Princíp cielenej terapie rakoviny prsníka, používaných liekov a účinnosti

Liečba rakoviny prsníka je odstrániť rad malígnych buniek, ktoré by mohli byť vopred drviť pomocou špeciálneho rádioterapie, alebo lieky (chemoterapia a hormonálna terapia) a následne prevenciu stratový rakovinových buniek v celej krvi alebo lymfy kanála.

Bohužiaľ, chemoterapia aj ožarovanie s rôznymi izotopmi, ktoré sú potrebné na prevenciu recidívy a metastáz karcinómu, sú toxické pre telesné metódy. Zlepšenie ich znášanlivosti môže byť, ak doplníte liečbu liekmi, ktoré nefungujú na zdravých bunkách. Toto je navrhnuté tak, aby sa nezobrazovala tak dávno, technika - cielená terapia rakoviny prsníka.

Podstata metodológie

V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia vedci objavili a študovali väčšinu kľúčových mechanizmov regulujúcich rozdelenie a prežitie rakovinových buniek. Je známe, že špecifické receptory na svojom povrchu k dispozícii, je signál, ktorý "obsahuje" špecifické enzýmy a chemikálie, a tým rastie karcinóm, vynechá imunitného systému a môže metastázovať.

V zdravých bunkách nie sú štruktúry tejto štruktúry. To znamená, že ak zorganizujete "cielené podanie" špecificky na zložky nádoru, môžete zastaviť progresiu karcinómu. To je presne podstata cielenej terapie ("cieľ" v angličtine znamená "cieľ").

Tento druh liečby rakoviny prsníka je špeciálnou podskupinou liečebnej terapie a môže sa použiť s alebo bez prípravkov na "klasickú" chemoterapiu. Cielené liečenie nezahŕňa odmietnutie rádioterapie alebo chirurgického zákroku.

Väčšina liekov používaných na cielenú liečbu nerozoberá bunky karcinómu prsníka. Potlačujú mechanizmy, vďaka ktorým:

 • alebo je daný tím, aby ich rozdelil;
 • alebo predtým bola ich diferenciácia zablokovaná, čo spôsobilo, že nádor bol menej diferencovaný, tj rýchlejšie sa delí a malígny.

Druhy cieľových agentov

Lieky na cielenú terapiu rakoviny prsníka môžu dlho zadržať rast nádoru alebo znížiť hmotnosť buniek v ňom. Takýto prenos rakoviny z extrémne agresívneho a nepredvídateľného stavu do malígneho, ale pomalého ochorenia nie je najhorším cieľom ako úplné vyliečenie.

Liečivá zamerané na liečbu, schválené na liečbu karcinómu prsníka, sú rozdelené do troch veľkých skupín:

 1. Prostriedky zamerané na určité cieľové ciele. Sú to napríklad antiestrogény alebo anti-HER2 agens: Herceptin, Lapatinib.
 2. Lieky, ktoré by mali zhoršiť podmienky existencie nádoru. To je napríklad antiangiogénne lieky (angiogenéza je vývoj nových ciev, najmä vnútri nádoru).
 3. Lieky, ktoré potláčajú prenos signálu v rade rakovinových buniek. Väčšina cieľových látok je stále v klinickom výskume.

Väčšina týchto liekov patrí do skupiny monoklonálnych protilátok. Sú to molekuly, ktoré sú totožné s molekulami, ktoré sa vytvárajú, keď mimozemské činidlo napadne telo.

Výhody cielenej terapie

Použitie takejto liečby:

 • je v počiatočných štádiách patológie optimálna, ale aj dobré výsledky sú cielená liečba s rakovinou prsníka s metastázami;
 • možno, keď je kontraindikácia chemoterapie;
 • umožňuje vyhnúť sa korekcii hladiny hemoglobínu;
 • má minimálne vedľajšie účinky;
 • v kombinácii so štandardnými terapiami, umožňuje významné zníženie rizika vzniku podobného nádoru po jeho odstránení a ožiarení lôžka;
 • zvyšuje mieru prežitia.

Anti-HER2 terapia

HER2 znamená receptor typu 2 na molekulu nazývanú ľudský rastový epidermálny faktor. Vlastnosť takého receptora (látka štruktúry proteínu umiestnená na nádorových bunkách) je schopnosť rozpoznať väčšinu signálov z molekúl rastového aktivátora. Keď existuje veľa takýchto receptorov (pozoruje sa to približne u 30% prípadov rakoviny prsníka), výrazne zhoršuje prežitie a častejšie spôsobuje recidívy, ak sa používajú len štandardné terapeutické metódy.

Výstupom je použitie blokátorov faktora HER2. Hlavným z nich je trastuzumab (Herceptin). Takéto lieky blokovaním signálov rakoviny rozdeliť zastaviť jeho progresiu.

Herceptin

Mechanizmy, ktorými tento liek funguje, zostávajú neznáme. Dá sa predpokladať, že nádorové bunky umierajú, pretože činidlo pôsobí ako protilátka.

Cieľová terapia pre rakovinu prsníka Herceptín je účinný pri metastatických rakovinách aj pri veľkom počte receptorov HER2. Liečivo poskytuje lepšie výsledky pri použití u predtým neliečených pacientov - 35%, zatiaľ čo účinnosť jej použitia u žien, ktoré dostali predchádzajúcu chemoterapiu - 15% (údaje sú uvedené pre monoterapiu). Môže sa použiť samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.

Na liečbu rakoviny prsníka sa Herceptin používa už mnoho rokov. Získané pre túto chvíľu údaje ukazujú, že to vyžaduje dlhodobej aplikácii: na dosiahnutie remisie rakoviny patológia sa používa v kombinácii s 1-2 cytostatík (liekov pre chemoterapiu), ženy by mali dostávať vyššie trastuzumab v monoterapii. Dokonca aj keď v priebehu liečby Herceptinom neoperovaného rakovina postupuje, zrušiť liek za to nestojí, pretože zlepšuje prežitie: dostať svoje ženy s progresiou žíl (v priemere) sú stále 20,1 mesiaca, zatiaľ čo tí, ktorým bolo zrušené - iba 13,4 mesiaca,

Herceptin je účinný pri liečbe HER2-pozitívnej rakoviny v ktorejkoľvek fáze. Zvyšuje mieru prežitia v tomto mimoriadne agresívnom procese nádoru o 40%.

Použitie trastuzumabu po operácii, keď neexistuje žiadny dôkaz metastáz, ale potenciál k zničeniu mikrometastáz potrebné schválené FDA od roku 2006. Najlepší účinok sa dosiahne, ak sa použije v kombinácii s liečbou obsahujúcou taxán. Teraz sa uskutočňuje štúdia, ktorej trvanie aplikácie tohto lieku na cielenú terapiu je optimálnejšie: 9 týždňov, 6 mesiacov alebo rok.

Herceptin je účinný pred radikálnym zásahom a rádioterapiou na zníženie rozsahu operácie. Pred jeho zavedením do neoadjuvantnej liečby dosiahla remisia 23-34% a v prípade HER2-pozitívnej rakoviny - 10-15%. Pri použití trastuzumabu bola frekvencia dosiahnutia terapeutickej morfologickej remisie 43-54%.

 • znižuje veľkosť metastáz;
 • umožňuje udržať dostatočnú kvalitu života v neoperovateľnom nádore;
 • ničí tie jediné nádorové bunky, ktoré sa rozšírili za prsníkom;
 • neinhibuje imunitné sily organizmu;
 • znižuje pravdepodobnosť recidívy po odstránení nádoru;
 • intaktné pre gastrointestinálny trakt;
 • len príležitostne sa môžu objaviť symptómy podobné chrípke;
 • s veľkou starostlivosťou sa používa u žien so srdcovým ochorením.

Nanešťastie, niektoré typy karcinómov prsníka môžu byť pôvodne rezistentné na Herceptin, alebo sa môže počas liečby vyvinúť necitlivosť. To sa vysvetľuje buď objavením sa iných spôsobov, v ktorých nádor začína výmenu signálov, alebo zmenou receptorov HER2, na ktorých pôsobí liečivo. V prípade rezistencie je účinné cielené liečenie lapatinibom. Je to molekula, ktorá blokuje niekoľko spôsobov stimulácie rakovinových buniek, čo pomáha prekonať rezistenciu na trastuzumab (to sa ukázalo).

pertuzumab

Ide o nový blokátor receptora HER2, ktorý blokuje niekoľko spôsobov prenosu rastových signálov prechádzajúcich cez tieto receptory. Bolo dokázané, že pertuzumab sa môže použiť v prípade neúčinného podávania Herceptinu, ale optimálny výsledok sa dosiahne súčasným použitím týchto dvoch látok. Okrem toho je takáto liečba dobre znášaná, nemá toxické účinky na srdce.

Trastuzumab-DM1

Tento liek je zmesou Herceptinu s derivátom inej drogy - Matensinu. Kombinuje expozíciu anti-HER2 a súčasné podanie toxickej látky na rakovinovú bunku priamo do nej.

Výhodou cielenej liečby Trastuzumab-DM1 je jej účinnosť v monoterapii, bez liečiv pre klasickú chemoterapiu, čo zlepšuje znášanlivosť.

V súčasnosti sa účinnosť tohto lieku porovnáva s kombináciami iných cielených liekov, ktoré sa používajú v prípade, keď sa s použitím Herceptinu pozoruje progresia rakoviny.

Antiangiogénna cielená liečba

V roku 1971 sa ukázalo, že cievy, ktoré sa tvoria vnútri nádoru a poskytujú jeho výživu, stimulujú jeho rast a poskytujú metastázu, klíčenie v susedných tkanivách. Ukazuje sa, že vzniká "bludný kruh": nové cievy spôsobujú rast nádorov a to zase vedie k vzniku nových nádob.

Počas štúdia tohto javu sa zistila molekula, ktorá bola uvoľnená vnútorným plášťom týchto "nových nádob". Nazýva sa to VEGF - endotelový rastový faktor. Po tomto objave začali vedci vynálezy lieky, ktoré blokujú VEGF, okrem toho, že tento faktor, na rozdiel od HER2, nie je prakticky akýkoľvek typ prsné rakoviny.

Terapia s anti-VEGF sa ukázala ako účinná, ale je menej ako Herceptin a podobné lieky. Používa sa hlavne s bevacizumabom, monoklonálnou protilátkou. Už po šiestich mesiacoch používania Bevacizumabu sa hustota ciev v nádore výrazne znížila, ale po jeho zrušení sa od tretieho týždňa výrazne zvyšuje neoangiogenéza. V dôsledku toho sa vyvodzujú závery o potrebe dlhšej trvania takejto terapie.

Štúdie anti-VEGF liekov pokračujú.

Lieky proti PARP

Nie všetky rakoviny prsníka majú receptory HER a VEGF. Veľmi agresívne typy karcinómu tiež vyniknú. Sú to:

 • trikrát negatívne rakoviny - necitlivé na Herceptin, estrogény a progesteróny, vyskytujúce sa v 10-20% prípadov;
 • Typ BRCA1, charakterizovaný vysokým stupňom malignity v neprítomnosti receptorov pre estrogény, progesterón.

Doteraz prebiehajú iba tieto lieky na klasickú chemoterapiu, ale vývoj inhibítorov PARP (polyATP-ribóza-polymeráza) prebieha. PARP samotný obnovuje prerušenie reťazca DNA v nádorových bunkách, čo umožňuje ďalej rozvíjať rakovinu. Ak je blokovaný, genómové prestávky nie sú obnovené, existuje genetická nestabilita karcinómu a zomrie.

V súčasnosti prebieha klinické skúšanie prípravku Iniparib proti PARP, ale ich prvé výsledky sú povzbudivé: miera progresie vysokokvalitného karínu sa znížila a prežitie sa zvýšilo.

To znamená, že cielená terapia pri liečbe rakoviny prsníka - to je "slama", ktorý vám umožní udržať si lepšiu kvalitu života ako žena s metastatických nádorov a liečiť neinvazívnej rakoviny prsníka zistený v ranom štádiu.

Štúdie uskutočnené v tejto oblasti naznačujú, že čoskoro ženy s vysoko kvalitnými typmi nádoru môžu tiež dúfať, že sa zvýši priemerná dĺžka života a zlepší sa jej kvalita. Doterajší problém spočíva v nedostatku spoľahlivých onkobiomarkerov, čo by umožnilo objaviť nové typy látok na cielenú terapiu.

Cieľová terapia v onkológii: princípy, indikácie, lieky a ich účinnosť

Liečba malígnych nádorov je náročná úloha pre lekára i pacienta. Mnohí klesnú ruky, niekto jednoducho neverí v účinnosť tradičnej medicíny a niekto nemôže vykonať operáciu. Lekári po celom svete sa snažia účinne liečiť rakovinu, ktorej šírenie sa stáva podobným epidémii. Neustále hľadanie nových metód liečby a starostlivej práce vedcov umožnilo nielen určiť molekulárne mechanizmy rastu nádoru, ale aj nájsť spôsob, ako ich ovplyvniť - tzv cielenej liečby. Používanie cielených liekov sa považuje za skutočný prelom v modernej onkológii a umožňuje nám dúfať v rýchle víťazstvo ľudstva na rakovinu.

Cieľová terapia v onkológii bola aplikovaná pomerne nedávno, ale už sa ukázala byť veľmi účinnou a sľubnou metódou liečby. Základom tohto prístupu je cielený vplyv na určité ciele, ktoré sú obdarené nádorovými bunkami. Podobný účinok je rôznych antibiotík na mikroorganizmy, ale v prípade, mikróby majú určitú sadu génov, nádorové bunky rovnakého pacienta priebežne prechádzajú mutácie a modifikácie, takže hľadanie cielených terapií v onkológii plná so značnými ťažkosťami.

Použitie tohto typu liečby je možné len po stanovení presných molekulárnych charakteristík nádoru, inak sa účinnosť lieku minimalizuje. Táto skutočnosť vysvetľuje nemožnosť používať rovnaký liek u všetkých pacientov s rovnakou formou rakoviny, pretože každý nádor je jedinečný v biologickom zmysle. Účelnosť opatrenia, ktorá určuje malý počet pacientov, ktorí budú mať špecifickú drogu účinnú, ovplyvňuje cenu: liečba tohto druhu je veľmi drahá a nie je dostupná pre každého.

Ako funguje cielená terapia?

Cielenou terapiou je cielený účinok na nádor, jeho receptory, DNA a ďalšie štruktúry, čím sa spomalí alebo zastaví rast a množenie buniek novotvaru. Táto činnosť určuje vysokú účinnosť liečby.

Cieľmi pre cielené drogy môžu byť:

 • Receptory hormónov na povrchu rakovinových buniek, najmä v rakovine prsníka;
 • Gény zodpovedné za rozdelenie a rast nádorových buniek;
 • Receptory pre cievy a rastové faktory, ktoré určujú adekvátny vývoj cievneho systému nádoru;
 • Molekuly zodpovedné za apoptózu (programovaná bunková smrť).

Účelom cielených liekov sa najčastejšie stávajú proteíny zodpovedné za rast nádorov, progresie a tvorby metastáz. Blokovanie faktorov a molekúl zodpovedných za bunkového delenia vedie k zastaveniu jeho rast a vývoj cievneho obštrukcie podporuje prerušenie dodávky krvi do nádorov, ktorých bunky nedostatku kyslíka a živín. Stimulácia prirodzene naprogramovanej smrti uľahčuje odstránenie mutovaných buniek, ktoré môžu byť zdrojom rakovinového rastu.

Pokiaľ ide o ich chemické zloženie, cielené lieky môžu byť protilátky alebo takzvané malé molekuly.

protilátky - A proteíny povrchu receptory nádorových buniek, ktoré sú veľmi špecifické a sú získané imunizáciou zvierat, zvyčajne na myšiach, rovnako ako pripravované vakcíny proti infekčnému ochoreniu. Aby takáto protilátka pôsobila v tele chorého, je potrebné s ňou vykonať sériu manipulácií s genetickým inžinierstvom, inak môže byť cudzí proteín odmietnutý. Často je fragment aktívneho proteínu získaný z myši "zakotvený" v ľudskom imunoglobulíne, aby sa ochránil pred prirodzenou imunitnou odpoveďou od pacienta. Takýto dlhý a zložitý spôsob získavania protilátok vysvetľuje ich vysoké náklady.

Malé molekuly bola pripravená v laboratóriu chemickými prostriedkami, ktoré sú schopné prechádzať cez membránu do bunky a pôsobí na rôzne cieľové -.. proteíny, DNA, RNA, atď. penetrácia liečiv do bunky umožňuje ich využitie v rôznych typov nádorov a v nádory centrálneho nervového systému, prístup slúži ako opatrenie na zabránenie rastu metastáz iných orgánov. Možnosť získať malé molekuly chemickou syntézou určuje ich väčšiu dostupnosť a nižšie náklady v porovnaní s protilátkami.

Výhody a nevýhody

Rovnako ako akýkoľvek iný spôsob liečby má cielená terapia svoje výhody a nevýhody.

Hlavné výhody metódy možno považovať za:

 1. Možnosť zacielenia na zložky nádoru;
 2. Minimálne vedľajšie účinky a dobrá znášanlivosť liečby pacientmi;
 3. Možnosť kombinácie s inými typmi protinádorovej liečby;
 4. Uvoľňovanie liekov vo forme tabliet.

Ako už bolo uvedené vyššie, cielené lieky sa zameriavajú na špecifické molekuly nádoru, takže účinnosť takejto liečby je extrémne vysoká. Chemoterapia, dokonca aj najmodernejšia, nevyhnutne ovplyvňuje zdravé bunky tela, takže sa nemôžete vyhnúť vedľajším účinkom.

Cieľová terapia zameraná výhradne na tkanivo novotvaru nemá prakticky žiadny vplyv na iné orgány a preto je minimalizovaná pravdepodobnosť takýchto bolestivých vedľajších účinkov.

Chemoterapeutická liečba často vyžaduje nájsť pacienta v nemocnici pod dohľadom špecialistov nielen kvôli možnosti vzniku nebezpečných vedľajších reakcií, ale aj kvôli potrebe podávať lieky infúziou. Cieľové lieky sú k dispozícii vo forme tabliet, takže je možné ich užívať doma. Okrem toho takéto liečenie nevyžaduje zmenu obvyklého spôsobu života a mnohí pacienti si udržiavajú vysoký stupeň aktivity a dokonca aj naďalej pracujú.

Kombinácia cielenej terapie s inými typmi liečby rakoviny (chemoterapia a radiačná expozícia) nevedie k zhoršeniu a zvýšeniu vedľajších účinkov, ale významne zvyšuje účinnosť boja proti tejto chorobe ako celku.

Nevýhody cielenej liečby možno považovať za vysoké náklady na lieky, vzhľadom na zložitosť ich výroby, že je potrebné vykonávať zložité molekulárne genetických štúdií pre každého pacienta výberu účinnej liečby, a neschopnosť využiť niektoré lieky zo širokého spektra pacientov, ako sa to deje v priebehu chemoterapie.

Indikácie pre použitie cielenej liečby

Cieľová liečba je obvykle predpísaná pre:

 • Zastavenie rastu malígneho nádoru, prevenciu metastáz a prevenciu relapsov;
 • Zníženie dávky chemoterapie a žiarenia pri kombinácii;
 • Keď je pacient vo vážnom stave, čo zabraňuje používaniu zvyčajných režimov liečby chemoterapiou.

Stojí za to poznamenať cieľový prostriedok vedie k zastaveniu rastu nádoru a nie k jeho úplnému zmiznutiu. Avšak, preklad rakoviny do chronickej formy - veľmi žiaducim cieľom onkológ, pretože s takou chronickou procesu pacienta je schopný žiť dlhšie ako jeden rok, a liek odradí nielen nádor, ale tiež možnosť metastáz.

Hlavné lieky v cielenom liečení

K dnešnému dňu úspešne prešli klinické skúšky viac ako 10 položiek cielených liekov a používajú ich onkológovia na liečbu nádorov. O ďalších stovkách sa testuje a pravdepodobne v najbližších rokoch sa objaví na farmaceutickom trhu.

Jedným z prvých liekov molekulárnych účinkov bolo Herceptin, ktorá ovplyvňuje molekulu rastového faktora, čo vedie k zvýšeniu nádoru. Tento faktor (HER-2) sa aktívne produkovaný niektorých druhov rakoviny prsníka, ale Herceptin sa používa na liečbu nádorov prsníka. Je dôležité vopred určiť, či je konkrétna nádorov citlivých na lieku, pretože nie všetky typy rakovinových buniek, sú schopné produkovať Her 2. U pacientov, ktorí prežitie Herceptin pacientov sa zvýšil o približne 40%, čo dokazuje vysokú účinnosť.

Avastin považovaná za jednu z najefektívnejších liekov zameraných na liečbu. Pomáha znižovať vaskularizáciu (rozvoj krvných ciev) nádorového tkaniva, čím prispieva k hypoxii a smrti rakovinových buniek. Spomaľujúc tak rast neoplázie, avastin prekladá progresívny proces na stabilnú chronickú. Avastin je predpísaný pre nádory prsníka, rakovinu pľúc, obličky.

Tarceva (erlotinib) - najobľúbenejšie lieky, ktoré sa môžu použiť pri mnohých typoch rakoviny - pľúc, obličiek, pažeráka, pankreasu. Erlotinib je tiež účinný proti melanómu, ktorý nie je v zásade veľmi citlivý na chemoterapiu.

V rakovine obličiek možno vymenovať sorafenib, čo prispieva nielen k zastaveniu rastu nádoru, ale tiež k zlepšeniu stavu pacienta, zmierňovania príznakov ochorenia.

Nádory obličiek, pečene, kolorektálneho karcinómu, melanómu vyžadujú hlavne chirurgickú liečbu alebo ožarovanie, rovnako ako známe chemopreparáty nevedú k významnému zlepšeniu, ale Cieľová terapia je účinná proti týmto novotvarom.

Štúdia molekulárnych báz nádorového rastu umožnila tvorbu liekov, ktoré pôsobili "cielene" na rakovinové bunky, prakticky bez toho, aby ovplyvnili ostatné kvôli nízkej toxicite. Výskumní vedci tu neskončia, pretože je dôležité nielen zastaviť rast nádoru, ale aj úplne ho zničiť. Nepochybný pokrok v tejto oblasti a rozšírenie arzenálu protinádorových látok dávajú nádej, že rakovina bude v najbližšej budúcnosti porazená.

Cieľová terapia v onkológii: lieky na liečbu rakoviny

Malígna onkológia je všeobecne vnímaná ako verdikt, ale moderná medicína neustále vyvíja nové metódy liečby aj tých najzložitejších chorôb - ako napríklad rakoviny. V tomto článku sa budeme zaoberať jednou z najmodernejších metód používaných pri liečbe - cielenej terapii, jej použiteľnosti, prípravy a nákladov v Rusku a Izraeli.

Rovnako ako akýkoľvek nový nástroj, technika sa vyznačuje vysokou cenou - cenou drog z 15 tisíc rubľov za fľašu, jeden spôsob liečby na izraelských klinikách stojí od niekoľkých tisíc dolárov. Cenu budeme brať do úvahy podrobnejšie na konci článku.

Čo je cielená liečba?

Tento koncept je tvorený anglickým slovom "target", ktorý sa prekladá ako "cieľ". Cieľová terapia je najnovší vývoj používaný na potlačenie zhubných nádorových nádorov v onkológii. Slovo "cieľ" znamená cieľový účinok iba na rakovinové bunky bez poškodenia zdravých štruktúr a zdravia vo všeobecnosti, čo vylučuje negatívne dôsledky, ako je napríklad chemoterapia alebo vystavenie žiareniu.

Takýto komplex liečebných opatrení preukázal svoju účinnosť a dobrú spätnú väzbu v onkológii obličiek, pľúc, mliečnych žliaz, melanómu alebo rakoviny kože. Bohužiaľ, stupeň vplyvu na iné nádory nie je veľmi účinný a použitie takejto metódy je neoprávnené. Línia drog spojená pod názvom "cielená terapia" pozostáva z množstva liekov, ktoré sa líšia cenou a silou vplyvu na rôzne formy onkológie.

Pomocou cielenej terapie môžete dosiahnuť rýchle zničenie rakovinových štruktúr. Narodila sa po dlhej štúdii vývoja rakovinových buniek. V dôsledku toho boli získané lieky, ktoré ukazujú na centrá poskytujúce patologický bunkový rast.

Doteraz sa cieľ nazýva nezávislý spôsob liečby, ktorý sa používa samostatne aj v spojení s inými.

Keď je indikovaná cielená liečba

Indikácie pre cielený vplyv sú:

 • Buďte trpezliví vo vážnom stave, keď chirurgická intervencia alebo chemoterapia môže výrazne zhoršiť jeho pozíciu.
 • S cieľom "riedenia" typov terapií, ktoré sú nebezpečné pre zdravé tkanivá.
 • Vysoká pravdepodobnosť vzniku metastázy alebo relapsu vzdialenej onkológie.
 • Agresivita rakoviny a rýchly rast objemu nádoru.

Ako fungujú lieky

Pri vývoji liekov sú vytvorené takým spôsobom, aby potlačili DNA a systém receptorov novotvarov. Z tohto dôvodu prestáva zvyšovať veľkosť, vnútorný pokrok a schopnosť tvorby metastáz je zablokovaná.

Spomalením metastáz je možné významne zlepšiť prognózu liečby a očakávanú dĺžku života pacientov, pretože hlavným rizikom rakoviny je reprodukcia tvorby v tele.

Ciele cielených liekov sú:

 • Súbory génov zodpovedných za delenie a násobenie.
 • Mikroštruktúry, ktoré riadia procesy apotózy alebo bunkovej smrti.
 • Receptory, ktoré vnímajú hormonálne látky v oknách, čo je typické pre onkológiu prsníka.
 • Vaskulárne siete, ktoré podporujú životaschopnosť novotvarov.
Zvyčajne cielená liečba je zameraná na regrese rastu nádoru a výskyt metastáz. Z dôvodu zablokovania procesu delenia buniek a zastavenia dodávky krvi cieľovými liekmi je normálny vývoj nádoru narušený, čo sa postupne mení na prirodzenú smrť.

Výhody a nevýhody

Nepochybnou výhodou je cielený účinok, ktorý má cielená terapia. "Intelektuálne" aktívne látky drog "rozumejú", ktoré bunkové tkanivá sú zdravé a ktoré sú rakovinové a deštruktívne ovplyvňujú len tieto.

Účelnosť umožňuje utratiť vývoj malígnej onkológie pľúcneho systému, obličiek a prsníkov u žien prirodzene a bez vedľajších účinkov a následkov.

Hlavné výhody

 1. Prípravky sú vo forme tabliet
 2. Minimálne vedľajšie účinky kombinované s ľahkou znášanlivosťou
 3. Vysoká účinnosť
 4. Možnosť kombinácie s inými metódami liečby bez obáv z kontraindikácií

Cieľové lieky sú vo forme tabliet, ktoré im umožňujú užívať si doma bez toho, aby ste navštívili nemocnicu alebo nemocnicu, ako to treba urobiť napríklad s chemoterapiou.

Pri absencii príznakov choroby, pacient počas liečby netrpí prijatými liekmi, neznižuje jeho účinnosť, čo je uvedené v prehľadoch pacientov.

Ďalšou dôležitou pozitívnou vlastnosťou je diferenciácia liekov na rôzne účely. Cieľová liečba rakoviny sa môže zamerať na spomalenie metastáz, zničenie imunitných buniek, izoláciu rakovinových buniek atď. Pre akúkoľvek úlohu existuje liek, ktorý sa dá rýchlo zapnúť alebo vypnúť z taktickej liečby

Nevýhody cielenej liečby

 • Vysoká cena, keď cena každého kurzu začína od niekoľkých tisíc dolárov.
 • Potreba hlbokého molekulárneho a genetického vyšetrenia pri výbere najefektívnejších prostriedkov.
 • Obmedzený vplyv na rakovinu pľúc, obličky, rakovinu prsníka u žien, kožný melanóm.

Aké lieky sa používajú

K dnešnému dňu boli vytvorené desiatky liekov, ktoré sú klasifikované ako cielené, ktoré úspešne liečia rakovinu dýchacieho systému, prsníka, obličiek, melanómu a niektoré iné onkológie. Uvádzame najobľúbenejšie a najpopulárnejšie produkty:

 1. Avastin. Slúži na zničenie vaskulárnej výživovej siete, čo znemožňuje udržanie života nádoru. Ukázalo sa vysoký účinok na renálne, pľúcne a mliečne fermenty. Jedná sa o jeden z najdostupnejších za cenu za fľašu 15 000 rubľov.
 2. Herceptin. Zastavuje vývoj nádoru a ovplyvňuje faktory tohto procesu. Používa sa hlavne na liečbu žien s novotvarmi v prsníku, čo zlepšuje prognózu o 30-45%, čo vedie k väčšiemu prežitiu.
 3. sorafenib. Tým, že sa potláča postup rakovinového vzdelávania, príznaky silnej bolesti opúšťajú a pacient sa cíti lepšie.
 4. Tarceva (Erlotinib) Účinné pri porážke pažeráka, obličiek a pľúc.

Dobrou správou je rýchly rozvoj priemyslu. Každoročne je arzenál cielenej terapie doplnený o nové lieky, ktoré rozširujú rozsah liečiteľných ochorení, čo vytvára predpoklady na zníženie nákladov.

Vlastnosti cielenej terapie v onkológii

Pozrime sa podrobnejšie niektoré aspekty a zvláštnosti v terapii rôznych typov rakoviny pomocou cielenej metódy.

S rakovinou prsníka

Onkológia prsníka je nebezpečná choroba žien. Najnovšie štúdie umožnili získať lieky, ktoré blokujú estrogénové receptory, čo znižuje agresivitu nádoru a jeho schopnosť tvoriť metastázy.

Liečba je liečivá:

 • toremifén
 • tamoxifen
 • Fareston
 • Fazlodeksom
 • fulvestrant

Tieto lieky majú rôzne náklady, ale všetky majú jednu funkciu - nedovoliť, aby sa estrogén pripojil k bunkám zhoubnej onkológie, pretože sa stane jej šírenie a migrácia.

Ďalší krok v liečbe rakoviny prsníka zahŕňa použitie liekov inej triedy, ktorých účelom je inhibícia produkcie aromatázy, ako sa nazýva enzým, ktorý sa podieľa na produkcii estrogénu. Aby ste to urobili, predpíšte použitie exemestanu, anastrozolu, aromatínu atď.

Prijatie liekov z obidvoch tried znižuje hladinu estrogénu, vďaka ktorému je potlačená životná činnosť rakovinových buniek.

Zlepšuje prognózu liečby pobytu ženy vo fáze po menopauze, keď je funkcia vaječníkov výrazne znížená a sekrécia aromatázy je ľahšie blokovať.

S rakovinou obličiek

V renálnej onkológii existujú aj účinné prostriedky cielenej terapie, ktorej úlohou nie je umožniť výskyt cievnych prvkov vedúcich k metastáze. Liečba sa vykonáva pomocou nasledujúcich cielených liekov:

Iba ošetrujúci onkológ môže nájsť konkrétny liek. Napriek "zameraniu" na obličkovú terapiu sú niektoré vedľajšie účinky, napríklad vracanie, vysoký krvný tlak, dermatitída, porucha čriev. Avšak v porovnaní so zavádzaním chemikálií takéto príznaky sú len maličkosťou.

S rakovinou pľúc

Pľúcna onkológia je ťažko zistiteľná v počiatočnom štádiu kvôli slabým symptómom a známkam. Štatistiky to hovoria tri štvrtiny chorých v čase diagnostiky nefunkčná. Pre takýchto ľudí je cielená terapia jednou z mála šancí zastaviť vývoj patologického procesu a dať šancu zlepšiť prognózu a existujúce recenzie to potvrdzujú.

Mechanizmus pôsobenia účinných látok znamená zastavenie progresie rastu novotvarov tým, že sa v ňom zničí reťazec biologických a chemických reakcií. Na tento účel sú vhodné prípravky, ktoré súvisia s tromi triedami:

 1. Enzýmové blokátory
 2. Špecifické imunoglobulíny
 3. Blokátory cievnej proliferácie

recenzia

Tu je niekoľko recenzií pacientov, ktorí absolvovali kurz cielenej liečby.

alena: Rakovina obličiek v štádiu 3 bola šokom pre mňa. Vďaka Bohu, povolené peňažné rezervy v zahraničí a bol som poslaný izraelskej klinike, kde som dostal cielenú terapiu. V tom čase došlo k metastázam, ale sekundárne nádory sa začali znižovať a nové ohniská sa prestali formovať. V súčasnej dobe liečba pokračuje, prognóza lekárov sa zlepšila a dúfam, že dosiahnu dobrý výsledok.

Cena liekov a náklady na cielenú terapiu

Náklady na takúto liečbu nie sú malé, najmä na pozadí príjmov Rusov, Bielorusov, Ukrajincov atď. A to je silný obmedzovač, prečo sa v týchto krajinách široko používa cielená terapia.

Dávame ceny na cieľové liečivé lieky (náklady na injekčnú liekovku):

 1. Avastin - z 15 000 rubľov.
 2. Herceptin - 32 a viac tisíc rubľov.
 3. Imatinib - z 35 tisíc rubľov.
 4. Tarceva - z 68 tisíc rubľov.

Ak hovoríme o nákladoch na 1 kurčaťu zameranú na liečbu v klinikách, potom v Izraeli, musíte mať najmenej päť tisíc dolárov. Teraz v Moskve sú zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú podobné služby za cenu 4.000 USD.

Autor: editor webu, dátum 25. februára 2018

Cieľová terapia

Všeobecne platí, že úspech liečby rakoviny bol spojený s chirurgickým zákrokom, pretože to vám umožňuje odstrániť nádor. Ale onkologický proces je veľmi bežný, takže chirurgické techniky nemôžu vždy zničiť všetky metastázy.

Čo je cielená liečba?

Nedávno sa viac pozornosti venuje rozvoju farmakológie a biotechnológie, pretože s pomocou pacientov môže navždy zabudnúť na nádor. Jednou z najnovších technológií v oblasti onkológie je cielená liečba. Liečba rakoviny touto metódou je založená na princípoch cieleného účinku liečebných prípravkov na základné molekulárne mechanizmy, ktoré vyvolávajú výskyt ochorenia. Špecifická molekula, ktorá je spojená s rastom nádorových buniek, je zablokovaná počas cielenej liečby. Preto sú potlačené metastázy v pľúcach, obličkách, mliečnych žľazách a iných orgánoch, ktoré nielen postupujú, ale sú úplne zničené.

Cieľová terapia sa zásadne líši od iných chirurgických zákrokov, chemoterapie a rádioterapie, pretože spôsobuje smrť výlučne nádorových buniek. To prakticky nemá negatívny vplyv na zdravé tkanivá ľudského tela, to znamená, že nespôsobuje vedľajšie účinky. To vám umožní využiť jej pomoc aj v tých prípadoch, keď je chemoterapia kontraindikovaná, napríklad ak je pacient vo veľmi vážnom stave.

Kedy sú použité cielené lieky?

Cieľovú terapiu môžete vykonať, ak máte:

Táto metóda sa používa aj na liečbu mnohých iných typov rakoviny. Pomáha:

 • stabilizovať malígny proces;
 • preniesť malígny proces z aktívnej vývojovej fázy na chronickú;
 • na zníženie zaťaženia žiarením a dávky chemoterapie;
 • zabrániť výskytu opätovného výskytu rakoviny po dokončení liečby inými metódami;
 • na kontrolu rastu metastáz rakoviny.

Aké lieky sa používajú na cielenú liečbu?

Podľa povahy účinku lieky na cielenú liečbu rakoviny sú rozdelené do troch tried:

 1. Monoklonálne protilátky sú antigény-onkogény, ktoré sa viažu na onkogény a v krátkom čase potláčajú svoju aktivitu.
 2. Inhibítory kinázy sú nízkomolekulové zlúčeniny, ktoré znižujú aktivitu onkogénov, ktoré ovplyvňujú nekontrolované rozdelenie rakovinových buniek.
 3. Aktivátory sú stimulátory nekrózy, diferenciácie alebo apoptózy.

Najúčinnejšími prostriedkami cielenej liečby sú:

Tento liek najlepšie eliminuje rast ciev nádoru. Dáva výrazné zníženie cievnej siete už v prvej fáze liečby. Tento liek znižuje krvnú náplň cukrov, čo spomaľuje rast rakoviny. Cieľová liečba Avastinom umožňuje poraziť rakovinu prsníka, hrubého čreva a dokonca aj glioblastóm mozgu.

Agent je považovaný za najobľúbenejší cieľový liek. Znižuje a v niektorých prípadoch úplne blokuje rast nádoru, eliminuje príznaky ochorenia a uľahčuje pohodu pacientov. V súčasnej dobe cielená liečba s týmto liekom poskytuje pozitívny výsledok pri rakovine pľúc, rakovine pankreasu a tiež pri liečbe melanómu.

Táto droga, ktorá sa najčastejšie používa pri liečbe chemoterapie pri rakovine pľúc. Ale s jej pomocou môžete znížiť veľkosť nádoru a iných typov rakoviny. Výborným výsledkom je kombinácia tohto lieku so štandardnými protinádorovými liekmi. Istrijská cielená liečba je predpísaná aj na rakovinu obličiek alebo pľúc na zmiernenie stavu pacienta, ktorému chemoterapia nedala pozitívny výsledok.

Cieľová terapia v onkológii

Chemoterapia, známa v lekárskych kruhoch ako cielená liečba, je neodmysliteľne liečebným spôsobom liečenia rakoviny. Chemikálie používané v tomto prípade patria do kategórie takzvaných "inteligentných" prostriedkov. Pri použití cielená liečba pacienta menovaný kvapkadla, injekcie a tablety, ktoré obsahujú určité zložky - presne dávkovať a kombinujú individuálne s ohľadom na každý konkrétny typ rakovinový nádor obličiek, pľúc, hrubého čreva, prsníka a ďalších orgánov, rovnako ako jeho fáze a stupeň šírenia metastáz.

Účinok cielených liekov na liečenie nie je zameraný na ničenie buniek novotvaru, ale na potlačenie a potlačenie ich aktivity a schopnosti replikácie. Ale rovnako ako každá silná droga - cieľové liečebné fondy majú jeden významný vedľajší účinok, keď sú napadnuté chemikálie na rakovinových bunkách, zdravé a nemutované. Z tohto dôvodu sa u pacientov často vyskytujú nežiaduce sprievodné ochorenia, ktoré v niektorých prípadoch komplikujú liečbu onkológie.

Preto vo vedeckých kruhoch bol problém vývoja lieku schopného usmrtiť rakovinové bunky bez toho, aby spôsobil vedľajšie poškodenie pacienta. Napríklad bez vývoja infekčnej pneumónie pri liečbe rakoviny pľúc alebo bez následnej liečby hydronefrózy rakoviny obličiek.

Výhody novej generácie cielených liekov

Cielené "inteligentné" terapie

V súčasnosti sú všetky sily biochemických výskumných centier zamerané na získanie cieľových liekov novej generácie. Hlavný rozdiel medzi klasickým terapie a liečebné inovácie znamená, že "chytré" lieky môžu jasne identifikovať mutované bunky a mať devastujúci účinok výhradne do zhubného nádoru, bez toho by to ovplyvnilo zdravých orgánov a tkanív. Cielené potlačenie nádorových nádorov - je globálnym cieľom tejto metódy liečby rakoviny. Niektoré lieky ovplyvňujú zdravé bunky len nepriamo, iné - úplne ignorujú zdravé makrofágy. Najčastejšie sa cielená liečba novej generácie používa na liečbu rakoviny pľúc, obličiek a kože.

Tieto lieky pôsobia na rakovinový nádor rôznymi spôsobmi: niektoré princíp vplyv je založený na spomalenie rastu a šíreniu rakovinových buniek, zatiaľ čo iní sú navrhnuté tak, aby zlomiť v dôsledku imunitnej bunkovej úrovni, tretí - dezorientáciu rakovinové bunky, izolovať ich od seba navzájom. Liečba rakoviny pomocou modifikovaných prostriedkov cielenej liečby je úspešne vykonaná v Nemecku, Izraeli a Amerike, ale, bohužiaľ, v našej krajine, tento prístup bol zanedbávaný.

Princíp vplyvu cielenej chemoterapie na rakovinu obličiek, kože a pľúc

Po prvé, chemické látky regulujú rast rakovinových buniek. S cielenými účinkami na postihnuté bunky tieto lieky ničí zložité procesy na biochemickej úrovni. Existuje kontrolovaná regulácia životného cyklu bunky v dôsledku útlaku jeho základných funkcií. Cieľový prostriedok teda blokuje rozdelenie rakovinových buniek.

Po druhé, drogy znižujú schopnosť novotvaru rozvíjať sa a ovplyvňovať nové oblasti. Pre úplný rast nádoru je potrebný konštantný tok krvi a na tieto účely tvorba počas rastu tvorí množstvo zmenených krvných ciev, čím sa dodáva potrebný objem krvi. Látky, ktoré sú súčasťou zlepšenej chemoterapie, zabraňujú tvorbe takýchto ciev. Výborné výsledky v liečbe rôznych typov rakoviny obličiek a pľúc na tomto princípe - ukázali lieky "Thalidomide" a "Avastin".

Vysoká účinnosť cielenej terapie

Po tretie, takáto chemoterapia priamo ovplyvňuje regulačné procesy v ľudskom imunitnom systéme. Pomáhajú našim imunitám včas rozpoznať rakovinové bunky, o ktorých je známe, že sú vyrobené z predtým zdravých makrofágov, ktoré sú zvyčajné pre systém. Cieľové prostriedky stimulujú ochranné funkcie a určujú cudzie orgány a tkanivá vzdelávania tak, aby imunitný systém mohol v počiatočnom štádiu ochorenia zaznamenať nebezpečenstvo. V tomto prípade chemoterapia pôsobí ako druh očkovania, keď je pacient úmyselne injikovaný malými dávkami mŕtvych alebo oslabených rakovinových buniek. Imunita reaguje na toto očkovanie a vníma nádor, napríklad rakovinu pľúc, ako mimozemskú inváziu. Takže sa naučí rozlíšiť zdravé bunkové stavy od mutácie pod vplyvom rakoviny. Výsledkom rozvinutej imunitnej odpovede je tumor potlačený. V modernej onkológii sa táto metóda liečby stala najpopulárnejšou, najmä pri liečbe prvých štádií rakoviny obličiek.

Vysoká účinnosť cielených liekov uznávajú onkológovia s celosvetovou reputáciou. Špecializované kliniky úspešne liečia chemoterapiou rakovinu pľúc, mliečnych žliaz, rôzne typy melanómu, vaječníkov, prostaty, čreva, pečene a obličiek.

Každé z liekov tohto smeru je neustále v štádiu zlepšovania, ktoré umožňuje ovplyvňovať rakovinu nielen svojim typom a formou, ale aj fázou. Výskum v tomto smere je financovaný z mnohých inštitútov, pretože experimentálne nástroje poskytujú vysokú mieru prežitia aj v prípade relapsu.

Prípravy novej generácie, ich klasifikácia

Zoznam liekov, ktoré sa používajú na liečbu onkológie na domácich klinikách, nie je tak široký, ako by bolo žiaduce.

A napriek tomu - použitie takýchto nástrojov je odôvodnené dobrými ukazovateľmi a prognózami:

 • "Zomera" sa používa na liečbu metastáz v kostnom tkanive v akomkoľvek pôvodnom nádore;
 • "Avastin" - úspešne používaný na liečbu rakoviny žľazového tkaniva prsníka, obličiek a hrubého čreva;
 • "Glivek" je predpísaný na kontrolu nádorov žalúdka, intestinálneho odberového traktu, chronickej myelogénnej leukémie, super-oficiálneho melanómu, rakoviny obličiek s ľahkými bunkami;
 • "Femara" - liek chemoterapie na liečbu novotvarov v mliečnych žľazách a hrudnej kosti;
 • "Sandostatin" - cielená liečba melanómu, karciómu, niektoré formy akromegálie, malobunkový karcinóm pľúc.

Akékoľvek vysoko presné liečivo by malo byť predpísané v prísnom dávkovaní v súlade s požadovaným trvaním liečby. Princíp vplyvu cielených liekov je založený na pevnom ukladaní informácií obranou tela a zdravým genómom pacienta. Tento prístup je najviac odôvodnený ako preventívne, diagnostické a terapeutické opatrenia v onkológii. Kombinovaná liečba, ktorá kombinuje cielených činidiel s inými cestami expozície na nádoru, umožňuje pacientom k prežitiu päť rokov, nefatálny. Pomocou kombinovanú liečbu, onkológovia vyrovnať sa s týmito chorobami ako je rakovina žalúdka, prsníka, maternice, hrubého čreva, kostí, pečene, pľúc, obličiek, pankreasu, štítnej žľazy a prostaty. A tiež s bazalómy, neuroendokrinnými formáciami, leukémiami, melanómami a lymfómami.

Podstata cielenej terapie: imunologický prístup k liečbe

Slovo "cieľ" je z angličtiny preložené ako "cieľ". Podstatou tejto metódy je poukázať na nádor, čím sa bunky neoplazmu zrania a oslabí. Hlavná zásada cielených liekov: výroba protilátok proti identifikovanému typu rakoviny, genetická pamäť choroby a identifikácia proteínových väzieb zodpovedných za replikáciu a vývoj vývoja nádoru. Tento prístup sa nemôže brať do úvahy v rámci imunoterapie, pretože všetky lieky s takýmito vlastnosťami sú nápadne odlišné od vakcín zameraných na zvýšenie protinádorovej imunity. Pri očkovaní sa odpoveď venuje iba malígnym nádorom v pľúcach v štádiách I a II a chemoterapia umožňuje ovplyvňovať metastatické formácie fázy III a IV.

Cieľová terapia je založená na úspechoch molekulárnej biochémie a genetiky, vedci už stanovili princípy, ktoré sú základom pre formovanie, rast a progresiu rakovinového nádoru. Vysoko agresívne ochorenia, ktoré bezpochyby zahŕňajú všetky typy rakoviny, by sa nemali liečiť na príznaky, ale na genetickej úrovni. Agresivita rakoviny môže byť úspešne znížená, ak vyučujeme ľudské telo, aby produkovalo rekombinantné protilátky, ktoré blokujú nebezpečný a mutujúci gén. To je práve podstata vplyvu cielených fondov.

Tieto lieky sú menej toxické ako klasické lieky, ktoré používajú chemoterapiu. Preto sa môžu používať v tých prípadoch, keď sú iné lieky mimoriadne kontraindikované pacientovi a sú kontraindikované. Neprítomnosť negatívnych dôsledkov umožní vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu vo forme sprievodných stimulujúcich vplyvov. A tiež z liečby zameranej na zvýšenie a udržanie stabilnej hladiny hemoglobínu.

Samoobmedzenie s takýmito liekmi je neprijateľné! Cielené liečebné fondy by mali podávať špecialista pod kontrolou av priebehu kurzu je pacient viackrát povinný podrobiť sa ďalším vyšetreniam, ktoré prispievajú k prispôsobeniu dávky hlavnej účinnej látky.

Cieľová terapia

Štandardná chemoterapia ovplyvňuje všetky bunky v ľudskom tele. Rýchlo sa rozvíjajúce nádorové bunky absorbujú injekčný "jed" aktívnejšie ako zdravé, čo prispieva k ich zničeniu.

Hlavným rysom cielených molekulových pozorovacích prostriedkov je to, že zabraňujú rastu a šíreniu malígnych novotvarov. Tento typ liečby rakoviny je lepšie známy ako cielená molekulárna liečba.

Účinky cielenej liečby

Cieľová terapia sa vyznačuje smerovým účinkom na rakovinový nádor, jeho receptory, DNA a ďalšie štruktúry, čo vedie k spomaleniu ďalšieho šírenia metastáz. Táto metóda liečby ovplyvňuje výlučne novotvar bez toho, aby skutočne postihla iné orgány, takže riziko akútnych vedľajších účinkov je minimálne.

Chemoterapia sa zvyčajne vykonáva v nemocnici a vyžaduje starostlivé sledovanie pacienta zdravotníckym personálom. Na rozdiel od toho sú lieky zamerané na molekulárne ciele uvoľňované vo forme tabliet, takže ich pacient môže vziať doma na vlastnú päsť.

Okrem toho takáto liečba nevyžaduje zmenu v bežnom spôsobe života, mnohí pacienti sa naďalej zapájajú do bežných aktivít bez zníženia aktivity a úrovne pracovnej záťaže.

Cieľová terapia v kombinácii s inými typmi onkológie (expozícia chemoterami a žiarením) nezhoršuje vedľajšie účinky, ale významne zvyšuje účinnosť boja proti patológii. Molekulárne cielené lieky majú schopnosť zastaviť rast nádorov, ale nezabezpečujú úplné zmiznutie.

Prenos rakoviny do chronickej formy je skôr žiaducim cieľom onkológa, pretože v chronickom priebehu ochorenia má pacient príležitosť žiť niekoľko rokov a lieky oslabia nielen nádor, ale aj jeho potenciál pre metastázu.

Cieľové prostriedky

Je možné prideliť približne 10 názvov cieľových prostriedkov, ktoré bezpečne absolvovali klinické výskumy a ktoré lekári aplikujú na boj proti onkologickým ochoreniam. Jedným z najbežnejších liekov je Herceptin, ktorý ovplyvňuje molekulu rastového faktora, čo vedie k zvýšeniu nádoru.

Tento faktor (Her 2) je dynamicky produkovaný určitými typmi rakoviny prsníka, preto sa Herceptin široko používa na liečbu nádorov prsníka. Hlavnou vecou je zistiť vopred, či bunky tohto alebo toho tumoru sú náchylné na túto drogu, vzhľadom na skutočnosť, že nie každý druh onkopatológie ju môže spôsobiť.

DÔLEŽITÉ: Podľa štatistík umožnilo užívanie Herceptinu zvýšiť mieru prežitia pacientov o viac ako 40%, čo potvrdzuje účinnosť lieku.
Avastin sa tiež považuje za účinný liek, pomáha znižovať vaskularizáciu nádorového tkaniva a tým zabezpečuje hypoxiu a deštrukciu rakovinových buniek.

Molekulárne cielené lieky majú vplyv na:

• receptory pre hormóny;
• gény zodpovedné za syntézu a šírenie rakovinových buniek;
• molekuly, ktoré sú zodpovedné za apoptózu.

Čo sú protilátky?

Prostredníctvom chemického zloženia môžu byť tieto činidlá protilátky alebo takzvané malé molekuly. Protilátky sú proteíny na povrchových receptoroch metastáz. Protilátky sa produkujú imunizáciou zvierat, zvyčajne myší. Proces získania malých molekúl je podobný výrobe vakcíny proti infekčným chorobám.

K liečbe protilátky mal účinky u pacienta, je nutné nosiť so sebou celý rad genetických inžinierskych činností, inak cudzie proteín môže byť odmietnutý telom.

Vo väčšine prípadov, fragment cieľom proteín získaný z myší podávané ľudského imunoglobulínu tak, aby bol chránený pred prirodzenej imunitnej odpovede. Vzhľadom na to, že výroba protilátok je dlhý a časovo náročný proces, takéto prostriedky majú vysoké náklady.

Vedľajšie účinky

Odborníci očakávali, že cielená terapia bude mať menej vedľajších účinkov ako chemoterapia. Avšak v rozpore s očakávaniami výskumných pracovníkov bol zaznamenaný značný počet vedľajších účinkov.

Najčastejšie sa prejavujú hnačkou, patológiami pečene vrátane hepatitídy a zvýšenou aktivitou pečeňových enzýmov. Mnohí pacienti majú tiež kožné problémy, zhoršenie zrážania krvi, hojenie rán a zvýšenie krvného tlaku.

Treba však poznamenať, že tieto vedľajšie účinky sú vo väčšine prípadov čisto individuálne. Preto lekári nemôžu ľahko kontrolovať takéto odchýlky, zatiaľ čo tradičná "chémia" spôsobuje viac negatívnych dôsledkov pre zdravie pacienta. Okrem toho sa uvádza, že boj proti rakovine na základe cielenej liečby je veľmi účinný.

O Nás

V myelóme dochádza k akumulácii plazmových buniek v kostnej dreni a v kostiach a dochádza k narušeniu tvorby normálnych krvných buniek a štruktúry kostného tkaniva.Čo je myelóm?Toto je neoplastické ochorenie vznikajúce z krvných plazmových buniek (subtyp leukocytov, tj bielych krviniek).