, spôsobené hubovou infekciou, radiačnú terapiu v nízkych dávkach. Následne to viedlo k zvýšenému riziku vzniku nádorov.

V súčasnosti je väčšina prípadov tejto choroby spôsobená ožiarením hlavy pre iné typy malígnych nádorov. Špekuluje sa, že vystavenie vinylchloridu (bezfarebný plyn, ktorý sa používa pri výrobe plastových výrobkov), aspartam (umelé sladidlo) a elektromagnetických polí mobilných telefónov alebo vedenia vysokého napätia môže byť príčinou ochorenia.

Etapy nádoru na mozgu

Zo stupňa malignity nádoru sa rozlišujú štyri fázy jeho vývoja:

Benígne formácie

Rastú pomaly, bunky vyzerajú normálne, ovulácia je jasne vymedzená zo zdravých tkanív.

Formácie s minimálnymi malígnymi vlastnosťami

Pomalý rast, ale nádor má schopnosť napadnúť a často sa opakuje a môže sa tiež premeniť na agresívnejšiu formu.

Formácie s výraznými prejavmi agresivity

Rýchlo klíma do zdravých tkanív, má fuzzy kontúry, bunky sa líšia od normálnych.

Agresívne vzdelávanie

Veľmi rýchlo vyrastie do mozgového tkaniva, vo vnútri vzniká nekróza a krvácanie.

Symptómy mozgového nádoru

Príznaky mozgového nádoru závisia od toho, ktorá časť mozgu je postihnutá nádorom a všeobecných mozgových príznakov. Mozgovým príznakom je primárne bolesť hlavy - zvyčajne prvý signál ochorenia. Bolesť hlavy je prasknutá, často sa vyskytuje ráno, po spánku, s naklonenou hlavou, napätie brušného lisu atď.

Pred nástupom bolesti, pocit ťažkosti, raspiraniya v hlave, nevoľnosť. Postupne sa bolesť hlavy stáva trvalou, sprevádzaná nevoľnosťou a vracaním. Ďalšie príznaky zahŕňajú aj rôzne duševné poruchy, ktoré sú bežnejšie u starších osôb:

 • rôzne poruchy vedomia;
 • pozornosť a koncentrácia sú obmedzené;
 • je ťažké vnímať a pochopiť, čo sa deje;
 • pacienti pomaly rozprávajú;
 • snažia sa nájsť slová atď.

S nárastom intrakraniálneho tlaku tento stav stúpa a môže sa dostať do kómy. Medzi lokálne príznaky nádoru patria rôzne motorické poruchy, napríklad vo forme paralýzy jednej poloviny tela, konvulzívne zášklby jednotlivých častí tela, vizuálne, sluchové poruchy atď.

Opisy príznakov nádoru na mozgu

Diagnóza mozgového nádoru

Pri podozrení na nádor na mozgu vykonávať najmä dôkladné neurologické vyšetrenie pacienta, je tiež študoval svojho väzbového zrak kontrola s očnom pozadí oka (stave krvných ciev, ktoré zásobujú krv do orgánu videnia - zmeny v nich možno hovoriť o zvýšeného vnútrolebečného tlaku). Taktiež sa kontroluje sluch, vôňa, chuť, funkcia vestibulu (rovnováha) atď.

Na objasnenie diagnózy platí:

Liečba nádorov mozgu

V súčasnosti sa na liečbu nádorov na mozgu používajú nasledujúce metódy: konzervatívna terapia, chirurgia, chemoterapia a ožarovanie. Najefektívnejším je integrovaný prístup.

Pacienti diagnostikovaní mozgovými nádormi sú liečení niekoľkými odborníkmi naraz:

liečenie

Konzervatívna (bez operácie) terapia je v tomto prípade pomocnej povahy. Priraďte prostriedky, ktoré uvoľňujú mozgový edém a znižujú intrakraniálny tlak - to prináša zníženie cerebrálnych prejavov.

S ťažkými trvalými bolesťami hlavy sú predpísané lieky na bolesť. Vo väčšine prípadov sa mozgové nádory podrobia chirurgickej liečbe v špecializovaných neurochirurgických jednotkách.

chirurgia

S okamžitou hrozbou pre život pacienta (ak je životne dôležitá časť mozgu stlačená, napríklad s výrazne zníženým videním, paralýzou atď.), Sú vykonané naliehavé operácie. Všetky operácie na mozgu môžu byť rozdelené na radikálne a paliatívne.

Radikálna operácia - je, napríklad, úplné odstránenie niektorých benígnych nádorov, paliatívna a - krok k zlepšeniu stavu pacienta, napr., Pre zníženie intrakraniálneho tlaku a následne aj bolesti hlavy.

Radiačná terapia

Radiačná liečba nádorov sa uskutočňuje pomocou metódy rádiochirurgickej implantácie alebo diaľkového ožarovania. V prvom prípade sa tuhé alebo kvapalné rádiofarmakologické prípravky implantujú priamo do nádoru mozgu.

Diaľkové ožarovanie sa uskutočňuje hlavne po operácii ako štádiu komplexnej liečby. Keďže neexistujú žiadne prípady samo-hojenia, potom je liečba vrátane operatívnej liečby povinná.

chemoterapia

Chemoterapia je jednou z najefektívnejších metód liečby, ktorá sa používa až po histologickom potvrdení nádoru. Liečivo, jeho dávkovanie a spôsob podávania závisia od choroby, od okolností a charakteristík pacienta.

Liečba nádoru na mozgu v Izraeli

Existuje niekoľko typov liečby nádorov mozgu v Izraeli. Rozhodnutie lekára je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: aký typ nádoru na mozgu, umiestnenie, veľkosť a vek pacienta a jeho všeobecný stav. Spravidla existujú rozdiely v metódach liečby detí a dospelých. Lekár vypracuje individuálny liečebný plán pre každého pacienta.

Mnoho pacientov sa spravidla zaujíma o nasledujúce otázky:

 • Aký druh liečby sa vykoná?
 • Aký je prínos navrhovanej liečby?
 • Aké nebezpečenstvo existuje počas liečby?
 • Čo možno urobiť na zmiernenie vedľajších účinkov?
 • Je pacient vhodný na klinické skúšky?
 • Ak potrebujete zmeniť životný štýl, ako dlho?

Liečba nádoru na mozgu v Izraeli pozostáva z nasledujúcich činností:

 • odstránenie mozgového nádoru,
 • rádioterapia (ožarovanie),
 • chemoterapia.

Možno kombinácia medzi typmi liečby a to závisí od fyzického stavu pacienta.

V priebehu liečby sa pacientovi odporúča:

 • neurochirurg;
 • onkológ;
 • rádiológ;
 • výživu;
 • zdravotná sestra a v niektorých prípadoch sociálny pracovník.

Pred začiatkom liečby pacient obvykle dostáva steroidy. Niektorí pacienti sú predpísané lieky na kŕče a kŕče.

Liečba nádoru na mozgu v Nemecku

Diagnóza mozgových novotvarov v Nemecku sa uskutočňuje pomocou najnovších údajov o lekárskej vede a technike, zahŕňajúcich konzultantov lekárov súvisiacich špecializácií a je založená na údajoch získaných v dôsledku:

 • klasické neurologické vyšetrenie;
 • oftalmologické vyšetrenie;
 • otorinolaryngologické vyšetrenie;
 • Počítačová tomografia (CT) 4
 • zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) 4
 • Pozitrónová emisná tomografia (PET);
 • echoencephalography;
 • krvný test na onko-markery;
 • cytologické vyšetrenie cerebrospinálnej tekutiny.

Liečenie každého pacienta novotvarmi mozgu v Nemecku sa uskutočňuje podľa striktne individuálneho plánu a kombinuje použitie nasledujúcich liečebných metód:

 • chirurgický zákrok;
 • radiačná terapia;
 • chemoterapia.

Chirurgická liečba nádorov mozgu, Nemecko kombinuje maximálnu radikalizmus pri odstraňovaní mozgové nádory, aby sa zabránilo jeho opakovaniu, pomocou najšetrnejší k technike nepostihnuté tkaniva.

Pri chirurgickom odstraňovaní nádorov v Nemecku je povinný počítačový systém neuropozície, ktorý umožňuje presnú manipuláciu s mozgom v rámci zlomku milimetra.

Počas operácie sa neustále vykonávajú tomografické skenovanie mozgu, široko sa používa mikrochirurgická technika. Jeden typ rádioterapie je gama nôž, s ktorým liečbe malých nádorov, ktoré sú v hĺbke mozgu, čím sa zabráni ujmu zdravé tkanivo chirurgického prístupu.

Chemoterapia je liečba nádorov mozgu v Nemecku, ktorých cieľom je lokalizované maximálny účinok na nádoru na mozgu chemoterapie, ktorá sa používa drogy endoskopické aplikácii čo najbližšie k miestu nádoru.

Etapy mozgového nádoru a prognózy prežitia

Malo by byť zrejmé, že akákoľvek štatistika prežitia nádorových nádorov:

1. etapa

Ak sa v prvých príznakov ochorenia (bolenie hlavy, poruchy koordinácie), pacient sa obrátil na kliniku pre detailné vyjadrenie diagnózy, môžu lekári vykonávať včasné operácii odstrániť celý nádor (v prípade lokalizácie) alebo jeho podstatnú časť.

V tomto prípade môže pacient žiť 5 rokov alebo viac, ak pokračuje v užívaní liekov a navštívi lekárske inštitúcie na prechod pomocnej liečby. Môže ísť o ožarovanie, cielenú terapiu alebo iné druhy vplyvu.

Je tiež potrebné vykonať úplnú korekciu spôsobu života - sledovať režim spánku a odpočinku, vyhnúť sa stresovým podmienkam, nadmernému stresu, vystaveniu ultrafialovým lúčom. Veľkú úlohu zohráva správna výživa a podpora imunitných síl tela.

2 fázy

V druhej fáze je prognóza menej priaznivá, pretože nádorové bunky začínajú intenzívne expandovať a vyvíjať tlak na susedné laloky. Ak je novotvar lokalizovaný priamo v mozgu, operácia nemusí byť vhodná.

Často však len chirurgický zásah môže predĺžiť život pacienta. Operáciu by mal vykonávať vysokokvalifikovaný neurochirurg. S primeranou starostlivosťou a pokračovaním liečby po odstránení nádoru je priemerná dĺžka života približne 2-3 roky.

Vek pacienta je tiež dôležitý. Po 65 rokoch je miera prežitia operovaných, rádioterapeutických alebo chemoterapeutických pacientov oveľa nižšia ako u mladých ľudí a pacientov stredného veku. To sa jednoducho vysvetľuje - mladý organizmus má vyššiu schopnosť odolávať.

3 fázy

Zvyčajne v tejto fáze sú operácie zriedkavé. Pacienti zriedka prekonajú dvojročný prah. Často, nádory rastú rýchlo a človek začína miznú tesne pred očami, stráca vitalitu niekoľko mesiacov.

Existujú alternatívne a experimentálne terapie, ktoré sú v niektorých prípadoch úspešné a môžu liečiť rakovinu mozgu triedy 3. Napríklad európski a americkí lekári používajú najnovší nanovakcín, ktorý má mimoriadny terapeutický účinok. Je pravda, že neexistujú oficiálne informácie o klinických skúškach tohto lieku.

4. etapa

Ak lekári diagnostikovali rakovinu mozgu štvrtého stupňa, pravdepodobne chýbajú šance na zotavenie - toto by malo byť prijaté rodinou a priateľmi pacienta. V domácej lekárskej praxi nie je zvykom informovať samotného pacienta o očakávanej očakávanej dĺžke života, pretože po takýchto vetách sa 90% pacientov vzdal a zomrelo ešte rýchlejšie.

Ak niekto nie je vedomý predpovedí a pokračuje v liečbe, rozdelenie patologických buniek sa môže zastaviť a pacient naďalej dodržiava liečivú liečbu už mnoho rokov.

Benígny mozgový nádor

Benígny mozgový nádor sa nerozširuje do iných orgánov, neprekračuje mozgové tkanivo a neovplyvňuje ostatné orgány. Je charakterizovaný pomalým rastom a ich príznaky závisia od umiestnenia samotného nádoru. Benígne nádory mozgu sú nasledujúce typy:

Malígny novotvar mozgu

Malígny nádor na mozgu je patologický novotvar v mozgových tkanivách. Tento nádor môže rýchlo rásť, môže sa rozmnožovať do susedných tkanív a zničiť ich. Nádor sa vyvíja z nezrelých buniek mozgového tkaniva alebo z buniek, ktoré vstúpili do mozgu z iných orgánov ľudského tela, tým, že ich vstúpili cez obehový systém.

Malígny nádor mozog je metastatické rakoviny, ktoré sa vyvíjajú v iných častiach tela: rakovinových nádorov mliečnej žľazy, pľúc lymfy a krvi, ktoré sa šíria cez krvné riečisko a sú schopné preniknúť do mozgu. Metastázy vznikajú buď v jednej oblasti mozgu, alebo naraz v niekoľkých.

Močový nádor môže byť primárny a sekundárny. Primárne bunky sa tvoria z mozgových buniek. Spravidla ide o gliómy, ktoré sa tvoria z gliových buniek. Najčastejším malígnym nádorom skupiny gliómov je multiformný glioblastóm, ako aj rýchlo rastúci astrocytóm a oligodendroglióm.

Astrocytóm mozgu

Astrocytóm mozgu je gliový nádor, ktorý vzniká z astrocytov (neurogliálne bunky vykonávajúce podpornú funkciu). Toto je najbežnejšia forma gliómu. Môže postihnúť ľudí v každom veku, ale je častejšia u dospelých, najmä u mužov stredného veku.

Astrocytóm sa môže vyvinúť v ktorejkoľvek časti mozgu, ale jeho obľúbené miesta sú:

 • veľké mozgové hemisféry - u dospelých;
 • optický nerv - u detí;
 • mozgový kmeň;
 • cerebellum.

U detí a mladých ľudí sa astrocytóm často vyvíja v mozgu. V tomto prípade sa cysty často tvoria vnútri neoplazie.

Rakovina mozgu

S rakovinou mozgu rastú v mozgovom tkanive zhubné nádorové bunky. Rakovinové bunky rastú tým, že vytvárajú rakovinový nádor, ktorý ovplyvňuje funkcie mozgu, ako je správa svalov, pamäť atď.

Malígne nádory sú nádory pozostávajúce z rakovinových buniek a nádory pozostávajúce z nerakovinových buniek sa nazývajú benígne nádory.

Rakovinové bunky, ktoré sa vyvinú v mozgovom tkanive, sa nazývajú primárne nádory. Podľa rôznych zdrojov sa rakovina mozgu ročne vyvíja približne v 20 000 ľuďoch v samostatnej rozvinutej krajine sveta.

meningoblastoma

Meningióm - nádor, ktorý rastie z buniek dura mater - tkaniva obklopujúceho mozog. Meningiómy sú veľmi časté. Meningiómy sa môžu tvoriť v ľubovoľnej časti lebky, tak konvekčne, ako aj na báze lebky.

Manifestácia ochorenia závisí od umiestnenia nádoru a môže sa vyjadriť nasledovnými znakmi:

 • slabosť končatín (paréza);
 • zníženie zrakovej ostrosti a strata vizuálnych polí;
 • objavenie dvojitého videnia v očiach a vynechanie tohto storočia;
 • poruchy citlivosti v rôznych častiach tela;
 • epileptické záchvaty;
 • vznik psycho-emocionálnych porúch;
 • len bolesti hlavy.

Pokročilých štádiách choroby, kedy meningiom dosahuje veľkých rozmerov spôsobuje opuchy a kompresie mozgového tkaniva, čo vedie k prudkému zvýšeniu vnútrolebečného tlaku, zvyčajne sa prejavuje silnými bolesťami hlavy s nevoľnosťou, zvracaním, depresie vedomie a skutočné ohrozenie života pacienta.

Cyst mozgu

Mozková cysta je tekutá bublina, ktorá sa tvorí medzi štruktúrami mozgu. Existujú dva hlavné typy cyst. Tento arachnoidální cysty, ktoré sa vyznačuje tým, nahromadenie tekutiny medzi matný vrstvy plienok, intracerebrálne a cysty, ktorá sa vyznačuje tým, hromadenie tekutiny v mieste zosnulého oblasti mozgu.

Arachnoidná cysta je najčastejšie výsledkom zápalových procesov v membránach mozgu, krvácaní alebo traumy. Tento názov tejto cysty pochádza z názvu pavučiny mozgu. Ak sa tekutina v cystu stlačí oveľa viac, ako je intrakraniálny tlak, môže to viesť k stlačeniu kôry, čo následne povedie k mnohým nepríjemným príznakom.

Otázky a odpovede na tému "Nádor mozgu"

otázka: Vitajte! Po odstránení nádoru v mozgu odmietla ľavá noha jej manžela. Po akom čase začne fungovať? Operácia bola 09.02.2018. Ďakujem vopred.

otázka: Na mňa v MRT zistili DNEO v mozgu. Mám 50 rokov. Či je potrebné prevádzkovať?

otázka: ahoj 10/06/2016 Bol som odstránený z nádoru mozgu v pravom prednom laloku (pilocetar astrocytóm). Povedzte mi, ako sa cítim po takomto čase? Môžem mať akékoľvek frustráciu na pozadí operácie. Nemôžem sa úplne zotaviť, trpím depresiou - pijem antidepresíva, fuzzy oči, bojím sa, že sa všetko môže stať znova. Jedným slovom, som na hranici, MRI to ešte neurobilo. Po operácii sa vykonalo CT s kontrastom (neexistuje žiadny dôkaz o tom, že zostáva nádor). Teraz sa to bojím. Existujú nejaké špecifické príznaky, ktoré naznačujú relaps. Alebo možno to môže chvíľu trvať, kým sa mozog zotaví. Vo všeobecnosti sa vás pýtam na vaše konzultácie a dúfam včasnú odpoveď. Ďakujeme vopred!

otázka: Muj syn, 23 rokov, odstrániť mozgový nádor v temennej oblasti je spolu (to bolo v kapsule a dielov) bohužiaľ BOPS ukázal glioblastómu 4st. V súčasnosti nemá žiadnu citlivosť na predmety svojej ľavej ruky. Povedzte mi, že vo svojej veľkej lekárskej praxi boli ľudia s takou diagnózou dlhý pečeň. Pravdepodobne ste skúmali veľa takýchto pacientov vo vašom živote. Alebo je to stále verdikt? Momentálne sa cíti dobre, ale len 6 mesiacov po operácii. Ako môžem obnoviť citlivosť štetca? Musí zomrieť časť mozgu, ktorá je za to zodpovedná? Čo môže byť ďalej?

otázka: Aké sú príznaky mozgového nádoru v počiatočnom štádiu a ďalej? Ak sa vám v počiatočnom štádiu podarilo vykonať operáciu, koľko ľudí bude ešte žiť?

otázka: ahoj Moja mama 45 rokov. Bola útokom - boli kŕče, paralyzovali na pravú stranu a nemohli hovoriť. Zavolali záchrannú službu, odniesli ho do nemocnice a tomograf sa zlomil. Po dni, keď padla do kómy. Tromi dňami pred nehodou sa jej ruka zmiernila a na chrbte sa jej objavili bolesti. 20. deň sa kóma začala mierne otvárať oči, posúvať jej ľavé končatiny, niekedy sústreďovať oči. Bol podaný nový tomograf - v deň 23 - tomogram zobrazil nádor na mozgu. Lekár uviedol, že je nevyhnutné viesť k Barnaulu - je liečený len chirurgicky. Povedz mi, prosím, môže to byť v kóme alebo budeme musieť počkať, kým nevyjde z kómy? Aké dôsledky môže mať operácia a existuje šanca na úplné uzdravenie? Vopred ďakujem za odpoveď.

otázka: Vitajte! Moja žena v roku 2000 vykonala operáciu na odstránenie nádoru mozgu (anaplastický astrocytóm mozgu ľavého temporálneho laloku). V roku 2011 sme urobili MRI. Ľavá temporálnej lalok je definovať zónu rozsiahlych cystických zmien, glióza obklopený malej ploche, s pomerne presnými obrysmi nepravidelný tvar, rozmery až 4,9 * 5,0 * 2,2sm. Svedčiacich pre ďalší rast. Potom, čo bola detekovaná injekcia kontrastnej látky (omniskan-10 ml) časť akumulácie HF nepravidelného tvaru rozmery 1,5 * 0,9 * 0,8. Po vyšetrení v Regionálnej klinickej nemocnici Tula sa rozhodlo o odložení operácie 6 mesiacov s odporúčaním opakovanej radiačnej terapie. Žijeme v meste Murom, regióne Vladimir. Jej lekár neurológ naliehavo vyžaduje konzultácia Burdenkom ústavu, v spojení s čiastočnou atrofiu optických nervov a zvýšenie záchytov a predĺženej hlavy. Čo má robiť?

otázka: ahoj Volám sa Vitaly. Mám 36 rokov. V roku 2009 som bol odstránený z mozgového nádoru (Meningioma MMU). Po 1,5 rokoch sa uskutočnila MRI, ktorá odhalila prítomnosť mozgovej cysty veľkosti 15 * 16 * 21 mm. Povedz mi, prosím, je cysta nebezpečná, môže to byť príčinou silných bolesti hlavy, čo by som sa mala báť?

O Nás

Rakovina krvi (v lekárskom jazyku - leukémia) je vážne a nebezpečné ochorenie, ktoré sa vyvíja v krvotvornom systéme tela. Malígne bunky sa môžu vyvinúť zo štruktúrnych jednotiek kostnej drene (nezrelých nediferencovaných buniek), ako aj z dozrievania krvných buniek.