Sarkóm mäkkých tkanív: príznaky, liečba a prognóza

Existuje mnoho typov malígnych nádorových útvarov. Jedným z takýchto druhov je sarkóm mäkkých tkanív. Zo všetkých nádorov, ktoré sa vyskytujú v populácii dospelých, sarkóm tkaniva tkaniva je 1%. V tomto článku budeme hovoriť o príčinách sarkómu mäkkých tkanív, opíšeme symptómy a liečbu v závislosti od typu, typu a umiestnenia ich lokalizácie v oblasti vzdelávania.

Čo je sarkóm mäkkých tkanív?

Sarkóm mäkkých tkanív (CMT) Sú malígne nádory mäkkých tkanív. Tento typ nádorov je veľká skupina nádorov. Sú považované za najnebezpečnejšie nádorové ochorenia, ktoré postihujú kožu a podkožné tkanivá. Vo vnútri tela sú svalové, svalové, tukové, spojivové a tkanivá periférneho nervového systému. Mäkké tkanivo má iný typ štruktúry, takže sarkómy sú rôznych typov, ako sú bunky, hĺbka polohy, s rôznym biologickým správaním, metastázami a frekvenciou vývoja, odpoveď na liečbu. Avšak malígny sarkóm mäkkých tkanív akéhokoľvek druhu začína bunkou, ktorá ovplyvňuje primárny mezenchém, z ktorého sa tvoria všetky mäkké tkanivá.

Existuje mutácia materskej bunky, stane sa benígnou, stredne závažnou malignitou a malígnym. V súvislosti s týmto je sarkómom kvalitatívny vývoj, medziprodukt so zriedkavou metastázou a malígny. U mužov sú novotvary častejšie ako u žien, ale vyvíjajú sa rovnako agresívne. Malígne nádory mäkkých tkanív metastázujú do pľúc, pečene a ďalších orgánov a vytvárajú sekundárne ložiská, ktoré často vedú k smrti.

Sarkóm u detí

Alveolárny sarkóm mäkkých tkanív u detí ovplyvňuje pľúca av prípade dospelých je mimoriadne zriedkavý.

U detí po narodení sa môžete stretnúť až 21 rokov s nasledujúcimi typmi nádorov:

 • rabdomyosarkóm (RMS) - 57%;
 • Ewing extragénny sarkóm alebo extraosový sarkóm (PPNEO) - v 10%;
 • synovial - v 8%;
 • malígny periférny shvannomu (nádor nervových membrán) - 4%;
 • fibromatóza - v 2%;
 • nediferencované - v 2%.

RMS sú: klasické embryonálne a alveolárne. Ich nádorové tkanivo má vlastnú špecifickú mikroskopickú štruktúru, odlišný vývoj a rast. Embryonálne RMS pochádza z určitého typu tkaniva, ale to neznamená, že z embryonálnych buniek počas vývoja. Alveolar nazval taký typ nádorov, ktoré sa podobali vezikulám pľúcnych alveol.

V detskej onkológii patria všetky druhy sarkómov mäkkých tkanív do skupiny "solídnych nádorov". Oni zaujímajú tretiu pozíciu po CNS formáciách a neuroblastómoch a tvoria 6,6% všetkých rakovín.

príčiny

Najčastejšie sa choroba vyvíja u ľudí, ktorí majú zvýšenú odolnosť voči onkoprocesom. Príčiny sarkómu mäkkého tkaniva a povaha nástupu nie sú úplne pochopené.

Predisponujúce faktory zahŕňajú prekancerózne ochorenia, patológie a poranenia:

 • Pagetova choroba - deformujúca sa osteitída;
 • Recklinghausenova choroba - neurofibromatóza;
 • tuberkulózna skleróza;
 • dlhodobá liečba anabolickými steroidmi;
 • agresívne vírusové útoky;
 • aplikácia radiačnej expozície;
 • dedičná predispozícia;
 • zranenia mäkkých tkanív;
 • pracovať v škodlivom priemysle na vývoj arzénu, herbicídov alebo chlórfenolu.

Klasifikácia sarkómu mäkkých tkanív: typy, typy a formy

Keďže klasifikácia zahŕňa veľké množstvo nosologických foriem sarkómu a ich variantov, nádory mäkkých tkanív (HTT) patria medzi najťažšie časti onkomorfológie. Medzi nádormi sú benígne, destruiruyuschie (polomalígne alebo stredné) a zhubné. Pri semi-malígnych nádoroch, výraznom agresívnom raste, multicentrických základoch. Hoci nemajú metastázy, môžu sa opakovať aj po excízii a kombinovanej liečbe.

Sarkómy mäkkých tkanív zahŕňajú nádory:

I. MASTNÉ TKANINY:

 • medziprodukt (lokálne agresívny): atypický lipomatózny vysoko diferencovaný liposarkóm;
 • malígne liposarkómy:
 1. dedifitsirovannaya;
 2. myxoidní;
 3. bunka koleso;
 4. pleomorfní;
 5. zmiešaný typ;
 6. bez známok diferenciácie.

II. FIBROBLASTICKÁ / MYTOFIBROBASTICKÁ:

 • stredne aktívna (lokálne agresívna) fibromatóza:
 1. povrchové (palmárne / plantárske);
 2. desmoidný typ;
 3. lipofibromatoz;
 • medziprodukt (so zriedkavými metastázami):
 1. solitárny vláknitý;
 2. hemangiopericytóm (vrátane lipomatózneho hemangiopericytómu);
 3. zápalový myofibroblast;
 4. myofibroblastová malígnosť nízkej kvality;
 5. myxoidný zápalový fibroblast;
 6. Infekčný fibrosarkóm;
 • malígny:
 1. fibrosarkómu;
 2. miksofibrosarkoma;
 3. fibromyxoidný sarkóm mäkkých tkanív s nízkym stupňom malignity - gialinizujúci sarkóm vretenových buniek mäkkých tkanív;
 4. sklerotizujúci epitelioidný fibrosarkóm.

III. Fibrotické bunky:

 • medziprodukt (zriedkavo metastázujúci):
 1. plexiformná fibrogystiocytová;
 2. obrovské bunkové tkanivo;
 • malígny:
 1. pleomorfný "MFH" / nediferencovaný pleomorfný sarkóm mäkkých tkanív;
 2. Obrovská bunka "MFH" / nediferencovaná
  pleomorfný s obrovskými bunkami;
 3. Zápalový "MFH" / nediferencovaný pleomorfný s prevahou zápalu.

IV. GLADOMETER: malígny leiomyosarkóm (okrem kožných)

V. PERIODICKÉ (PERI-VIVKULÁRNE):

 • stredný myoperikotóm;
 • malígny nádor glomusu.

VI. SKELETÁLNA HMOTNOSŤ:

 • malígny rabdomyosarkóm:
 1. embryonálne (vrátane vretenových buniek, botryoidov a anaplastických);
 2. alveolárny sarkóm mäkkých tkanív (rabdomyosarkóm, vrátane pevných, anaplastických);
 3. pleomorfní.

VII. VASCULAR:

 • medziprodukt (lokálne agresívny): hemangiendotelióm typu Kaposi;
 • medziprodukt (zriedkavo metastázujúci):
 1. reformiformný hemangiendotelióm;
 2. papilárny intralymfatický angioendotelióm;
 3. zmiešaný hemangiendotelióm;
 • malígny:
 1. Kaposiho sarkóm;
 2. epiteliálny hemangiendotelióm;
 3. angiosarkómu mäkkých tkanív.

VIII. osteochondrální:

 • malígny:
 1. mezenchymálny chondrosarkóm;
 2. extraskeletálny osteosarkóm.

IX. STORMAL GASTROINTESTINAL TRACT:

 • stredný stromálny nádor gastrointestinálneho traktu s nejasným potenciálom malignity;
 • malígny stromálny nádor tráviaceho traktu.

X. NÁRODY NÁRODOV:

 • zhubné nádory:
 1. periférny nervový kmeň;
 2. epiteloidný kmeň periférneho nervu;
 3. Triton opuch;
 4. granulárna bunka;
 5. ektomezenhioma;
 6. neurogénny sarkóm mäkkých tkanív (schwannóm, neurimóm) z prvkov periférnych nervov.

XI. DIFERENCIA NESPRÁVNOSTI:

 • medziprodukt (zriedkavo metastázujúci):
 1. angiomatidový fibrózny histiocytóm;
 2. ossifying fibromyxoid, vč. atypická malignita;
 3. zmiešané;
 4. mioepitelioma;
 5. parahordoma;
 • malígne sarkómy:
 1. synoviálny sarkóm mäkkého tkaniva;
 2. sarkóm mäkkého tkaniva epitelioid;
 3. svalom alveolárneho mäkkého tkaniva;
 4. sarkóm mäkkých tkanív ľahkých buniek;
 5. extraskeletálny myxoidný chondrosarkóm (chordoidový typ);
 6. primitivny neuroektodermálny - (PNET) / extrakeletálny Ewingov nádor;
 7. Ewingov extrakeletálny nádor;
 8. desmoplastický malobunkový;
 9. mimotelový rhabdoid;
 10. malígny mezenchymóm;
 • novotvary s diferenciáciou perivaskulárnych epitelioidných buniek (RESOM):
 1. myomelanocyty s ľahkými bunkami;
 2. intimálny sarkóm.

XII. NEFIFERENCOVANÉ / NIE KLASIFIKOVANÉ VÝNOSY:

 • malígny:
 1. vretenová bunka;
 2. pleomorfní;
 3. bunka koleso;
 4. sarkóm mäkkého tkaniva epitelu;
 5. nediferencovanej
 6. bez objasnenia.

TNM klasifikácia sarkómov mäkkých tkanív

T - primárna onkogenéza:

 • Tx - nie je možné odhadnúť primárny nádor;
 • T0 - primárny nádor nie je možné určiť;
 • T1 - najväčšia veľkosť uzla - 5 cm;
 • T1a - umiestnený na povrchu;
 • T1b - vyvíja hlboké vnútorné tkanivá;
 • T2 - veľkosť stránky je väčšia ako 5 cm;
 • T2a - umiestnený na povrchu;
 • T2b - sa vyvinie hlboko vo vnútri tkanív.

N - regionálne metastázy:

 • Nx - regionálne metastázy nie sú definované;
 • N0 - neexistujú žiadne regionálne metastázy;
 • N1 - regionálne metastázy sú definované.

M - vzdialené metastázy:

 • M0 - chýbajúce vzdialené metastázy;
 • M1 - definujú sa regionálne metastázy.

Stupeň (stupeň) malígneho procesu

Získané klinické a morfologické (histologické) údaje sa použili na určenie štádia ochorenia, ktoré následne umožnilo lekárom zvoliť primeranú liečebnú stratégiu pre pacientov.

Sarkóm mäkkých tkanív sa rozvíja v niekoľkých fázach:

 1. Stupeň 1 má nízku úroveň malignity a nedáva metastázy;
 2. v dvoch štádiách sa nádor zvýši na priemer 5 cm;
 3. sarkóm štádium 3, indikuje prevalenciu onkologického procesu, v regionálnych lymfatických uzlinách sú metastázy, existujú vzdialené metastázy. Veľkosť vzdelania je viac ako 5 cm;
 4. v 4 štádiách je aktívna metastáza v tele.

Gradácia stagingu sarkómov mäkkých tkanív

Na nízku maturitu sú:

 • IA T1a N0 Nx M0;
 • T1b N0 Nx M0;
 • IB T2a N0 Nx M0;
 • T2b N0 Nx M0.

K vysokej promócii patrí:

 • IIA T1a N0 Nx M0;
 • T1b N0 Nx M0;
 • IIB T2a N0 Nx M0;
 • III T2b N0 Nx M0.

K absolvovaniu patrí:

 • IV akákoľvek T N1 M0;
 • Každý T, akýkoľvek N M1.

Kde sa nachádzajú sarkomy?

Telo sa skladá z kostí a mäkkých tkanív, takže onkologického proces sa vyskytuje v ktorejkoľvek časti tela: pozdĺž svalových membrán, zväzku, v obaloch, alebo dokonca v chrupaviek a kostí. Bunky sa oddelia od nádoru a cez krvný obeh a lymfa sa dostávajú do orgánov. Spustí sa proces rozmnožovania a vytvoria sa sekundárne rakovinové uzly. Typ malígnej formácie určuje následnú dislokáciu sekundárneho sarkómu a jeho vývoj. Napríklad, rabdomyosarkom sa najčastejšie nachádza v tkanív hlavy a krku, pohlavných orgánov, končatín a močových orgánov.

Alveolárne rabdomyosarkómy sú agresívnejšie ako embryonálne, aktívne rastú a šíria, často sa opakujú. Extrémne mäkké tkanivo Ewingov sarkóm a periférny primitívny neuroektodermálny nádor ovplyvňujú oblasť kĺbov. Menovite: kosti, rameno alebo predlaktia. Nádory majú tendenciu poskytovať metastázy. Nemenej často sa objavujú na tele, pozdĺž dlhých kostí končatín, napríklad: kože bokov, chrbta, nohy alebo holennej kosti. Synoviálny typ sarkómu: primárny a sekundárny sa vyskytuje na mäkkých tkanivách kĺbov, na hlave a krku.

Symptómy a prejavy ochorenia

Symptómy sarkómu mäkkých tkanív, ktoré sú umiestnené povrchovo:

 • rastúci edém sprevádzaný silnou bolesťou;
 • nedostatočnosť a zhoršenie funkčného fungovania orgánu v dôsledku narastajúceho nádoru;
 • strata motorickej funkcie (pohyb) počas onkogenézy mäkkých tkanív a / alebo kostí končatín;
 • patologické zlomeniny kostí.

Príznaky očných rakovinových uzlín sú charakterizované vypuknutím očných svalov bez bolesti. Ale s edémom očných viečok a lokálnou kompresiou vzniká bolesť, zrak je zhoršený.

Ak je sarkóm mäkkého tkaniva rozpoznaný blízko nosa, symptómy sa prejavujú ako upchatý nos, ktorý dlhšiu dobu nezmizne. Ak sa na pozadí bolesti narušený celkový zdravotný stav, priechod moču, bolo ich tam zápcha u žien - vaginálne krvácanie, krv v moči sa stanovuje, potom podozrenie na svalové sarkóm, pohlavných orgánov a ciest, ktoré prinášajú moču.

Niekedy je len z obrázkov zaznamenaná onkologická formácia v orgánoch, s palpáciou alebo s nápadným vypuknutím nádorovej hmoty, pretože nie sú žiadne príznaky. Svalový sarkóm v spodnej časti lebky poškodzuje kraniálne nervy a ich funkčný účel. Pacienti sa často sťažujú na zomieranie predmetov, paralýzu tvárového nervu.

Keď nádor rastie v tkanive:

 • teplota tela stúpa;
 • je slabosť a bez príčiny spôsobuje zníženie telesnej hmotnosti;
 • krvný obeh je narušený, príznaky gangrény alebo zlé krvácanie v dôsledku kompresie alebo klíčenia krvných ciev;
 • končatiny oslabujú a sú veľmi bolestivé kvôli poškodeniu a kompresii nervov;
 • sú problémy s prehĺtaním potravy a dýchaním kvôli stláčaniu svalov krýs a mediastinálnych orgánov;
 • vedľa nádoru sa zvyšujú lymfatické uzliny.

Diagnóza sarkómov mäkkých tkanív

Diagnóza sarkómov mäkkých tkanív by sa mala vykonať bezodkladne. Pri skúmaní pokožky sa nájde kožovitý, zaoblený, žltkastý alebo šedý uzol. Môže mať inú hustotu a konzistenciu. Mäkké uzliny sú s liposarkómom, husté - s fibrosarkómom, želékovými formáciami - s myxómami.

V počiatočných štádiách vývoja na formáciách nie je žiadna kapsula, ale s rastom, tlačia tkanivá okolo nich. Keď sú stlačené, vytvorí sa falošná kapsula, ktorá môže byť palpovaná. Ak sa nádor vyvíja hlboko vo svaloch, potom je vizuálne neviditeľný a je ťažké ho odhaliť. V týchto prípadoch sa vykonáva cytologické vyšetrenie vzoriek získaných biopsii a splachovanie kvapalín.

Pozitrónová emisná tomografia (PET) s použitím rádioaktívnej glukózy špecifikuje šírenie oncoprocess na tele. Vykonajte aj:

 • Radiografické vyšetrenie kostného tkaniva, kĺbov na detekciu metastáz alebo ich vylúčenie;
 • Ultrazvuk mäkkých tkanív alebo orgánov vo vnútri hrudnej a peritoneálnej sliznice;
 • CT kostných kódov;
 • MRI nádorov mäkkých tkanív;
 • ultrazvuk alebo tomografia;
 • angiografia s použitím kontrastnej látky, ktorá určuje akumuláciu krvných ciev v epicentru nádoru, porušenie krvného obehu pod nádorom;
 • krvný test na onkomarker na sarkóm mäkkých tkanív.

Imunohistochemické analýza sa vykonáva za použitia markerov, ako sú: (tsitospetsificheskie sarkomerický aktínu a hladkého svalstva), tkanivovo špecifické (medziprodukt vlákno proteín, kolagén, laminínu), markery proliferácie (bunka nukleárny proteín - PCNA, Ki67).

Používajú sa tiež markery hormónov, enzýmov a vírusových činidiel. Najčastejšie používané protilátky na onkológiu mäkkých tkanív:

Rádioizotopové diagnostické metódy sú účinné pre hlboké sarkómy v bunkovom priestore alebo dutinách. Nádorové bunky aktívne absorbujú rádioaktívnu glukózu a potom sa dá ľahko určiť. Biopsia umožňuje vyšetrenie vzorky postihnutého tkaniva pod mikroskopom, objasnenie vzhľadu a nízky, stredný alebo vysoký stupeň malignity

Pred liečbou sa kontroluje srdcová funkcia EKG a EchoCG, stav mozgu je EEG, sluch - audiometria, obličky a pečeň.

Informatívne video

Spôsoby liečby

Liečba sarkómov mäkkých tkanív sa uskutočňuje v obidvoch základných metódach a pri použití komplexného diferencovaného prístupu:

 • funkčné;
 • chemoterapia pri zavádzaní liekov: Ifosfamida, Doxorubicin, Dacarbazine, Methotrexate, Cyclophosphamide, Vincristine;
 • diaľková rádioterapia a rádioizotopová terapia.

Chirurgická excízia

Odstránenie sarkómu mäkkého tkaniva sa uskutočňuje zachytením zdravých oblastí. Povrchné vzdelávanie o kufra alebo končatín odstránené tým, že chytí zdravú tkanivo 2-3 cm. Hlboko zakorenené sarkóm a neďaleko štruktúr, ktoré sú dôležité pre život takým spôsobom, nemôže byť odstránený.

Moderná chirurgia kombinuje liečbu sarkómu mäkkého tkaniva s ožarovaním kvôli zachovaniu končatín. Ak bola predtým amputácia vykonaná u 50% pacientov, teraz len u 5% pacientov s účasťou na patogenéze hlavných artérií a nervov. V orgánoch hlboko umiestnených, pred excíziou sa uzol ožaruje, aby zmenšil veľkosť. Pri izolovaných metastázach je možné vykonať excíziu a pre viaceré vzdialené a oddelené orgány, ako sú pľúca, najprv predpisujú chemické prípravky a ožarovanie, potom excíziu. Ak sú izolované metastázy a primárny sarkóm mäkkých tkanív odstránené, prognóza po operácii s 5-ročnou mierou prežitia môže byť 20-30%.

Každý prípad vyžaduje jeho diferencovanú liečivú taktiku:

 1. Odstránenie a regionálna lymfadenektómia sú potrebné na vytvorenie ľubovoľnej lokalizácie stupňa 1-2: nízke a mierne diferencované. Po excízii pokračuje liečba polychémotérou (1-2 kurzy) alebo diaľkovou rádioterapiou.
 2. Chirurgia a rozšírená lymfodrenácia sa vykonáva v prítomnosti vysoko diferencovaného sarkómu prvých dvoch etáp. Pred alebo po ukončení chemoterapie.
 3. Kombinácia všetkých metód liečí sarkómy za prítomnosti malignity tretej fázy. Zníženie onkozlu chémiou a ožiarením pred operáciou. Odstránia sa so všetkými pokrčenými tkanivami. Potom pokračujte k obnoveniu nervov a ciev a vyberajte zberateľov regionálnej lymfatickej drenáže. Chémia sa vykonáva po excízii.
 4. Pri väčšine osteosarkómov sa používa komplexná liečba. Odstráňte miesto kosti povrchovými sarkómami s nízkou diferenciáciou a nahraďte ich implantátom. Pri amputácii časti končatiny sa vykonáva protetika.
 5. Keď sarkómov 4 stupne často symptomatickú liečbu a platí: lieky proti bolesti, odstránenie toxicita, anémia, atď. Opravené komplexnej terapie a slúži na odstránenie povrchových nádorov bez zrasty v dôležitých štruktúrach a malých rozmerov..

Radiačná terapia

Externá rádioterapia so sarkómom mäkkých tkanív sa u mnohých pacientov vykonáva ako primárna liečba v dôsledku neschopnosti vydržať chirurgický zákrok. Pomocou brachyterapie sa do formácie zavádza rádioaktívny materiál. Metóda je často kombinovaná s vonkajšou rádioterapiou. Pomocou ožarovania tiež znížiť príznaky ochorenia.

Po ožiarení sa objavia vedľajšie účinky: nárast únavy a zmeny pleti, zlomenina končatiny je možná. Pri podávaní žiarenia na metastázy v mozgu sa myslenie môže zhoršiť a bolesť hlavy nastane aj po 1-2 rokoch. Ožarovanie v bruchu posilňuje vedľajšie účinky po chemoterapii. Vyjadrujú sa: nevoľnosť až po hojné zvracanie, tekutú stoličku. Pri výcviku pľúc prichádza dýchavičnosť, končatiny - dochádza k opuchu, bolesti a slabosti.

chemoterapia

Chemoterapia sarkómu mäkkého tkaniva pre niektorých pacientov sa vykonáva po operácii. Môže to byť hlavný druh liečby. V tomto prípade sú všetky chemoterapeutické lieky kombinované určitým spôsobom. Častejšie kombinujú Ifosfamid a doxorubicín, varianty s Dakarbazínom, Metotrexátom, Vincristínom a Cisplatinou sú možné. Napríklad pri liečbe Ifosfamidom sa pridáva Mesna na uhasenie komplikácií v močovom mechúre.

Chémia môže nielen zničiť bunky sarkómu, ale aj poškodiť zdravé. Preto pacienti strácajú chuť do jedla kvôli neustálemu nevoľnosti, vracaniu. Majú vredy v ústach a vypadávajú vlasy. Pri potlačovaní hemopoézy chemoterapiou sú pacienti nadmerne náchylní na krvácanie a infekcie. Pri liečbe doxorubicínu sa srdcový sval niekedy poškodí, neplodnosť sa vyskytuje v dôsledku zhoršenej funkcie vaječníkov u žien a semenníkov u mužov.

Informačné video na tému: chemoterapia pri liečbe sarkómov mäkkých tkanív

Informačné video na tému: Imunoterapia pre sarkóm mäkkých tkanív

Liečba relapsov

Pri relapse sarkómu mäkkých tkanív pokračuje liečba:

 • excízia nádoru;
 • rádioterapia, ak nebola použitá predtým;
 • Brachyterapia, ak predtým nebola prítomná žiadna vonkajšia expozícia.

Liečba metastáz

Aký orgán ovplyvní metastázy sarkómov mäkkých tkanív, je ťažké odhadnúť. V minulosti sa dostali do regionálnych lymfatických uzlín, pečene, pľúc, mozgu, chrbtice a plochých kostí. Najviac metastázujúcim druhom je Ewingov sarkóm u detí a dospelých, liposarkóm, fibrózny histiocyt, lymfosarkóm. Dokonca aj keď dosiahnu veľkosť 1 cm alebo menej, začínajú oddeľovať rakovinové bunky. Je to spôsobené ich aktívnym rastom a intenzívnym prietokom krvi. Aktívny rast je spôsobený nedostatkom kapsuly na nádore.

Metastázy sarkómov mäkkých tkanív nie sú histologicky podobné ako v primárnych ohniskách. Sú viac nekrotické, ale príznaky atypie sa vyznačujú menším počtom ciev a buniek mitózy. Niekedy, keď je detegovaná metastáza, primárne zaostrenie sa nedá zistiť. Len štruktúra metastatického uzla umožňuje histológovi určiť typ sarkómu.

Liečba metastáz regionálnych LU a povrchových sekundárnych karcinómov sa uskutočňuje chemikáliou a používa sa lokálna terapia: operácia a ožarovanie. Orálne užívajte trofosfamid, idarubicín a etopozid.

Pri detekcii metastáz vnútorných orgánov sa vyrežú len jednotlivé uzly. Viaceré metastázy, ktoré tam pracujú, nemajú zmysel - dlho očakávaný účinok nepríde. Aplikuje chémia a ožarovanie.

Ak je prognóza nepriaznivá, potom sa po liečbe vykoná alogénna a haploidentická transplantácia kmeňových buniek ako imunoterapia.

Dôsledky sarkómu mäkkého tkaniva

So sarkómami, najmä s veľkými:

 • vznikajú metastázy;
 • okolité orgány sú stlačené;
 • existujú príznaky perforácie a obštrukcie čreva a začína peritonitída - peritoneum opúšťa zápaly;
 • lymfatické uzliny sú stlačené, lymfatická drenáž je narušená, čo vedie k elefantiáze;
 • deformované končatiny, zlomeniny kostí, obmedzený pohyb v kĺboch;
 • tvorba nádoru sa rozpadá, čo vedie k vnútornému krvácaniu;
 • zhoršené videnie, sluch, reč, pamäť a pozornosť;
 • zmeny nálady, koordinácia pohybov, citlivosť na pokožku.

Tradičná medicína

Liečba sarkómov mäkkých tkanív ľudovými prostriedkami je zahrnutá v komplexnej terapii a používa sa častejšie s povrchovými nádormi a na zmiernenie bolesti.

Recept 1. Na zmiernenie bolesti sa do vypálenej v šupke a lúpanej žiarovky pridá brezový decht (1 polievková lyžica). Zmes sa umiestni do gázového alebo plátnového vrecka a aplikuje sa na nádor, obalený vlneným šatím. Po ochladení sa vak vyberie.

Recept 2. Ak chcete absorbovať nádor, naneste pleťovú tkaninu, ktorá je navlhčená šťavou z nočného listu. Vydržte 3-4 hodiny, potom zopakujte po 5 hodinách prestávke.

Recept 3. Na vonkajšom sarkóme aplikujte pleťovú vodu (100 ml) na brezy (2 lyžice). Trvajte 2 týždne, zvlhčite gázu alebo bielizeň.

Recept 4. Tumor aplikovaný patch: hlienu pšenica, olovnatý beloba, kadidlo (5 g), arménskej a tlačený íl, aloe (7 g) sa mieša s prídavkom ružového esenciálneho oleja. Naneste na bielizeň v noci.

Recept 5. Prášok semien granátového jablka sa zmieša s medom do stavu hustého kyslou smotanou a namaskuje povrchové nádory.

Recept 6. Cook pol hodiny v litre vody 15 gramov kôry z dubu, pridajte med (4 litre) a priveďte do varu. Oddeľte hrúbku variča a uložte na tmavom chladnom mieste. Použite na pleťové vody v problémových oblastiach.

Recept 7. Aplikujte pleťové vody z džúsu mladých čerstvých listov plantain, zbierané ráno v prvom týždni po kvete: koncom mája - začiatkom júna.

Recept 8. Ako terapeutický a antiemetický prostriedok po chemoterapii alebo ožarovaní užívajte 2 krát týždenne zmes (2 polievkové lyžice). Z rovnakého počtu šťáv: aloe, kalina, citrón a med s mliekom (300 ml).

Recept 9. Masť: zmiešaný kostný tuk (500 g), s terpentínom (400 ml), strúhaným propolis (50 g), esenciálne oleje (4 g) a jedle kôpru a rasce klinčeka, eukalyptu, mäty, tymianu a borovice. Pridajte bylinu prášok (20 g): harmanček, skorocel, koreň valeriány lekárskej, lastovičník, Hypericum, paliny, žihľavy, rozmarín a hloh, čierny staršie bezvremennika a hľuzy.

Recept 10. Roztok múmie: v hroznovej šťave (500 ml) sa rozmnožuje múma (2 g) a zahrieva sa v kúpeli na 70 ° C a piť na prázdny žalúdok ráno - 50 ml počas 10 dní.

Recept 11. Keď nádory gastrointestinálneho traktu, pečene infúzie pripraví zo zbierky bylín: palina koreňa (40 g), kvety: zemiaky (35 g) a nechtíka lekárskeho (15 g), puškvorec pakoreňov (10 g). Nalejte vriacu vodu (2 lyžice) 2 polievkové lyžice. l. zbierať a trvať 3-5 hodín. Vezmite pol hodiny pred jedlom 3 krát denne pre pol pohára a okamžite vodný výťažok z propolisu - 1 lyžička. l.

So sarkómom mäkkých tkanív ľudové prostriedky: éterické oleje a bylinné tinktúry, sušené bylinky je možné zakúpiť v lekárni, pretože nie všetci môžu získať suroviny. Ak chcete znížiť bolesť a zlepšiť zdravie po chemoterapii a ožarovaní, znížiť intoxikáciu a zlepšiť imunitu, môžete užívať chagovit z lekárne. Vzhľadom na slabú chuť do jedla po liečbe je dôležité správne stanoviť stravu a diverzifikovať potravu s vitamínmi a bielkovinami. Pri čiastočných jedlách 5-6 krát denne by mali byť jedlá chutné a rozmanité, nie studené, ale nie príliš horúce. Nie je potrebné dodržiavať žiadnu špeciálnu výživu, ale mali by ste vylúčiť drsné, vyprážané, príliš mastné a korenené jedlá.

Prognóza pre sarkóm mäkkých tkanív

Ak je potvrdený sarkóm mäkkého tkaniva, prežitie závisí od stavu pacienta a primeranej liečby. Včasná liečba začala zvyšovať šance na obnovu. Ak sa terapia uskutočňuje pomocou najnovších protokolov, očakávaný účinok bude optimálnejší.

S diagnózou "sarkómu mäkkých tkanív" môže prognóza desaťročného prahu u detí dosahovať až 70%. Päťročná miera prežitia je v priemere 75% pri formáciách na končatinách a mäkkých tkanivách, na koži trupu, tváre - 60%.

prevencia

Pretože nikto nepozná závažné príčiny vzniku sarkómu mäkkého tkaniva, nie sú k dispozícii žiadne špeciálne metódy prevencie. Dôležité je zistiť neobvyklé príznaky zdravia v čase. Ak sa cítite horšie, okamžite sa poraďte s lekárom na vyšetrenie a diagnostiku. Ak sa nájdu benígne nádory mäkkých tkanív, mali by sa liečiť a stať sa na dispenzarizačnom účte, pretože majú sklon k degenerácii do malígnych.

Pri liečbe onkológie je potrebné včas dodržiavať pravidlá ablácií a antiloblastov na odstránenie nádorov, aby sa zabránilo recidíve a implantácii sarkómových buniek v rane. Po odstránení nádoru by sa rana mala vyčistiť z pozostatkov nádorových buniek, v prípade potreby použiť lieky - elektrokoagulácia. Po dohode s ošetrujúcim lekárom je možné po operácii umývať povrchové rany s odvarmi liečivých bylín, aplikovať pleťové vody a mazať mastmi.

Koľko vám bol článok užitočný?

Ak nájdete chybu, jednoducho ju zvýraznite a stlačte tlačidlo Shift + Enter alebo kliknite tu. Ďakujem veľmi pekne!

Ďakujem za vašu správu. V blízkej budúcnosti napravíme chybu

Sarkóm mäkkých tkanív: aké je nebezpečie nádoru a môže byť vyliečený?

Existujú rôzne typy malígnych nádorov. Jedným z nich je sarkóm - skupina malígnych útvarov, tvorená z nezrelých štruktúr spojivového tkaniva.

Bunky, ktoré sú základom malígneho procesu, sa môžu nachádzať v ktorejkoľvek časti ľudského tela. Jednou zo zriedkavých odrôd takýchto nádorov je sarkóm mäkkých tkanív.

Koncepcia a odrody

Sarkóm mäkkého tkaniva predstavuje približne 1% z celkového počtu nádorov. Takéto zhubné formácie sa vyskytujú s rovnakou frekvenciou u pacientov oboch pohlaví vo veku 20-50 rokov.

V priemere sa sarkomy mäkkých tkanív nachádzajú v jednej osobe na milióne. Štruktúry mäkkých tkanív obsahujú tukové tkanivo a šľachy, spojivové tkanivá a fascia vrstvy, synoviálne a pruhované svalové tkanivá atď. V týchto tkanivách sa vytvárajú sarkómy.

Táto fotka ukazuje, ako sarkóm mäkkých tkanív vyzerá

Sarkómy mäkkých tkanív sú klasifikované do mnohých odrôd:

Zaraďte sarkómy mäkkých tkanív a stupeň malignity. Nádory s nízkym stupňom malignity sa vyznačujú vysokým diferenciálnym indexom a zanedbateľným množstvom krvi, existuje len málo onkocytov a nekrotických ohnisiek, ale veľa stromov.

Vysokokvalitné sarkómy majú nízku diferenciáciu s aktívnym rozdelením buniek. Prívod krvi sa aktívne rozvíja, obsahuje veľa necrotických ložísk a onkocelulár, avšak existuje niekoľko stromov.

Na dotyk takéto formácie sú želé-podobné, mäkké alebo husté, prevažne z jedného znaku, aj keď nie je vylúčená tvorba viacerých nádorov.

Rizikové faktory a fázy vývoja

Nie sú žiadne spoľahlivé dôvody na výskyt sarkómu, hoci lekári určili zoznam faktorov vyvolávajúcich takéto nádorové procesy:

 1. Genetické abnormality a poruchy ako je Gardnerov alebo Wernerov syndróm, intestinálna polypóza, tuberózna skleróza, syndróm bazálnych buniek nevusov atď.
 2. Vírusová etiológia, ako je herpes alebo HIV;
 3. Karcinogénne účinky chemických látok;
 4. Stavy imunitnej nedostatočnosti vrodeného alebo získaného charakteru;
 5. Agresívny vplyv na životné prostredie (nepriaznivá ekológia, ožarovanie, škodlivá výroba atď.);
 6. Časté zranenie;
 7. Zneužívanie steroidných anabolík a iných liekov;
 8. Prekancerózne stavy, ako je neurofibromatóza, deformácia osteitídy atď.

Rakovina mäkkých tkanív sa rozvíja v niekoľkých fázach:

 • V prvej fáze má nádor nízku úroveň malignity a nemetastuje;
 • V druhom štádiu vývoja nádor rastie na 5 cm;
 • V tretej fáze nádor rastie o viac ako 5 cm, v regionálnych lymfatických uzlinách sa pozoruje metastáza;
 • V 4. štádiu vývoja sa nádor vyznačuje aktívnou metastázou do vzdialených tkanív.

Symptómy sarkómu mäkkého tkaniva

Sarkóm mäkkého tkaniva zahŕňa rôzne nádory, ale majú aj bežnú symptomatológiu:

 1. Neustály pocit únavy, slabosti, nadmernej únavy;
 2. Ostrý a intenzívny úbytok hmotnosti;
 3. S rozvojom nádorového procesu sa rakovina stáva vizualizovanou a možno ju pozorovať bez použitia diagnostických prístrojov;
 4. Syndróm bolesti. Takéto znamenie sa považuje za pomerne zriedkavý príznak a vyskytuje sa, keď proces nádoru ovplyvňuje nervové zakončenie;
 5. Koža kože nad nádorom často mení farbu a vredy.

Zvyčajne sa všetky vyššie uvedené príznaky objavujú v neskorších štádiách patológie, keď šance na obnovu a život u pacientov už nezostávajú.

Približne polovica prípadov rakoviny mäkkých tkanív je lokalizovaná na nohách, častejšie v bedrovej oblasti. V rukách rôznych sarkómov, ktoré sa vyskytujú vo štvrtine prípadov, a zvyšných 25% sa nachádza v kmeň, krk alebo hlavu.

Z vonkajšieho hľadiska je sarkóm mäkkých tkanív knobovým alebo hladkým uzlom bez kapsuly s rôznou konzistenciou. Napríklad hustý - fibrosarkóm, mäkký - liposarkóm alebo angiosarkóm a želé - myxóm.

Známky femorálnej lokalizácie

Sarkóm femuru sa môže vytvoriť z akéhokoľvek druhu tkaniva prítomného v oblasti - z krvných ciev, prvkov spojivového tkaniva, svalov a fascie atď.

Ak nádor rastie na značnú veľkosť, potom onkológ začne prejavovať všeobecné príznaky, ako sú nevoľnosť a slabosť, vyčerpanie, únavnosť a teplota podsúboru.

Sarkómy mäkkých tkanív

Pojem "sarkóm mäkkých tkanív" spája veľké množstvo neoplaziem, ktoré sú rôzne v klinických a morfologických znakoch. Vzhľadom na malý počet prípadov, rôznych histologických typov a lokalizácia sarkómov mäkkých tkanív, stanovenia biologickej správanie, klinického priebehu a funkcií liečby, u všetkých pacientov s týmto ochorením by mala byť sústredená v oddelení sa podieľa na liečbe zhubných nádorov.

Čo sú sarkómy?

štatistika

0,2-2,6% - zaoberajú sa zhubnými nádormi mäkkých tkanív v štruktúre onkologických ochorení.

Lokalizácia,% všetkých prípadov

Končatiny - až 60%, vrátane rúk - 46%, 13% - nohy.

Hlava a krk - 5-10%

Retroperitoneálny priestor je 13-25%.

klasifikácia

Zistili sa nádory a nádorovité útvary nasledujúcich tkanív a štruktúr:

 • vláknový
 • tuková
 • sval
 • lymfatické
 • synoviálnej
 • mesothelium
 • ciev
 • pluripotentný mezenchým
 • embryonálnych štruktúr.

Okrem toho sa uvažuje s nádormi extragonadálneho zárodočného pôvodu, nádormi nejasnej histogenézy a nádorových alebo nepravých nádorových lézií.

Etiológia a patogenéza

Príčiny vzniku sarkómov mäkkých tkanív neboli identifikované. Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku tejto patológie:

 • Pagetova choroba (deformácia ostózy);
 • Recklinghausenova choroba (neurofibromatóza);
 • Gardnerov syndróm (difúzna polypóza hrubého čreva);
 • Wernerov syndróm (viacnásobná endokrinná adenomatóza);
 • Prijatie anabolických steroidov.

Klinický priebeh malígnych nádorov mäkkých tkanív je charakterizovaný variabilitou.

Bežné príznaky sarkómu mäkkého tkaniva zahŕňajú časté lokálne relapsy. Prečo sa často opakujú sarkomy? To je vysvetlené nasledujúcimi dôvodmi:

 1. Absencia skutočnej kapsuly;
 2. Sklon k infiltračnému rastu;
 3. Multicentrický rast.

Klinické príznaky sarkómov mäkkých tkanív

Príznaky závisia od umiestnenia nádoru. Najčastejšie sa pacienti obrátia na lekára, nájdu bezbolestný nádor.

Vyjadrený bolestivý syndróm sa pozoruje pri poškodení periostu a kortikálnej vrstvy kosti a tiež pri kompresii nádorov nervových kmeňov. Spojenie neurologických príznakov a vaskulárnych porúch je možné pri kompresii alebo klíčení nádoru hlavných ciev a nervov.

Diagnóza sarkómov mäkkých tkanív

Diagnostické testy zahŕňajú:

- inšpekcia skúseného odborníka, onkológa; Na fotografii môžete vidieť, ako sarkóm mäkkých tkanív vyzerá:

- Rádiografické štúdium. Umožňuje vizualizovať tieň nádoru, deformáciu fasciálnych mostov susediacich s nádorom, odhaliť zmeny v kostiach;

- US nádorov mäkkých tkanív. Ide o metódu diagnostiky primárneho zamerania a porážky regionálnych zón. Umožňuje určiť hranice nádoru, spojenie s okolitými orgánmi, štruktúru nádoru;

Obrázok číslo 1. Sarkóm mäkkých tkanív stehna. US-model v seróznom a vaskulárnom režime vizualizácie

- CT primárneho nádoru, hrudnej a brušnej dutiny;

- MRI primárneho nádoru

Obrázok číslo 2. Sarkóm mäkkých tkanív hornej tretiny ľavého bedra

- Morfologická kontrola (biopsia prepichnutia, trepanová biopsia) je najdôležitejšou metódou diagnostiky.

Po obdržaní výsledkov vyšetrenia, laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky stanovuje lekár onkológie taktiky riadenia pacienta podľa aktuálnych odporúčaní.

Všeobecné zásady liečby sarkómov mäkkých tkanív

Liečba sarkómov mäkkých tkanív by mala byť viaczložková. Na určenie taktiky liečby pacienta sa koná lekárska konzultácia.

Základná metóda:

Ďalšie metódy:

Predoperatívna rádioterapia v kombinácii s chirurgickou liečbou môže znížiť počet recidív znížením malígneho potenciálu nádoru a znížením jeho objemu.

Používa sa intraoperačná rádioterapia, t.j. ožarovanie nádoru počas chirurgického zákroku s cieľom potlačiť subklinické ohniská a zvýšiť dávku žiarenia.

V kombinácii s chirurgickým ošetrením sa používa aj chemoterapia. Bola tendencia k zlepšeniu miery prežitia, ale táto metóda sa nepovažuje za štandard pri liečbe sarkómov mäkkých tkanív.

Liečba po operácii

Pooperačná rádioterapia sa vykonáva, aby sa zabránilo vzniku relapsov a šírenia choroby.

Chemoterapia je hlavnou metódou liečby diseminovaného procesu v sarkómoch mäkkých tkanív.

Sarkóm mäkkých tkanív - prognóza prežitia

Prognostické faktory sú úzko spojené s fázou ochorenia, radikalizáciou operácie a morfologickým typom nádoru.

Miera prežitia sarkómov mäkkých tkanív závisí od veľkosti nádoru, hĺbky lézie a od stupňa malignity. Veľmi dôležitý je aj faktor, ako je reakcia nádoru na špeciálnu liečbu.

Publikácia autora:
GAVTON IVAN GEORGIEVICH
onkológ
NN onkologický výskumný ústav. Petrova

Príznaky mäkkého tkaniva sarkómu

Liečba sarkómu mäkkých tkanív, symptómy

Sarkóm mäkkých tkanív: symptómy a účinná liečba

Ide o skupinu malígnych novotvarov, ktoré majú mezenchymálnu povahu. Toto ochorenie je mimoriadne zriedkavé medzi inými malígnymi nádormi iba v 1% prípadov. Malígny nádor môže mať rovnakú pravdepodobnosť aj u mužov aj u žien. Toto ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u ľudí od 20 do 50 rokov.

Buďte opatrní

Skutočnou príčinou nádorových nádorov sú parazity žijúce vo vnútri ľudí!

Ako sa ukázalo, je to veľa parazitov, ktoré žijú v ľudskom tele, ktoré sú zodpovedné za takmer všetky ľudské smrteľné ochorenia, vrátane vzniku rakovinových nádorov.

Parazity môžu žiť v pľúcach, srdci, pečeni, žalúdku, mozgu a dokonca aj ľudskej krvi, práve preto, že začínajú aktívne ničiť telesné tkanivá a vytvárať cudzie bunky.

Chcem len varovať, že nepotrebujete bežať do lekárne a kupovať drahé lieky, ktoré podľa lekárnikov odstránia všetky parazity. Väčšina liekov je mimoriadne neúčinná, navyše spôsobuje obrovské škody na tele.

Bylinkové červy, v prvom rade sa otrávate!

Ako podmaniť infekciu a neublížiť si? Hlavný onkoparazitológ krajiny v nedávnom rozhovore povedal o efektívnej domácej metóde na odstránenie parazitov. Prečítajte si rozhovor >>>

Mäkké tkanivá, ktoré postihujú tento nádor, zahŕňajú:

 1. prístrojovej dosky;
 2. šľachy;
 3. tukové tkanivo;
 4. synoviálne tkanivo;
 5. pruhované svaly.

Sarkóm mäkkých tkanív môže mať dva typy z hľadiska malignity.

Nádor s vysokým stupňom malignity. V tomto prípade sú bunky slabo diferencované, dochádza k rýchlemu množeniu atypických štruktúr. Samotný nádor má vlastný obehový systém, obsahuje veľké množstvo nádorových buniek.

Malignita nízkeho stupňa sarkómu. S touto chorobou bunky nie sú aktívne rozdelené, tvorba obsahuje veľké množstvo stroma. Veľmi málo ložísk nekrózy, systém krvných ciev vnútri nádoru prakticky chýba.

Medzi ďalšie typy sarkómov mäkkých tkanív patria:

Zaoberám sa účinkami parazitov na choroby rakoviny už mnoho rokov. Môžem s istotou povedať, že onkológia je dôsledkom parazitickej infekcie. Paraziti doslova vás pohltia zvnútra a otravujú telo. V ľudskom tele sa rozmnožujú a vylučujú, pričom jedia ľudské mäso.

Hlavnou chybou je sprísnenie! Čím skôr začnete odstraňovať parazity, tým lepšie. Ak hovoríme o drogách, potom je všetko problematické. K dnešnému dňu existuje len jeden skutočne účinný antiparazitický komplex, to je Helmilein. Zničí a vylučuje z tela všetky známe parazity - od mozgu a srdca po pečeň a črevá. To nie je možné pre žiadne súčasné drogy dnes.

V rámci Federálneho programu pri podaní žiadosti až do (vrátane), každý obyvateľ Ruskej federácie a SNŠ môže nariadiť Helmilein za zníženú cenu - 1 rubeľ.

 • angiosarkom;
 • svalom alveolárneho mäkkého tkaniva;
 • extraskeletánny chondrosarkóm;
 • synoviálny sarkóm;
 • rhabdomyosarkom;
 • mezenhimoma;
 • malígny schwannóm;
 • fibrotický histiocytóm a ďalšie.

Príčiny tejto choroby

Bohužiaľ neboli zistené skutočné príčiny výskytu synoviálnych a iných typov sarkómov mäkkých tkanív. Metóda štatistického výskumu odhalila celý rad faktorov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vývoja tohto nového rastu. Aké sú rizikové faktory:

 1. vystavenie chemických karcinogénov karcinogénu;
 2. ožarovanie častíc gama;
 3. herpes vírus;
 4. zlé environmentálne podmienky;
 5. genetická predispozícia;
 6. časté mechanické poškodenie.

Sarkóm mäkkých tkanív sa môže vyvinúť aj u ľudí, ktorí utrpeli Recklinghausenovu chorobu alebo Pagetovu chorobu. Takmer všetky tieto príčiny sú kontrolované.

Pod názvom "sarkóm mäkkých tkanív" existuje celá skupina rôznych neoplaziem, pre ktoré sú charakteristické niektoré bežné znaky.

 • prvým príznakom je samotný novotvar, ktorý sa môže pozorovať vizuálne na stehne, predlakti alebo kdekoľvek inde. Ako sa toto vyvíja, tento malígny novotvar sa stáva viditeľným aj pod oblečením. V posledných štádiách vývoja choroby dochádza k porušeniu správneho fungovania okolitých orgánov a svalov;
 • bolestivé pocity. V prvých štádiách vývoja ochorenia je tento príznak pomerne zriedkavý. Objavuje sa len vtedy, keď nádor začína ovplyvňovať nervové zakončenia;
 • astenický syndróm. Toto je celý komplex symptómov;
 • rýchla strata hmotnosti;
 • koža v mieste lokalizácie novotvaru môže byť pokrytá vredmi a meniť jej farbu.

Bohužiaľ, takmer všetky vyššie uvedené príznaky sú pociťované v neskorších štádiách ochorenia, keď prognóza nie je taká priaznivá. Pri tejto chorobe je podobná rakovine.

Syndiálny, extrakeletálny chondrosarkóm, rakovina a iné zhubné nádory mäkkých tkanív sa môžu vyvinúť na akejkoľvek časti tela. Každý druhý nádor sa nachádza na dolných končatinách, najčastejšie na povrchu stehna. Horná končatiny sú postihnuté týmto novotvarom u každého štvrtého pacienta. Vo všetkých ostatných prípadoch sa ochorenie vyskytuje na kmeň vo veľmi zriedkavých prípadoch na hlave. Sarkoma Skin

Zložitosť diagnózy je spôsobená tým, že vo väčšine prípadov sa tento malígny novotvar objavuje v hlbokých vrstvách svaloviny. Ako sa vyvíja, postupne postupuje k pokožke. Spravidla existuje jedna forma, avšak sú možné viaceré lézie nádoru. Najčastejšie vznikajú vo veľkej vzdialenosti od seba.

Tento znak ochorenia je charakteristický pre neskorú fázu vývoja nádoru. Metastáza je tiež charakteristická pre rakovinu. Hlavnou cestou pre metastázovanie synoviálnych a iných typov sarkómov sú krvné cievy. Najčastejšie sa metastázy vyskytujú v pľúcach, pečeni a kostnom tkanive.

Klírens nádoru v kosti je sprevádzaný silnou bolesťou. Každých 12 pacientov má metastázy v blízkych lymfatických uzlinách. Jednou z charakteristík malígnych nádorov, ktoré vznikajú v mäkkých tkanivách, je prítomnosť niekoľkých nádorových útvarov, ktoré nie sú ani benígne, ani zhubné, a zaberajú sa na strednom mieste.

Nebezpečenstvo týchto novotvarov spočíva v tom, že sa často opakujú.

diagnostika

ako už bolo uvedené vyššie, diagnóza tejto choroby v počiatočných štádiách je veľmi ťažká. Lekári však upozorňujú na niektoré alarmové signály, ktoré pomôžu včas kontaktovať lekárske zariadenie a zabrániť vážnym následkom:

 • po traume niekoľko týždňov, mesiacov alebo dokonca rokov dochádza k opuchu na stehne, ramenách atď.;
 • tvorba čriev sa prakticky nehýbe, viditeľná pod kožou voľným okom;
 • novotvar pochádza z hlbokých vrstiev svalového tkaniva (pocit, že nádor rastie z kostí);
 • Nádor sa neustále zvyšuje vo veľkosti, vyzerá to ako rakovina.

Po tom, čo sa osoba obráti na lekára, lekár uskutoční konzultácie, vyšetrenie a tiež určí niekoľko inštrumentálnych vyšetrení novotvaru, susedných kostí, kože a orgánov:

 1. ultrazvukové vyšetrenie. Pomocou tejto metódy lekár dokáže odhadnúť veľkosť nádoru, ako aj stupeň postihnutia priľahlých orgánov a tkanív v deštruktívnom procese;
 2. X-ray. Pomocou tejto metódy je možné určiť veľkosť neoplazmu a modelovať jeho polohu v tele, konkrétne napríklad v stehne s úplným zobrazením celej štruktúry;
 3. počítačová tomografia. Vykonáva sa v prípade, že údaje získané počas ultrazvuku nestačia;
 4. biopsia. Ide o invazívny spôsob výskumu, ktorý zahŕňa prevzatie časti infikovaného tkaniva na ďalšie štúdium. Používa sa v každom prípade, aby sa ubezpečil, že to nie je prejav akéhokoľvek iného nádoru, napríklad rakoviny.

Liečba sarkómu mäkkého tkaniva

Syndiálny sarkóm, rakovina a iné zhubné nádory v mäkkých tkanivách sa liečia komplexnými metódami. Tradične sa používajú chirurgické zákroky, chemoterapia a ožarovanie. Prvý z nich je rozhodujúci v terapii.

Ostatné metódy zohrávajú pomocnú úlohu. Aplikujú sa pred a po operácii. V prvom prípade je ich použitie nevyhnutné na zníženie veľkosti nádoru. V druhom prípade - zničiť metastázy a predchádzať relapsom, ako je to v prípade rakoviny bedrovej kosti, predlaktia atď.

Liečba ľudovými prostriedkami

Ľudské lieky v prípade sarkómu alebo rakoviny sa nepovažujú za účinný prostriedok nápravy. Navyše, z dôvodu ľudových liekov môže pacient zhoršiť jeho stav.

Je to spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s ľudskými prostriedkami. Z týchto dôvodov lekári neodporúčajú samoliečbu s ľudskými liekmi.

Ak bola choroba zistená v počiatočnom štádiu vývoja, prognóza liečby je priaznivá. Tri zo štyroch pacientov dosiahli päťročné prežitie.

Odporúčania: Príčiny vzniku sarkómu kosti, jeho štádia a liečba

V posledných štádiách vývoja malígneho procesu, keď novotvar rastie do svalov a kostí a je jasne viditeľný na koži, je päťročná miera prežitia asi 30%.

Sarkóm mäkkých tkanív

Sarkóm mäkkých tkanív je skupina malígnych novotvarov mezenchymálnej povahy. Zo všetkých zhubných nádorov nachádzajúcich sa u dospelých je sarkóm mäkkých tkanív len 1%. Nádor ovplyvňuje ženy a mužov rovnako, zvyčajne medzi dvadsiatimi a päťdesiatimi rokmi. Zloženie mäkkých tkanív v tele a končatinách sú šľachy, obloženie, intermuscular a podkožného tukového tkaniva, perivaskulárnej a intramuskulárna tkaniva vrstvy spojivového, periférnej nervovej plášte, priečne pruhovaného svalstva a synoviálnom tkanive.

Nasledujúce typy sarkómy mäkkých tkanív: angiosarkom, alveolárneho sarkómu mäkkých tkanív, chondrosarkom extraskeletal, epithelioid sarkóm, leiomyosarkom, fibrosarkómu, malígny fibrózne histiocytom, liposarkóm, malígny hemangiopericytom, malígny schwannom, malígny mezenhimoma, synoviálnej sarkóm a rhabdomyosarkom.

Rozdelenie sarkómu mäkkého tkaniva podľa stupňa malignity:

• Vysoký stupeň malignity. Bunky sú zle diferencované, pozoruje sa ich rýchle rozdelenie. Sarkóm je hojne zásobovaný krvnými cievami, existuje veľa ložísk nekrózy, obsahuje málo stroma a mnoho nádorových buniek

• Nízky stupeň malignity. S takými sarkómmi majú bunky malú mitotickú aktivitu a sú veľmi diferencované, obsahujú veľa stroma a málo nádorových buniek. Stavy nekrózy sú veľmi malé, prívod krvi do nádoru je zanedbateľný

Sarkóm mäkkých tkanív - príčiny

Autentické dôvody vývoja sarkómu mäkkého tkaniva neboli doteraz stanovené, ale mnohé faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku tohto nádoru, sú dobre definované. Medzi rizikové faktory patrí: vplyv rôznych chemických karcinogénov, genetické predispozície, niektoré vírusy (HIV, herpes vírus), účinky žiarenia a žiarenia, zníženú imunitnej obrany, nebezpečenstvo pre životné prostredie, časté zranenia.

Okrem toho sa sarkóm mäkkých tkanív môže vyvinúť vďaka prítomnosti ochorení, ako je Recklinghausenova choroba (vyvíjajúca sa neurofibrosarkóm) a Pagetova choroba (rozvoj osteosarkómu)

Sarkóm mäkkých tkanív - príznaky

Aj napriek skutočnosti, že podľa definície "sarkómu mäkkého tkaniva" sa skrýva celá skupina neoplaziem, pre všetkých je možné rozlíšiť niektoré bežné symptómy:

- Pozorovaná vizuálna formácia. S progresiou progresie sa sarkóm stáva viditeľným aj voľným okom. Jej vplyv na blízke orgány je pozorovaný, čo sa odráža v porušení ich adekvátneho fungovania

- bolestivé pocity. Bolesť je pomerne zriedkavý počiatočný príznak a objavuje sa výlučne s nádorom postihnutými nervovými vláknami

- Rýchla únava, všeobecná slabosť

- rýchla strata hmotnosti

- Koža nad novotvarmi môže vredy a zmeniť ich farbu

Bohužiaľ, väčšina z vyššie uvedených symptómov sa objavuje už v neskorších štádiách ochorenia, keď dôjde k strate drastického času.

Sarkóm mäkkých tkanív sa môže vyvinúť na ľubovoľnej časti ľudského tela. U približne 50% pacientov je lokalizovaná na dolných končatinách, zvyčajne na femorálnej časti. Na horných končatinách sarkómu sa pozoruje u 25% pacientov. Zvyšné prípady padajú na telo a veľmi zriedkavo na hlave.

Sarkóm mäkkých tkanív má vzhľad hladkého alebo hrboľatého žltozeleného alebo belavého okrúhleho uzla. Konzistencia novotvaru priamo závisí od jeho histologickej štruktúry. Sarkómy môžu byť želatínová (Myxo), mäkké (angiosarkom, liposarkóm) a hustá (fibrosarkómu). sarkómy mäkkých tkanív, nemajú žiadnu skutočnú kapsule, ale ako rast, zhubný novotvar stláča okolité tkanivá, ktorá tak kondenzovať za vzniku jasne vymedzená nádoru falošné kapsule.

Najčastejšie sa sarkóm vyskytuje v hlbokých vrstvách svaloviny a ako sa rastie, postupne sa pohybuje na povrch tela. Pod vplyvom fyzioterapeutických postupov a zranení sa výrazne zrýchľuje jej rast. Najčastejšie ide o jediný nádor, ale sú možné viaceré lézie. Často sa vyskytujú v dostatočne významnej vzdialenosti od seba (malígne neurinómy, viaceré liposarkómy).

Hlavnou cestou metastatického sarkómu mäkkých tkanív je obehový systém, obľúbený lokalizácia metastáz - Ľahký (menej kosti a pečeň). V 8% prípadov sa v lymfatickom systéme pozoruje metastáza. Funkcia zhubných nádorov mäkké tkanivá je považovaná za existencie celej skupiny nádorov, ktoré sú druh prostredník medzi malígny a benígne. Tieto nádory sa často opakujú majú mestnoretsidiviruyuschim infiltratívny rast zriedka metastázujú (fibrosarkómu diferencovanej embryonálny alebo intermuscular fibrómy a lipomy, brušná stena Desmoid), alebo nedávajú vôbec metastáz.

Vedúcim znakom sarkómu mäkkého tkaniva je vzhľad malého napučiavacieho alebo oválneho alebo okrúhlyho uzla. Rozmery nádoru sa môžu pohybovať od dvoch do tridsiatich centimetrov. Keď výrazný falošné kapsule jasné nádorové hranice, v prípade, že hlboko ležiace nádorov, kontúry nie sú dobre definované a nezreteľné. Koža sa zvyčajne nemení, ale v rýchlo rastúcich masívnych tumorov dosiahli povrch oka sa zdá rozšírené safenózní žily, je lokálne zvýšenie teploty, môže byť ulcerácie alebo infiltrácie kože. Pri palpácii je nádor neaktívny. Niekedy sarkóm mäkkých tkanív vedie k významným deformácie končatín pri pohybe vyvoláva pocit trápnosti a ťažkosti, ale celkom končatiny funkcia je takmer nikdy prerušené.

Diagnóza sarkómu mäkkého tkaniva v počiatočných štádiách je extrémne zložitá, ale existujú takzvané "alarmové signály", vďaka ktorému človek môže okamžite vyhľadávať kvalifikovanú pomoc. Takže podozrenie na vznik sarkómu môže byť:

- Existuje postupne sa zvyšujúci nádorový nádor

- Nádor prakticky nehybný

- Existuje nádor vychádzajúci z hlbokých vrstiev mäkkých tkanív

- Po traume niekoľko týždňov až dvoch až troch rokov dochádza k opuchu

Po návšteve lekára, technik preverovanie uskutočňuje celkové inšpekcie a priradí určitý rozsah štúdie: US (pre hodnotenie veľkosti nádoru a stupeň zapojenia do patologického procesu okolitého tkaniva), rádiografiu (odhaľuje nádoru, a určuje jeho tvar a veľkosť), CT (umožňuje zobrazenie vrstvené časti nádoru a trojrozmerný model simuluje novotvar), MRI, scintigrafia, pozitrónová emisná tomografia

Sarkóm mäkkých tkanív - liečba

Liečba sarkómu mäkkého tkaniva je vždy komplexná, spočíva v rozsiahlej excíze malígneho nádoru spolu s chemoterapiou a radiačnou terapiou. Hlavným prvkom radikálneho liečenia je chirurgický zákrok, ktorého hĺbka a objem priamo závisí od umiestnenia a stupňa šírenia nádoru. Pri vykonávaní štandardnej operácie sa v anatomickej zóne vykonáva rozsiahla excízia formácie. S nádormi intermuskulárneho priestoru sa spoločne s formáciou odstránia oblasti susedných svalov. V prípade rastu nádorov hlavných ciev, kostí alebo nervových kmeňov, ako aj v prípade neúspešného opakovaného držania operácií, sa vykonáva amputácia končatín. Okrem toho sa amputácia používa v prípadoch zanedbaných foriem nádorov, ktoré sú sprevádzané netolerovateľnou bolesťou alebo komplikované krvácaním a rozpadom.

Radiačná terapia sa používa ako doplnok k chirurgickej liečbe. Pri malých formáciách je znázornené pooperačné ožarovanie, ktoré znižuje riziko relapsu. Predoperatívne ožarovanie je tiež dobre zavedené, ktoré sa používa pre veľké neoplazmy, čo veľmi uľahčuje proces odstraňovania. Brachyterapia je formou rádioterapie a používa sa na ožarovanie nádoru priamo presunom zdroja s rádioaktívnym materiálom. Vďaka tejto metóde sa poškodenie susedných tkanív pozorované pri diaľkovom ožarovaní znižuje.

Chemoterapia pri liečbe sarkómu mäkkého tkaniva sa široko používa iba v posledných rokoch. Vďaka pooperačnej adjuvantnej chemoterapii je riziko vzniku metastáz a relapsov výrazne znížené. Najefektívnejším liekom je adriamycín (u 30% pacientov spôsobuje remisiu).

Ak bol sarkóm mäkkého tkaniva zistený v počiatočných štádiách, prognóza liečby je priaznivá. Komplexná liečba umožňuje 75% pacientov dosiahnuť päťročné prežitie. V prípade väčšieho rozšírenia malígneho procesu a aplikácie na tému agresívne kombinačné terapie, päťročné prežitie nepresiahne 35%.

Sarkómy mäkkých tkanív

Pojem "sarkóm mäkkých tkanív" spája veľké množstvo neoplaziem, ktoré sú rôzne v klinických a morfologických znakoch. Vzhľadom na malý počet prípadov, rôznych histologických typov a lokalizácia sarkómov mäkkých tkanív, stanovenia biologickej správanie, klinického priebehu a funkcií liečby, u všetkých pacientov s týmto ochorením by mala byť sústredená v oddelení sa podieľa na liečbe zhubných nádorov.

Čo sú sarkómy?

Sarkómy mäkkých tkanív sú malígne nádory, ktoré vznikajú z mäkkých tkanív. Tie sú zoskupené v dôsledku podobnosti ich histopatologických charakteristík a klinické prejavy a priebeh nádorového procesu. Často sa opakujú s časným výskytom hematogénnych metastáz.

štatistika

0,2-2,6% - zaoberajú sa zhubnými nádormi mäkkých tkanív v štruktúre onkologických ochorení.

Lokalizácia,% všetkých prípadov

Končatiny - až 60%, vrátane rúk - 46%, 13% - nohy.

Hlava a krk - 5-10%

Retroperitoneálny priestor je 13-25%.

klasifikácia

Zistili sa nádory a nádorovité útvary nasledujúcich tkanív a štruktúr:

 • vláknový
 • tuková
 • sval
 • lymfatické
 • synoviálnej
 • mesothelium
 • ciev
 • pluripotentný mezenchým
 • embryonálnych štruktúr.

Okrem toho sa uvažuje s nádormi extragonadálneho zárodočného pôvodu, nádormi nejasnej histogenézy a nádorových alebo nepravých nádorových lézií.

Etiológia a patogenéza

Príčiny vzniku sarkómov mäkkých tkanív neboli identifikované. Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku tejto patológie:

 • Pagetova choroba (deformácia ostózy);
 • Recklinghausenova choroba (neurofibromatóza);
 • Gardnerov syndróm (difúzna polypóza hrubého čreva);
 • Wernerov syndróm (viacnásobná endokrinná adenomatóza);
 • Prijatie anabolických steroidov.

Klinický priebeh malígnych nádorov mäkkých tkanív je charakterizovaný variabilitou.

Bežné príznaky sarkómu mäkkého tkaniva zahŕňajú časté lokálne relapsy. Prečo sa často opakujú sarkomy? To je vysvetlené nasledujúcimi dôvodmi:

 1. Absencia skutočnej kapsuly;
 2. Sklon k infiltračnému rastu;
 3. Multicentrický rast.

Klinické príznaky sarkómov mäkkých tkanív

Príznaky závisia od umiestnenia nádoru. Najčastejšie sa pacienti obrátia na lekára, nájdu bezbolestný nádor.

Vyjadrený bolestivý syndróm sa pozoruje pri poškodení periostu a kortikálnej vrstvy kosti a tiež pri kompresii nádorov nervových kmeňov. Spojenie neurologických príznakov a vaskulárnych porúch je možné pri kompresii alebo klíčení nádoru hlavných ciev a nervov.

Diagnóza sarkómov mäkkých tkanív

Diagnostické testy zahŕňajú:

- inšpekcia skúseného odborníka, onkológa; Na fotografii môžete vidieť, ako sarkóm mäkkých tkanív vyzerá:

- Rádiografické štúdium. Umožňuje vizualizovať tieň nádoru, deformáciu fasciálnych mostov susediacich s nádorom, odhaliť zmeny v kostiach;

- US nádorov mäkkých tkanív. Ide o metódu diagnostiky primárneho zamerania a porážky regionálnych zón. Umožňuje určiť hranice nádoru, spojenie s okolitými orgánmi, štruktúru nádoru;

Obrázok číslo 1. Sarkóm mäkkých tkanív stehna. US-model v seróznom a vaskulárnom režime vizualizácie

- CT primárneho nádoru, hrudnej a brušnej dutiny;

- MRI primárneho nádoru

Obrázok číslo 2. Sarkóm mäkkých tkanív hornej tretiny ľavého bedra

- Morfologická kontrola (biopsia prepichnutia, trepanová biopsia) je najdôležitejšou metódou diagnostiky.

Po obdržaní výsledkov vyšetrenia, laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky stanovuje lekár onkológie taktiky riadenia pacienta podľa aktuálnych odporúčaní.

Všeobecné zásady liečby sarkómov mäkkých tkanív

Liečba sarkómov mäkkých tkanív by mala byť viaczložková. Na určenie taktiky liečby pacienta sa koná lekárska konzultácia.

Predoperatívna rádioterapia v kombinácii s chirurgickou liečbou môže znížiť počet recidív znížením malígneho potenciálu nádoru a znížením jeho objemu.

Používa sa intraoperačná rádioterapia, t.j. ožarovanie nádoru počas chirurgického zákroku s cieľom potlačiť subklinické ohniská a zvýšiť dávku žiarenia.

V kombinácii s chirurgickým ošetrením sa používa aj chemoterapia. Bola tendencia k zlepšeniu miery prežitia, ale táto metóda sa nepovažuje za štandard pri liečbe sarkómov mäkkých tkanív.

Liečba po operácii

Pooperačná rádioterapia sa vykonáva, aby sa zabránilo vzniku relapsov a šírenia choroby.

Chemoterapia je hlavnou metódou liečby diseminovaného procesu v sarkómoch mäkkých tkanív.

Sarkóm mäkkých tkanív - prognóza prežitia

Prognostické faktory sú úzko spojené s fázou ochorenia, radikalizáciou operácie a morfologickým typom nádoru.

Miera prežitia sarkómov mäkkých tkanív závisí od veľkosti nádoru, hĺbky lézie a od stupňa malignity. Veľmi dôležitý je aj faktor, ako je reakcia nádoru na špeciálnu liečbu.

Zdroj: http://therapycancer.ru/sarkoma/844-lechenie-sarkomy-myagkikh-tkanej-simptomy, http://vlanamed.com/sarkoma-myagkih-tkanej/, http://nii-onco.ru/vidy / sarkoma-myagkih-tkanej /

Vyvodiť závery

Na záver by sme chceli dodať: veľmi málo ľudí vie, že podľa oficiálnych údajov medzinárodných zdravotníckych štruktúr je hlavnou príčinou rakoviny parazity, ktoré žijú v ľudskom tele.

Vykonali sme vyšetrovanie, študovali sme veľa materiálov a najdôležitejšie sme v praxi overili účinok parazitov na rakovinu.

Ako sa ukázalo, 98% pacientov trpiacich na onkológiu je infikovaných parazitmi.

A to nie sú všetky známe kapela helminths, ale mikroorganizmy a baktérie, ktoré vedú k novotvarom, šírenie v krvi v celom tele.

Chcem vás varovať, že nemusíte chodiť do lekárne a kupovať drahé lieky, ktoré podľa lekárnikov vymažú všetkých parazitov. Väčšina liekov je mimoriadne neúčinná, navyše spôsobuje obrovské škody na tele.

Čo mám robiť? Na začiatok odporúčame čítať článok s hlavným onko-parazitológa krajiny. Tento článok uvádza metódu, pomocou ktorej môžete očistiť telo parazitov iba za 1 rubľ, bez poškodenia tela. Prečítajte si článok >>>

O Nás

Chemoterapia postihuje pacientov i zdravé bunky, ktoré môžu poškodiť zdravie pacienta s rakovinou a spôsobiť vážne nežiaduce reakcie. teda potraviny po chemoterapii priamo závisí od možných komplikácií, ktoré môžu ovplyvniť: