Princíp cielenej terapie rakoviny prsníka, používaných liekov a účinnosti

Liečba rakoviny prsníka je odstrániť rad malígnych buniek, ktoré by mohli byť vopred drviť pomocou špeciálneho rádioterapie, alebo lieky (chemoterapia a hormonálna terapia) a následne prevenciu stratový rakovinových buniek v celej krvi alebo lymfy kanála.

Bohužiaľ, chemoterapia aj ožarovanie s rôznymi izotopmi, ktoré sú potrebné na prevenciu recidívy a metastáz karcinómu, sú toxické pre telesné metódy. Zlepšenie ich znášanlivosti môže byť, ak doplníte liečbu liekmi, ktoré nefungujú na zdravých bunkách. Toto je navrhnuté tak, aby sa nezobrazovala tak dávno, technika - cielená terapia rakoviny prsníka.

Podstata metodológie

V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia vedci objavili a študovali väčšinu kľúčových mechanizmov regulujúcich rozdelenie a prežitie rakovinových buniek. Je známe, že špecifické receptory na svojom povrchu k dispozícii, je signál, ktorý "obsahuje" špecifické enzýmy a chemikálie, a tým rastie karcinóm, vynechá imunitného systému a môže metastázovať.

V zdravých bunkách nie sú štruktúry tejto štruktúry. To znamená, že ak zorganizujete "cielené podanie" špecificky na zložky nádoru, môžete zastaviť progresiu karcinómu. To je presne podstata cielenej terapie ("cieľ" v angličtine znamená "cieľ").

Tento druh liečby rakoviny prsníka je špeciálnou podskupinou liečebnej terapie a môže sa použiť s alebo bez prípravkov na "klasickú" chemoterapiu. Cielené liečenie nezahŕňa odmietnutie rádioterapie alebo chirurgického zákroku.

Väčšina liekov používaných na cielenú liečbu nerozoberá bunky karcinómu prsníka. Potlačujú mechanizmy, vďaka ktorým:

 • alebo je daný tím, aby ich rozdelil;
 • alebo predtým bola ich diferenciácia zablokovaná, čo spôsobilo, že nádor bol menej diferencovaný, tj rýchlejšie sa delí a malígny.

Druhy cieľových agentov

Lieky na cielenú terapiu rakoviny prsníka môžu dlho zadržať rast nádoru alebo znížiť hmotnosť buniek v ňom. Takýto prenos rakoviny z extrémne agresívneho a nepredvídateľného stavu do malígneho, ale pomalého ochorenia nie je najhorším cieľom ako úplné vyliečenie.

Liečivá zamerané na liečbu, schválené na liečbu karcinómu prsníka, sú rozdelené do troch veľkých skupín:

 1. Prostriedky zamerané na určité cieľové ciele. Sú to napríklad antiestrogény alebo anti-HER2 agens: Herceptin, Lapatinib.
 2. Lieky, ktoré by mali zhoršiť podmienky existencie nádoru. To je napríklad antiangiogénne lieky (angiogenéza je vývoj nových ciev, najmä vnútri nádoru).
 3. Lieky, ktoré potláčajú prenos signálu v rade rakovinových buniek. Väčšina cieľových látok je stále v klinickom výskume.

Väčšina týchto liekov patrí do skupiny monoklonálnych protilátok. Sú to molekuly, ktoré sú totožné s molekulami, ktoré sa vytvárajú, keď mimozemské činidlo napadne telo.

Výhody cielenej terapie

Použitie takejto liečby:

 • je v počiatočných štádiách patológie optimálna, ale aj dobré výsledky sú cielená liečba s rakovinou prsníka s metastázami;
 • možno, keď je kontraindikácia chemoterapie;
 • umožňuje vyhnúť sa korekcii hladiny hemoglobínu;
 • má minimálne vedľajšie účinky;
 • v kombinácii so štandardnými terapiami, umožňuje významné zníženie rizika vzniku podobného nádoru po jeho odstránení a ožiarení lôžka;
 • zvyšuje mieru prežitia.

Anti-HER2 terapia

HER2 znamená receptor typu 2 na molekulu nazývanú ľudský rastový epidermálny faktor. Vlastnosť takého receptora (látka štruktúry proteínu umiestnená na nádorových bunkách) je schopnosť rozpoznať väčšinu signálov z molekúl rastového aktivátora. Keď existuje veľa takýchto receptorov (pozoruje sa to približne u 30% prípadov rakoviny prsníka), výrazne zhoršuje prežitie a častejšie spôsobuje recidívy, ak sa používajú len štandardné terapeutické metódy.

Výstupom je použitie blokátorov faktora HER2. Hlavným z nich je trastuzumab (Herceptin). Takéto lieky blokovaním signálov rakoviny rozdeliť zastaviť jeho progresiu.

Herceptin

Mechanizmy, ktorými tento liek funguje, zostávajú neznáme. Dá sa predpokladať, že nádorové bunky umierajú, pretože činidlo pôsobí ako protilátka.

Cieľová terapia pre rakovinu prsníka Herceptín je účinný pri metastatických rakovinách aj pri veľkom počte receptorov HER2. Liečivo poskytuje lepšie výsledky pri použití u predtým neliečených pacientov - 35%, zatiaľ čo účinnosť jej použitia u žien, ktoré dostali predchádzajúcu chemoterapiu - 15% (údaje sú uvedené pre monoterapiu). Môže sa použiť samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.

Na liečbu rakoviny prsníka sa Herceptin používa už mnoho rokov. Získané pre túto chvíľu údaje ukazujú, že to vyžaduje dlhodobej aplikácii: na dosiahnutie remisie rakoviny patológia sa používa v kombinácii s 1-2 cytostatík (liekov pre chemoterapiu), ženy by mali dostávať vyššie trastuzumab v monoterapii. Dokonca aj keď v priebehu liečby Herceptinom neoperovaného rakovina postupuje, zrušiť liek za to nestojí, pretože zlepšuje prežitie: dostať svoje ženy s progresiou žíl (v priemere) sú stále 20,1 mesiaca, zatiaľ čo tí, ktorým bolo zrušené - iba 13,4 mesiaca,

Herceptin je účinný pri liečbe HER2-pozitívnej rakoviny v ktorejkoľvek fáze. Zvyšuje mieru prežitia v tomto mimoriadne agresívnom procese nádoru o 40%.

Použitie trastuzumabu po operácii, keď neexistuje žiadny dôkaz metastáz, ale potenciál k zničeniu mikrometastáz potrebné schválené FDA od roku 2006. Najlepší účinok sa dosiahne, ak sa použije v kombinácii s liečbou obsahujúcou taxán. Teraz sa uskutočňuje štúdia, ktorej trvanie aplikácie tohto lieku na cielenú terapiu je optimálnejšie: 9 týždňov, 6 mesiacov alebo rok.

Herceptin je účinný pred radikálnym zásahom a rádioterapiou na zníženie rozsahu operácie. Pred jeho zavedením do neoadjuvantnej liečby dosiahla remisia 23-34% a v prípade HER2-pozitívnej rakoviny - 10-15%. Pri použití trastuzumabu bola frekvencia dosiahnutia terapeutickej morfologickej remisie 43-54%.

 • znižuje veľkosť metastáz;
 • umožňuje udržať dostatočnú kvalitu života v neoperovateľnom nádore;
 • ničí tie jediné nádorové bunky, ktoré sa rozšírili za prsníkom;
 • neinhibuje imunitné sily organizmu;
 • znižuje pravdepodobnosť recidívy po odstránení nádoru;
 • intaktné pre gastrointestinálny trakt;
 • len príležitostne sa môžu objaviť symptómy podobné chrípke;
 • s veľkou starostlivosťou sa používa u žien so srdcovým ochorením.

Nanešťastie, niektoré typy karcinómov prsníka môžu byť pôvodne rezistentné na Herceptin, alebo sa môže počas liečby vyvinúť necitlivosť. To sa vysvetľuje buď objavením sa iných spôsobov, v ktorých nádor začína výmenu signálov, alebo zmenou receptorov HER2, na ktorých pôsobí liečivo. V prípade rezistencie je účinné cielené liečenie lapatinibom. Je to molekula, ktorá blokuje niekoľko spôsobov stimulácie rakovinových buniek, čo pomáha prekonať rezistenciu na trastuzumab (to sa ukázalo).

pertuzumab

Ide o nový blokátor receptora HER2, ktorý blokuje niekoľko spôsobov prenosu rastových signálov prechádzajúcich cez tieto receptory. Bolo dokázané, že pertuzumab sa môže použiť v prípade neúčinného podávania Herceptinu, ale optimálny výsledok sa dosiahne súčasným použitím týchto dvoch látok. Okrem toho je takáto liečba dobre znášaná, nemá toxické účinky na srdce.

Trastuzumab-DM1

Tento liek je zmesou Herceptinu s derivátom inej drogy - Matensinu. Kombinuje expozíciu anti-HER2 a súčasné podanie toxickej látky na rakovinovú bunku priamo do nej.

Výhodou cielenej liečby Trastuzumab-DM1 je jej účinnosť v monoterapii, bez liečiv pre klasickú chemoterapiu, čo zlepšuje znášanlivosť.

V súčasnosti sa účinnosť tohto lieku porovnáva s kombináciami iných cielených liekov, ktoré sa používajú v prípade, keď sa s použitím Herceptinu pozoruje progresia rakoviny.

Antiangiogénna cielená liečba

V roku 1971 sa ukázalo, že cievy, ktoré sa tvoria vnútri nádoru a poskytujú jeho výživu, stimulujú jeho rast a poskytujú metastázu, klíčenie v susedných tkanivách. Ukazuje sa, že vzniká "bludný kruh": nové cievy spôsobujú rast nádorov a to zase vedie k vzniku nových nádob.

Počas štúdia tohto javu sa zistila molekula, ktorá bola uvoľnená vnútorným plášťom týchto "nových nádob". Nazýva sa to VEGF - endotelový rastový faktor. Po tomto objave začali vedci vynálezy lieky, ktoré blokujú VEGF, okrem toho, že tento faktor, na rozdiel od HER2, nie je prakticky akýkoľvek typ prsné rakoviny.

Terapia s anti-VEGF sa ukázala ako účinná, ale je menej ako Herceptin a podobné lieky. Používa sa hlavne s bevacizumabom, monoklonálnou protilátkou. Už po šiestich mesiacoch používania Bevacizumabu sa hustota ciev v nádore výrazne znížila, ale po jeho zrušení sa od tretieho týždňa výrazne zvyšuje neoangiogenéza. V dôsledku toho sa vyvodzujú závery o potrebe dlhšej trvania takejto terapie.

Štúdie anti-VEGF liekov pokračujú.

Lieky proti PARP

Nie všetky rakoviny prsníka majú receptory HER a VEGF. Veľmi agresívne typy karcinómu tiež vyniknú. Sú to:

 • trikrát negatívne rakoviny - necitlivé na Herceptin, estrogény a progesteróny, vyskytujúce sa v 10-20% prípadov;
 • Typ BRCA1, charakterizovaný vysokým stupňom malignity v neprítomnosti receptorov pre estrogény, progesterón.

Doteraz prebiehajú iba tieto lieky na klasickú chemoterapiu, ale vývoj inhibítorov PARP (polyATP-ribóza-polymeráza) prebieha. PARP samotný obnovuje prerušenie reťazca DNA v nádorových bunkách, čo umožňuje ďalej rozvíjať rakovinu. Ak je blokovaný, genómové prestávky nie sú obnovené, existuje genetická nestabilita karcinómu a zomrie.

V súčasnosti prebieha klinické skúšanie prípravku Iniparib proti PARP, ale ich prvé výsledky sú povzbudivé: miera progresie vysokokvalitného karínu sa znížila a prežitie sa zvýšilo.

To znamená, že cielená terapia pri liečbe rakoviny prsníka - to je "slama", ktorý vám umožní udržať si lepšiu kvalitu života ako žena s metastatických nádorov a liečiť neinvazívnej rakoviny prsníka zistený v ranom štádiu.

Štúdie uskutočnené v tejto oblasti naznačujú, že čoskoro ženy s vysoko kvalitnými typmi nádoru môžu tiež dúfať, že sa zvýši priemerná dĺžka života a zlepší sa jej kvalita. Doterajší problém spočíva v nedostatku spoľahlivých onkobiomarkerov, čo by umožnilo objaviť nové typy látok na cielenú terapiu.

Cieľová terapia v onkológii: princípy, indikácie, lieky a ich účinnosť

Liečba malígnych nádorov je náročná úloha pre lekára i pacienta. Mnohí klesnú ruky, niekto jednoducho neverí v účinnosť tradičnej medicíny a niekto nemôže vykonať operáciu. Lekári po celom svete sa snažia účinne liečiť rakovinu, ktorej šírenie sa stáva podobným epidémii. Neustále hľadanie nových metód liečby a starostlivej práce vedcov umožnilo nielen určiť molekulárne mechanizmy rastu nádoru, ale aj nájsť spôsob, ako ich ovplyvniť - tzv cielenej liečby. Používanie cielených liekov sa považuje za skutočný prelom v modernej onkológii a umožňuje nám dúfať v rýchle víťazstvo ľudstva na rakovinu.

Cieľová terapia v onkológii bola aplikovaná pomerne nedávno, ale už sa ukázala byť veľmi účinnou a sľubnou metódou liečby. Základom tohto prístupu je cielený vplyv na určité ciele, ktoré sú obdarené nádorovými bunkami. Podobný účinok je rôznych antibiotík na mikroorganizmy, ale v prípade, mikróby majú určitú sadu génov, nádorové bunky rovnakého pacienta priebežne prechádzajú mutácie a modifikácie, takže hľadanie cielených terapií v onkológii plná so značnými ťažkosťami.

Použitie tohto typu liečby je možné len po stanovení presných molekulárnych charakteristík nádoru, inak sa účinnosť lieku minimalizuje. Táto skutočnosť vysvetľuje nemožnosť používať rovnaký liek u všetkých pacientov s rovnakou formou rakoviny, pretože každý nádor je jedinečný v biologickom zmysle. Účelnosť opatrenia, ktorá určuje malý počet pacientov, ktorí budú mať špecifickú drogu účinnú, ovplyvňuje cenu: liečba tohto druhu je veľmi drahá a nie je dostupná pre každého.

Ako funguje cielená terapia?

Cielenou terapiou je cielený účinok na nádor, jeho receptory, DNA a ďalšie štruktúry, čím sa spomalí alebo zastaví rast a množenie buniek novotvaru. Táto činnosť určuje vysokú účinnosť liečby.

Cieľmi pre cielené drogy môžu byť:

 • Receptory hormónov na povrchu rakovinových buniek, najmä v rakovine prsníka;
 • Gény zodpovedné za rozdelenie a rast nádorových buniek;
 • Receptory pre cievy a rastové faktory, ktoré určujú adekvátny vývoj cievneho systému nádoru;
 • Molekuly zodpovedné za apoptózu (programovaná bunková smrť).

Účelom cielených liekov sa najčastejšie stávajú proteíny zodpovedné za rast nádorov, progresie a tvorby metastáz. Blokovanie faktorov a molekúl zodpovedných za bunkového delenia vedie k zastaveniu jeho rast a vývoj cievneho obštrukcie podporuje prerušenie dodávky krvi do nádorov, ktorých bunky nedostatku kyslíka a živín. Stimulácia prirodzene naprogramovanej smrti uľahčuje odstránenie mutovaných buniek, ktoré môžu byť zdrojom rakovinového rastu.

Pokiaľ ide o ich chemické zloženie, cielené lieky môžu byť protilátky alebo takzvané malé molekuly.

protilátky - A proteíny povrchu receptory nádorových buniek, ktoré sú veľmi špecifické a sú získané imunizáciou zvierat, zvyčajne na myšiach, rovnako ako pripravované vakcíny proti infekčnému ochoreniu. Aby takáto protilátka pôsobila v tele chorého, je potrebné s ňou vykonať sériu manipulácií s genetickým inžinierstvom, inak môže byť cudzí proteín odmietnutý. Často je fragment aktívneho proteínu získaný z myši "zakotvený" v ľudskom imunoglobulíne, aby sa ochránil pred prirodzenou imunitnou odpoveďou od pacienta. Takýto dlhý a zložitý spôsob získavania protilátok vysvetľuje ich vysoké náklady.

Malé molekuly bola pripravená v laboratóriu chemickými prostriedkami, ktoré sú schopné prechádzať cez membránu do bunky a pôsobí na rôzne cieľové -.. proteíny, DNA, RNA, atď. penetrácia liečiv do bunky umožňuje ich využitie v rôznych typov nádorov a v nádory centrálneho nervového systému, prístup slúži ako opatrenie na zabránenie rastu metastáz iných orgánov. Možnosť získať malé molekuly chemickou syntézou určuje ich väčšiu dostupnosť a nižšie náklady v porovnaní s protilátkami.

Výhody a nevýhody

Rovnako ako akýkoľvek iný spôsob liečby má cielená terapia svoje výhody a nevýhody.

Hlavné výhody metódy možno považovať za:

 1. Možnosť zacielenia na zložky nádoru;
 2. Minimálne vedľajšie účinky a dobrá znášanlivosť liečby pacientmi;
 3. Možnosť kombinácie s inými typmi protinádorovej liečby;
 4. Uvoľňovanie liekov vo forme tabliet.

Ako už bolo uvedené vyššie, cielené lieky sa zameriavajú na špecifické molekuly nádoru, takže účinnosť takejto liečby je extrémne vysoká. Chemoterapia, dokonca aj najmodernejšia, nevyhnutne ovplyvňuje zdravé bunky tela, takže sa nemôžete vyhnúť vedľajším účinkom.

Cieľová terapia zameraná výhradne na tkanivo novotvaru nemá prakticky žiadny vplyv na iné orgány a preto je minimalizovaná pravdepodobnosť takýchto bolestivých vedľajších účinkov.

Chemoterapeutická liečba často vyžaduje nájsť pacienta v nemocnici pod dohľadom špecialistov nielen kvôli možnosti vzniku nebezpečných vedľajších reakcií, ale aj kvôli potrebe podávať lieky infúziou. Cieľové lieky sú k dispozícii vo forme tabliet, takže je možné ich užívať doma. Okrem toho takéto liečenie nevyžaduje zmenu obvyklého spôsobu života a mnohí pacienti si udržiavajú vysoký stupeň aktivity a dokonca aj naďalej pracujú.

Kombinácia cielenej terapie s inými typmi liečby rakoviny (chemoterapia a radiačná expozícia) nevedie k zhoršeniu a zvýšeniu vedľajších účinkov, ale významne zvyšuje účinnosť boja proti tejto chorobe ako celku.

Nevýhody cielenej liečby možno považovať za vysoké náklady na lieky, vzhľadom na zložitosť ich výroby, že je potrebné vykonávať zložité molekulárne genetických štúdií pre každého pacienta výberu účinnej liečby, a neschopnosť využiť niektoré lieky zo širokého spektra pacientov, ako sa to deje v priebehu chemoterapie.

Indikácie pre použitie cielenej liečby

Cieľová liečba je obvykle predpísaná pre:

 • Zastavenie rastu malígneho nádoru, prevenciu metastáz a prevenciu relapsov;
 • Zníženie dávky chemoterapie a žiarenia pri kombinácii;
 • Keď je pacient vo vážnom stave, čo zabraňuje používaniu zvyčajných režimov liečby chemoterapiou.

Stojí za to poznamenať cieľový prostriedok vedie k zastaveniu rastu nádoru a nie k jeho úplnému zmiznutiu. Avšak, preklad rakoviny do chronickej formy - veľmi žiaducim cieľom onkológ, pretože s takou chronickou procesu pacienta je schopný žiť dlhšie ako jeden rok, a liek odradí nielen nádor, ale tiež možnosť metastáz.

Hlavné lieky v cielenom liečení

K dnešnému dňu úspešne prešli klinické skúšky viac ako 10 položiek cielených liekov a používajú ich onkológovia na liečbu nádorov. O ďalších stovkách sa testuje a pravdepodobne v najbližších rokoch sa objaví na farmaceutickom trhu.

Jedným z prvých liekov molekulárnych účinkov bolo Herceptin, ktorá ovplyvňuje molekulu rastového faktora, čo vedie k zvýšeniu nádoru. Tento faktor (HER-2) sa aktívne produkovaný niektorých druhov rakoviny prsníka, ale Herceptin sa používa na liečbu nádorov prsníka. Je dôležité vopred určiť, či je konkrétna nádorov citlivých na lieku, pretože nie všetky typy rakovinových buniek, sú schopné produkovať Her 2. U pacientov, ktorí prežitie Herceptin pacientov sa zvýšil o približne 40%, čo dokazuje vysokú účinnosť.

Avastin považovaná za jednu z najefektívnejších liekov zameraných na liečbu. Pomáha znižovať vaskularizáciu (rozvoj krvných ciev) nádorového tkaniva, čím prispieva k hypoxii a smrti rakovinových buniek. Spomaľujúc tak rast neoplázie, avastin prekladá progresívny proces na stabilnú chronickú. Avastin je predpísaný pre nádory prsníka, rakovinu pľúc, obličky.

Tarceva (erlotinib) - najobľúbenejšie lieky, ktoré sa môžu použiť pri mnohých typoch rakoviny - pľúc, obličiek, pažeráka, pankreasu. Erlotinib je tiež účinný proti melanómu, ktorý nie je v zásade veľmi citlivý na chemoterapiu.

V rakovine obličiek možno vymenovať sorafenib, čo prispieva nielen k zastaveniu rastu nádoru, ale tiež k zlepšeniu stavu pacienta, zmierňovania príznakov ochorenia.

Nádory obličiek, pečene, kolorektálneho karcinómu, melanómu vyžadujú hlavne chirurgickú liečbu alebo ožarovanie, rovnako ako známe chemopreparáty nevedú k významnému zlepšeniu, ale Cieľová terapia je účinná proti týmto novotvarom.

Štúdia molekulárnych báz nádorového rastu umožnila tvorbu liekov, ktoré pôsobili "cielene" na rakovinové bunky, prakticky bez toho, aby ovplyvnili ostatné kvôli nízkej toxicite. Výskumní vedci tu neskončia, pretože je dôležité nielen zastaviť rast nádoru, ale aj úplne ho zničiť. Nepochybný pokrok v tejto oblasti a rozšírenie arzenálu protinádorových látok dávajú nádej, že rakovina bude v najbližšej budúcnosti porazená.

Cieľová terapia v onkológii: lieky na liečbu rakoviny

Malígna onkológia je všeobecne vnímaná ako verdikt, ale moderná medicína neustále vyvíja nové metódy liečby aj tých najzložitejších chorôb - ako napríklad rakoviny. V tomto článku sa budeme zaoberať jednou z najmodernejších metód používaných pri liečbe - cielenej terapii, jej použiteľnosti, prípravy a nákladov v Rusku a Izraeli.

Rovnako ako akýkoľvek nový nástroj, technika sa vyznačuje vysokou cenou - cenou drog z 15 tisíc rubľov za fľašu, jeden spôsob liečby na izraelských klinikách stojí od niekoľkých tisíc dolárov. Cenu budeme brať do úvahy podrobnejšie na konci článku.

Čo je cielená liečba?

Tento koncept je tvorený anglickým slovom "target", ktorý sa prekladá ako "cieľ". Cieľová terapia je najnovší vývoj používaný na potlačenie zhubných nádorových nádorov v onkológii. Slovo "cieľ" znamená cieľový účinok iba na rakovinové bunky bez poškodenia zdravých štruktúr a zdravia vo všeobecnosti, čo vylučuje negatívne dôsledky, ako je napríklad chemoterapia alebo vystavenie žiareniu.

Takýto komplex liečebných opatrení preukázal svoju účinnosť a dobrú spätnú väzbu v onkológii obličiek, pľúc, mliečnych žliaz, melanómu alebo rakoviny kože. Bohužiaľ, stupeň vplyvu na iné nádory nie je veľmi účinný a použitie takejto metódy je neoprávnené. Línia drog spojená pod názvom "cielená terapia" pozostáva z množstva liekov, ktoré sa líšia cenou a silou vplyvu na rôzne formy onkológie.

Pomocou cielenej terapie môžete dosiahnuť rýchle zničenie rakovinových štruktúr. Narodila sa po dlhej štúdii vývoja rakovinových buniek. V dôsledku toho boli získané lieky, ktoré ukazujú na centrá poskytujúce patologický bunkový rast.

Doteraz sa cieľ nazýva nezávislý spôsob liečby, ktorý sa používa samostatne aj v spojení s inými.

Keď je indikovaná cielená liečba

Indikácie pre cielený vplyv sú:

 • Buďte trpezliví vo vážnom stave, keď chirurgická intervencia alebo chemoterapia môže výrazne zhoršiť jeho pozíciu.
 • S cieľom "riedenia" typov terapií, ktoré sú nebezpečné pre zdravé tkanivá.
 • Vysoká pravdepodobnosť vzniku metastázy alebo relapsu vzdialenej onkológie.
 • Agresivita rakoviny a rýchly rast objemu nádoru.

Ako fungujú lieky

Pri vývoji liekov sú vytvorené takým spôsobom, aby potlačili DNA a systém receptorov novotvarov. Z tohto dôvodu prestáva zvyšovať veľkosť, vnútorný pokrok a schopnosť tvorby metastáz je zablokovaná.

Spomalením metastáz je možné významne zlepšiť prognózu liečby a očakávanú dĺžku života pacientov, pretože hlavným rizikom rakoviny je reprodukcia tvorby v tele.

Ciele cielených liekov sú:

 • Súbory génov zodpovedných za delenie a násobenie.
 • Mikroštruktúry, ktoré riadia procesy apotózy alebo bunkovej smrti.
 • Receptory, ktoré vnímajú hormonálne látky v oknách, čo je typické pre onkológiu prsníka.
 • Vaskulárne siete, ktoré podporujú životaschopnosť novotvarov.
Zvyčajne cielená liečba je zameraná na regrese rastu nádoru a výskyt metastáz. Z dôvodu zablokovania procesu delenia buniek a zastavenia dodávky krvi cieľovými liekmi je normálny vývoj nádoru narušený, čo sa postupne mení na prirodzenú smrť.

Výhody a nevýhody

Nepochybnou výhodou je cielený účinok, ktorý má cielená terapia. "Intelektuálne" aktívne látky drog "rozumejú", ktoré bunkové tkanivá sú zdravé a ktoré sú rakovinové a deštruktívne ovplyvňujú len tieto.

Účelnosť umožňuje utratiť vývoj malígnej onkológie pľúcneho systému, obličiek a prsníkov u žien prirodzene a bez vedľajších účinkov a následkov.

Hlavné výhody

 1. Prípravky sú vo forme tabliet
 2. Minimálne vedľajšie účinky kombinované s ľahkou znášanlivosťou
 3. Vysoká účinnosť
 4. Možnosť kombinácie s inými metódami liečby bez obáv z kontraindikácií

Cieľové lieky sú vo forme tabliet, ktoré im umožňujú užívať si doma bez toho, aby ste navštívili nemocnicu alebo nemocnicu, ako to treba urobiť napríklad s chemoterapiou.

Pri absencii príznakov choroby, pacient počas liečby netrpí prijatými liekmi, neznižuje jeho účinnosť, čo je uvedené v prehľadoch pacientov.

Ďalšou dôležitou pozitívnou vlastnosťou je diferenciácia liekov na rôzne účely. Cieľová liečba rakoviny sa môže zamerať na spomalenie metastáz, zničenie imunitných buniek, izoláciu rakovinových buniek atď. Pre akúkoľvek úlohu existuje liek, ktorý sa dá rýchlo zapnúť alebo vypnúť z taktickej liečby

Nevýhody cielenej liečby

 • Vysoká cena, keď cena každého kurzu začína od niekoľkých tisíc dolárov.
 • Potreba hlbokého molekulárneho a genetického vyšetrenia pri výbere najefektívnejších prostriedkov.
 • Obmedzený vplyv na rakovinu pľúc, obličky, rakovinu prsníka u žien, kožný melanóm.

Aké lieky sa používajú

K dnešnému dňu boli vytvorené desiatky liekov, ktoré sú klasifikované ako cielené, ktoré úspešne liečia rakovinu dýchacieho systému, prsníka, obličiek, melanómu a niektoré iné onkológie. Uvádzame najobľúbenejšie a najpopulárnejšie produkty:

 1. Avastin. Slúži na zničenie vaskulárnej výživovej siete, čo znemožňuje udržanie života nádoru. Ukázalo sa vysoký účinok na renálne, pľúcne a mliečne fermenty. Jedná sa o jeden z najdostupnejších za cenu za fľašu 15 000 rubľov.
 2. Herceptin. Zastavuje vývoj nádoru a ovplyvňuje faktory tohto procesu. Používa sa hlavne na liečbu žien s novotvarmi v prsníku, čo zlepšuje prognózu o 30-45%, čo vedie k väčšiemu prežitiu.
 3. sorafenib. Tým, že sa potláča postup rakovinového vzdelávania, príznaky silnej bolesti opúšťajú a pacient sa cíti lepšie.
 4. Tarceva (Erlotinib) Účinné pri porážke pažeráka, obličiek a pľúc.

Dobrou správou je rýchly rozvoj priemyslu. Každoročne je arzenál cielenej terapie doplnený o nové lieky, ktoré rozširujú rozsah liečiteľných ochorení, čo vytvára predpoklady na zníženie nákladov.

Vlastnosti cielenej terapie v onkológii

Pozrime sa podrobnejšie niektoré aspekty a zvláštnosti v terapii rôznych typov rakoviny pomocou cielenej metódy.

S rakovinou prsníka

Onkológia prsníka je nebezpečná choroba žien. Najnovšie štúdie umožnili získať lieky, ktoré blokujú estrogénové receptory, čo znižuje agresivitu nádoru a jeho schopnosť tvoriť metastázy.

Liečba je liečivá:

 • toremifén
 • tamoxifen
 • Fareston
 • Fazlodeksom
 • fulvestrant

Tieto lieky majú rôzne náklady, ale všetky majú jednu funkciu - nedovoliť, aby sa estrogén pripojil k bunkám zhoubnej onkológie, pretože sa stane jej šírenie a migrácia.

Ďalší krok v liečbe rakoviny prsníka zahŕňa použitie liekov inej triedy, ktorých účelom je inhibícia produkcie aromatázy, ako sa nazýva enzým, ktorý sa podieľa na produkcii estrogénu. Aby ste to urobili, predpíšte použitie exemestanu, anastrozolu, aromatínu atď.

Prijatie liekov z obidvoch tried znižuje hladinu estrogénu, vďaka ktorému je potlačená životná činnosť rakovinových buniek.

Zlepšuje prognózu liečby pobytu ženy vo fáze po menopauze, keď je funkcia vaječníkov výrazne znížená a sekrécia aromatázy je ľahšie blokovať.

S rakovinou obličiek

V renálnej onkológii existujú aj účinné prostriedky cielenej terapie, ktorej úlohou nie je umožniť výskyt cievnych prvkov vedúcich k metastáze. Liečba sa vykonáva pomocou nasledujúcich cielených liekov:

Iba ošetrujúci onkológ môže nájsť konkrétny liek. Napriek "zameraniu" na obličkovú terapiu sú niektoré vedľajšie účinky, napríklad vracanie, vysoký krvný tlak, dermatitída, porucha čriev. Avšak v porovnaní so zavádzaním chemikálií takéto príznaky sú len maličkosťou.

S rakovinou pľúc

Pľúcna onkológia je ťažko zistiteľná v počiatočnom štádiu kvôli slabým symptómom a známkam. Štatistiky to hovoria tri štvrtiny chorých v čase diagnostiky nefunkčná. Pre takýchto ľudí je cielená terapia jednou z mála šancí zastaviť vývoj patologického procesu a dať šancu zlepšiť prognózu a existujúce recenzie to potvrdzujú.

Mechanizmus pôsobenia účinných látok znamená zastavenie progresie rastu novotvarov tým, že sa v ňom zničí reťazec biologických a chemických reakcií. Na tento účel sú vhodné prípravky, ktoré súvisia s tromi triedami:

 1. Enzýmové blokátory
 2. Špecifické imunoglobulíny
 3. Blokátory cievnej proliferácie

recenzia

Tu je niekoľko recenzií pacientov, ktorí absolvovali kurz cielenej liečby.

alena: Rakovina obličiek v štádiu 3 bola šokom pre mňa. Vďaka Bohu, povolené peňažné rezervy v zahraničí a bol som poslaný izraelskej klinike, kde som dostal cielenú terapiu. V tom čase došlo k metastázam, ale sekundárne nádory sa začali znižovať a nové ohniská sa prestali formovať. V súčasnej dobe liečba pokračuje, prognóza lekárov sa zlepšila a dúfam, že dosiahnu dobrý výsledok.

Cena liekov a náklady na cielenú terapiu

Náklady na takúto liečbu nie sú malé, najmä na pozadí príjmov Rusov, Bielorusov, Ukrajincov atď. A to je silný obmedzovač, prečo sa v týchto krajinách široko používa cielená terapia.

Dávame ceny na cieľové liečivé lieky (náklady na injekčnú liekovku):

 1. Avastin - z 15 000 rubľov.
 2. Herceptin - 32 a viac tisíc rubľov.
 3. Imatinib - z 35 tisíc rubľov.
 4. Tarceva - z 68 tisíc rubľov.

Ak hovoríme o nákladoch na 1 kurčaťu zameranú na liečbu v klinikách, potom v Izraeli, musíte mať najmenej päť tisíc dolárov. Teraz v Moskve sú zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú podobné služby za cenu 4.000 USD.

Autor: editor webu, dátum 25. februára 2018

Cieľová terapia v onkológii

Chemoterapia, známa v lekárskych kruhoch ako cielená liečba, je neodmysliteľne liečebným spôsobom liečenia rakoviny. Chemikálie používané v tomto prípade patria do kategórie takzvaných "inteligentných" prostriedkov. Pri použití cielená liečba pacienta menovaný kvapkadla, injekcie a tablety, ktoré obsahujú určité zložky - presne dávkovať a kombinujú individuálne s ohľadom na každý konkrétny typ rakovinový nádor obličiek, pľúc, hrubého čreva, prsníka a ďalších orgánov, rovnako ako jeho fáze a stupeň šírenia metastáz.

Účinok cielených liekov na liečenie nie je zameraný na ničenie buniek novotvaru, ale na potlačenie a potlačenie ich aktivity a schopnosti replikácie. Ale rovnako ako každá silná droga - cieľové liečebné fondy majú jeden významný vedľajší účinok, keď sú napadnuté chemikálie na rakovinových bunkách, zdravé a nemutované. Z tohto dôvodu sa u pacientov často vyskytujú nežiaduce sprievodné ochorenia, ktoré v niektorých prípadoch komplikujú liečbu onkológie.

Preto vo vedeckých kruhoch bol problém vývoja lieku schopného usmrtiť rakovinové bunky bez toho, aby spôsobil vedľajšie poškodenie pacienta. Napríklad bez vývoja infekčnej pneumónie pri liečbe rakoviny pľúc alebo bez následnej liečby hydronefrózy rakoviny obličiek.

Výhody novej generácie cielených liekov

Cielené "inteligentné" terapie

V súčasnosti sú všetky sily biochemických výskumných centier zamerané na získanie cieľových liekov novej generácie. Hlavný rozdiel medzi klasickým terapie a liečebné inovácie znamená, že "chytré" lieky môžu jasne identifikovať mutované bunky a mať devastujúci účinok výhradne do zhubného nádoru, bez toho by to ovplyvnilo zdravých orgánov a tkanív. Cielené potlačenie nádorových nádorov - je globálnym cieľom tejto metódy liečby rakoviny. Niektoré lieky ovplyvňujú zdravé bunky len nepriamo, iné - úplne ignorujú zdravé makrofágy. Najčastejšie sa cielená liečba novej generácie používa na liečbu rakoviny pľúc, obličiek a kože.

Tieto lieky pôsobia na rakovinový nádor rôznymi spôsobmi: niektoré princíp vplyv je založený na spomalenie rastu a šíreniu rakovinových buniek, zatiaľ čo iní sú navrhnuté tak, aby zlomiť v dôsledku imunitnej bunkovej úrovni, tretí - dezorientáciu rakovinové bunky, izolovať ich od seba navzájom. Liečba rakoviny pomocou modifikovaných prostriedkov cielenej liečby je úspešne vykonaná v Nemecku, Izraeli a Amerike, ale, bohužiaľ, v našej krajine, tento prístup bol zanedbávaný.

Princíp vplyvu cielenej chemoterapie na rakovinu obličiek, kože a pľúc

Po prvé, chemické látky regulujú rast rakovinových buniek. S cielenými účinkami na postihnuté bunky tieto lieky ničí zložité procesy na biochemickej úrovni. Existuje kontrolovaná regulácia životného cyklu bunky v dôsledku útlaku jeho základných funkcií. Cieľový prostriedok teda blokuje rozdelenie rakovinových buniek.

Po druhé, drogy znižujú schopnosť novotvaru rozvíjať sa a ovplyvňovať nové oblasti. Pre úplný rast nádoru je potrebný konštantný tok krvi a na tieto účely tvorba počas rastu tvorí množstvo zmenených krvných ciev, čím sa dodáva potrebný objem krvi. Látky, ktoré sú súčasťou zlepšenej chemoterapie, zabraňujú tvorbe takýchto ciev. Výborné výsledky v liečbe rôznych typov rakoviny obličiek a pľúc na tomto princípe - ukázali lieky "Thalidomide" a "Avastin".

Vysoká účinnosť cielenej terapie

Po tretie, takáto chemoterapia priamo ovplyvňuje regulačné procesy v ľudskom imunitnom systéme. Pomáhajú našim imunitám včas rozpoznať rakovinové bunky, o ktorých je známe, že sú vyrobené z predtým zdravých makrofágov, ktoré sú zvyčajné pre systém. Cieľové prostriedky stimulujú ochranné funkcie a určujú cudzie orgány a tkanivá vzdelávania tak, aby imunitný systém mohol v počiatočnom štádiu ochorenia zaznamenať nebezpečenstvo. V tomto prípade chemoterapia pôsobí ako druh očkovania, keď je pacient úmyselne injikovaný malými dávkami mŕtvych alebo oslabených rakovinových buniek. Imunita reaguje na toto očkovanie a vníma nádor, napríklad rakovinu pľúc, ako mimozemskú inváziu. Takže sa naučí rozlíšiť zdravé bunkové stavy od mutácie pod vplyvom rakoviny. Výsledkom rozvinutej imunitnej odpovede je tumor potlačený. V modernej onkológii sa táto metóda liečby stala najpopulárnejšou, najmä pri liečbe prvých štádií rakoviny obličiek.

Vysoká účinnosť cielených liekov uznávajú onkológovia s celosvetovou reputáciou. Špecializované kliniky úspešne liečia chemoterapiou rakovinu pľúc, mliečnych žliaz, rôzne typy melanómu, vaječníkov, prostaty, čreva, pečene a obličiek.

Každé z liekov tohto smeru je neustále v štádiu zlepšovania, ktoré umožňuje ovplyvňovať rakovinu nielen svojim typom a formou, ale aj fázou. Výskum v tomto smere je financovaný z mnohých inštitútov, pretože experimentálne nástroje poskytujú vysokú mieru prežitia aj v prípade relapsu.

Prípravy novej generácie, ich klasifikácia

Zoznam liekov, ktoré sa používajú na liečbu onkológie na domácich klinikách, nie je tak široký, ako by bolo žiaduce.

A napriek tomu - použitie takýchto nástrojov je odôvodnené dobrými ukazovateľmi a prognózami:

 • "Zomera" sa používa na liečbu metastáz v kostnom tkanive v akomkoľvek pôvodnom nádore;
 • "Avastin" - úspešne používaný na liečbu rakoviny žľazového tkaniva prsníka, obličiek a hrubého čreva;
 • "Glivek" je predpísaný na kontrolu nádorov žalúdka, intestinálneho odberového traktu, chronickej myelogénnej leukémie, super-oficiálneho melanómu, rakoviny obličiek s ľahkými bunkami;
 • "Femara" - liek chemoterapie na liečbu novotvarov v mliečnych žľazách a hrudnej kosti;
 • "Sandostatin" - cielená liečba melanómu, karciómu, niektoré formy akromegálie, malobunkový karcinóm pľúc.

Akékoľvek vysoko presné liečivo by malo byť predpísané v prísnom dávkovaní v súlade s požadovaným trvaním liečby. Princíp vplyvu cielených liekov je založený na pevnom ukladaní informácií obranou tela a zdravým genómom pacienta. Tento prístup je najviac odôvodnený ako preventívne, diagnostické a terapeutické opatrenia v onkológii. Kombinovaná liečba, ktorá kombinuje cielených činidiel s inými cestami expozície na nádoru, umožňuje pacientom k prežitiu päť rokov, nefatálny. Pomocou kombinovanú liečbu, onkológovia vyrovnať sa s týmito chorobami ako je rakovina žalúdka, prsníka, maternice, hrubého čreva, kostí, pečene, pľúc, obličiek, pankreasu, štítnej žľazy a prostaty. A tiež s bazalómy, neuroendokrinnými formáciami, leukémiami, melanómami a lymfómami.

Podstata cielenej terapie: imunologický prístup k liečbe

Slovo "cieľ" je z angličtiny preložené ako "cieľ". Podstatou tejto metódy je poukázať na nádor, čím sa bunky neoplazmu zrania a oslabí. Hlavná zásada cielených liekov: výroba protilátok proti identifikovanému typu rakoviny, genetická pamäť choroby a identifikácia proteínových väzieb zodpovedných za replikáciu a vývoj vývoja nádoru. Tento prístup sa nemôže brať do úvahy v rámci imunoterapie, pretože všetky lieky s takýmito vlastnosťami sú nápadne odlišné od vakcín zameraných na zvýšenie protinádorovej imunity. Pri očkovaní sa odpoveď venuje iba malígnym nádorom v pľúcach v štádiách I a II a chemoterapia umožňuje ovplyvňovať metastatické formácie fázy III a IV.

Cieľová terapia je založená na úspechoch molekulárnej biochémie a genetiky, vedci už stanovili princípy, ktoré sú základom pre formovanie, rast a progresiu rakovinového nádoru. Vysoko agresívne ochorenia, ktoré bezpochyby zahŕňajú všetky typy rakoviny, by sa nemali liečiť na príznaky, ale na genetickej úrovni. Agresivita rakoviny môže byť úspešne znížená, ak vyučujeme ľudské telo, aby produkovalo rekombinantné protilátky, ktoré blokujú nebezpečný a mutujúci gén. To je práve podstata vplyvu cielených fondov.

Tieto lieky sú menej toxické ako klasické lieky, ktoré používajú chemoterapiu. Preto sa môžu používať v tých prípadoch, keď sú iné lieky mimoriadne kontraindikované pacientovi a sú kontraindikované. Neprítomnosť negatívnych dôsledkov umožní vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu vo forme sprievodných stimulujúcich vplyvov. A tiež z liečby zameranej na zvýšenie a udržanie stabilnej hladiny hemoglobínu.

Samoobmedzenie s takýmito liekmi je neprijateľné! Cielené liečebné fondy by mali podávať špecialista pod kontrolou av priebehu kurzu je pacient viackrát povinný podrobiť sa ďalším vyšetreniam, ktoré prispievajú k prispôsobeniu dávky hlavnej účinnej látky.

Cieľová terapia rakoviny v onkológii

Cieľová terapia je moderná inovatívna metóda, ktorá predpovedá vysokú pravdepodobnosť priaznivého výsledku. Cieľová terapia rakoviny môže byť použitá v rôznych štádiách, dokonca aj pri metastázach. V dôsledku toho je cielená liečba v onkológii najpokročilejším spôsobom predĺženia života pacientov. S jeho pomocou môžete identifikovať a zničiť všetky, dokonca aj najodľahlejšie metastázy a zabezpečiť, aby sa v dlhodobom horizonte neprítomnosť relapsu.

Všeobecne platí, že úspech liečby rakoviny bol spojený s chirurgickým zákrokom, pretože to vám umožňuje odstrániť nádor. Ale onkologický proces je veľmi bežný, takže chirurgické techniky nemôžu vždy zničiť všetky metastázy. Nedávno sa viac pozornosti venuje rozvoju farmakológie a biotechnológie, pretože s pomocou pacientov môže navždy zabudnúť na nádor. Jednou z najnovších technológií v oblasti onkológie je cielená liečba. Liečba rakoviny touto metódou je založená na princípoch cieleného účinku liečebných prípravkov na základné molekulárne mechanizmy, ktoré vyvolávajú výskyt ochorenia. Špecifická molekula, ktorá je spojená s rastom nádorových buniek, je zablokovaná počas cielenej liečby. Preto sú potlačené metastázy v pľúcach, obličkách, mliečnych žľazách a iných orgánoch, ktoré nielen postupujú, ale sú úplne zničené.

Cieľová terapia pri liečbe nádorov a ich liekov v metastázach

Cieľová terapia nádorov je zásadne odlišná od ostatných: chirurgia, chemoterapia a rádioterapia, pretože spôsobuje smrť výlučne nádorových buniek. To prakticky nemá negatívny vplyv na zdravé tkanivá ľudského tela, to znamená, že nespôsobuje vedľajšie účinky. To vám umožní využiť jej pomoc aj v tých prípadoch, keď je chemoterapia kontraindikovaná, napríklad ak je pacient vo veľmi vážnom stave.

Cieľová liečba pri liečbe sa môže použiť pri rakovine kolorekta (rakovina hrubého čreva), rakovine prsníka, rakovine obličiek, rakovine pľúc. Táto metóda sa používa aj na liečbu mnohých iných typov rakoviny. Pomáha:

 • stabilizovať malígny proces;
 • preniesť malígny proces z aktívnej vývojovej fázy na chronickú;
 • na zníženie zaťaženia žiarením a dávky chemoterapie;
 • zabrániť výskytu opätovného výskytu rakoviny po dokončení liečby inými metódami;
 • na kontrolu rastu metastáz rakoviny.

Podľa povahy účinku lieky na cielenú liečbu rakoviny sú rozdelené do troch tried:

 • Monoklonálne protilátky - antigény - onkogény, ktoré sa viažu na onkogény a v krátkom čase potláčajú svoju aktivitu.
 • Inhibítory kinázy - nízkomolekulárne zlúčeniny, ktoré znižujú aktivitu onkogénov, čo ovplyvňuje nekontrolované rozdelenie rakovinových buniek.
 • aktivátory Sú stimulátory nekrózy, diferenciácie alebo apoptózy.

Cieľová rakovinová terapia s metastázami je jedinečnou inováciou, je to ďalšia šanca na to, aby ľudstvo porazilo to, čo sa v súčasnosti javí ako rozsudok smrti - onkologické ochorenia.

Cieľová terapia rakoviny - výhody a nevýhody metódy

Lieky s vplyvom na bunkovú molekulárnu príčinu ochorenia sú optimálnou metódou liečby liekov. Cieľová terapia rakoviny sa týka vysoko účinnej možnosti liečby, ktorá sa používa na prekancerózny a rast malígneho nádoru. Dôležitou výhodou tejto techniky je minimálne množstvo vedľajších účinkov charakteristických pre štandardnú chemoterapiu.

Cieľom rakoviny pomôže poraziť chorobu

Cieľová terapia rakoviny - čo je to?

Zhubný nádor sa vyskytuje, keď existujú určité faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú bunkové štruktúry organizmu. Použitie špeciálnych liekov zameraných na túto príčinu (cieľový cieľ) umožňuje vytvoriť optimálny terapeutický účinok. Cieľom môže byť:

 • vírus;
 • baktérie;
 • štruktúrna časť bunky;
 • tkanivový alebo bunkový receptor;
 • enzým;
 • biologická molekula;
 • funkčný prvok;
 • fyziologická porucha.

Hlavným rysom akéhokoľvek cieľa je vytvorenie podmienok pre rakovinu. Cieľová terapia rakoviny zničí tento vzťah odstránením predisponujúcich alebo nádorom podporujúcich faktorov. Onkológ, ktorý predpisuje komplexnú liečebnú liečbu, si vyberie metódy, ktoré pomôžu poraziť túto chorobu s minimálnym negatívnym dopadom na telo pacienta.

Výhody a nevýhody metodológie

V boji proti rakovine je najdôležitejším kritériom efektívnosť. Odstrániť rakovinové bunky a zabrániť relapsu sú hlavné úlohy lekára v ktorejkoľvek fáze liečby. Hlavné výhody cielenej terapie sú:

 • presný a cielený vplyv na príčinu patológie;
 • pomerne dobrá znášanlivosť liekov;
 • minimálna sada vedľajších účinkov;
 • možnosť kombinácie rôznych liekov;
 • jednoduché použitie (tabletová forma).

Z nevýhod je potrebné poznamenať, že cena terapie zameranej na liečbu rakoviny je nákladná technika, ktorej náklady neumožňujú používať špeciálne a komplexné lieky na každodennú medicínsku taktiku. Druhý dôležitý negatívny faktor - nie pre všetky typy onkológie, cielenú liečbu rakoviny sa môže stať nádejou na liečbu.

Cieľová terapia - kedy použiť

Onkolog lekára predpíše liečebnú terapiu cielenú terapiu v nasledujúcich typoch onkológie:

 • rakovina prsníka;
 • kolorektálny nádor;
 • rakovina pľúc;
 • novotvar v pečeni;
 • leukémie;
 • lymfóm;
 • rakovina obličiek;
 • nádor pankreasu.

Časť onkológie nie je citlivá na konkrétne lieky, takže cielená rakovinová terapia sa nepoužíva na rôzne typy malígneho rastu.

Kombinovaná liečba

Častou možnosťou farmakoterapie je kombinácia niekoľkých liekov, ktoré poskytujú dobrý účinok na nádor. Lekár predpíše lieky na prípravu na operáciu: použitie cielených liekov v predoperačnom období zlepšuje prognózu života. Po odstránení nádoru lekár navrhne kombinovaný terapeutický účinok s použitím:

 • chemoterapie;
 • imunoterapia;
 • hormonálna liečba.

Je dôležité používať komplexný prístup k liečbe: cielená liečba rakoviny je jednou z najúčinnejších metód boja proti rakovinovým ochoreniam niektorých lokalizácií.

Cieľová terapia v onkológii - čo to je?

Cieľová terapia je moderná lieková liečba pre rôzne typy rakovinových nádorov. Spolu s ďalšími, viac obvyklými metódami boja proti rôznym typom rakoviny sa toto používa v onkológii ako nezávislý typ liečby a ako ďalší.

Aj keď je tento spôsob liečby dosť mladý, podarilo sa mu dokázať dobre. Ale ťažkosť pri výbere liekov v tejto terapii pre rôznych pacientov je v prvom rade vďaka tomu, že rakovinové bunky u rôznych pacientov neustále mutujú. Rovnaký liek nie je vhodný pre rôznych pacientov, a to ani s rovnakou formou rakoviny.

Podľa chemického zloženia tejto metódy liečenia sú protilátky alebo, ako sa nazývajú, malé molekuly. Takéto protilátky sa vyrábajú podobne ako vakcína proti infekčným ochoreniam. A keďže proces získavania viacstupňového a komplexného, ​​potom cena takýchto liekov nemôže byť nízka.

Klady a zápory novej protirakovinovej metódy boja

Hlavným rozdielom medzi novou metódou boja proti rakovine je jej úplná neškodnosť vo vzťahu k nerakovinovým bunkám tela. Existuje ďalší dôležitý prínos - rýchlejšia deštrukcia rakovinových buniek. A to bolo možné kvôli dlhému a dôkladnému štúdiu procesu objavovania a vývoja rakovinových buniek. Vyvinuté na základe týchto pozorovaní, cieľové lieky ovplyvňujú presne miesta rastu.

Existujú však aj nevýhody - lekárske zložky sa prenášajú do celého tela prietokom krvi - a to znižuje koncentráciu liekov na potrebných miestach, ale súčasne - umožňuje bojovať proti metastázam na vzdialených miestach.

Dokonca aj v prospech tejto metódy liečby rakoviny hovorí, že väčšina liekov má tabletovú formu, to znamená, že pacient má možnosť liečiť doma.

Presná diagnóza - polovica úspechu

Nastavenie správnej diagnózy - určenie formy, fázy ochorenia pomáhajú určiť optimálnu liečbu. Zvlášť dôležitá je presná diagnóza pri predpisovaní dávkových foriem. Individuálny prístup k každej diagnóze umožňuje nádej na úspešné odstránenie tejto choroby. Poznať všetky nuansy choroby pomôže správne predpísať terapiu.

Kláštorná zbierka otec George. Zloženie obsahuje 16 bylín je účinným nástrojom na liečbu a prevenciu rôznych chorôb. Pomáha posilňovať a obnovovať imunitu, eliminuje toxíny a má mnoho ďalších užitočných vlastností

Diagnóza samotnej choroby pozostáva z niekoľkých smerov:

 1. Zhromažďovanie údajov o anamnéze;
 2. Objasnenie klinického obrazu choroby;
 3. Inštrumentálna diagnostika;
 4. Výsledok laboratórneho výskumu.

Na všetky vyššie uvedené metódy diagnostiky môžete tiež pridať röntgenovú metódu, biopsiu, echografiu, počítačový tomogram. V sporných prípadoch je predpísaná laparotómia.

Čo potrebujete vedieť o rakovine, príčinách jej výskytu

Cieľová terapia je určená na boj proti rakovine. Čo je rakovina? Tento nekontrolovaný proces rastu a delenia bunkových teliesok tieto prerastené bunky prenikajú do susedných orgánov a vytvárajú metastázy. Impulzom pre nástup vývoja rakoviny môžu byť rôzne faktory:

 • Množstvo škodlivých látok okolo nás;
 • fajčenie;
 • Chronické choroby;
 • dedičnosť;
 • Zlyhanie imunitných a hormonálnych systémov.

A to nie je kompletný zoznam faktorov, ktoré môžu vyvolať nebezpečný mechanizmus rastu nádorových buniek.

Spôsoby liečby, účinnosť, plusy a mínusy bežných metód liečby

Prirodzene, od prijatých výskumov rakovinového nádoru bude tiež závisieť spôsob liečby určený lekárom. Každá metóda má svoje výhody a nevýhody. Len úplný obraz o ochorení pomáha určiť najlepší spôsob boja proti rakovine. Dôležitým faktorom pri určovaní liečby môže byť nielen priebeh ochorenia, ale aj schopnosť pacienta preniesť určité manipulácie na liečbu.

Ak porovnáte bežné metódy boja proti rakovine s cielenou terapiou, môžete pochopiť, aká je výhoda tejto metódy nad ostatnými.

Najbežnejšia metóda sa považuje za chirurgickú. Táto metóda zahŕňa odstránenie všetkých nádorových buniek (ak to umožňuje ich umiestnenie), zatiaľ čo nielen samotné zameranie sa šíri, ale aj najbližšie tkanivá.

Druhá metóda, ktorá bola tiež široko používaná, je radiačná terapia. Tu pôsobením lúčov je rakovinová štruktúra zničená (niektoré typy rakoviny, napríklad liposarkóm, sú vhodné na takéto liečenie).

Ďalším známym spôsobom liečenia rakoviny je chemoterapia. Tu s pomocou špeciálnych toxínov pôsobí na zameranie rakovinových buniek, čo spôsobuje ich deštrukciu. Chemoterapia sa delí na dva typy - cytotoxické (deštrukcia rakovinového jadra) a cytostatické (zastavenie rastu). Zvyčajne chemoterapia kombinuje niekoľko liekov, vytvára takzvaný "lekársky koktail", čo zvyšuje šance na zničenie nebezpečného nového rastu. Keď sú chemoterapeutické lieky injikované pod kožu, intravenózne alebo do mozgovomiechovej tekutiny. Zriedkavo, ale niekedy sa používajú tablety.

Chemoterapia so všetkými jeho kladmi (vyliečenie alebo výraznému zníženiu rakoviny) má celý rad problémov a komplikácií, ktoré vznikajú z jedného prostého dôvodu - tento postup neposkytuje spôsob, ako obmedziť vplyv "zdravotných nápojov" na zdravé bunky. A to vedie k tomu, že spolu s infikovanými bunkami trpia a sú zdravé, odkiaľ po prechode chemoterapie existuje množstvo komplikácií.

V porovnaní s vyššie uvedenými metódami liečby je cielená liečba jemnejšou metódou, ktorá poskytuje dobré výsledky aj v tých formách ochorenia, keď staré metódy prakticky nefungujú. Veľkú výhodu zamerania liekov možno považovať za to, že ich vplyv je obmedzený na chorú bunku bez ovplyvnenia zdravých buniek a dôsledky liečby sú v porovnaní s ostatnými minimálne.

Cieľové lieky v akcii

Cieľová metóda liečby rakoviny je skutočným prielomom v boji proti nádorovým nádorom. Cieľová terapia sa objavila hneď po dôkladnej štúdii všetkých problémov vyplývajúcich z bežných spôsobov protinádorovej liečby.

Najmä pri liečbe rakoviny prsníka sa liečivo s molekulárnym účinkom, ako je Herceptin, úspešne použilo. Ak sa potvrdí citlivosť bunky daného typu rakoviny, potom sa toto protinádorové liečivo použije pri tejto liečbe. Pri použití tohto lieku sa miera prežitia pacientov zvýšila o 40%.

Iný liek, Avastin, sa považuje za najsilnejší v liečbe rakovinových buniek. Vyvoláva zničenie rakovinových buniek, vďaka čomu je progresívny proces chronicky stabilný. Táto droga sa často používa na rakovinu obličiek, pľúc, hrudníka.

Na liečbu rôznych typov rakoviny (rakovina pažeráka, obličiek, pľúc, pankreasu) sa často používa "Erlotinib" - obchodný názov lieku Tarceva. Tento liek je veľmi účinný aj pri liečbe melanómu (tento typ ochorenia nie je citlivý na chemoterapiu vo všeobecnosti).

Na liečbu rakoviny obličiek Sorafenib je vhodný, zastavuje rast nádoru a zmierňuje samotné príznaky.

Na úspešné liečenie rakoviny žalúdka je často predpísaná cielená liečba. Lieky používané v tejto forme rakoviny - Imatinib (Glivec), Rituximab - sa ukázali ako vynikajúce protinádorové lieky novej generácie.

Ďalšou chorobou v oblasti onkológie, ktorá sa často vyskytuje, je rakovina pľúc. Skorý účinok, dobrú dynamiku možno pozorovať po liečbe cielenými liekmi. Vynikajúci práca s týmto typom onkológie, - inhibítory tyrozínkinázy EGFR, alebo skôr - "erlotinib" "gefitinib", možno uviesť, a monoklonálne protilátky - "cetuximabu", "Panitumumab".

Počet liekov tejto novej terapie sa neustále zvyšuje, nové lieky sa uvoľňujú. Mnohé formy rakoviny sú necitlivé na zvyčajné spôsoby liečby, najmä na chemoterapiu a liečebná terapia je veľmi účinná. Napríklad melanóm, oblička, pečeň, kolorektálny karcinóm potrebujú buď operáciu, alebo ožarovanie, a nový druh liečby je veľmi účinný pre tieto typy onkológie.

Keď je predpísaná cielená liečba

Tento typ protinádorovej liečby je zvyčajne indikovaný za nasledujúcich okolností:

 • Ak závažný stav pacienta zabraňuje používaniu bežných schém vystavenia chemoterapeutickým liekom;
 • Znížiť dávku chemoterapie a žiarenia (ak sú kombinované);
 • Aby sa zabránilo opakovaniu ochorenia, predchádzajte metastázam a zastavte rast nádoru.

Samozrejme, cielené lieky nemôžu prispieť k úplnému zmiznutiu rakovinového nádoru, ale zastaviť jeho rast, ktorý nie je menej dôležitý pri takejto chorobe. Vzhľadom k tomu, chronickej procesu pacienta s rakovinou môže žiť dlho, a tieto lieky sa odradiť nielen rozvoj samotného nádoru, ale aj vývoj metastáz. Cieľové lieky pôsobia bodovo, na určité molekuly rakovinových buniek, kvôli čomu je účinnosť takejto liečby pomerne vysoká.

Nové výskumné vedci naznačujú, že v budúcnosti bude tiež možné zlepšiť túto metódu, ktorá umožňuje nielen k výraznému zníženiu rastu nádoru, ale aj úplne zničiť to, aby nedošlo k poškodeniu zdravých buniek v tele.

Video: Profesor najnovších metód liečby rakoviny

Recenzie pacientov, ktorí dostali cielenú liečbu, sú naladení na najlepšie:

anonymne. "Bola som diagnostikovaná melanómom. Rozhodol sa vyskúšať metódu cieľovej terapie. Po absolvovaní prvého kurzu liečby je dynamika dobrá, vedľajšie účinky sú podstatne nižšie ako v chémii. Teraz prešla druhým kurzom, hovoria, že môžeme očakávať dobrý výsledok. "

anonymne. "Bola som diagnostikovaná rakovina obličiek triedy 3. Rozhodli sa, že v dôsledku liečby prejdú cielenej liečby, metastázy sa znížili. Teraz pokračujem v liečbe doma - tablety, pravidelne prechádza vyšetrením a obraz choroby sa zlepšuje. "

O Nás

Rakovina žalúdka je malígny nádor, ktorý je výsledkom zápalovej reakcie na sliznici. Škodlivé jedlo, silný stres, zneužívanie alkoholu - to všetko môže slúžiť ako impulz pre aktiváciu patologického procesu.