Cieľová terapia: inovácia v liečbe rakoviny

Cieľová terapia je moderný druh liečby rakoviny, ktorý ovplyvňuje fungovanie špecifických molekúl, ktoré sa podieľajú na raste a progresii rakoviny. Predpokladá použitie látok a liekov, ktoré sú zamerané na blokovanie genetickej štruktúry génov rakovinových proteínov alebo na rast onkologických útvarov v okolitých tkanivách.

Ďalším názvom metódy je cielená liečba. Vyznačuje sa presnou orientáciou spôsobu liečby takzvaných "molekulárnych cieľov". Na rozdiel od tradičnej chemickej liečby, cielenej liečby nemá vplyv na delenie zdravých buniek. Lieky sa zameriavajú na cytostatickú liečbu, tj blokujú proliferáciu nádorových buniek (v štádiu rozdelenia). Zatiaľ čo štandardné chemoterapeutické činidlá sú cytotoxické, to znamená, že zabíjajú už vytvorené nádorové bunky.

Inovatívne typy cielenej liečby schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou. V závislosti od úrovne vývoja sa vyskytujú v rôznych formách: ako potravinové prísady do potravín alebo liekov na liečbu špecifických typov rakoviny.

Metódy liečby rakoviny

K dnešnému dňu boli schválené také spôsoby ovplyvnenia rakoviny:

 1. Hormonálne metódy liečby. Spomaľujú alebo zastavujú niektoré nádory, ktoré vyžadujú špeciálne hormóny, tým, že zasahujú do ich štruktúry. Používa sa na liečbu rakoviny prsníka a rakoviny prostaty.
 2. Inhibítory signálnej transdukcie. Blokovanie aktivity molekúl, ktoré sa podieľajú na procese reakcie buniek na signály prostredia. Toto je proces biochemických reakcií, ktorými bunka reaguje. Pri malígnom procese dochádza k nesprávnej signalizácii, v dôsledku ktorej sa prenáša nutkanie stimulovať konštantnú aktivitu bunky. Inhibítory prenosu signálu narúšajú tento proces a prerušujú ho.
 3. Modulátory expresie génov modifikovať funkcie proteínov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri kontrole aktivity génov.
 4. Induktory apoptózy spôsobuje proces smrti malígnych buniek, ktorý chýba pri ochorení rakoviny.
 5. Inhibítory angiogenézy sú určené pre tkanivo, ktoré obklopuje nádor. Blokujú rast nových krvných ciev v nádore (takzvaná angiogenéza nádorov). Vzdelávanie v oblasti rakoviny potrebuje zásobovanie krvou na poskytnutie kyslíka a živín do nádoru na ďalší rast. Z tohto hľadiska niektoré inhibítory interferujú s aktivitou malígneho procesu, zatiaľ čo iné sú zamerané na molekuly, ktoré stimulujú rast nových zdravých krvných ciev.
 6. imunoterapia - typ cielenej terapie, ktorá stimuluje imunitný systém organizmu na zabíjanie rakovinových buniek.
 7. Monoklonálne protilátky. Rozpoznávajú špecifické molekuly na povrchu rakovinových buniek alebo tkanív obklopujúcich rakovinu. Väzba monoklonálnych protilátok na cieľovú molekulu vedie k deštrukcii buniek, ktoré zásobujú nádor potrebnými látkami. Ďalšie monoklonálne protilátky sa viažu na určité imunitné bunky, aby poskytli stabilnú odpoveď.

Definícia "cieľa" pre cielenú terapiu

Použitie cielenej terapie si vyžaduje presnú identifikáciu "cieľa" racionálneho využívania finančných prostriedkov. Nedávny výskum ukazuje, že nie všetky nádory majú rovnaké ciele pre vplyv cielenej terapie.

Príklady cielených metód liečby

Existuje celý rad cielených liečebných metód, ktoré boli schválené na liečbu rôznych typov rakoviny. Treba však mať na pamäti, že liečba zameraná na lieky nebude fungovať, ak nádor neobsahuje cieľ.

Výskumníci zistili, že približne 20-25% všetkých prípadov nádorov tohto druhu má veľa proteínov nazývaných ľudský receptor epidermálneho rastového faktora 2 (HER 2). Odporúča sa, aby všetci pacienti s invazívnym karcinómom prsníka nevyhnutne absolvovali testy na prítomnosť tohto typu génu, aby sa použil cielený liek na liečbu.

Gén nazývaný KRAS riadi rast nádoru a jeho šírenie. U 40% kolorektálneho karcinómu je tento gén mutovaný. Cieľová liečba tak môže byť tiež zameraná na rastový faktor cievneho endotelu - proteínu, ktorý funguje v cievach.

Vedci to zistili cielenú liečbu rakoviny pľúcny systém s obsahom liekov blokujúcich gén EGFR je tiež účinný pre mutantný ALK gén. V tomto prípade sa používajú inhibítory angiogenézy.

Asi 50% melanómov má mutantný alebo aktivovaný gén BRAF. Preto sa odporúča používať lieky, ktoré ovplyvňujú tento typ rakoviny.

Cieľová terapia v onkológii: lieky

Svetová zdravotnícka organizácia schválila použitie nasledujúcich účinných látok na liečbu niektorých druhov rakoviny:

 • adenokarcinóm žalúdka alebo gastrointestinálnych zlúčenín: "Trastuzumab", "Ramucirumab";
 • bazálny karcinóm: "Wismodegib";
 • rakovina mozgu: "Bevacizumab", "Everolimus";
 • rakovina prsníka: Everolimus, Tamoxifen, Toremifen, Trastuzumab, Fulvestrant, Anastrozol, Exemestan;
 • rakovina krčka maternice: "Bevacizumab";
 • kolorektálny karcinóm: "Cetuximab", "Panitumumab", "Bevacizumab", "Ramicirumab";
 • endokrinné nádory: "Lanreotid acetát";
 • rakovina rakoviny hlavy a krku: "Cetuximab";
 • rakovina obličiek: bevacizumab, sorafenib, sunitinib, temsirolimus, aksitinib;
 • leukémia: tretinoin, imptinib mesilate, dasatinib, nilotinib, rituximab, Ibrutunib, Alemtuzumab;
 • rakovina pečene: "Sooofenib";
 • rakovina pľúc: bevacizumab, srizitinib, erlotinib, gefitinib, ramucirumab;
 • lymfóm: Zevalin, Ibrutinib, Vorinostat, Romidepsin;
 • Melanóm: vemurafenib, trametinib, dabrafenib, nivolumab;
 • epitelové rakoviny vaječníkov, tiež vo vajíčkoch: "Bevacizuma", "Olaparib";
 • rakovina prostaty: "Cabazitaxel", "Enzalumemid", "Abiraterone acetát".

Mnohé z týchto liekov sa používajú na liečbu viac ako jedného typu rakoviny. Výber lieku závisí od stupňa rakoviny a je aplikovaný iba pod inštrukciami a pod dohľadom lekára!

Vedľajšie účinky cielenej liečby

Hoci cielené liečebné metódy nie sú také toxické ako chemoterapia, stále existuje niekoľko vážnych problémov spojených s ich používaním.

Cieľová terapia môže spôsobiť nasledujúce najčastejšie vedľajšie účinky:

 • Hnačka a ochorenie pečene vrátane dokonca hepatitídy;
 • kožné problémy (akné, suchá koža, zmeny štruktúry nechtov a vlasov);
 • problémy s koaguláciou krvi a hojením rán;
 • vysoký krvný tlak.

V mnohých prípadoch sa pozoruje výskyt vedľajších účinkov na pozadí zlepšených výsledkov.

Cieľová terapia

Pokiaľ ide o sľubné spôsoby boja proti malígnym novotvarom, cielené liečenie je prvé miesto. Cielené alebo molekulárne biologické liečenie rakoviny je doterajším prelomom v medicíne. Hlavným rozdielom od tradičnej (cytotoxickej) chemoterapie je, že cielené lieky neinterferujú s aktivitou zdravých buniek v tele, ale blokujú procesy potrebné pre karcinogenézu. Efektívna, aj keď menej bezpečná, je kombinácia v jednej príprave tradičnej cytostatiky a cieľových molekúl.

Cieľová terapia v onkológii v Moskve sa uskutočňuje iba v niekoľkých klinikách a jedným z nich je nemocnica Yusupov, jedna z vedúcich kliník v Rusku s využitím inovatívnych technológií na boj proti onkológii. Špecialisti nemocnice Yusupov dosahujú vysoké výsledky a uplatňujú najúčinnejšie a najnovšie metódy diagnostiky a liečby. K dispozícii sú onkológovia tucta liekov, ktoré sú v Rusku povolené, desiatky ďalších sú klinicky testované a v najbližších rokoch budú chodiť na kliniku. Cieľová terapia poskytuje nádej na zotavenie pacientom, ktorí boli nedávno považovaní za nevyliečiteľne chorých. Prípravky získané ako výsledok molekulárne genetické inžinierstvo môžu mať vplyv aj na neskoré detekciu rakoviny, diagnózy ťažko terapiu nádorov (rakoviny medulárnou štítnej žľazy, karcinóm obličiek, hrubého čreva, pankreasu, atď).

Čo je cielená terapia v onkológii, čo pacientovi poskytuje?

Veľkou výhodou cielených liekov je to, že sa vyrábajú prevažne vo forme tabliet, ktoré môže pacient užívať doma. Žiadne ďalšie potrebujú dlhodobú liečbu v nemocnici, ťažké a oslabuje rehabilitáciu - v skutočnosti cielené lieky nemajú vplyv na fungovanie zdravých buniek, takže majú málo alebo žiadne vedľajšie účinky a cielená liečba je transparentné pre pacienta. Náklady na cielenú liečbu rakoviny sú veľmi vysoké, ale tento druh liečby dáva nádej na oživenie mnohým ľuďom, ktorí sa považujú za chorých.

Cieľová terapia pre metastatický karcinóm pľúc (nemalobunkový)

Použitie monoklonálnych protilátok alebo iných molekulárnych liečiv pri liečbe rakoviny pľúc je možné len za určitých podmienok. Hlavná je detekcia určitých génových mutácií, ktoré sa nazývajú mutácie vodiča (génové defekty, ktoré "maskujú" rakovinové bunky z lymfocytov). Práve tieto chybné gény slúžia ako cieľ cieľovej drogy, bez ktorej by liečba bola úplne neúčinná. Ak chcete zaradiť do programu cielenú terapiu (alebo klinické štúdie) Yusupovskej klinickej kliniky, jednu z menovaných genómových mutácií treba potvrdiť u pacienta s rakovinou pľúc:

 • EGFR (najčastejšie u nefajčiarov, Asiatov a Američanov) - citlivý na aphtatinib, erlotinibu, geftinibu;
 • ALK, ROS1 (u mladých a nefajčiarov) - používa sa kryotinib;
 • RAS (KRAS, orgány a Hraše) - v závislosti na mutácii identifikovať poddruhu selumetinib môžu byť použité trametinib, kombinácia erlotinibu + tivantinib, ridaforolimus;
 • HER2 (častejšie u žien a nefajčiarov) je čiastočný terapeutický účinok pri použití kombinácie trastuzumabu a cytostatika, apati- nibu, neratinibu a temsirolimu;
 • BRAF (u fajčiarov) - dubrafenib;
 • FGFR1 (u fajčiarov) - táto mutácia je spojená s nepriaznivým výsledkom ochorenia; používa sa prípravok BGJ398.

Účinnosť cielenej terapie pri detekcii iných mutácií ešte nebola preukázaná, ďalšie štúdie prebiehajú.

Cieľová liečba melanómu

Rovnako ako v prípade rakoviny pľúc, k zaradeniu do programu cielenú terapiu melanómu u pacienta, by mali byť určené určité mutácie v génoch (BRAF, C-KIT), ktoré označujú citlivosť nádorových buniek k cielených terapií. Melanóm používa také lieky a ich kombinácie: trametinib + dabrafenib nilotinib, imatinib, je MEK162 inhibítora. Je potrebné poznamenať, že cielená terapia melanómu môžu nielen liečiť pacienta, ale tiež aby sa zabránilo vzniku týchto mutácií v budúcnosti.

Cieľová liečba rakoviny pankreasu

Rakovina pankreasu je smrteľná choroba s mimoriadne nízkou mierou prežitia. Až donedávna bola operácii ponúknutá len každému desiatemu pacientovi s touto diagnózou a prežitie nebolo dlhšie ako niekoľko mesiacov. Doteraz sa v cieľovom programe na liečbu rakoviny pankreasu objavil iba jeden liek - erlotinib. Jeho použitie nezaručuje pozitívny výsledok choroby, ale výrazne zvyšuje očakávanú dĺžku života. Medzitým prebiehajú klinické štúdie desiatky ďalších liekov a je pravdepodobné, že zajtra nájdeme cielenú drogu, ktorá zabezpečí úplné uzdravenie.

Aká je cielená liečba rakoviny kolorekta, cielená liečba rakoviny žalúdka

Najsľubnejšie ciele pre cielené lieky na rakovinu hrubého čreva sú mutácie génov EGFR a VEGF. V tejto situácii sú najúčinnejšie cetuximab, bevacizumab, panitumumab. Pri rakovine žalúdka sú spojené mutácie HER2 (agresívny ukazovateľ prietoku), EGFR. Na liečbu sú najčastejšie používané lieky cielenou liečbou: trastuzumab, lapatinib, bevacizumab.

Cieľová liečba rakoviny obličiek

Oblička je orgán s veľmi dobrým krvným zásobovaním, čo prispieva k rozvoju rakovinových nádorov. To je dôvod, prečo hlavné smer cielenej liečby rakoviny obličiek je použitie angiogénnych liekov (pôsobiacich na plavidlách) sunitinib, pazopanib, Avastin temsirolimus, sorafenib, everolimu. Tieto lieky sa používajú u pacientov s metastatickým karcinómom, inoperabilných tumorov, pre prevenciu recidívy po liečbe.

Vedci na celom svete boli úspešný vývoj cielených terapií pre liečbu rakoviny prsníka, chronickej myeloidnej leukémie, rakoviny pľúc, pečene a vaječníkov. Na tomto mieste na svete s licenciou ako monoklonálne cielené terapie: Ipilimumab, alemtuzumab, bevacizumab (používa sa pre nádory centrálneho nervového systému, hrubého čreva, prsníka, pľúc, skúmali jeho účinky na sarkóm), rituximab (na nehodzhkinovskih lymfómov), cetuximab (niektoré druhy rakoviny hrubého čreva črevá a pľúca), trastuzumab (nádory prsníkov) atď.

Ak chcete zistiť podrobnosti o cielenú terapiu v nemocnici v Yusupove, môžete si dohodnúť stretnutie na stretnutie s príslušnou liečbou telefonicky.

Cieľová terapia ako najnovšia účinná metóda liečby rakovinových ochorení

Rakovina môže postihnúť každého človeka. Našťastie sa však medicína rýchlo rozvíja a každý deň sa objavuje nový vývoj, takže protirakovinová liečba je na veľmi vysokej úrovni.

Úplne nový smer v liečbe rakoviny je cielená terapia.

Pojem

Cieľová terapia je najnovší vývoj úspešne aplikovaný v onkológii. Rozdiel medzi cielenou terapiou a inými metódami je jej bezpečnosť vo vzťahu k zdravým bunkovým štruktúram.

Vo všeobecnosti je cielená terapia nezávislý typ liečby, ktorý dopĺňa iné metódy.

Použitie takejto liečby je prípustné len po určení charakteristík molekulárnych nádorov, inak sa cieľová terapia stane nepotrebnou.

Preto sa jeden liek nemôže používať u všetkých pacientov s rakovinou.

Ako funguje cielená terapia?

Cieľová terapia cielenou činnosťou sa tiež nazýva cieľ.

Takáto liečba ovplyvňuje samotnú formáciu, DNA, jej receptory a iné nádorové štruktúry.

V dôsledku toho sa rast a rast vzdelávania proti rakovine spomaľuje a zastavuje. Tento účinok zaisťuje vysokú účinnosť takejto liečby.

Cieľové lieky ovplyvňujú tieto ciele:

 1. Génové štruktúry, ktoré sú zodpovedné za ost a rozdelenie rakovinových buniek;
 2. Molekulárne štruktúry, ktoré riadia procesy bunkovej smrti (apoptóza);
 3. Receptory hormonálnych látok na povrchu onkocytov (napríklad s rakovinou prsníka);
 4. Receptory rastových faktorov a vaskulárnych štruktúr, ktoré určujú normálny vývoj nádorovej vaskulatúry.

Najčastejšie cielené lieky vyberajú svoje ciele proteínové zlúčeniny, ktoré sú zodpovedné za rast nádoru, vývoj a metastázu. Tieto lieky blokujú faktory zodpovedné za bunkové delenie a vedú k zastaveniu rastu nádoru.

Pri prevencii cievneho vývoja cielené lieky narušujú dodávku krvi do nádoru, čo vedie k tomu, že nádor prežíva nedostatok kyslíka a nedostatok výživy.

Výhody a nevýhody

Nepochybný Výhodou cielených terapií je, že inteligentné cielené drogy môže jasne rozlíšiť medzi rakovinové a zdravé bunkové štruktúry, pracujú presne na rakovinových bunkách, bez toho by to ovplyvnilo zdravého tkaniva.

Cieľové lieky úmyselne ničia nádorové bunky, čím zabraňujú jeho vývoju. Najčastejšie sa táto liečba používa pri rakovine kože, obličiek a pľúcnych štruktúr.

Hlavnými výhodami cielenej liečby sú takéto faktory:

 1. Tablety forma prípravkov;
 2. Minimálny zoznam nežiaducich reakcií a ľahká znášanlivosť pri oncopacients;
 3. Zameriava sa na protinádorový účinok na rakovinové bunky;
 4. Neexistujú žiadne kontraindikácie pre kombináciu s inými metódami.

Cieľové lieky sa vyrábajú vo forme tabliet, takže sa môžu ľahko užívať doma, zatiaľ čo chemoterapia vyžaduje napríklad povinný pobyt v nemocnici. Cieľová terapia sa neodráža na celkovom výkone pacienta, zostáva aktívna a schopná viesť starý spôsob života.

Tiež plus cielenej liečby je odlišný princíp pôsobenia takýchto liekov. Niektoré cielené lieky spomaľujú rast a metastázy oncoprocess. Iní zničia imunitnú bunkovú komunikáciu. Tretia dezorientuje rakovinové bunky a izoluje ich od seba.

Cieľová terapia sa úspešne realizuje v zahraničí, ale v našej krajine sa nevenuje dostatočná pozornosť. Ide o jeden z nepriamych nedostatkov takéhoto zaobchádzania.

svedectvo

Cieľová terapia má špecifické indikácie:

 • Závažný stav onkopakulantu, pri ktorom nie je možné použiť bežnú chemoterapiu alebo chirurgickú liečbu;
 • Znížiť dávku ožarovania a chemoterapeutických liekov;
 • Prevencia metastáz a opätovný vývoj nádoru;
 • Ak chcete zastaviť rast nádorov.

Takéto liečenie nemôže eliminovať nádorové procesy, len ich zastaví.

prípravky

Dnes sa desiatky cielených liekov na liečbu už aktívne používajú v rakovinovej praxi pri liečbe rakoviny.

Tu sú najznámejšie:

 • Avastin. Zložky lieku zničia vaskulatúru tvorby a spôsobujú smrť rakovinových buniek. Liečivo sa používa na liečbu rakoviny obličiek, pľúc a prsníka;
 • Herceptin. Účinné látky liečiva pôsobia priamo na faktory rastu nádoru. Liečivo sa používa predovšetkým na liečbu rakoviny prsníka, čím sa zvyšuje miera prežitia u pacientov s rakovinou o 40%;
 • Sorafenib. Liečba zastavuje rast nádorov, uľahčuje symptómy rakoviny a zlepšuje celkovú pohodu pacientov;
 • Tarceva alebo Erlotinib. Tento liek sa používa na liečbu malígnej onkológie pankreasu a pažeráka, obličiek a pľúcnych štruktúr.

Stovky cielených liekov sa stále podrobujú klinickým skúškam a ak budú úspešne dokončené, pridajú sa do zoznamu šikovných protirakovinových liekov.

Cieľová terapia v onkológii

Táto metóda liečby sa často nazýva molekulárne cielená liečba. Lieky sa používajú pri takejto liečbe nielen nezávisle, ale aj v kombinácii s rádioterapiou a chemoterapiou.

S rakovinou prsníka

Pri rakovine prsníka sa používajú špecifické cielené lieky, ktorých mechanizmus účinku je založený na blokovaní bunkových estrogénových receptorov. Tieto lieky medzi cieľovými liekmi sa považujú za prvé, ktoré sa používajú v protirakovinovej liečbe.

Najslávnejšie z týchto liekov sú:

Tieto cielené lieky blokujú estrogénové receptory a zabraňujú pridávaniu estrogénu, čím inhibujú gény, ktoré stimulujú rast a šírenie rakovinových buniek.

Aj pri liečbe rakoviny prsníka sa používajú inhibítory aromatázy. Sú to aj cielené drogy, ale inej triedy. Inhibujú produkciu aromatázy - špecifického enzýmu potrebného na produkciu estrogénového hormónu.

V dôsledku užívania takýchto liekov klesá hladina estrogénu, čo pomáha potláčať životnú aktivitu štruktúr rakovinových buniek.

Maximálna protinádorová účinnosť týchto liekov sa pozoruje u žien po menopauze, keď vaječníky už nefungujú s plnou silou. Iba u takýchto pacientov je možná blokáda produkcie aromatázy.

Známe inhibítory aromatázy zahŕňajú: exemestan, anastrozol, letrozol, aromazín, arimidex, femara atď.

S rakovinou obličiek

Pri rakovine obličiek sa odporúča aj cielená liečba.

Podstata liečby spočíva v účinku liekov, ktoré zabraňujú tvorbe nových cievnych zložiek a zabraňujú ďalším metastázam.

Priamo s rakovinou obličkových štruktúr sa používajú nasledujúce cielené lieky:

Tieto lieky sa úplne nezhodujú so všetkými pacientmi, preto sa do vymenovania zaoberá iba špecialista.

Napriek vysokému terapeutickému účinku, cielená liečba rakoviny obličiek je sprevádzané radom vedľajších účinkov, ako sú toshnotno-emetickom syndróm, vysoký krvný tlak, dermatitída, a poruchy kreslá. Ale také reakcie sú pozorované dosť zriedka a nie je tak jasné, ako je napríklad chemoterapia alebo iné spôsoby liečby.

Onkológia pľúc

Pľúcna rakovina sa v počiatočných štádiách ťažko identifikuje, pretože má pomerne slabý klinický obraz. Podľa štatistík 75% pacientov s primárnou detekciou rakoviny pľúc má nefunkčnú štádiu patológie.

V takejto situácii sa cielená terapia stáva životne dôležitou, pretože pôsobí ako metóda prednostnej liečby.

Pri rakovine pľúc cielené lieky zastavujú progresiu nemalobunkových karcinómov v dôsledku narušenia biochemických reťazových reakcií.

Pri liečbe onkológie tejto lokalizácie sa používajú cielené lieky týchto tried:

 • Enzýmové blokátory - Crysotinib, Glivec, Iressa, Bortezonib, Gefitinib atď.;
 • Špecifické imunoglobulíny alebo monoklonálne protilátky - Cetuximab, Trastuzumab, Herceptin, Bevacizumab, MAV-17-1A atď.;
 • Cievne blokátory, ktoré narušujú výživu nádoru a spôsobujú smrť buniek.

recenzia

elena:

Keď som dostal klasickú rakovinu obličiek 3. stupňa s metastázami, bol som len nepríjemný. Finančné možnosti, ktoré sa môžu podrobiť liečbe v zahraničí. Šla do Izraela, kde prešla liečbou na cielenú liečbu. V dôsledku toho sa metastázy zmenšili a naďalej klesali. Pokračujem v liečbe tabletami doma, pravidelne prechádzam prieskum, obraz patológie sa zlepšuje a zlepšuje.

Ira:

Vystrašená chemoterapiou, rozhodla sa zamerať. Neľutujem, pretože prestala šíriť metastázy. Druhý rok prešiel, odpustenie pokračuje. Lekári hovoria, že rakovina z agresívnej formy prešla do chronickej. Neviem, čo urobím, keď finančné prostriedky na liečbu vyčerpajú. Ale dúfam, že to najlepšie.

Koľko stojí liečba?

Cena cielenej terapie je jej významnou nevýhodou, pretože náklady na lieky sú neuveriteľne vysoké.

Napríklad 1 fľaša:

 • Avastin bude stáť 16 tisíc rubľov;
 • Herceptin - asi 35 tisíc rubľov;
 • Imatinib - 40 - 43 tisíc rubľov;
 • Tarceva - 70 až 76 tisíc rubľov.

Takže budeme zhŕňať. Cieľová liečba pre väčšinu pacientov pôsobí ako šetriaca životná slama. Zvlášť sa odporúča podobná liečba pre neoperovateľné druhy rakoviny. Áno, liečba je veľmi drahá, ale účinná.

Video o všeobecných princípoch cielenej liečby nádorov:

Cieľová terapia v onkológii: lieky na liečbu rakoviny

Malígna onkológia je všeobecne vnímaná ako verdikt, ale moderná medicína neustále vyvíja nové metódy liečby aj tých najzložitejších chorôb - ako napríklad rakoviny. V tomto článku sa budeme zaoberať jednou z najmodernejších metód používaných pri liečbe - cielenej terapii, jej použiteľnosti, prípravy a nákladov v Rusku a Izraeli.

Rovnako ako akýkoľvek nový nástroj, technika sa vyznačuje vysokou cenou - cenou drog z 15 tisíc rubľov za fľašu, jeden spôsob liečby na izraelských klinikách stojí od niekoľkých tisíc dolárov. Cenu budeme brať do úvahy podrobnejšie na konci článku.

Čo je cielená liečba?

Tento koncept je tvorený anglickým slovom "target", ktorý sa prekladá ako "cieľ". Cieľová terapia je najnovší vývoj používaný na potlačenie zhubných nádorových nádorov v onkológii. Slovo "cieľ" znamená cieľový účinok iba na rakovinové bunky bez poškodenia zdravých štruktúr a zdravia vo všeobecnosti, čo vylučuje negatívne dôsledky, ako je napríklad chemoterapia alebo vystavenie žiareniu.

Takýto komplex liečebných opatrení preukázal svoju účinnosť a dobrú spätnú väzbu v onkológii obličiek, pľúc, mliečnych žliaz, melanómu alebo rakoviny kože. Bohužiaľ, stupeň vplyvu na iné nádory nie je veľmi účinný a použitie takejto metódy je neoprávnené. Línia drog spojená pod názvom "cielená terapia" pozostáva z množstva liekov, ktoré sa líšia cenou a silou vplyvu na rôzne formy onkológie.

Pomocou cielenej terapie môžete dosiahnuť rýchle zničenie rakovinových štruktúr. Narodila sa po dlhej štúdii vývoja rakovinových buniek. V dôsledku toho boli získané lieky, ktoré ukazujú na centrá poskytujúce patologický bunkový rast.

Doteraz sa cieľ nazýva nezávislý spôsob liečby, ktorý sa používa samostatne aj v spojení s inými.

Keď je indikovaná cielená liečba

Indikácie pre cielený vplyv sú:

 • Buďte trpezliví vo vážnom stave, keď chirurgická intervencia alebo chemoterapia môže výrazne zhoršiť jeho pozíciu.
 • S cieľom "riedenia" typov terapií, ktoré sú nebezpečné pre zdravé tkanivá.
 • Vysoká pravdepodobnosť vzniku metastázy alebo relapsu vzdialenej onkológie.
 • Agresivita rakoviny a rýchly rast objemu nádoru.

Ako fungujú lieky

Pri vývoji liekov sú vytvorené takým spôsobom, aby potlačili DNA a systém receptorov novotvarov. Z tohto dôvodu prestáva zvyšovať veľkosť, vnútorný pokrok a schopnosť tvorby metastáz je zablokovaná.

Spomalením metastáz je možné významne zlepšiť prognózu liečby a očakávanú dĺžku života pacientov, pretože hlavným rizikom rakoviny je reprodukcia tvorby v tele.

Ciele cielených liekov sú:

 • Súbory génov zodpovedných za delenie a násobenie.
 • Mikroštruktúry, ktoré riadia procesy apotózy alebo bunkovej smrti.
 • Receptory, ktoré vnímajú hormonálne látky v oknách, čo je typické pre onkológiu prsníka.
 • Vaskulárne siete, ktoré podporujú životaschopnosť novotvarov.
Zvyčajne cielená liečba je zameraná na regrese rastu nádoru a výskyt metastáz. Z dôvodu zablokovania procesu delenia buniek a zastavenia dodávky krvi cieľovými liekmi je normálny vývoj nádoru narušený, čo sa postupne mení na prirodzenú smrť.

Výhody a nevýhody

Nepochybnou výhodou je cielený účinok, ktorý má cielená terapia. "Intelektuálne" aktívne látky drog "rozumejú", ktoré bunkové tkanivá sú zdravé a ktoré sú rakovinové a deštruktívne ovplyvňujú len tieto.

Účelnosť umožňuje utratiť vývoj malígnej onkológie pľúcneho systému, obličiek a prsníkov u žien prirodzene a bez vedľajších účinkov a následkov.

Hlavné výhody

 1. Prípravky sú vo forme tabliet
 2. Minimálne vedľajšie účinky kombinované s ľahkou znášanlivosťou
 3. Vysoká účinnosť
 4. Možnosť kombinácie s inými metódami liečby bez obáv z kontraindikácií

Cieľové lieky sú vo forme tabliet, ktoré im umožňujú užívať si doma bez toho, aby ste navštívili nemocnicu alebo nemocnicu, ako to treba urobiť napríklad s chemoterapiou.

Pri absencii príznakov choroby, pacient počas liečby netrpí prijatými liekmi, neznižuje jeho účinnosť, čo je uvedené v prehľadoch pacientov.

Ďalšou dôležitou pozitívnou vlastnosťou je diferenciácia liekov na rôzne účely. Cieľová liečba rakoviny sa môže zamerať na spomalenie metastáz, zničenie imunitných buniek, izoláciu rakovinových buniek atď. Pre akúkoľvek úlohu existuje liek, ktorý sa dá rýchlo zapnúť alebo vypnúť z taktickej liečby

Nevýhody cielenej liečby

 • Vysoká cena, keď cena každého kurzu začína od niekoľkých tisíc dolárov.
 • Potreba hlbokého molekulárneho a genetického vyšetrenia pri výbere najefektívnejších prostriedkov.
 • Obmedzený vplyv na rakovinu pľúc, obličky, rakovinu prsníka u žien, kožný melanóm.

Aké lieky sa používajú

K dnešnému dňu boli vytvorené desiatky liekov, ktoré sú klasifikované ako cielené, ktoré úspešne liečia rakovinu dýchacieho systému, prsníka, obličiek, melanómu a niektoré iné onkológie. Uvádzame najobľúbenejšie a najpopulárnejšie produkty:

 1. Avastin. Slúži na zničenie vaskulárnej výživovej siete, čo znemožňuje udržanie života nádoru. Ukázalo sa vysoký účinok na renálne, pľúcne a mliečne fermenty. Jedná sa o jeden z najdostupnejších za cenu za fľašu 15 000 rubľov.
 2. Herceptin. Zastavuje vývoj nádoru a ovplyvňuje faktory tohto procesu. Používa sa hlavne na liečbu žien s novotvarmi v prsníku, čo zlepšuje prognózu o 30-45%, čo vedie k väčšiemu prežitiu.
 3. sorafenib. Tým, že sa potláča postup rakovinového vzdelávania, príznaky silnej bolesti opúšťajú a pacient sa cíti lepšie.
 4. Tarceva (Erlotinib) Účinné pri porážke pažeráka, obličiek a pľúc.

Dobrou správou je rýchly rozvoj priemyslu. Každoročne je arzenál cielenej terapie doplnený o nové lieky, ktoré rozširujú rozsah liečiteľných ochorení, čo vytvára predpoklady na zníženie nákladov.

Vlastnosti cielenej terapie v onkológii

Pozrime sa podrobnejšie niektoré aspekty a zvláštnosti v terapii rôznych typov rakoviny pomocou cielenej metódy.

S rakovinou prsníka

Onkológia prsníka je nebezpečná choroba žien. Najnovšie štúdie umožnili získať lieky, ktoré blokujú estrogénové receptory, čo znižuje agresivitu nádoru a jeho schopnosť tvoriť metastázy.

Liečba je liečivá:

 • toremifén
 • tamoxifen
 • Fareston
 • Fazlodeksom
 • fulvestrant

Tieto lieky majú rôzne náklady, ale všetky majú jednu funkciu - nedovoliť, aby sa estrogén pripojil k bunkám zhoubnej onkológie, pretože sa stane jej šírenie a migrácia.

Ďalší krok v liečbe rakoviny prsníka zahŕňa použitie liekov inej triedy, ktorých účelom je inhibícia produkcie aromatázy, ako sa nazýva enzým, ktorý sa podieľa na produkcii estrogénu. Aby ste to urobili, predpíšte použitie exemestanu, anastrozolu, aromatínu atď.

Prijatie liekov z obidvoch tried znižuje hladinu estrogénu, vďaka ktorému je potlačená životná činnosť rakovinových buniek.

Zlepšuje prognózu liečby pobytu ženy vo fáze po menopauze, keď je funkcia vaječníkov výrazne znížená a sekrécia aromatázy je ľahšie blokovať.

S rakovinou obličiek

V renálnej onkológii existujú aj účinné prostriedky cielenej terapie, ktorej úlohou nie je umožniť výskyt cievnych prvkov vedúcich k metastáze. Liečba sa vykonáva pomocou nasledujúcich cielených liekov:

Iba ošetrujúci onkológ môže nájsť konkrétny liek. Napriek "zameraniu" na obličkovú terapiu sú niektoré vedľajšie účinky, napríklad vracanie, vysoký krvný tlak, dermatitída, porucha čriev. Avšak v porovnaní so zavádzaním chemikálií takéto príznaky sú len maličkosťou.

S rakovinou pľúc

Pľúcna onkológia je ťažko zistiteľná v počiatočnom štádiu kvôli slabým symptómom a známkam. Štatistiky to hovoria tri štvrtiny chorých v čase diagnostiky nefunkčná. Pre takýchto ľudí je cielená terapia jednou z mála šancí zastaviť vývoj patologického procesu a dať šancu zlepšiť prognózu a existujúce recenzie to potvrdzujú.

Mechanizmus pôsobenia účinných látok znamená zastavenie progresie rastu novotvarov tým, že sa v ňom zničí reťazec biologických a chemických reakcií. Na tento účel sú vhodné prípravky, ktoré súvisia s tromi triedami:

 1. Enzýmové blokátory
 2. Špecifické imunoglobulíny
 3. Blokátory cievnej proliferácie

recenzia

Tu je niekoľko recenzií pacientov, ktorí absolvovali kurz cielenej liečby.

alena: Rakovina obličiek v štádiu 3 bola šokom pre mňa. Vďaka Bohu, povolené peňažné rezervy v zahraničí a bol som poslaný izraelskej klinike, kde som dostal cielenú terapiu. V tom čase došlo k metastázam, ale sekundárne nádory sa začali znižovať a nové ohniská sa prestali formovať. V súčasnej dobe liečba pokračuje, prognóza lekárov sa zlepšila a dúfam, že dosiahnu dobrý výsledok.

Cena liekov a náklady na cielenú terapiu

Náklady na takúto liečbu nie sú malé, najmä na pozadí príjmov Rusov, Bielorusov, Ukrajincov atď. A to je silný obmedzovač, prečo sa v týchto krajinách široko používa cielená terapia.

Dávame ceny na cieľové liečivé lieky (náklady na injekčnú liekovku):

 1. Avastin - z 15 000 rubľov.
 2. Herceptin - 32 a viac tisíc rubľov.
 3. Imatinib - z 35 tisíc rubľov.
 4. Tarceva - z 68 tisíc rubľov.

Ak hovoríme o nákladoch na 1 kurčaťu zameranú na liečbu v klinikách, potom v Izraeli, musíte mať najmenej päť tisíc dolárov. Teraz v Moskve sú zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú podobné služby za cenu 4.000 USD.

Autor: editor webu, dátum 25. februára 2018

Imunotarget terapia rakoviny žalúdka

Urobte schôdzku

Položte otázku online

Požiadať o spätné volanie

- Mehti Narimanovich, aký je hlavný rozdiel medzi cielenou terapiou a chemoterapiou, ktorý sa používa už mnoho rokov?

Ako je známe, chemoterapia blokuje rast všetkých rýchlo rastúcich buniek, čo vedie k vážnym vedľajším účinkom. Ale pokiaľ ide o smrteľnú chorobu - nemusíte si vybrať. Neskôr (od konca 90. rokov) sa objavil nový trend v oblasti farmakoterapie - cielenej liečby. Ide o zásadne nový prístup k liečbe, keď liek ovplyvňuje špecifické ciele, ktoré sa podieľajú na raste a rozvoji nádoru. tj účinok je lokalizovaný presnejšie na nádorových bunkách. Často ide o prácu takých protinádorových liekov s imunitnými mechanizmami, tento nový typ cielenej terapie sa nazýva liečba imunotechou.

- Povedzte nám trochu o tom, čo sa deje v cielenom liečebnom procese? Prečo sa telo ľahšie toleruje?

Charakteristickým rozdielom medzi cielenou terapiou a hlavnými typmi chemoterapie je jej bezpečnosť vo vzťahu k zdravým bunkám tela. Navyše táto terapia môže spôsobiť rýchlu deštrukciu nádorových buniek. Vzhľadom na dlhú štúdiu a povedomie o procesoch tvorby a životnej aktivity nádorových nádorov boli vyvinuté lieky, ktoré pôsobia na molekulárne mechanizmy rastu nádorových buniek. Opäť cielenú terapiu - to je nezávislý typ liečby a ďalšie metódy farmakoterapie.

V súčasnosti sú všetky sily biochemických výskumných centier zamerané na získanie cieľových liekov novej generácie. Hlavný rozdiel medzi klasickým terapie a liečebné inovácie znamená, že "chytré" lieky môžu jasne identifikovať mutované bunky a mať devastujúci účinok výhradne do zhubného nádoru, bez toho by to ovplyvnilo zdravých orgánov a tkanív.

Cielené potlačenie nádorových nádorov - je globálnym cieľom tejto metódy liečby rakoviny. Niektoré lieky ovplyvňujú zdravé bunky len nepriamo, iné - úplne ignorujú zdravé makrofágy. Najčastejšie sa cielená liečba novej generácie používa pri liečení pľúc, obličiek, kože, žalúdka, hrubého čreva, rakoviny prsníka.

- Aké moderné cielené drogy sa používajú v modernej drogovej terapii pre nádory?

Medzi najobľúbenejšie a použitej drogy "Votrient", "Nexavar" ( "Sorafenib"), "Sutent", "Bevacizumab" ( "Avastin") "Everolimus" ( "Afinitor"), "Aksinitib" ( "Inlita") Trastuzumab (Herceptin). V modernej liekovej terapii nádorov sa používajú s účinnosťou a v posledných fázach liečby. Bohužiaľ, aby boli pripravené pre výskyt týchto negatívnych javov ako je vysoký krvný tlak, hnačka alebo zvýšenie citlivosti končatín.

- Ako dlho trvá cieľová terapia?

V Rusku je to viac ako 10 rokov.

- Problémom liečby rakoviny však bolo, že nádorové bunky sú podobné vlastným bunkám a ich vlastná imunity sa s nimi nemôže vyrovnať. Ako potom môžu drogy vyriešiť tento problém?

Je známe, že imunitný systém umožňuje rozlíšiť "niečí" od "iného". V hypotéze prežitia rakovinových buniek v ich vlastnej imunite bola predložená teória, podľa ktorej musí imunitný systém nájsť a zničiť objavujúce sa malígne nádorové bunky. Spočiatku táto teória bola odmietnutá vedou a medicínou, avšak v experimentálnych štúdiách sa postupne získali významné dôkazy o interakcii vlastnej ľudskej imunity a imunoterapie.

- Hovoríme o príprave imunoterapie na liečbu rakoviny žalúdka. Môžete uviesť niekoľko príkladov?

Hlavné doterajšie lieky - "Nivolumab", "Pembolizumab", "Avelumab". Jedná sa o najnovšie prípravky na imunoterapiu. Na našej klinike používame tieto lieky v klinických skúškach av rutinnej praxi. S týmito liekmi sa uskutočnili klinické štúdie pri liečbe rakoviny žalúdka a dosiahli sa dobré výsledky. Ale je potrebný ďalší výskum. Zistenie účinných biomarkerov by umožnilo dôležitý krok v liečbe týchto skupín pacientov.

- Ak uvažujeme o liečbe onkologických ochorení v kontexte rakoviny žalúdka, prognóza týchto pacientov je napriek pokroku liečebných metód nepriaznivá. Liečba imunomotorgetnaya bežnej rakoviny žalúdka urobila určitý pokrok týmto smerom?

Imunotarget terapia pokročilého rakoviny žalúdka sa teraz postupne presúva do popredia. V súčasnosti v prípade rakoviny žalúdka skúma fáza I túto imunostimulačnú protilátku proti PD-1 samotnú alebo v kombinácii. Predbežné predklinické štúdie ukázali, že dvojitý blokáda PD-1 a zatlaète-4 viedla k zvýšeniu uvoľňovania cytokínov a zvýšenú proliferáciu CD8 + a CD4 + T-buniek v porovnaní s blokádou jedného z receptorov. Štúdie na štúdium aktivity Nivolumabu v monoterapii alebo v kombinácii s ipilimumabom u pacientov s metastatickým karcinómom žalúdka.

Ďalšie príprava immunotargetny - Pembrolizumab je vysoko špecifická humanizovaná IgG4 monoklonálna protilátka, ktorá blokuje interakcie PD-1 c jeho ligandov PD-L1 a PD-L2. Štúdie týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti pembrolizumaba Nedávno boli vykonané u pacientov s pokročilou rakovinou žalúdka vo fáze I, v štúdiu skríningu 165 pacientov s pokročilou rakovinou žalúdka. 65 pacientov bolo pozitívnych PD-L1 (kritérium slúžil ako PD-L1 farbenie vo strómy alebo nádorové bunky ≥1%), 39 z nich bolo Pembrolizumab (10 mg / kg) každé 2 týždne. 41% pacientov vykazovalo významné zníženie nádoru. Zistilo sa, že liečba bola dobre tolerovaná.

- Všetky tieto lieky sú drahé a zahraničné?

Áno. Väčšina týchto liekov sa rozvíja v zahraničí. V podstate sú tieto lieky európske a americké. V Rusku začali vyrábať generiká niektorých liekov a stávali sa dostupnejšími.
Je dôležité poznamenať, že väčšina zahraničných liekov je registrovaná v Rusku a je zaradená do zoznamu životne dôležitých liekov.

- To je nevýhoda - sú vysoké náklady?

Áno, nedostatok cielenú terapiu môže byť považovaný za vysoké náklady na lieky, vzhľadom na zložitosť ich výroby, že je potrebné vykonávať zložité molekulárne genetických štúdií každého pacienta pre výber účinnú liečbu, ako aj nemožnosť použiť niektoré lieky v širokom spektre pacientov, ako je tomu u chemoterapiou.

- Aké sú približné náklady na lieky na cielenú terapiu?

V prípade nákupu liekov v lekárňach sú tieto lieky drahé, ich cena môže dosiahnuť až 100 000 rubľov a viac za 1 (jeden) spôsob liečby. Kurzy môžu vyžadovať 6-8 (šesť až osem).

- A ako sú veci spojené so sankciami voči našej krajine?

Ak je v Rusku registrovaná droga, nie sú žiadne problémy. Nepodliehajú sankciám. Ak však táto droga ešte nie je zaregistrovaná u nás, pacient si ju môže kúpiť v Európe a priniesť ju. Na hraniciach by sa nemali vyskytovať problémy, pacient má osvedčenie a iné dokumenty, vrátane konzultácie s lekármi, že táto droga je životne dôležitá.

- Ukazuje sa, že liečba je pomerne drahá. Ak človek vyvine rakovinu, kde užíva drogy?

Spravidla sa osoba registruje v onkologickej dispenzarizácii. Môžem povedať, že aj v mnohých regionálnych onkologických dispenzaroch sú lieky na cielenú liečbu.

- V Rusku pokrýva OMS tieto výdavky?

OMS je nevýznamný. Ale v Rusku existuje systém lekárskych kvót, ktorý pokrýva takéto typy nákladnej cielenej terapie. Hovoríme o VMP (high-tech zdravotnej starostlivosti). A niekedy sa to dá urobiť tak, že kvóty pokrývajú veľké sumy. Konzultácia lekárov rozhodne a pre daných pacientov vydá protokol, podľa ktorého je hospitalizovaný na poskytovanie lekárskej starostlivosti o high-tech.

- Ako dlho trvá imunoterapia terapia rakoviny žalúdka?

V Rusku a vo svete immunotargetnaya terapia je najnovšie a posledné slovo v protidrogovej liečbe rakoviny žalúdka, a dúfame, že v najbližších 3-4 rokoch budeme svedkami pre seba výsledkov pôsobenie tejto metódy pri liečbe žalúdočných rakoviny a iných nádorov.

Mehdi Narimanovič, ďakujem za rozhovor! Dúfame, že s vašou pomocou sme boli schopní informovať našich čitateľov v dostupnej forme o takejto novej metóde liečby rakoviny ako cielenej a imunoterapickej terapii.

Cieľová terapia v onkológii - čo to je?

Cieľová terapia je moderná lieková liečba pre rôzne typy rakovinových nádorov. Spolu s ďalšími, viac obvyklými metódami boja proti rôznym typom rakoviny sa toto používa v onkológii ako nezávislý typ liečby a ako ďalší.

Aj keď je tento spôsob liečby dosť mladý, podarilo sa mu dokázať dobre. Ale ťažkosť pri výbere liekov v tejto terapii pre rôznych pacientov je v prvom rade vďaka tomu, že rakovinové bunky u rôznych pacientov neustále mutujú. Rovnaký liek nie je vhodný pre rôznych pacientov, a to ani s rovnakou formou rakoviny.

Podľa chemického zloženia tejto metódy liečenia sú protilátky alebo, ako sa nazývajú, malé molekuly. Takéto protilátky sa vyrábajú podobne ako vakcína proti infekčným ochoreniam. A keďže proces získavania viacstupňového a komplexného, ​​potom cena takýchto liekov nemôže byť nízka.

Klady a zápory novej protirakovinovej metódy boja

Hlavným rozdielom medzi novou metódou boja proti rakovine je jej úplná neškodnosť vo vzťahu k nerakovinovým bunkám tela. Existuje ďalší dôležitý prínos - rýchlejšia deštrukcia rakovinových buniek. A to bolo možné kvôli dlhému a dôkladnému štúdiu procesu objavovania a vývoja rakovinových buniek. Vyvinuté na základe týchto pozorovaní, cieľové lieky ovplyvňujú presne miesta rastu.

Existujú však aj nevýhody - lekárske zložky sa prenášajú do celého tela prietokom krvi - a to znižuje koncentráciu liekov na potrebných miestach, ale súčasne - umožňuje bojovať proti metastázam na vzdialených miestach.

Dokonca aj v prospech tejto metódy liečby rakoviny hovorí, že väčšina liekov má tabletovú formu, to znamená, že pacient má možnosť liečiť doma.

Presná diagnóza - polovica úspechu

Nastavenie správnej diagnózy - určenie formy, fázy ochorenia pomáhajú určiť optimálnu liečbu. Zvlášť dôležitá je presná diagnóza pri predpisovaní dávkových foriem. Individuálny prístup k každej diagnóze umožňuje nádej na úspešné odstránenie tejto choroby. Poznať všetky nuansy choroby pomôže správne predpísať terapiu.

Kláštorná zbierka otec George. Zloženie obsahuje 16 bylín je účinným nástrojom na liečbu a prevenciu rôznych chorôb. Pomáha posilňovať a obnovovať imunitu, eliminuje toxíny a má mnoho ďalších užitočných vlastností

Diagnóza samotnej choroby pozostáva z niekoľkých smerov:

 1. Zhromažďovanie údajov o anamnéze;
 2. Objasnenie klinického obrazu choroby;
 3. Inštrumentálna diagnostika;
 4. Výsledok laboratórneho výskumu.

Na všetky vyššie uvedené metódy diagnostiky môžete tiež pridať röntgenovú metódu, biopsiu, echografiu, počítačový tomogram. V sporných prípadoch je predpísaná laparotómia.

Čo potrebujete vedieť o rakovine, príčinách jej výskytu

Cieľová terapia je určená na boj proti rakovine. Čo je rakovina? Tento nekontrolovaný proces rastu a delenia bunkových teliesok tieto prerastené bunky prenikajú do susedných orgánov a vytvárajú metastázy. Impulzom pre nástup vývoja rakoviny môžu byť rôzne faktory:

 • Množstvo škodlivých látok okolo nás;
 • fajčenie;
 • Chronické choroby;
 • dedičnosť;
 • Zlyhanie imunitných a hormonálnych systémov.

A to nie je kompletný zoznam faktorov, ktoré môžu vyvolať nebezpečný mechanizmus rastu nádorových buniek.

Spôsoby liečby, účinnosť, plusy a mínusy bežných metód liečby

Prirodzene, od prijatých výskumov rakovinového nádoru bude tiež závisieť spôsob liečby určený lekárom. Každá metóda má svoje výhody a nevýhody. Len úplný obraz o ochorení pomáha určiť najlepší spôsob boja proti rakovine. Dôležitým faktorom pri určovaní liečby môže byť nielen priebeh ochorenia, ale aj schopnosť pacienta preniesť určité manipulácie na liečbu.

Ak porovnáte bežné metódy boja proti rakovine s cielenou terapiou, môžete pochopiť, aká je výhoda tejto metódy nad ostatnými.

Najbežnejšia metóda sa považuje za chirurgickú. Táto metóda zahŕňa odstránenie všetkých nádorových buniek (ak to umožňuje ich umiestnenie), zatiaľ čo nielen samotné zameranie sa šíri, ale aj najbližšie tkanivá.

Druhá metóda, ktorá bola tiež široko používaná, je radiačná terapia. Tu pôsobením lúčov je rakovinová štruktúra zničená (niektoré typy rakoviny, napríklad liposarkóm, sú vhodné na takéto liečenie).

Ďalším známym spôsobom liečenia rakoviny je chemoterapia. Tu s pomocou špeciálnych toxínov pôsobí na zameranie rakovinových buniek, čo spôsobuje ich deštrukciu. Chemoterapia sa delí na dva typy - cytotoxické (deštrukcia rakovinového jadra) a cytostatické (zastavenie rastu). Zvyčajne chemoterapia kombinuje niekoľko liekov, vytvára takzvaný "lekársky koktail", čo zvyšuje šance na zničenie nebezpečného nového rastu. Keď sú chemoterapeutické lieky injikované pod kožu, intravenózne alebo do mozgovomiechovej tekutiny. Zriedkavo, ale niekedy sa používajú tablety.

Chemoterapia so všetkými jeho kladmi (vyliečenie alebo výraznému zníženiu rakoviny) má celý rad problémov a komplikácií, ktoré vznikajú z jedného prostého dôvodu - tento postup neposkytuje spôsob, ako obmedziť vplyv "zdravotných nápojov" na zdravé bunky. A to vedie k tomu, že spolu s infikovanými bunkami trpia a sú zdravé, odkiaľ po prechode chemoterapie existuje množstvo komplikácií.

V porovnaní s vyššie uvedenými metódami liečby je cielená liečba jemnejšou metódou, ktorá poskytuje dobré výsledky aj v tých formách ochorenia, keď staré metódy prakticky nefungujú. Veľkú výhodu zamerania liekov možno považovať za to, že ich vplyv je obmedzený na chorú bunku bez ovplyvnenia zdravých buniek a dôsledky liečby sú v porovnaní s ostatnými minimálne.

Cieľové lieky v akcii

Cieľová metóda liečby rakoviny je skutočným prielomom v boji proti nádorovým nádorom. Cieľová terapia sa objavila hneď po dôkladnej štúdii všetkých problémov vyplývajúcich z bežných spôsobov protinádorovej liečby.

Najmä pri liečbe rakoviny prsníka sa liečivo s molekulárnym účinkom, ako je Herceptin, úspešne použilo. Ak sa potvrdí citlivosť bunky daného typu rakoviny, potom sa toto protinádorové liečivo použije pri tejto liečbe. Pri použití tohto lieku sa miera prežitia pacientov zvýšila o 40%.

Iný liek, Avastin, sa považuje za najsilnejší v liečbe rakovinových buniek. Vyvoláva zničenie rakovinových buniek, vďaka čomu je progresívny proces chronicky stabilný. Táto droga sa často používa na rakovinu obličiek, pľúc, hrudníka.

Na liečbu rôznych typov rakoviny (rakovina pažeráka, obličiek, pľúc, pankreasu) sa často používa "Erlotinib" - obchodný názov lieku Tarceva. Tento liek je veľmi účinný aj pri liečbe melanómu (tento typ ochorenia nie je citlivý na chemoterapiu vo všeobecnosti).

Na liečbu rakoviny obličiek Sorafenib je vhodný, zastavuje rast nádoru a zmierňuje samotné príznaky.

Na úspešné liečenie rakoviny žalúdka je často predpísaná cielená liečba. Lieky používané v tejto forme rakoviny - Imatinib (Glivec), Rituximab - sa ukázali ako vynikajúce protinádorové lieky novej generácie.

Ďalšou chorobou v oblasti onkológie, ktorá sa často vyskytuje, je rakovina pľúc. Skorý účinok, dobrú dynamiku možno pozorovať po liečbe cielenými liekmi. Vynikajúci práca s týmto typom onkológie, - inhibítory tyrozínkinázy EGFR, alebo skôr - "erlotinib" "gefitinib", možno uviesť, a monoklonálne protilátky - "cetuximabu", "Panitumumab".

Počet liekov tejto novej terapie sa neustále zvyšuje, nové lieky sa uvoľňujú. Mnohé formy rakoviny sú necitlivé na zvyčajné spôsoby liečby, najmä na chemoterapiu a liečebná terapia je veľmi účinná. Napríklad melanóm, oblička, pečeň, kolorektálny karcinóm potrebujú buď operáciu, alebo ožarovanie, a nový druh liečby je veľmi účinný pre tieto typy onkológie.

Keď je predpísaná cielená liečba

Tento typ protinádorovej liečby je zvyčajne indikovaný za nasledujúcich okolností:

 • Ak závažný stav pacienta zabraňuje používaniu bežných schém vystavenia chemoterapeutickým liekom;
 • Znížiť dávku chemoterapie a žiarenia (ak sú kombinované);
 • Aby sa zabránilo opakovaniu ochorenia, predchádzajte metastázam a zastavte rast nádoru.

Samozrejme, cielené lieky nemôžu prispieť k úplnému zmiznutiu rakovinového nádoru, ale zastaviť jeho rast, ktorý nie je menej dôležitý pri takejto chorobe. Vzhľadom k tomu, chronickej procesu pacienta s rakovinou môže žiť dlho, a tieto lieky sa odradiť nielen rozvoj samotného nádoru, ale aj vývoj metastáz. Cieľové lieky pôsobia bodovo, na určité molekuly rakovinových buniek, kvôli čomu je účinnosť takejto liečby pomerne vysoká.

Nové výskumné vedci naznačujú, že v budúcnosti bude tiež možné zlepšiť túto metódu, ktorá umožňuje nielen k výraznému zníženiu rastu nádoru, ale aj úplne zničiť to, aby nedošlo k poškodeniu zdravých buniek v tele.

Video: Profesor najnovších metód liečby rakoviny

Recenzie pacientov, ktorí dostali cielenú liečbu, sú naladení na najlepšie:

anonymne. "Bola som diagnostikovaná melanómom. Rozhodol sa vyskúšať metódu cieľovej terapie. Po absolvovaní prvého kurzu liečby je dynamika dobrá, vedľajšie účinky sú podstatne nižšie ako v chémii. Teraz prešla druhým kurzom, hovoria, že môžeme očakávať dobrý výsledok. "

anonymne. "Bola som diagnostikovaná rakovina obličiek triedy 3. Rozhodli sa, že v dôsledku liečby prejdú cielenej liečby, metastázy sa znížili. Teraz pokračujem v liečbe doma - tablety, pravidelne prechádza vyšetrením a obraz choroby sa zlepšuje. "

O Nás

Prvým miestom výskytu onkogynekologických ochorení je rakovina tela maternice alebo rakovina endometria. V Rusku každý rok identifikuje až 16 000 nových prípadov ochorenia a počet prípadov sa neustále zvyšuje.