Sarkóm mäkkých tkanív: príznaky, liečba a prognóza

Existuje mnoho typov malígnych nádorových útvarov. Jedným z takýchto druhov je sarkóm mäkkých tkanív. Zo všetkých nádorov, ktoré sa vyskytujú v populácii dospelých, sarkóm tkaniva tkaniva je 1%. V tomto článku budeme hovoriť o príčinách sarkómu mäkkých tkanív, opíšeme symptómy a liečbu v závislosti od typu, typu a umiestnenia ich lokalizácie v oblasti vzdelávania.

Čo je sarkóm mäkkých tkanív?

Sarkóm mäkkých tkanív (CMT) Sú malígne nádory mäkkých tkanív. Tento typ nádorov je veľká skupina nádorov. Sú považované za najnebezpečnejšie nádorové ochorenia, ktoré postihujú kožu a podkožné tkanivá. Vo vnútri tela sú svalové, svalové, tukové, spojivové a tkanivá periférneho nervového systému. Mäkké tkanivo má iný typ štruktúry, takže sarkómy sú rôznych typov, ako sú bunky, hĺbka polohy, s rôznym biologickým správaním, metastázami a frekvenciou vývoja, odpoveď na liečbu. Avšak malígny sarkóm mäkkých tkanív akéhokoľvek druhu začína bunkou, ktorá ovplyvňuje primárny mezenchém, z ktorého sa tvoria všetky mäkké tkanivá.

Existuje mutácia materskej bunky, stane sa benígnou, stredne závažnou malignitou a malígnym. V súvislosti s týmto je sarkómom kvalitatívny vývoj, medziprodukt so zriedkavou metastázou a malígny. U mužov sú novotvary častejšie ako u žien, ale vyvíjajú sa rovnako agresívne. Malígne nádory mäkkých tkanív metastázujú do pľúc, pečene a ďalších orgánov a vytvárajú sekundárne ložiská, ktoré často vedú k smrti.

Sarkóm u detí

Alveolárny sarkóm mäkkých tkanív u detí ovplyvňuje pľúca av prípade dospelých je mimoriadne zriedkavý.

U detí po narodení sa môžete stretnúť až 21 rokov s nasledujúcimi typmi nádorov:

 • rabdomyosarkóm (RMS) - 57%;
 • Ewing extragénny sarkóm alebo extraosový sarkóm (PPNEO) - v 10%;
 • synovial - v 8%;
 • malígny periférny shvannomu (nádor nervových membrán) - 4%;
 • fibromatóza - v 2%;
 • nediferencované - v 2%.

RMS sú: klasické embryonálne a alveolárne. Ich nádorové tkanivo má vlastnú špecifickú mikroskopickú štruktúru, odlišný vývoj a rast. Embryonálne RMS pochádza z určitého typu tkaniva, ale to neznamená, že z embryonálnych buniek počas vývoja. Alveolar nazval taký typ nádorov, ktoré sa podobali vezikulám pľúcnych alveol.

V detskej onkológii patria všetky druhy sarkómov mäkkých tkanív do skupiny "solídnych nádorov". Oni zaujímajú tretiu pozíciu po CNS formáciách a neuroblastómoch a tvoria 6,6% všetkých rakovín.

príčiny

Najčastejšie sa choroba vyvíja u ľudí, ktorí majú zvýšenú odolnosť voči onkoprocesom. Príčiny sarkómu mäkkého tkaniva a povaha nástupu nie sú úplne pochopené.

Predisponujúce faktory zahŕňajú prekancerózne ochorenia, patológie a poranenia:

 • Pagetova choroba - deformujúca sa osteitída;
 • Recklinghausenova choroba - neurofibromatóza;
 • tuberkulózna skleróza;
 • dlhodobá liečba anabolickými steroidmi;
 • agresívne vírusové útoky;
 • aplikácia radiačnej expozície;
 • dedičná predispozícia;
 • zranenia mäkkých tkanív;
 • pracovať v škodlivom priemysle na vývoj arzénu, herbicídov alebo chlórfenolu.

Klasifikácia sarkómu mäkkých tkanív: typy, typy a formy

Keďže klasifikácia zahŕňa veľké množstvo nosologických foriem sarkómu a ich variantov, nádory mäkkých tkanív (HTT) patria medzi najťažšie časti onkomorfológie. Medzi nádormi sú benígne, destruiruyuschie (polomalígne alebo stredné) a zhubné. Pri semi-malígnych nádoroch, výraznom agresívnom raste, multicentrických základoch. Hoci nemajú metastázy, môžu sa opakovať aj po excízii a kombinovanej liečbe.

Sarkómy mäkkých tkanív zahŕňajú nádory:

I. MASTNÉ TKANINY:

 • medziprodukt (lokálne agresívny): atypický lipomatózny vysoko diferencovaný liposarkóm;
 • malígne liposarkómy:
 1. dedifitsirovannaya;
 2. myxoidní;
 3. bunka koleso;
 4. pleomorfní;
 5. zmiešaný typ;
 6. bez známok diferenciácie.

II. FIBROBLASTICKÁ / MYTOFIBROBASTICKÁ:

 • stredne aktívna (lokálne agresívna) fibromatóza:
 1. povrchové (palmárne / plantárske);
 2. desmoidný typ;
 3. lipofibromatoz;
 • medziprodukt (so zriedkavými metastázami):
 1. solitárny vláknitý;
 2. hemangiopericytóm (vrátane lipomatózneho hemangiopericytómu);
 3. zápalový myofibroblast;
 4. myofibroblastová malígnosť nízkej kvality;
 5. myxoidný zápalový fibroblast;
 6. Infekčný fibrosarkóm;
 • malígny:
 1. fibrosarkómu;
 2. miksofibrosarkoma;
 3. fibromyxoidný sarkóm mäkkých tkanív s nízkym stupňom malignity - gialinizujúci sarkóm vretenových buniek mäkkých tkanív;
 4. sklerotizujúci epitelioidný fibrosarkóm.

III. Fibrotické bunky:

 • medziprodukt (zriedkavo metastázujúci):
 1. plexiformná fibrogystiocytová;
 2. obrovské bunkové tkanivo;
 • malígny:
 1. pleomorfný "MFH" / nediferencovaný pleomorfný sarkóm mäkkých tkanív;
 2. Obrovská bunka "MFH" / nediferencovaná
  pleomorfný s obrovskými bunkami;
 3. Zápalový "MFH" / nediferencovaný pleomorfný s prevahou zápalu.

IV. GLADOMETER: malígny leiomyosarkóm (okrem kožných)

V. PERIODICKÉ (PERI-VIVKULÁRNE):

 • stredný myoperikotóm;
 • malígny nádor glomusu.

VI. SKELETÁLNA HMOTNOSŤ:

 • malígny rabdomyosarkóm:
 1. embryonálne (vrátane vretenových buniek, botryoidov a anaplastických);
 2. alveolárny sarkóm mäkkých tkanív (rabdomyosarkóm, vrátane pevných, anaplastických);
 3. pleomorfní.

VII. VASCULAR:

 • medziprodukt (lokálne agresívny): hemangiendotelióm typu Kaposi;
 • medziprodukt (zriedkavo metastázujúci):
 1. reformiformný hemangiendotelióm;
 2. papilárny intralymfatický angioendotelióm;
 3. zmiešaný hemangiendotelióm;
 • malígny:
 1. Kaposiho sarkóm;
 2. epiteliálny hemangiendotelióm;
 3. angiosarkómu mäkkých tkanív.

VIII. osteochondrální:

 • malígny:
 1. mezenchymálny chondrosarkóm;
 2. extraskeletálny osteosarkóm.

IX. STORMAL GASTROINTESTINAL TRACT:

 • stredný stromálny nádor gastrointestinálneho traktu s nejasným potenciálom malignity;
 • malígny stromálny nádor tráviaceho traktu.

X. NÁRODY NÁRODOV:

 • zhubné nádory:
 1. periférny nervový kmeň;
 2. epiteloidný kmeň periférneho nervu;
 3. Triton opuch;
 4. granulárna bunka;
 5. ektomezenhioma;
 6. neurogénny sarkóm mäkkých tkanív (schwannóm, neurimóm) z prvkov periférnych nervov.

XI. DIFERENCIA NESPRÁVNOSTI:

 • medziprodukt (zriedkavo metastázujúci):
 1. angiomatidový fibrózny histiocytóm;
 2. ossifying fibromyxoid, vč. atypická malignita;
 3. zmiešané;
 4. mioepitelioma;
 5. parahordoma;
 • malígne sarkómy:
 1. synoviálny sarkóm mäkkého tkaniva;
 2. sarkóm mäkkého tkaniva epitelioid;
 3. svalom alveolárneho mäkkého tkaniva;
 4. sarkóm mäkkých tkanív ľahkých buniek;
 5. extraskeletálny myxoidný chondrosarkóm (chordoidový typ);
 6. primitivny neuroektodermálny - (PNET) / extrakeletálny Ewingov nádor;
 7. Ewingov extrakeletálny nádor;
 8. desmoplastický malobunkový;
 9. mimotelový rhabdoid;
 10. malígny mezenchymóm;
 • novotvary s diferenciáciou perivaskulárnych epitelioidných buniek (RESOM):
 1. myomelanocyty s ľahkými bunkami;
 2. intimálny sarkóm.

XII. NEFIFERENCOVANÉ / NIE KLASIFIKOVANÉ VÝNOSY:

 • malígny:
 1. vretenová bunka;
 2. pleomorfní;
 3. bunka koleso;
 4. sarkóm mäkkého tkaniva epitelu;
 5. nediferencovanej
 6. bez objasnenia.

TNM klasifikácia sarkómov mäkkých tkanív

T - primárna onkogenéza:

 • Tx - nie je možné odhadnúť primárny nádor;
 • T0 - primárny nádor nie je možné určiť;
 • T1 - najväčšia veľkosť uzla - 5 cm;
 • T1a - umiestnený na povrchu;
 • T1b - vyvíja hlboké vnútorné tkanivá;
 • T2 - veľkosť stránky je väčšia ako 5 cm;
 • T2a - umiestnený na povrchu;
 • T2b - sa vyvinie hlboko vo vnútri tkanív.

N - regionálne metastázy:

 • Nx - regionálne metastázy nie sú definované;
 • N0 - neexistujú žiadne regionálne metastázy;
 • N1 - regionálne metastázy sú definované.

M - vzdialené metastázy:

 • M0 - chýbajúce vzdialené metastázy;
 • M1 - definujú sa regionálne metastázy.

Stupeň (stupeň) malígneho procesu

Získané klinické a morfologické (histologické) údaje sa použili na určenie štádia ochorenia, ktoré následne umožnilo lekárom zvoliť primeranú liečebnú stratégiu pre pacientov.

Sarkóm mäkkých tkanív sa rozvíja v niekoľkých fázach:

 1. Stupeň 1 má nízku úroveň malignity a nedáva metastázy;
 2. v dvoch štádiách sa nádor zvýši na priemer 5 cm;
 3. sarkóm štádium 3, indikuje prevalenciu onkologického procesu, v regionálnych lymfatických uzlinách sú metastázy, existujú vzdialené metastázy. Veľkosť vzdelania je viac ako 5 cm;
 4. v 4 štádiách je aktívna metastáza v tele.

Gradácia stagingu sarkómov mäkkých tkanív

Na nízku maturitu sú:

 • IA T1a N0 Nx M0;
 • T1b N0 Nx M0;
 • IB T2a N0 Nx M0;
 • T2b N0 Nx M0.

K vysokej promócii patrí:

 • IIA T1a N0 Nx M0;
 • T1b N0 Nx M0;
 • IIB T2a N0 Nx M0;
 • III T2b N0 Nx M0.

K absolvovaniu patrí:

 • IV akákoľvek T N1 M0;
 • Každý T, akýkoľvek N M1.

Kde sa nachádzajú sarkomy?

Telo sa skladá z kostí a mäkkých tkanív, takže onkologického proces sa vyskytuje v ktorejkoľvek časti tela: pozdĺž svalových membrán, zväzku, v obaloch, alebo dokonca v chrupaviek a kostí. Bunky sa oddelia od nádoru a cez krvný obeh a lymfa sa dostávajú do orgánov. Spustí sa proces rozmnožovania a vytvoria sa sekundárne rakovinové uzly. Typ malígnej formácie určuje následnú dislokáciu sekundárneho sarkómu a jeho vývoj. Napríklad, rabdomyosarkom sa najčastejšie nachádza v tkanív hlavy a krku, pohlavných orgánov, končatín a močových orgánov.

Alveolárne rabdomyosarkómy sú agresívnejšie ako embryonálne, aktívne rastú a šíria, často sa opakujú. Extrémne mäkké tkanivo Ewingov sarkóm a periférny primitívny neuroektodermálny nádor ovplyvňujú oblasť kĺbov. Menovite: kosti, rameno alebo predlaktia. Nádory majú tendenciu poskytovať metastázy. Nemenej často sa objavujú na tele, pozdĺž dlhých kostí končatín, napríklad: kože bokov, chrbta, nohy alebo holennej kosti. Synoviálny typ sarkómu: primárny a sekundárny sa vyskytuje na mäkkých tkanivách kĺbov, na hlave a krku.

Symptómy a prejavy ochorenia

Symptómy sarkómu mäkkých tkanív, ktoré sú umiestnené povrchovo:

 • rastúci edém sprevádzaný silnou bolesťou;
 • nedostatočnosť a zhoršenie funkčného fungovania orgánu v dôsledku narastajúceho nádoru;
 • strata motorickej funkcie (pohyb) počas onkogenézy mäkkých tkanív a / alebo kostí končatín;
 • patologické zlomeniny kostí.

Príznaky očných rakovinových uzlín sú charakterizované vypuknutím očných svalov bez bolesti. Ale s edémom očných viečok a lokálnou kompresiou vzniká bolesť, zrak je zhoršený.

Ak je sarkóm mäkkého tkaniva rozpoznaný blízko nosa, symptómy sa prejavujú ako upchatý nos, ktorý dlhšiu dobu nezmizne. Ak sa na pozadí bolesti narušený celkový zdravotný stav, priechod moču, bolo ich tam zápcha u žien - vaginálne krvácanie, krv v moči sa stanovuje, potom podozrenie na svalové sarkóm, pohlavných orgánov a ciest, ktoré prinášajú moču.

Niekedy je len z obrázkov zaznamenaná onkologická formácia v orgánoch, s palpáciou alebo s nápadným vypuknutím nádorovej hmoty, pretože nie sú žiadne príznaky. Svalový sarkóm v spodnej časti lebky poškodzuje kraniálne nervy a ich funkčný účel. Pacienti sa často sťažujú na zomieranie predmetov, paralýzu tvárového nervu.

Keď nádor rastie v tkanive:

 • teplota tela stúpa;
 • je slabosť a bez príčiny spôsobuje zníženie telesnej hmotnosti;
 • krvný obeh je narušený, príznaky gangrény alebo zlé krvácanie v dôsledku kompresie alebo klíčenia krvných ciev;
 • končatiny oslabujú a sú veľmi bolestivé kvôli poškodeniu a kompresii nervov;
 • sú problémy s prehĺtaním potravy a dýchaním kvôli stláčaniu svalov krýs a mediastinálnych orgánov;
 • vedľa nádoru sa zvyšujú lymfatické uzliny.

Diagnóza sarkómov mäkkých tkanív

Diagnóza sarkómov mäkkých tkanív by sa mala vykonať bezodkladne. Pri skúmaní pokožky sa nájde kožovitý, zaoblený, žltkastý alebo šedý uzol. Môže mať inú hustotu a konzistenciu. Mäkké uzliny sú s liposarkómom, husté - s fibrosarkómom, želékovými formáciami - s myxómami.

V počiatočných štádiách vývoja na formáciách nie je žiadna kapsula, ale s rastom, tlačia tkanivá okolo nich. Keď sú stlačené, vytvorí sa falošná kapsula, ktorá môže byť palpovaná. Ak sa nádor vyvíja hlboko vo svaloch, potom je vizuálne neviditeľný a je ťažké ho odhaliť. V týchto prípadoch sa vykonáva cytologické vyšetrenie vzoriek získaných biopsii a splachovanie kvapalín.

Pozitrónová emisná tomografia (PET) s použitím rádioaktívnej glukózy špecifikuje šírenie oncoprocess na tele. Vykonajte aj:

 • Radiografické vyšetrenie kostného tkaniva, kĺbov na detekciu metastáz alebo ich vylúčenie;
 • Ultrazvuk mäkkých tkanív alebo orgánov vo vnútri hrudnej a peritoneálnej sliznice;
 • CT kostných kódov;
 • MRI nádorov mäkkých tkanív;
 • ultrazvuk alebo tomografia;
 • angiografia s použitím kontrastnej látky, ktorá určuje akumuláciu krvných ciev v epicentru nádoru, porušenie krvného obehu pod nádorom;
 • krvný test na onkomarker na sarkóm mäkkých tkanív.

Imunohistochemické analýza sa vykonáva za použitia markerov, ako sú: (tsitospetsificheskie sarkomerický aktínu a hladkého svalstva), tkanivovo špecifické (medziprodukt vlákno proteín, kolagén, laminínu), markery proliferácie (bunka nukleárny proteín - PCNA, Ki67).

Používajú sa tiež markery hormónov, enzýmov a vírusových činidiel. Najčastejšie používané protilátky na onkológiu mäkkých tkanív:

Rádioizotopové diagnostické metódy sú účinné pre hlboké sarkómy v bunkovom priestore alebo dutinách. Nádorové bunky aktívne absorbujú rádioaktívnu glukózu a potom sa dá ľahko určiť. Biopsia umožňuje vyšetrenie vzorky postihnutého tkaniva pod mikroskopom, objasnenie vzhľadu a nízky, stredný alebo vysoký stupeň malignity

Pred liečbou sa kontroluje srdcová funkcia EKG a EchoCG, stav mozgu je EEG, sluch - audiometria, obličky a pečeň.

Informatívne video

Spôsoby liečby

Liečba sarkómov mäkkých tkanív sa uskutočňuje v obidvoch základných metódach a pri použití komplexného diferencovaného prístupu:

 • funkčné;
 • chemoterapia pri zavádzaní liekov: Ifosfamida, Doxorubicin, Dacarbazine, Methotrexate, Cyclophosphamide, Vincristine;
 • diaľková rádioterapia a rádioizotopová terapia.

Chirurgická excízia

Odstránenie sarkómu mäkkého tkaniva sa uskutočňuje zachytením zdravých oblastí. Povrchné vzdelávanie o kufra alebo končatín odstránené tým, že chytí zdravú tkanivo 2-3 cm. Hlboko zakorenené sarkóm a neďaleko štruktúr, ktoré sú dôležité pre život takým spôsobom, nemôže byť odstránený.

Moderná chirurgia kombinuje liečbu sarkómu mäkkého tkaniva s ožarovaním kvôli zachovaniu končatín. Ak bola predtým amputácia vykonaná u 50% pacientov, teraz len u 5% pacientov s účasťou na patogenéze hlavných artérií a nervov. V orgánoch hlboko umiestnených, pred excíziou sa uzol ožaruje, aby zmenšil veľkosť. Pri izolovaných metastázach je možné vykonať excíziu a pre viaceré vzdialené a oddelené orgány, ako sú pľúca, najprv predpisujú chemické prípravky a ožarovanie, potom excíziu. Ak sú izolované metastázy a primárny sarkóm mäkkých tkanív odstránené, prognóza po operácii s 5-ročnou mierou prežitia môže byť 20-30%.

Každý prípad vyžaduje jeho diferencovanú liečivú taktiku:

 1. Odstránenie a regionálna lymfadenektómia sú potrebné na vytvorenie ľubovoľnej lokalizácie stupňa 1-2: nízke a mierne diferencované. Po excízii pokračuje liečba polychémotérou (1-2 kurzy) alebo diaľkovou rádioterapiou.
 2. Chirurgia a rozšírená lymfodrenácia sa vykonáva v prítomnosti vysoko diferencovaného sarkómu prvých dvoch etáp. Pred alebo po ukončení chemoterapie.
 3. Kombinácia všetkých metód liečí sarkómy za prítomnosti malignity tretej fázy. Zníženie onkozlu chémiou a ožiarením pred operáciou. Odstránia sa so všetkými pokrčenými tkanivami. Potom pokračujte k obnoveniu nervov a ciev a vyberajte zberateľov regionálnej lymfatickej drenáže. Chémia sa vykonáva po excízii.
 4. Pri väčšine osteosarkómov sa používa komplexná liečba. Odstráňte miesto kosti povrchovými sarkómami s nízkou diferenciáciou a nahraďte ich implantátom. Pri amputácii časti končatiny sa vykonáva protetika.
 5. Keď sarkómov 4 stupne často symptomatickú liečbu a platí: lieky proti bolesti, odstránenie toxicita, anémia, atď. Opravené komplexnej terapie a slúži na odstránenie povrchových nádorov bez zrasty v dôležitých štruktúrach a malých rozmerov..

Radiačná terapia

Externá rádioterapia so sarkómom mäkkých tkanív sa u mnohých pacientov vykonáva ako primárna liečba v dôsledku neschopnosti vydržať chirurgický zákrok. Pomocou brachyterapie sa do formácie zavádza rádioaktívny materiál. Metóda je často kombinovaná s vonkajšou rádioterapiou. Pomocou ožarovania tiež znížiť príznaky ochorenia.

Po ožiarení sa objavia vedľajšie účinky: nárast únavy a zmeny pleti, zlomenina končatiny je možná. Pri podávaní žiarenia na metastázy v mozgu sa myslenie môže zhoršiť a bolesť hlavy nastane aj po 1-2 rokoch. Ožarovanie v bruchu posilňuje vedľajšie účinky po chemoterapii. Vyjadrujú sa: nevoľnosť až po hojné zvracanie, tekutú stoličku. Pri výcviku pľúc prichádza dýchavičnosť, končatiny - dochádza k opuchu, bolesti a slabosti.

chemoterapia

Chemoterapia sarkómu mäkkého tkaniva pre niektorých pacientov sa vykonáva po operácii. Môže to byť hlavný druh liečby. V tomto prípade sú všetky chemoterapeutické lieky kombinované určitým spôsobom. Častejšie kombinujú Ifosfamid a doxorubicín, varianty s Dakarbazínom, Metotrexátom, Vincristínom a Cisplatinou sú možné. Napríklad pri liečbe Ifosfamidom sa pridáva Mesna na uhasenie komplikácií v močovom mechúre.

Chémia môže nielen zničiť bunky sarkómu, ale aj poškodiť zdravé. Preto pacienti strácajú chuť do jedla kvôli neustálemu nevoľnosti, vracaniu. Majú vredy v ústach a vypadávajú vlasy. Pri potlačovaní hemopoézy chemoterapiou sú pacienti nadmerne náchylní na krvácanie a infekcie. Pri liečbe doxorubicínu sa srdcový sval niekedy poškodí, neplodnosť sa vyskytuje v dôsledku zhoršenej funkcie vaječníkov u žien a semenníkov u mužov.

Informačné video na tému: chemoterapia pri liečbe sarkómov mäkkých tkanív

Informačné video na tému: Imunoterapia pre sarkóm mäkkých tkanív

Liečba relapsov

Pri relapse sarkómu mäkkých tkanív pokračuje liečba:

 • excízia nádoru;
 • rádioterapia, ak nebola použitá predtým;
 • Brachyterapia, ak predtým nebola prítomná žiadna vonkajšia expozícia.

Liečba metastáz

Aký orgán ovplyvní metastázy sarkómov mäkkých tkanív, je ťažké odhadnúť. V minulosti sa dostali do regionálnych lymfatických uzlín, pečene, pľúc, mozgu, chrbtice a plochých kostí. Najviac metastázujúcim druhom je Ewingov sarkóm u detí a dospelých, liposarkóm, fibrózny histiocyt, lymfosarkóm. Dokonca aj keď dosiahnu veľkosť 1 cm alebo menej, začínajú oddeľovať rakovinové bunky. Je to spôsobené ich aktívnym rastom a intenzívnym prietokom krvi. Aktívny rast je spôsobený nedostatkom kapsuly na nádore.

Metastázy sarkómov mäkkých tkanív nie sú histologicky podobné ako v primárnych ohniskách. Sú viac nekrotické, ale príznaky atypie sa vyznačujú menším počtom ciev a buniek mitózy. Niekedy, keď je detegovaná metastáza, primárne zaostrenie sa nedá zistiť. Len štruktúra metastatického uzla umožňuje histológovi určiť typ sarkómu.

Liečba metastáz regionálnych LU a povrchových sekundárnych karcinómov sa uskutočňuje chemikáliou a používa sa lokálna terapia: operácia a ožarovanie. Orálne užívajte trofosfamid, idarubicín a etopozid.

Pri detekcii metastáz vnútorných orgánov sa vyrežú len jednotlivé uzly. Viaceré metastázy, ktoré tam pracujú, nemajú zmysel - dlho očakávaný účinok nepríde. Aplikuje chémia a ožarovanie.

Ak je prognóza nepriaznivá, potom sa po liečbe vykoná alogénna a haploidentická transplantácia kmeňových buniek ako imunoterapia.

Dôsledky sarkómu mäkkého tkaniva

So sarkómami, najmä s veľkými:

 • vznikajú metastázy;
 • okolité orgány sú stlačené;
 • existujú príznaky perforácie a obštrukcie čreva a začína peritonitída - peritoneum opúšťa zápaly;
 • lymfatické uzliny sú stlačené, lymfatická drenáž je narušená, čo vedie k elefantiáze;
 • deformované končatiny, zlomeniny kostí, obmedzený pohyb v kĺboch;
 • tvorba nádoru sa rozpadá, čo vedie k vnútornému krvácaniu;
 • zhoršené videnie, sluch, reč, pamäť a pozornosť;
 • zmeny nálady, koordinácia pohybov, citlivosť na pokožku.

Tradičná medicína

Liečba sarkómov mäkkých tkanív ľudovými prostriedkami je zahrnutá v komplexnej terapii a používa sa častejšie s povrchovými nádormi a na zmiernenie bolesti.

Recept 1. Na zmiernenie bolesti sa do vypálenej v šupke a lúpanej žiarovky pridá brezový decht (1 polievková lyžica). Zmes sa umiestni do gázového alebo plátnového vrecka a aplikuje sa na nádor, obalený vlneným šatím. Po ochladení sa vak vyberie.

Recept 2. Ak chcete absorbovať nádor, naneste pleťovú tkaninu, ktorá je navlhčená šťavou z nočného listu. Vydržte 3-4 hodiny, potom zopakujte po 5 hodinách prestávke.

Recept 3. Na vonkajšom sarkóme aplikujte pleťovú vodu (100 ml) na brezy (2 lyžice). Trvajte 2 týždne, zvlhčite gázu alebo bielizeň.

Recept 4. Tumor aplikovaný patch: hlienu pšenica, olovnatý beloba, kadidlo (5 g), arménskej a tlačený íl, aloe (7 g) sa mieša s prídavkom ružového esenciálneho oleja. Naneste na bielizeň v noci.

Recept 5. Prášok semien granátového jablka sa zmieša s medom do stavu hustého kyslou smotanou a namaskuje povrchové nádory.

Recept 6. Cook pol hodiny v litre vody 15 gramov kôry z dubu, pridajte med (4 litre) a priveďte do varu. Oddeľte hrúbku variča a uložte na tmavom chladnom mieste. Použite na pleťové vody v problémových oblastiach.

Recept 7. Aplikujte pleťové vody z džúsu mladých čerstvých listov plantain, zbierané ráno v prvom týždni po kvete: koncom mája - začiatkom júna.

Recept 8. Ako terapeutický a antiemetický prostriedok po chemoterapii alebo ožarovaní užívajte 2 krát týždenne zmes (2 polievkové lyžice). Z rovnakého počtu šťáv: aloe, kalina, citrón a med s mliekom (300 ml).

Recept 9. Masť: zmiešaný kostný tuk (500 g), s terpentínom (400 ml), strúhaným propolis (50 g), esenciálne oleje (4 g) a jedle kôpru a rasce klinčeka, eukalyptu, mäty, tymianu a borovice. Pridajte bylinu prášok (20 g): harmanček, skorocel, koreň valeriány lekárskej, lastovičník, Hypericum, paliny, žihľavy, rozmarín a hloh, čierny staršie bezvremennika a hľuzy.

Recept 10. Roztok múmie: v hroznovej šťave (500 ml) sa rozmnožuje múma (2 g) a zahrieva sa v kúpeli na 70 ° C a piť na prázdny žalúdok ráno - 50 ml počas 10 dní.

Recept 11. Keď nádory gastrointestinálneho traktu, pečene infúzie pripraví zo zbierky bylín: palina koreňa (40 g), kvety: zemiaky (35 g) a nechtíka lekárskeho (15 g), puškvorec pakoreňov (10 g). Nalejte vriacu vodu (2 lyžice) 2 polievkové lyžice. l. zbierať a trvať 3-5 hodín. Vezmite pol hodiny pred jedlom 3 krát denne pre pol pohára a okamžite vodný výťažok z propolisu - 1 lyžička. l.

So sarkómom mäkkých tkanív ľudové prostriedky: éterické oleje a bylinné tinktúry, sušené bylinky je možné zakúpiť v lekárni, pretože nie všetci môžu získať suroviny. Ak chcete znížiť bolesť a zlepšiť zdravie po chemoterapii a ožarovaní, znížiť intoxikáciu a zlepšiť imunitu, môžete užívať chagovit z lekárne. Vzhľadom na slabú chuť do jedla po liečbe je dôležité správne stanoviť stravu a diverzifikovať potravu s vitamínmi a bielkovinami. Pri čiastočných jedlách 5-6 krát denne by mali byť jedlá chutné a rozmanité, nie studené, ale nie príliš horúce. Nie je potrebné dodržiavať žiadnu špeciálnu výživu, ale mali by ste vylúčiť drsné, vyprážané, príliš mastné a korenené jedlá.

Prognóza pre sarkóm mäkkých tkanív

Ak je potvrdený sarkóm mäkkého tkaniva, prežitie závisí od stavu pacienta a primeranej liečby. Včasná liečba začala zvyšovať šance na obnovu. Ak sa terapia uskutočňuje pomocou najnovších protokolov, očakávaný účinok bude optimálnejší.

S diagnózou "sarkómu mäkkých tkanív" môže prognóza desaťročného prahu u detí dosahovať až 70%. Päťročná miera prežitia je v priemere 75% pri formáciách na končatinách a mäkkých tkanivách, na koži trupu, tváre - 60%.

prevencia

Pretože nikto nepozná závažné príčiny vzniku sarkómu mäkkého tkaniva, nie sú k dispozícii žiadne špeciálne metódy prevencie. Dôležité je zistiť neobvyklé príznaky zdravia v čase. Ak sa cítite horšie, okamžite sa poraďte s lekárom na vyšetrenie a diagnostiku. Ak sa nájdu benígne nádory mäkkých tkanív, mali by sa liečiť a stať sa na dispenzarizačnom účte, pretože majú sklon k degenerácii do malígnych.

Pri liečbe onkológie je potrebné včas dodržiavať pravidlá ablácií a antiloblastov na odstránenie nádorov, aby sa zabránilo recidíve a implantácii sarkómových buniek v rane. Po odstránení nádoru by sa rana mala vyčistiť z pozostatkov nádorových buniek, v prípade potreby použiť lieky - elektrokoagulácia. Po dohode s ošetrujúcim lekárom je možné po operácii umývať povrchové rany s odvarmi liečivých bylín, aplikovať pleťové vody a mazať mastmi.

Koľko vám bol článok užitočný?

Ak nájdete chybu, jednoducho ju zvýraznite a stlačte tlačidlo Shift + Enter alebo kliknite tu. Ďakujem veľmi pekne!

Ďakujem za vašu správu. V blízkej budúcnosti napravíme chybu

Sarkóm mäkkých tkanív: aké je nebezpečie nádoru a môže byť vyliečený?

Existujú rôzne typy malígnych nádorov. Jedným z nich je sarkóm - skupina malígnych útvarov, tvorená z nezrelých štruktúr spojivového tkaniva.

Bunky, ktoré sú základom malígneho procesu, sa môžu nachádzať v ktorejkoľvek časti ľudského tela. Jednou zo zriedkavých odrôd takýchto nádorov je sarkóm mäkkých tkanív.

Koncepcia a odrody

Sarkóm mäkkého tkaniva predstavuje približne 1% z celkového počtu nádorov. Takéto zhubné formácie sa vyskytujú s rovnakou frekvenciou u pacientov oboch pohlaví vo veku 20-50 rokov.

V priemere sa sarkomy mäkkých tkanív nachádzajú v jednej osobe na milióne. Štruktúry mäkkých tkanív obsahujú tukové tkanivo a šľachy, spojivové tkanivá a fascia vrstvy, synoviálne a pruhované svalové tkanivá atď. V týchto tkanivách sa vytvárajú sarkómy.

Táto fotka ukazuje, ako sarkóm mäkkých tkanív vyzerá

Sarkómy mäkkých tkanív sú klasifikované do mnohých odrôd:

Zaraďte sarkómy mäkkých tkanív a stupeň malignity. Nádory s nízkym stupňom malignity sa vyznačujú vysokým diferenciálnym indexom a zanedbateľným množstvom krvi, existuje len málo onkocytov a nekrotických ohnisiek, ale veľa stromov.

Vysokokvalitné sarkómy majú nízku diferenciáciu s aktívnym rozdelením buniek. Prívod krvi sa aktívne rozvíja, obsahuje veľa necrotických ložísk a onkocelulár, avšak existuje niekoľko stromov.

Na dotyk takéto formácie sú želé-podobné, mäkké alebo husté, prevažne z jedného znaku, aj keď nie je vylúčená tvorba viacerých nádorov.

Rizikové faktory a fázy vývoja

Nie sú žiadne spoľahlivé dôvody na výskyt sarkómu, hoci lekári určili zoznam faktorov vyvolávajúcich takéto nádorové procesy:

 1. Genetické abnormality a poruchy ako je Gardnerov alebo Wernerov syndróm, intestinálna polypóza, tuberózna skleróza, syndróm bazálnych buniek nevusov atď.
 2. Vírusová etiológia, ako je herpes alebo HIV;
 3. Karcinogénne účinky chemických látok;
 4. Stavy imunitnej nedostatočnosti vrodeného alebo získaného charakteru;
 5. Agresívny vplyv na životné prostredie (nepriaznivá ekológia, ožarovanie, škodlivá výroba atď.);
 6. Časté zranenie;
 7. Zneužívanie steroidných anabolík a iných liekov;
 8. Prekancerózne stavy, ako je neurofibromatóza, deformácia osteitídy atď.

Rakovina mäkkých tkanív sa rozvíja v niekoľkých fázach:

 • V prvej fáze má nádor nízku úroveň malignity a nemetastuje;
 • V druhom štádiu vývoja nádor rastie na 5 cm;
 • V tretej fáze nádor rastie o viac ako 5 cm, v regionálnych lymfatických uzlinách sa pozoruje metastáza;
 • V 4. štádiu vývoja sa nádor vyznačuje aktívnou metastázou do vzdialených tkanív.

Symptómy sarkómu mäkkého tkaniva

Sarkóm mäkkého tkaniva zahŕňa rôzne nádory, ale majú aj bežnú symptomatológiu:

 1. Neustály pocit únavy, slabosti, nadmernej únavy;
 2. Ostrý a intenzívny úbytok hmotnosti;
 3. S rozvojom nádorového procesu sa rakovina stáva vizualizovanou a možno ju pozorovať bez použitia diagnostických prístrojov;
 4. Syndróm bolesti. Takéto znamenie sa považuje za pomerne zriedkavý príznak a vyskytuje sa, keď proces nádoru ovplyvňuje nervové zakončenie;
 5. Koža kože nad nádorom často mení farbu a vredy.

Zvyčajne sa všetky vyššie uvedené príznaky objavujú v neskorších štádiách patológie, keď šance na obnovu a život u pacientov už nezostávajú.

Približne polovica prípadov rakoviny mäkkých tkanív je lokalizovaná na nohách, častejšie v bedrovej oblasti. V rukách rôznych sarkómov, ktoré sa vyskytujú vo štvrtine prípadov, a zvyšných 25% sa nachádza v kmeň, krk alebo hlavu.

Z vonkajšieho hľadiska je sarkóm mäkkých tkanív knobovým alebo hladkým uzlom bez kapsuly s rôznou konzistenciou. Napríklad hustý - fibrosarkóm, mäkký - liposarkóm alebo angiosarkóm a želé - myxóm.

Známky femorálnej lokalizácie

Sarkóm femuru sa môže vytvoriť z akéhokoľvek druhu tkaniva prítomného v oblasti - z krvných ciev, prvkov spojivového tkaniva, svalov a fascie atď.

Ak nádor rastie na značnú veľkosť, potom onkológ začne prejavovať všeobecné príznaky, ako sú nevoľnosť a slabosť, vyčerpanie, únavnosť a teplota podsúboru.

Symptómy a liečba sarkómu mäkkého tkaniva

Sarkóm mäkkých tkanív je rakovinový rast v mäkkých tkanivách tela. Mäkké tkanivá zahŕňajú svaly, šľachy, kĺby, tuk, spojivové tkanivá, cievy, nervy. Existuje mnoho druhov sarkómov. Liečba je určená v závislosti od typu sarkómu, jeho polohy a štádia ochorenia.

Rakovina sa vyskytuje, keď sa bunky v svalovom tkanive začínajú aktívne deliť, takže sa objaví množstvo tkaniva, nazývaného nádor. Rakovina je pojem malígnych nádorov, ktoré môžu preniknúť do iných orgánov a ovplyvniť ich. Benígne nádory sa nemôžu rozšíriť na iné orgány. Sarkóm mäkkých tkanív je relatívne zriedkavé ochorenie, vyskytuje sa hlavne u starších pacientov, hoci sú prípady porážky a detí.

Varianty sarkómu

V medicíne existuje mnoho názvov sarkómov mäkkých tkanív. Každý druh má svoje miesto, etiológiu a metódy liečby. Najbežnejšie typy sú:

 1. Fibrosarkóm, fibrocyty, bunky v mäkkých tkanivách sú ovplyvnené.
 2. Miksofibrosarkóm sa vyvíja v spojivovom tkanive.
 3. Desmoidný nádor sa tiež vyvíja v spojivovom tkanive, ale nerozšíri sa ďalej.
 4. Liposarkóm je v tuhej časti.
 5. Synoviálny sarkóm je kĺbový nádor.
 6. Rabdomyosarkom. Vytvára sa na pohyblivých svaloch, má poddruh.
 7. Leiomyosarkóm ovplyvňuje hladké svaly - steny maternice, čriev, žalúdka atď. To isté platí pre nádory periférneho nervového systému.
 8. Angiosarkómy ovplyvňujú bunky nervového systému.
 9. Sarkóm gastrointestinálneho traktu.
 10. Kaposiho sarkóm sa vyznačuje výskytom škvŕn na koži s ďalším poškodením iných orgánov.
 11. Alveolárny sarkóm mäkkého tkaniva postihuje pľúca, hlavu, krk a menej často bok.
 12. Hemangiopericytóm - táto definícia je charakteristická pre cievne nádory.

Etapy vývoja a príčiny sarkómu mäkkých tkanív

Sarkóm mäkkého tkaniva je rozdelený v štádiu ochorenia.

I fáza - nádor začína rásť a netvorí metastázy.

II - nádor nadobudne priemer 5 cm.

III fáza - neoplazmy sú umiestnené v hlbokých svalových vrstvách a majú veľkosť väčšiu ako 5 cm.

IV fáza - nádor začne metastázovať okolité orgány.

Dôvody, prečo sa sarkóm môže vyvinúť:

 1. Chemické karcinogény, ich účinok na telo.
 2. Dedičný faktor.
 3. Znížená imunita v dôsledku chronických ochorení alebo z iných dôvodov.
 4. Vírusy rôznej etiológie.
 5. Zlá ekológia, znečistený vzduch.
 6. Rádioaktívne žiarenie.
 7. Zranenie mäkkých tkanív.

Symptómy sarkómu mäkkého tkaniva

Pretože typy sarkómov mäkkých tkanív sú veľa a príznaky v nich môžu byť odlišné, je potrebné zdôrazniť len hlavné zjednocujúce príznaky tejto choroby:

 1. Počiatočným znakom sarkómu môže byť opuch alebo opuch tela.
 2. Pri skúmaní tela človek môže vidieť konvexnú formáciu.
 3. Ak sa nádor dotýka nervových vlákien, bolesť bude cítiť.
 4. Všeobecný stav sa zhoršuje, je letargia, ospalosť, v noci osoba, naopak, nemôže zaspať.
 5. Znateľná strata hmotnosti.
 6. V mieste nádoru sa môže zmeniť vzhľad kože, môže sa zmeniť farba alebo sa objaviť vredy.

Diagnóza ochorenia

Často sa sarkóm kože môže vyvinúť asymptomaticky dlhý čas a až v neskorších fázach sa cíti. Ak má osoba dedičnú predispozíciu na rozvoj sarkómu a na tele má charakteristický opuch, potom je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Prvá vec, ktorú lekár odošle na diagnostiku ochorenia, ktorý zahŕňa:

 1. Röntgen môže detegovať nádor a určiť jeho presnú polohu.
 2. CT (počítačová tomografia) - vyšetrenie nádoru v priečnom usporiadaní poskytuje možnosť vidieť metastázy.
 3. MRI (zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie) - umožňuje určiť povahu novotvaru a po operácii na potvrdenie neprítomnosti metastáz.
 4. Jemná ihla biopsia - pomocou tenkej ihly sa odoberá materiál z nádoru, ktorý sa ďalej skúma v laboratóriu.
 5. Test na zmenu chromozómov.

Liečba sarkómu mäkkého tkaniva

Chirurgická liečba. Operatívna metóda zahŕňa excíziu lokalizovaného sarkómu na hranice zdravých tkanív. Použije sa biopsia a histologické monitorovanie. Ak sa sarkóm nachádza na končatinách, operácia sa uskutočňuje v závislosti od veľkosti nádoru a hĺbky jeho prenikania do tkaniva.

 1. Intrafinálne odstránenie sa uskutočňuje bez vyšetrenia nádoru s neznámou patogenézou. Takíto pacienti by mali byť naliehavo poslaní do onkologických centier, aby vykonali predbežné analýzy a odhalili povahu pôvodu novotvaru.
 2. Použitie pseudokapsule. S týmto odstránením sa recidívy môžu vyskytnúť s frekvenciou 20-70%.
 3. Excízia nádoru s miernou odchýlkou ​​od jeho hraníc.
 4. Radikálna excízia zahŕňa zachytenie podkladových tkanív a šliach, pričom tento typ operácie nemôže obnoviť funkciu končatiny.
 5. Amputácia končatiny. Táto metóda sa používa na lokalizáciu veľkého tumoru.

So sarkómami v iných častiach tela zostáva chirurgická metóda liečby aj výhodná.

Chemoterapia zahŕňa prijatie vhodných liekov. Táto metóda môže byť základná aj pomocná spolu s chirurgickým zákrokom. Chemoterapia sa vykonáva na zastavenie vývoja nádoru a jeho klíčenie do iných orgánov. Mnoho lekárov verí, že úloha chemoterapie v sarkóme mäkkých tkanív je zanedbateľná. Nemôže úplne zbaviť pacienta nádoru. Doteraz sa klinické štúdie týkajú úlohy chemoterapie pri rakovinových ochoreniach.

Radiačná terapia. Táto liečba môže byť vykonaná dvoma spôsobmi:

 1. Vonkajšie ožarovanie.
 2. Brachyterapia, keď sa ožarovanie uskutočňuje priamo vo vnútri nádoru.

Tieto dve metódy možno kombinovať alebo vykonávať iba brachyterapiou. Existujú prípady, keď pacienti, ktorí sú v pokročilom veku alebo v prítomnosti iných chronických ochorení, nemôžu podstúpiť operáciu, potom sa ako hlavná liečba sarkómu mäkkých tkanív použije ožarovanie.

U ostatných pacientov sa ožarovanie vykonáva po chirurgickom odstránení nádoru. Tie časti novotvarov, ktoré sa počas operácie nemohli odstrániť, sa odstránia radiálnou metódou.

Často sa pri radiačnej terapii môže pacient cítiť zle, rýchlo unavený, môžu sa na koži objaviť zmeny. Po ukončení liečby však tieto príznaky zvyčajne vymiznú.

Keďže ožarovanie môže ovplyvniť susedné tkanivá, je možné dočasné narušenie vnútorných orgánov. Existuje zodpovedajúca symptomatológia. Na strane tráviaceho traktu sa môžu objaviť nasledovné príznaky: hnačka, vracanie, voľné stolice. Z pľúc sa môže objaviť dýchavičnosť. Ak sa ožarovanie vykonalo na končatine, mohlo by dôjsť k opuchu a opuchu.

Takéto vedľajšie účinky môžu tiež poskytnúť súbežnú chemoterapiu. Ak sa sarkóm objavil v oblasti hlavy, radioterapia môže byť postihnutá niekoľkými rokmi po nej. Zvyčajne sa prejavuje vo forme bolesti hlavy a oneskoreného myslenia.

Relapsu sarkómu mäkkého tkaniva. V prípade recidívy v mieste odstránenia sarkómu sa opakuje operácia. Radiačná externá terapia môže byť inou metódou, ak sa predtým nepoužila, ale ak bola použitá táto metóda, vykoná sa brachyterapia. Často sa pri relapsoch môže objaviť neznesiteľná bolesť, v tomto prípade sa tiež používa ožarová terapia na zmiernenie syndrómu bolesti.

Pri jednotlivých metastázach sa chirurgia vykonáva v prípade viacnásobných metastáz chemoterapiou.

Výsledky liečby a ich prognóza

Výsledky liečby vo veľkej miere závisia od stupňa ochorenia. Nepriaznivú prognózu možno poskytnúť za týchto okolností:

 1. Nádor veľkej veľkosti.
 2. Hlboká penetrácia do mäkkých tkanív.
 3. Vysoký stupeň malignity.
 4. Intraarikulárna excízia.
 5. Metastázy vo vnútorných orgánoch a retroperitoneálna časť.

Prognóza prežitia v tomto prípade môže dosiahnuť 5 rokov. Neoddržiavajte diagnózu suspektných nádorov mäkkých tkanív, skoršia liečba sa začne, tým lepšie bude.

Sarkóm mäkkých tkanív

Sarkóm je malígny nádor tvorený embryonálnym mezodermom. Lokalizovaná patológia najčastejšie v dolných a horných končatinách, menej často v mliečnej žľaze, srdci, pľúcach, tráviacich orgánoch alebo veľkých cievach.

Sarkóm mäkkých tkanív je zriedkavé ochorenie, ktoré sa vyskytuje približne v 1 až 2% z celkovej incidencie malígnych novotvarov. Najbežnejšie sú muži vo veku 35 až 65 rokov, existujú však prípady rozvojovej patológie a osoby mladšie ako 30 rokov.

Druhy sarkómu

Bolo zistené veľké množstvo druhov sarkómu mäkkých tkanív, z ktorých každý sa vyvíja rôznymi spôsobmi.

Najbežnejšie typy sú:

fibrosarkóm (bunky sú postihnuté - fibroblasty);

myxofibrosarkóm (druh sarkómu spojivového tkaniva);

tumora s desmoidmi (tiež sa vyvíja z spojivového tkaniva, ale pomalšie a bez rozširovania do iných častí tela);

liposarkóm (ovplyvnené tukové bunky tela);

synoviálny sarkóm (postihuje oblasť okolo kĺbov);

rhabdomyosarkóm (spravidla sa na aktívnych svaloch rozvíja kostrové a hýčkané a pruhované svalstvo), tento druh je rozdelený na tri poddruhy:

embryonálne (najčastejšie trpia deti);

alveolárny (nádor "mladého");

pleomorfná (väčšinou starší ľudia sú chorí).

- leimosarkóm (nádor hladkých svalov (stena maternice, žalúdka alebo čriev) a periférny nervový systém);

angiosarkómy (ovplyvňujú bunky orgánov obehového systému);

sarkóm orgánov gastrointestinálneho traktu (postihuje steny tráviacich orgánov);

Kaposiho sarkóm (choroba má špecifický priebeh, začína sa léziou kožných buniek, potom sa na niektorom z orgánov môžu vyvinúť patologické škvrny).

Etapy vývoja sarkómu mäkkého tkaniva

I. etapa - nádory nízkeho stupňa bez metastáz;

II. Štádium - malígne nádory s priemerom do 5 cm;

III stupeň - hlboko zakorenené zhubné nádory s priemerom viac ako 5 cm.

IV stupeň - prítomnosť metastáz vo vzdialených orgánoch a tkanivách.

Príčiny tejto choroby

Pre vývoj tejto patológie neexistujú žiadne spoľahlivé príčiny, ale na jej vývoj prispieva množstvo faktorov:

vystavenie chemickým karcinogénom;

Imunologické faktory (vrodené alebo získané imunodeficiencie);

environmentálne faktory;

Symptómy sarkómu mäkkého tkaniva

Termín "sarkóm mäkkých tkanív" spája veľké množstvo odrôd malígnych novotvarov, avšak existuje celá rada spoločných symptómov:

vznik opuchu alebo opuchy;

vizuálne viditeľný novotvar;

prejav syndrómu bolesti (nastáva, keď sa nádor dotýka nervových vlákien);

konštantný pocit malátnosti, únava, letargia a nespavosť;

prudký pokles telesnej hmotnosti;

zmena kože vo vývojovej oblasti novotvaru (zmena farby, ulcerácia).

diagnostika

Sarkóm je nenápadná a zákerná choroba, ktorú možno zistiť len vtedy, keď sa vyskytnú symptómy. Na včasnú diagnostiku by ste sa mali poradiť s lekárom s prvými prejavmi neznámych novotvarov, najmä ak existuje predispozícia na vývoj nádorov.

Metódy diagnostiky sarkómu mäkkých tkanív:

RTG - detekcia nádoru a jeho lokalizácia;

počítačovú tomografiu (CT) - štúdium nádoru v priereze, poskytujúce informácie o prítomnosti metastáz a veľkosti nádoru;

magnetická rezonancia (MRI) - stanovenie povahy lézie po odstránení - potvrdenie absencie akýchkoľvek príznakov patológie;

biopsia - zhromaždenie buniek priamo z nádorového novotvaru na ich ďalšiu diagnostiku a diagnostiku;

testovanie bunkovej kompozície pre chromozomálne zmeny.

Liečba sarkómu mäkkého tkaniva

Ak sa zistí akýkoľvek druh sarkómu mäkkého tkaniva, liečba sa má začať okamžite. Spravidla ide o komplexnú terapiu, ktorá zahŕňa:

Chirurgická liečba je hlavným a oveľa rozhodujúcim spôsobom liečby ťažkých patologických stavov, vrátane nádorových nádorov. Objem chirurgického zákroku závisí predovšetkým od veľkosti nádoru a jeho polohy. Excízia sa vykonáva v určitej anatomickej oblasti. Ak forma ochorenia, spúšťaná a komplikovaná metastázami, amputuje končatiny alebo orgán.

Rádioterapia sa používa ako dodatočná metóda liečby. Predoperačné ožarovanie výrazne uľahčuje postup odstránenia nádoru a tiež znižuje riziko relapsu. Brachyterapia je jednou z metód rádioterapie, ktorá umožňuje ožarovať nádor priamo bez poškodenia blízkych tkanív.

Chemoterapeutické postupy zamerané na liečbu malígnych novotvarov sa stali tak populárne už pred niekoľkými rokmi. Protinádorové lieky sú predpísané ako pred chirurgickým zákrokom, tak aj po ránovej terapii alebo bez nej. Vďaka tomuto účinku na telo sa výrazne znížil vývoj metastáz a relapsov.

prevencia

Neexistujú žiadne špecifické metódy na prevenciu sarkómu mäkkého tkaniva. Treba však brať vážne, že ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou vývinu malígnych formácií by sa mali aspoň raz ročne podrobiť následnému vyšetreniu. Osobitná pozornosť sa venuje osobám, ktoré dostali imunosupresívnu liečbu.

Samostatne sa stanovujú preventívne opatrenia pre už prevádzkovaných ľudí, spravidla sú na dispenzárnom dohľade, aby zabránili rozvoju relapsov.

Keď je zistený sarkóm v počiatočných štádiách vývoja, prognóza je zvyčajne priaznivá, miera prežitia je až 80%. V tých prípadoch, keď sa nádor vo veľkej miere rozšíril cez telo, je miera prežitia výrazne znížená na 35%.

Autor článku: Bykov Evgeniy Pavlovich, onkológ-lekár

Sarkóm mäkkých tkanív

Sarkóm mäkkých tkanív je skupina malígnych novotvarov mezenchymálnej povahy. Zo všetkých zhubných nádorov nachádzajúcich sa u dospelých je sarkóm mäkkých tkanív len 1%. Nádor ovplyvňuje ženy a mužov rovnako, zvyčajne medzi dvadsiatimi a päťdesiatimi rokmi. Zloženie mäkkých tkanív v tele a končatinách sú šľachy, obloženie, intermuscular a podkožného tukového tkaniva, perivaskulárnej a intramuskulárna tkaniva vrstvy spojivového, periférnej nervovej plášte, priečne pruhovaného svalstva a synoviálnom tkanive.

Nasledujúce typy sarkómy mäkkých tkanív: angiosarkom, alveolárneho sarkómu mäkkých tkanív, chondrosarkom extraskeletal, epithelioid sarkóm, leiomyosarkom, fibrosarkómu, malígny fibrózne histiocytom, liposarkóm, malígny hemangiopericytom, malígny schwannom, malígny mezenhimoma, synoviálnej sarkóm a rhabdomyosarkom.

Rozdelenie sarkómu mäkkého tkaniva podľa stupňa malignity:

• Vysoký stupeň malignity. Bunky sú zle diferencované, pozoruje sa ich rýchle rozdelenie. Sarkóm je hojne zásobovaný krvnými cievami, existuje veľa ložísk nekrózy, obsahuje málo stroma a mnoho nádorových buniek

• Nízky stupeň malignity. S takými sarkómmi majú bunky malú mitotickú aktivitu a sú veľmi diferencované, obsahujú veľa stroma a málo nádorových buniek. Stavy nekrózy sú veľmi malé, prívod krvi do nádoru je zanedbateľný

Sarkóm mäkkých tkanív - príčiny

Autentické dôvody vývoja sarkómu mäkkého tkaniva neboli doteraz stanovené, ale mnohé faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku tohto nádoru, sú dobre definované. Medzi rizikové faktory patrí: vplyv rôznych chemických karcinogénov, genetické predispozície, niektoré vírusy (HIV, herpes vírus), účinky žiarenia a žiarenia, zníženú imunitnej obrany, nebezpečenstvo pre životné prostredie, časté zranenia.

Okrem toho sa sarkóm mäkkých tkanív môže vyvinúť vďaka prítomnosti ochorení, ako je Recklinghausenova choroba (vyvíjajúca sa neurofibrosarkóm) a Pagetova choroba (rozvoj osteosarkómu)

Sarkóm mäkkých tkanív - príznaky

Aj napriek skutočnosti, že podľa definície "sarkómu mäkkého tkaniva" sa skrýva celá skupina neoplaziem, pre všetkých je možné rozlíšiť niektoré bežné symptómy:

- Pozorovaná vizuálna formácia. S progresiou progresie sa sarkóm stáva viditeľným aj voľným okom. Jej vplyv na blízke orgány je pozorovaný, čo sa odráža v porušení ich adekvátneho fungovania

- bolestivé pocity. Bolesť je pomerne zriedkavý počiatočný príznak a objavuje sa výlučne s nádorom postihnutými nervovými vláknami

- Rýchla únava, všeobecná slabosť

- rýchla strata hmotnosti

- Koža nad novotvarmi môže vredy a zmeniť ich farbu

Bohužiaľ, väčšina z vyššie uvedených symptómov sa objavuje už v neskorších štádiách ochorenia, keď dôjde k strate drastického času.

Sarkóm mäkkých tkanív sa môže vyvinúť na ľubovoľnej časti ľudského tela. U približne 50% pacientov je lokalizovaná na dolných končatinách, zvyčajne na femorálnej časti. Na horných končatinách sarkómu sa pozoruje u 25% pacientov. Zvyšné prípady padajú na telo a veľmi zriedkavo na hlave.

Sarkóm mäkkých tkanív má vzhľad hladkého alebo hrboľatého žltozeleného alebo belavého okrúhleho uzla. Konzistencia novotvaru priamo závisí od jeho histologickej štruktúry. Sarkómy môžu byť želatínová (Myxo), mäkké (angiosarkom, liposarkóm) a hustá (fibrosarkómu). sarkómy mäkkých tkanív, nemajú žiadnu skutočnú kapsule, ale ako rast, zhubný novotvar stláča okolité tkanivá, ktorá tak kondenzovať za vzniku jasne vymedzená nádoru falošné kapsule.

Najčastejšie sa sarkóm vyskytuje v hlbokých vrstvách svaloviny a ako sa rastie, postupne sa pohybuje na povrch tela. Pod vplyvom fyzioterapeutických postupov a zranení sa výrazne zrýchľuje jej rast. Najčastejšie ide o jediný nádor, ale sú možné viaceré lézie. Často sa vyskytujú v dostatočne významnej vzdialenosti od seba (malígne neurinómy, viaceré liposarkómy).

Hlavnou cestou metastatického sarkómu mäkkých tkanív je obehový systém, obľúbený lokalizácia metastáz - Ľahký (menej kosti a pečeň). V 8% prípadov sa v lymfatickom systéme pozoruje metastáza. Funkcia zhubných nádorov mäkké tkanivá je považovaná za existencie celej skupiny nádorov, ktoré sú druh prostredník medzi malígny a benígne. Tieto nádory sa často opakujú majú mestnoretsidiviruyuschim infiltratívny rast zriedka metastázujú (fibrosarkómu diferencovanej embryonálny alebo intermuscular fibrómy a lipomy, brušná stena Desmoid), alebo nedávajú vôbec metastáz.

Vedúcim znakom sarkómu mäkkého tkaniva je vzhľad malého napučiavacieho alebo oválneho alebo okrúhlyho uzla. Rozmery nádoru sa môžu pohybovať od dvoch do tridsiatich centimetrov. Keď výrazný falošné kapsule jasné nádorové hranice, v prípade, že hlboko ležiace nádorov, kontúry nie sú dobre definované a nezreteľné. Koža sa zvyčajne nemení, ale v rýchlo rastúcich masívnych tumorov dosiahli povrch oka sa zdá rozšírené safenózní žily, je lokálne zvýšenie teploty, môže byť ulcerácie alebo infiltrácie kože. Pri palpácii je nádor neaktívny. Niekedy sarkóm mäkkých tkanív vedie k významným deformácie končatín pri pohybe vyvoláva pocit trápnosti a ťažkosti, ale celkom končatiny funkcia je takmer nikdy prerušené.

Diagnóza sarkómu mäkkého tkaniva v počiatočných štádiách je extrémne zložitá, ale existujú takzvané "alarmové signály", vďaka ktorému človek môže okamžite vyhľadávať kvalifikovanú pomoc. Takže podozrenie na vznik sarkómu môže byť:

- Existuje postupne sa zvyšujúci nádorový nádor

- Nádor prakticky nehybný

- Existuje nádor vychádzajúci z hlbokých vrstiev mäkkých tkanív

- Po traume niekoľko týždňov až dvoch až troch rokov dochádza k opuchu

Po návšteve lekára, technik preverovanie uskutočňuje celkové inšpekcie a priradí určitý rozsah štúdie: US (pre hodnotenie veľkosti nádoru a stupeň zapojenia do patologického procesu okolitého tkaniva), rádiografiu (odhaľuje nádoru, a určuje jeho tvar a veľkosť), CT (umožňuje zobrazenie vrstvené časti nádoru a trojrozmerný model simuluje novotvar), MRI, scintigrafia, pozitrónová emisná tomografia

Sarkóm mäkkých tkanív - liečba

Liečba sarkómu mäkkého tkaniva je vždy komplexná, spočíva v rozsiahlej excíze malígneho nádoru spolu s chemoterapiou a radiačnou terapiou. Hlavným prvkom radikálneho liečenia je chirurgický zákrok, ktorého hĺbka a objem priamo závisí od umiestnenia a stupňa šírenia nádoru. Pri vykonávaní štandardnej operácie sa v anatomickej zóne vykonáva rozsiahla excízia formácie. S nádormi intermuskulárneho priestoru sa spoločne s formáciou odstránia oblasti susedných svalov. V prípade rastu nádorov hlavných ciev, kostí alebo nervových kmeňov, ako aj v prípade neúspešného opakovaného držania operácií, sa vykonáva amputácia končatín. Okrem toho sa amputácia používa v prípadoch zanedbaných foriem nádorov, ktoré sú sprevádzané netolerovateľnou bolesťou alebo komplikované krvácaním a rozpadom.

Radiačná terapia sa používa ako doplnok k chirurgickej liečbe. Pri malých formáciách je znázornené pooperačné ožarovanie, ktoré znižuje riziko relapsu. Predoperatívne ožarovanie je tiež dobre zavedené, ktoré sa používa pre veľké neoplazmy, čo veľmi uľahčuje proces odstraňovania. Brachyterapia je formou rádioterapie a používa sa na ožarovanie nádoru priamo presunom zdroja s rádioaktívnym materiálom. Vďaka tejto metóde sa poškodenie susedných tkanív pozorované pri diaľkovom ožarovaní znižuje.

Chemoterapia pri liečbe sarkómu mäkkého tkaniva sa široko používa iba v posledných rokoch. Vďaka pooperačnej adjuvantnej chemoterapii je riziko vzniku metastáz a relapsov výrazne znížené. Najefektívnejším liekom je adriamycín (u 30% pacientov spôsobuje remisiu).

Ak bol sarkóm mäkkého tkaniva zistený v počiatočných štádiách, prognóza liečby je priaznivá. Komplexná liečba umožňuje 75% pacientov dosiahnuť päťročné prežitie. V prípade väčšieho rozšírenia malígneho procesu a aplikácie na tému agresívne kombinačné terapie, päťročné prežitie nepresiahne 35%.

O Nás

Onkológia vyžaduje dlhodobú liečbu, počas ktorej sa človek podrobuje niekoľkým kurzom chemoterapie. Počas a po procedúrach dochádza k ťažkostiam.